Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ /УЖТ/ БРАЗИЛИЯ. ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ – УЖТ БРАЗИЛИЯ.

Similar presentations


Presentation on theme: "ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ /УЖТ/ БРАЗИЛИЯ. ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ – УЖТ БРАЗИЛИЯ."— Presentation transcript:

1 ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ /УЖТ/ БРАЗИЛИЯ

2 ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ – УЖТ БРАЗИЛИЯ

3 Бразилска икономика, Международни отношения и Достойни условия на труд в Бразилия Бразилска икономика, Международни отношения и Достойни условия на труд в Бразилия

4 Бразилия и нейното разположение в Латинска Америка

5 Бразилска икономика Актуално състояние на бразилската икономика, данни, показатели, износ, внос, инфлация, БВП, икономически сектори, външна търговия, внос, търговско салдо, икономически партньори, продукти, енергия, сектори на бразилската икономика Economia brasileira: entre as dez maiores do mundo

6 БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА: МЕЖДУ ОСЕМТЕ НАЙ-СИЛНИ В СВЕТА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА: МЕЖДУ ОСЕМТЕ НАЙ-СИЛНИ В СВЕТА

7  Днес Бразилия има една силна и стабилна икономика икономика  Бразиля е голям производител и износител на различен вид стоки, главно минерални, на различен вид стоки, главно минерални, селскостопански комидити и манифактурни стоки. селскостопански комидити и манифактурни стоки.  Областите земеделие, промишленост и услуги са добре развити и към днешна дата са в процес са добре развити и към днешна дата са в процес на разрастване. на разрастване.  Считана за развиваща се страна, Бразилия заема 8º място в ranking на най-големите икономики 8º място в ranking на най-големите икономики в света (данни за 2010 г.). в света (данни за 2010 г.).  Бразилия притежава една отворена и вклюена в процеса на глобализация икономика. процеса на глобализация икономика. ВъведениеВъведение

8 ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА  Наименование: Федеративна Република Бразилия.  Територията е открита на: 22 април 1500 г.  Независимост: 07 септември 1822 г.  Форма на управление: Президентска република  Президент на Републиката: Дилма Русеф (2011- 2014).  Столица: Бразилия.  Площ: 8.511.925 km² (0,65% от вътрешни води).  Официален сайт: www.brasil.gov.br.  Население: 192.924.526 жители (2010) – 5ª най-голяма страна в света.  Разпределение: 49,4% (бели), 42,3% (мулати), 7,4% (негри), 0,9% (индианци, азиатци, араби и други.  Най-населени градове: Сао Пауло, Рио де Жанейро, Салвадор, Бразилия, Форталеза, Бело Оризонте, Манаус.

9 ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА  Религия: Католици(68,2%), протестанти(17,5%), без религия (6,7%), евангелисти (4,5%), други религии (3,1%), непрактикуващи християни (2,9%), последователи на кардесистки спиритизъм (1,6%).  Брой превозни средства: 59,4 милиона(2009).  Риболов: 1,24 милиона тона (2009), като 415,64 хиляди тона се произвеждат в рибарници.  Туризъм: 5 милиона чужди туристи, с разходи от US$ 5,8 билиона (2008).  Местоположение: Източната част на Южна Америка.  Продължителност на живота: 72,4 години (2007)  Детска смъртност: 19,3 на хиляда раждания (2007) – 106º в света.  Грамотност: 90,0 % (2007) – 95º в света.  Горска площ: 5.511.000 km².  Обезлесяване: 25.544 km² на година (1995-2000).  ИЧР: 0,802 – 70º в света (2010).

10 ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА   Валута: Реал (символ R$)  БВП (Брутен Вътрешн Продукт): R$ 3,675 трилиона (2010 година) или US$ 2,21 трилиона.  Доход на глава от населението (БВП „пер капита“): R$ 19.016,00 или US$ 10.814,00 (2009).   Работна сила: 101 милиона (изчисление за 2008).  Инфлация: 5,91% (Национален показател за цените за широк кръг потребители за 2010).  Процент безработица: 8,6% (2010).  Национална минимална работна заплата: R$ 545,00 ( от 1 март 2011 г.).

