Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Panahon ng Komonwelt.

Similar presentations


Presentation on theme: "Panahon ng Komonwelt."— Presentation transcript:

1 Panahon ng Komonwelt

2 Panahon ng Komonwelt Itinatag noong 1935 hanggang 1946.
Malasariling Pamahalaan sa ilalim ng pamamahala ni Manuel L. Quezon. Para sa karagdagang impormasyon, pindutin ang link na ito:

3 Ang Batas Tydings-McDuffie ay isang pederal na batas ng Estados Unidos na nagkaloob ng nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas at ng kalayaan nito. Narito pa ang karagdagang impormasyon:

4 Ang Batas Jones o ang Philippine Autonomy Act ay ang batas na nagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaang magsarili at pangako ng pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas sa lalong madaling panahon kapag nagkaroon na ang bayan ng isang matatag na pamahalaan.

5 Maikling Kwento

6 Ang maikling kuwento - binaybay ding maikling kwento - ay isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Si Edgar Allan Poe  ang tinuturing na "Ama ng Maikling Kuwento.“ Para sa karagdagang impormasyong, pindutin ito:

7 Puntahan ang link na ito upang mas lumawak at iyong kaalaman tungkol sa maikling kwento:

8 KAYARIAN NG PANG-URI

9 Ang pang-uri ay salitang naglalarawan tungkol sa pangngalan at panghalip. Maraming paraan upang maglarawan. Pindutin ito para sa karagdagang kaalaman:

10 Kayarian ng Pang-uri Payak Maylapi Tambalan Inuulit Pag-uulit na ganap
Pag-uulit na di-ganap Karaniwan Patalinghaga

11 payak Mga Halimbawa: Gutom Pula Galit Inis
Payak ang pang-uri kung binubuo ng likas na salita lamang o salitang walang lapi. Mga Halimbawa: Gutom Pula Galit Inis

12 inuulit Inuulit ang salita kung ang kabuuan nito o ang isa o higit pang pantig nito sa dakong unahan ay inuulit.

13 Pag-uulit na ganap Sa uring ito, ang inuulit ay ang buong salitang-ugat. Mga Halimbawa: (ang) puti-puti maputing-maputi puting-puti maputi-puti

14 Pag-uulit na di-ganap Tinatawag na di-ganap o parsyal ang pag-uulit kung ang inuulit ay bahagi lamang ng salita. Mga Halimbawa: (ang) liliit maiiksi maliliit matitigas

15 Maylapi Maylapi ang pang-uri kung binubuo ng salitang-ugat na may panlapi. Pinakagamitin ang mga panlaping ka-, kay-, ma-, maka-, at mala-. Mga Halimbawa: Kalahi Malahininga Mataas Kayganda

16 tambalan Tambalan ang pang-uri kung binubuo ng dalawang salitang pinag-iisa. Ang mga ganitong pang-uri ay maaaring may kahulugang karaniwan o patalinghaga.

17 Karaniwang kahulugan Karaniwang kahulugan kung ang mga ginamit na pang-uri ay karaniwan lamang. Mga Halimbawa: taus-puso bigyang-yaman bayad-utang hilis-kalamay

18 Patalinghagang kahulugan
Patalinghagang kahulugan kung ang mga ginamit na pang-uri ay matatalinghagang salita. Mga Halimbawa: kalatog-pinggan ngising-aso bulang-gugo kapit- tuko

19 Iba pang mga halimbawa. Pindutin ang link na ito:


Download ppt "Panahon ng Komonwelt."

Similar presentations


Ads by Google