Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang Pagtatanggol sa Kalayaan at Hangganan ng Teritoryo ng Bansa

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang Pagtatanggol sa Kalayaan at Hangganan ng Teritoryo ng Bansa"— Presentation transcript:

1 Ano kaya ang iyong mararamdaman kung may makiaalam ng bagay na para sayo lang?

2 Ang Pagtatanggol sa Kalayaan at Hangganan ng Teritoryo ng Bansa
AFP

3

4 Anu-ano ang mga paraan para maipagtanggol ang pambansang teritoryo?
SANDATAHANG LAKAS NG PILIPINAS Armed Forces of the Philippines (AFP) -Ayon sa artikulo II, Seksyon 3 Sila ang tagapangalaga ng sambayanan.

5 SANDATAHANG LAKAS Itinatag sa bisa ng
Commonwealth Act No. 1 o kilala bilang National Defense Act. Pangunahing layunin: Ipagtanggol ang bansa laban sa rebelyong lokal at mga dayuhang nais sumakop sa bansa.

6 Mga Sangay ng Sandatahang lakas ng Pilipinas

7 Hukbong Panlupa o Hukbong Katihan (Philippine Army)
-nagatatanggol sa panahon ng digmaan -tanod laban sa mananakop -lumalaban sa mga nais magpabagsak sa pamahalaan

8 Hukbong Dagat (Philippine Navy)
Batay-Dagat Hinuhuli ang mga smuggler o mga taong nagpupuslit ng mga produktong walang karampatang buwis.

9 Hukbong Himpapawid (Philippine Air Force)
-Tanod ng himpapawid -walang kaaway na makakapasok sa bansa dahil sa kanilang pagbabantay.

10 Dapat sumailalim sa ganap na kontrol o superbisyon ng estado ang pangangalaga at pagpapaunlad ng mga likas na kayamanan Artikulo XII, Seksyon 2

11 Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayaman
-Department of Environment and Natural Resources (DENR) -Nangangasiwa sa pangangalaga ng likas na yaman ng bansa

12 Tungkulin ng DENR Pangalagaan ang gubat laban sa pagtotroso, at pagkakaingin Pagpapatupad ng reporestasyon Pangangasiwa sa industriya ng pagmimina

13 Pag-ingat sa mga yamang-dagat
Pagpapatupad ng Clean Air Act at Clean Water Act of 2004 Pagsamsam mula sa mga smuggler at pet shop ng mga hayop na nanganganib na.

14 Kagawarang Ugnayang Panlabas
Pagtatanggol sa hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Pagdalo sa mga usapin o isyung panteritoryal

15 Mga Isyung Pateritoryo
Ang pag-aangkin sa Sabah at Spartly Islands

16 Paano mo binabantayan/ inaalagaan ang mga bagay na mahalaga sayo?
Upang hindi mawala ang mga mahahalagang bagay sa atin, dapat natin ito bantayan at pahalagahan. Paano mo binabantayan/ inaalagaan ang mga bagay na mahalaga sayo?

17 Ano ang iyong gagawin para maalagaan ang ating teritoryo?
Ang ating Sandatahang lakas ang pangunahing nagtatanggol sa teritoryo ng bansa ngunit tungkulin parin ng bawat mamamayang pangalagaan ang ating nasasakupan laban sa mga gustong sumira nito. Ano ang iyong gagawin para maalagaan ang ating teritoryo?

18 Bilang mamamayan ng Pilipinas, paano mo mapangangalagaan ang ating teritoryo at soberanya?

19 Mga Isyung Pateritoryo
Ang pag-aangkin sa Sabah at Spratly Islands

20 Kung ikaw ay may kakayahang gumawa ng batas na sasagot sa isyung panteritoryo ng Pilipinas, anong batas ang iyong ipatutupad upang maibalik ang Sabah at Spratly Islands na nasasakupang teritoryo ng bansa?

21 Paano natin aalagaan ang ating teritoryo?

22 Katulad ng pagpapahalaga natin sa ating teritoryo, paano mo igagalang ang teritoryo o pag-aari ng ibang tao?


Download ppt "Ang Pagtatanggol sa Kalayaan at Hangganan ng Teritoryo ng Bansa"

Similar presentations


Ads by Google