11   Ние сме 8ª икономика в света, но по доход на глава от населението заемаме 58ª световна позиция, а преди 25 години бяхме шампиони по концентриране на богатство и доходи;   Едва1% от бразилците държат около 53% от складираните блага на държавата; Доходът на 10% най- богати хора е 28 пъти равен на този, получен от 40% от най-бедните;   От около 5.565 овбщини едва 51 произвеждат половината богатство и концентрират 1/3 от цялото население;   Процент неграмотност:11,1% (лица над 15 години);   През1930 г. бразилският електорат е съответствал на 1% от населението (около 400 хиляди души), сега гласуват2/3 от населението (128 милиона). ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА

12   До 50/те години повече от половината население е живеело по селата. Днес 82,82% от бразилците живеят в градовете.   След 70/те години жените стават по-дейни и днес вече представляват повече от 43% от Икономически активното население (ИАН). Процентът на безработица при жените е 12,4%, а при мъжете е 8,6%. Заплатата на жените средно е равна на 60% от заплатата на мъжете. ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА

13 БРАЗИЛИЯ: КЛИМАТ, КУЛТУРА Били са определяни различни регионални разпределения на бразилската териотрия, но в момента е в сила разпределението, направено през 1970 г., което се състои от пет Региона: □Централно- Западен, □Североизточен, □Северен, □ Южен и □ Югоизточен.

14 БРАЗИЛСКО НАСЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНИ – (%)

15 БРАЗИЛИЯ И КЛИМАТИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

16 Културата на бразилския Централно-Западен регион е много разнообразна, за което са допринесли основно индианците, населението на щатите сау пауло, минас жераис,боливийците и парагвайци. Типични културни изяви за региона са: надбягването с коне в щата Гойяс; танцът куруру в Мато Гросо и Мато Гросо до Сул; от кулинарията: ориз с пекуи, парагвайска супа, каруцарски ориз, боливийски ориз, Мария Изабел, и други. КУРУРУ /CURURU/ –танц на автохтонното население БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА

17 Североизточният регион включва щатите Алагоас, Баиа, Сеара, Мараняо, Параиба, Пернамбуко, Пиауи, Рио Гранде до Норте и Сержипе. Представя голяма културна разновидност с разнообразни елементи, затова ще посочим само няколко елемента, които са част от културата на региона. Танц ФРЕВУ в Пернамбуко БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА Измиване в Бонфим

18 Северният регион на Бразилия се образува от щатите Акре, Амапа, Амазонас, Пара, Рондониа, Рорайма и Токантинс. Населението му е доста смесено (индианци, имигранти, сеаренци, гаучо, параненци, северняци, африканци, европейски и азиатци), фактор, който допринася за културното разнообразие на региона. Количеството на културни събития в Севера е огромно, затова ще изтъкнем само някои елементи, които съставляват културата на този, толкова весел и гостоприемен народ. Индианско честване БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА Фестивала в Паринтинс

19 Югоизточният регион на Бразилия се състои от щатите Минас Жераис, Сао Пауло, Рио де Жанейро и Еспирито Санто. С голямо културно разнообразие и изяви с индиански, африкански, европейски и азиатски произход. Дефиле на Школа по самба по време на Карнавала БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА

20 Южният регион на Бразилия се състои от щатите Рио Гранде до Сул, Парана и Санта Катарина. Представя голяма културна разновидност, най- голямо културно влияние са оказали европейските имигранти. Напитката Шимарао – Гаучо традиция БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА Танц с ленти

21 Салдо на търговския баланс: US$ 20,278 билиона (печалба). Страни, от които Бразилия е внасяла най-много (2009): САЩ(16,1%), Китай(12,6%), Аржентина(8,7%) и Германия(7,6%). Страни, в които Бразилия е изнасяла най-много (2009): Китай(15,8%), САЩ(10,5%), Аржентина(8,4%) и Холандия (5,3%). Външна търговия:

22  Основни продукти, изнасяни от Бразилия (2009): желязна руда, чугун и стомана; сурови петролни масла; соя и производни; автомобили; захарна тръстика; самолети; говеждо месо; кафе и пилеешко месо.  Основни продукти, внасяни от Бразилия (2009): суров петрол; електрически вериги; предаватели /приемници; части за превозни средства, медикаменти; автомобили, горивни масла; прахообразни вещества, природен газ и двигатели за авиацията.  Търговски организации, от които Бразилия е част: Меркосул, Унасул и Световната търговска организация. Външна търговия – (продължение)

23  кафе,  портокал,  захарна тръстика (производство на захар и алкохол),  соя,  тютюн,  царевица,  мате (вид билка).

