Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Опознай себе си, прегърни човечеството ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ ПЕТС 26.03.2011 г. Новотел “Пловдив”, гр. Пловдив.

Similar presentations


Presentation on theme: "Опознай себе си, прегърни човечеството ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ ПЕТС 26.03.2011 г. Новотел “Пловдив”, гр. Пловдив."— Presentation transcript:

1 Опознай себе си, прегърни човечеството ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ ПЕТС 26.03.2011 г. Новотел “Пловдив”, гр. Пловдив

2 ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството ВЕСЕЛА ШАРАНКОВА Председател на Комитета за връзки с обществеността Публичният имидж на Ротари

3 КАКВО Е PR И РЕКЛАМА? „Ротари е организация на бизнесмени и професионалисти, обединени в световен мащаб, които служат в хуманитарната сфера, насърчават високите етични норми във всички професии и спомагат за изграждането на добрата воля и мира по света.” 1976, Бордът на директорите на Ротари Интернешънъл КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ МИШКАТА И ХАМСТЕРА? КАКВО Е РОТАРИ КЛУБ? Най-добре печели този, който служи най-добре, и служба без корист. Одобрено официалното мото на Ротари на конгреса в Детройт през 1950 г. МОТОТО НА РОТАРИ ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството

4 • Средство за комуникация с и между ротарианците • Представя програмите и целите на Ротари • Представя ключовите програми на Ротари • Разпространява информация за годишната тема и философията на президента на РИ, главните срещи и акцента върху месеците в ротарианския календар. • Форум за различни дискусии ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството СПИСАНИЕ РОТАРИАНЕЦ И СВЕТОВНАТА РОТАРИАНСКА ПРЕСА СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1911 Г. СПИСАНИЕ РОТАРИАНЕЦ Е:

5 1. Непосредственост 2. Близост 3. Извесност 4. Странна случка 5. Конфликти 6. Емоционално преживяване ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството КАКВО Е НОВИНА? ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА НОВИНАТА...

6 ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството КАК ДА ПОДГОТВИМ PR МАТЕРИАЛ? Мисловната сила Мощ на човека или организацията Механизъм Материалната подкрепа ВСЯКА PR СТРАТЕГИЯ ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧВА КЪМ ЧЕТИРИТЕ “М” Най- важната информация и факти........................................ Допълнителна, разнообразна и по-маловажна информация към материала ПИРАМИДАЛНА СТРУКТУРА ЗА МАТЕРИАЛА

7 ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛ / СТАТИЯ ЗА ПРЕСАТА 1. Ключова новина 2. Винаги определяйте Ротари като «Глобална мрежа от общност на доброволци» 3. Представяне на лицето за контакт – име, e-mail, телефон ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕТО 1. Кой? 2. Какво? 3. Къде? 4. Кога? 5. Защо?... Допълнителна информация ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА МАТЕРИАЛА / СТАТИЯТА

8 1.Електронна поща 2.Контакт по телефона 3.Информация по факс 4.Персонални писма 5.Интервюта ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството КОНТАКТИ С МЕДИИТЕ ВСИЧКИ МЕДИИ ОБИЧАТ ДА БЪДАТ УХАЖВАНИ...

9 ROTARY INTERNATIONAL ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ Комитет за връзки с обществеността Опознай себе си, прегърни човечеството БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! НИЕ РАБОТИМ, ЗА ДА ИМА ПОВЕЧЕ УСМИХНАТИ ДЕТСКИ ЛИЦА...


Download ppt "Опознай себе си, прегърни човечеството ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ ПЕТС 26.03.2011 г. Новотел “Пловдив”, гр. Пловдив."

Similar presentations


Ads by Google