24 Отношенията на Бразилия с Европейския съюз се свързват с икономическия обмен, както и с политическите контакти между Бразилия и Общностните институции на Европейския съюз (ЕС).

25 Отношения на Бразилия с Европейския съюз – (прод.)  Отношенията на Бразилия с Държавите, които съставляват Европейския съюз (ЕС) имат исторически корени, които стигат до 16 век, по което време Португалия, един от настоящите членове на ЕС, започва колонизация на брега на южноамериканската страна.  Имало е и различни имиграции на хора от Италия, Испания, Япония, Германия и в по-малка степен от Полша, Ливан и Русия.  Последните бразилски правителства са активизирали отношенията на Бразилия с ЕС благодарение основн на новата ориентация на външната политика на бразилското правителство, мотивирана от новия световен ред след атентатите на 11 септември и нападението на Ирак през 2003г.

26 Отношения на Бразилия с Европейския съюз – (прод.)  Бразилия претендира да участва като „глобално действащо лице“, водейки една политика в полето на човешките права и защитата на социалното развитие (главно срещу протекционизма и световния глад).  В структурата на ООН, Бразилия и ЕС са водещи в инициативата на различни държави срещу глада и бедността и продажбата на оръжие.

27 АКТУАЛНА БРАЗИЛСКА СИНДИКАЛНА СТРУКТУРА И ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ

28 СИНДИКАТИ ФЕДЕРАЦИИ КОНФЕДЕРАЦИИ СИНДИКАТИ ФЕДЕРАЦИИ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРЕДИ СЕГА СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И ЗАЕТОСТТА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И ЗАЕТОСТТА СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ

29 (*) Тези данни са приблизителни. От данните на МТЗ В Бразилия имаме (*): От данните на МТЗ В Бразилия имаме (*): 400 Синдикални федерации с щатен, междущатен и национален характер 25 Национални конфедерации 19 Синдикални централи ДАННИ ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БРАЗИЛИЯ

30 БРАЗИЛСКА СИНДИКАЛНА СТРУКТУРА И ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ - (НОВА СТРУКЛТУРА CPUSTAL UGT UGT CGTB FSM Други SEEB - SP МЕТАЛ-SBC Други METAL.-SP FEMACO FETEC´S SINDPD НА СВОБОДНА ПРАКТИКА CUT CUT FS FSCNPL CMTCIOSL CSI CLATORIT CSA + CGTCAT+ SDS Други МЕЖДУНАРОДНА СИНДИКАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL СВЕТОВНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL CTB Други METROV. СИНДИКАЛНА ЦЕНТРЛА НА АМЕРИКИТЕ CENTRAL SINDICAL DAS AMÉRICAS NCST Други ХЛЕБАРИ ЕЛЕТРИК- SP CSPB CN TI Други Застрахователи FEEB´S CONTEC ТРЪГОВЦИ ПОСТОЯНЕН КОНГРЕС CONGRESSO PERMANENTE FESERP- MS Други (*) Няколко примера за приемане в Синдикална централа (*)

31 АКТУАЛНА ФИНАНСОВА ИЗДРЪЖКА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Членски вноски (месечни членски вноски) Синдикални вноски (Синдикален данък) (всички работници – един работен ден в годината) Вноска Принос (участник или не в колективен трудов договор) Конфедеративна вноска (членове след одобрение на събранието)

32 Кандидо Портинари ДОСТОЙНИ УСЛОВЯ НА ТРУД В БРАЗИЛИЯ: КАК СЕ ПОСТИГАТ? ДОСТОЙНИ УСЛОВЯ НА ТРУД В БРАЗИЛИЯ: КАК СЕ ПОСТИГАТ?

33 Достойните условия на труд в Бразилия се развиват с провеждането на Конференции на федерално, щатско и общинско нива, част от преподготвителната фаза за I Национална Конференция по Заетостта и Достойни условия натруд (НКЗДУТ), която ще се проведе през 2012, с цел борбата с бедността и социалното неравенство. I НКЗДУТ има за главна цел провеждането на широк дебат на национална територия, обхващайки теми, свързани с държавните политики по труда, заетостта и социалната закрила, като перспективата е изграждане и развиване на една Национална политика по Заетост и Достойни условия на труд съгласно приоритетите, посочени в Националния план за Заетост и Достойни условия на труд за 2010 г..

34 ОС1 ПРИНЦИПИ И ПРАВА ОС1 ПРИНЦИПИ И ПРАВА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прод.) 2. Колективно трудово договаряне 3. Здравословни и безопасни условия на труд 4. Политика за повишаване на минималната работна заплата 1. Равенство на възможностите и в отношението специално към младите, жените и негърското население

35 ОС 2 СОЦИАЛНА ЗАКРИАЛ ОС 2 СОЦИАЛНА ЗАКРИАЛ ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прод.) 2. Предотвратяване и прекратяване на детския труд 3. Неформалност 4. Миграция за работа 1. Предотвратяване и изкореняване на робския труд и на трафика на хора.

36 ОС 3 ТРУД И ЗАЕТОСТ ОС 3 ТРУД И ЗАЕТОСТ ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прод.) 2. Продуктивно включване на уязвими групи 3. Обществена система за заетост, труд, доходи и професионално обучение 5. Кооперации и предприята за солидарна икономика 1. Макроикономически политики за Кредитиране и Инвестиране в разкриване на повече и по- добри работни места 4. Микро и малки предприятия, предприемачество и държавни политики за макрокредитиране 6. Селскостопанска заетост и семейно земеделие 7. Устойчиви фирми 8. „Зелени“ работни места и устойчиво териториално развитие

37 ОС 4 СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ОС 4 СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прил.) 2. Национални съвети за държавни политики 3. Тристранни трудови комисии 1. Механизми и инстанции за социален диалог, по-специално колективния трудов договор

38 Следвайки идеите на МТО, Синдикатите в Бразилия се подготвят за Социалния диалог Следвайки идеите на МТО, Синдикатите в Бразилия се подготвят за Социалния диалог Социален диалог и Достойни условия на труд

39 Защо синдикатите трябва да се подготвят за социалния диалог? Защо синдикатите трябва да се подготвят за социалния диалог? Става въпрос за една от целите на организациите, представители на работниците Това е един работен инструмент, който се отразява в дейностите на синдикатите и асоциациите За МТО социалният диалог е тристранен (Работнически организации, работодатели и правителство) За да предложи възможност от достойни и продуктивни условия на труд на мъжете и жените Социален диалог и Достойни условия на труд

40 1. Синдикална свобода и действително признаване на правото за колективен трудов договор 2. Премахване на всички форми на принудителен или задължителен труд 3. Действително премахване на детския труд 4. Премахване на дискриминацията по отношение на работата и заетостта Декларация с Основните трудови принципи и права (четири основни принципа): Социалният диалог и международни трудови стандарти Социалният диалог и международни трудови стандарти

41 Подсилването на социалния диалог е от съществено значение за Намирането на консенсус при проблемите и предизвикателствата в трудовия свят; Обсъждане на проекти за трудови реформи; Подобряване на трудовата производителност, сигурност и здраве, както и на други условия на труд; Разрешаване на индивидуални и колективни спорове; Осигуряване на справедливи условия за труд в полза на работниците, фирмите и икономиката. Социален диалог и Достойни условия на труд

42 Кои условия позволяват социален диалог?  Съществуването на работнически и работодателски организации, които са стабилни и независими, притежаващи необходимите технически способности и достъп до информация;  Политическа воля и ангажираност на всички заинтересовани страни;  Спазване на синдикалната свобода и на колективния трудов договор;  Адекватна подкрепа от институциите  Адекватна подкрепа от институциите Социален диалог и Достойни условия на труд

43 Институционализиран социален диалог в Бразилия и синдикално участие. Институционализиран социален диалог в Бразилия и синдикално участие. В Бразилия, въпреки че са скорошни, има множество и сериозни опити за тристранен социален диалог. Много са съветите и комисите на на ниво федерално, щатско и общинско управление с тристранен състав. Социален диалог и Достойни условия на труд

44 Институционализиран социален диалог в Бразилия и Синдикално участие – в Бразилия и Синдикално участие – (прод.) Институционализиран социален диалог в Бразилия и Синдикално участие – в Бразилия и Синдикално участие – (прод.) Съвети с участие на работнически представители (национално ниво):  Националкен здравен съвет  Национален съвет на хората с увреждания (CNAD)  Съвещателен съвет към Фонда за подкрепа на работниците (CONDEFAT)  Надзорен съвет към Гаранционния фонд за осигурителния стаж (CCFGTS)  Управителен съвет на Националната банка за икономическо и социално развитие (BNDES) Социален диалог и Достойни условия на труд

45 Съвети с участие на представители на работниците (прод.):  Национален съвет за правата на децата и юношите (CONANDA)  Национален съвет за социално подпомагане (CNAS)  Национален форум за професионално образование и технология  Национална комисия по Сексуално предавани болести - СПИН  Комисия за придружаване и оценяване FINEP  Надзорен съвет на FUNDACENTRO  Надзорен съвет към Фонда за социално развитие  Национален съвет за премахване на детския труд (CONETI)  Тристранна съвместна постоянна комисия към Инспекцията по труда (CCTPPSIT/MTE) Социален диалог и Достойни условия на труд

46 Съвети с участието на представители на работниците (прод.):  Национален съвет за Социално осигуряване (CNPS)  Национален съвет за обществена прозрачност и борба с корупцията  Консултативен съвет към Националната програма „Първа работа“  Тристранна комисия за равенство на възможностите и отношението към половете и расата в работата  Тристранен съвет за международни отношения  Четиристранен съвет за минималната работна заплата  Национален съвет за младежта  Национален съвет за промишленото развитие  Съвет към Програмта за социално интегриране PIS-PASEP Социален диалог и Достойни условия на труд

47 Съвети с участие на представители на работниците (прод.):  Национален съвет на градовете  Национален съвет по Имиграция – CNIg  Бразилски съвет към Социалния Меркосул (Меркосул в превод-Южен пазар) - CBMSP  Национален съвет за правата на жените (CNDM)  Национален съвет за безопасни и здравословни условия на работа  Съвещателен съвет за SISTEMA S (11осигурителни вноски). Социален диалог и Достойни условия на труд

48 Как да заработят толкова дейности при една неолиберална политика, която поробва работническите организациии пречи на социалния напредък? Как да заработят толкова дейности при една неолиберална политика, която поробва работническите организациии пречи на социалния напредък? Социален диалог и Достойни условия на труд

49 Какво в действителност могат да направят синдикалните организации? Какво в действителност могат да направят синдикалните организации?  Разширяване на обсъждането с работниците и с обществото по теми като: Осигуряване Намаляване на работния ден Синдикална реформа и Работническа реформа Повишаване на минималната заплата Работа и заплата Тези и други теми трябва да бъдат обсъдени с работниците и с обществото и превърнати в политически предложения, които да бъдат отправени до компетентните органи. Здраве Образование Сигурност Околна среда Жилище Северно-американска финансова криза и последиците й Инфлация, която заплашва да се повтори Достойни условия На труд Социален диалог и Достойни условия на труд Конвенция 151 и 158 на МТО Очаквани предизвикателства Морален и сексуално тормоз

50 Какво в действителност могат да направят синдикалните организации? – (прод.) Какво в действителност могат да направят синдикалните организации? – (прод.) Други теми, които трябва да бъдат обсъдени с работниците и с обществото като цяло: Ефикасно и близо до населението правосъдие Гражданска политика, обществена сигурност и политическа принадлежност Пълни програми за превенция Необходимостта от обществени политики за социално и културна интеграция Универсална градска среда с достъпност за хората с увреждания, възрастните и децата Участие на общността в планирането на града Обществена администрация, която е достъпна за всички с нужното участие на всеки гражданин Социален диалог и Достойни условия на труд

51   Разобличаване на нехайството на на държавата по отношение на социалните потребности и възможности;   Борба с кооптирането и или манипулацията с хората и социалните организации ;   Поемане на отговорност за вземане на участие на хората при обсъждането и наместа им в основните въпроси на общността;   Отключвам етичния и служебен характер на политиката (развиване на проекти в интерес на общността, оценявайки колективната борба). Други предиззвикателства Социален диалог и Достойни условия на труд

52 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Избор на бразилска музика ПРЕЗЕНТАЦИЯ Избор на бразилска музика

53 Много благодарим за вниманието и пожелаваме пълен успех в синдикалните и профсионални действия и в политическата дейност действия и в политическата дейност Полиана Дуарте и Густаво Гарсиа Ул.Агиар де Баррос, 144 – 2º етаж – Вела Вишта – Сао Пауло Teл.: (+5511) 2111-7379 (+5511) 8682-6918 – Полиана (+5511) 2111-7389 (+5511) 9716-6920 – Густаво (+5511) 2111-7389 (+5511) 9716-6920 – Густаво e-mail: seqmulher@ugt.org.br / garcia_ugt@hotmail.com @ugt.


Download ppt "ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ /УЖТ/ БРАЗИЛИЯ. ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ – УЖТ БРАЗИЛИЯ."

Similar presentations


Ads by Google