Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAGAYTAY CITY.

Similar presentations


Presentation on theme: "TAGAYTAY CITY."— Presentation transcript:

1 TAGAYTAY CITY

2 TAGAYTAY CITY Ang Tagaytay city ay kilala ng mga turista dahil sa magagandang tanawin at ito rin ay pangalawa sa pinakamalamig na lugar sa ating bansa dahil sa ito ay nasa mataas na lugar. Dito sa Tagaytay, Makikita natin ang pinakamagandang lugar kung saan makikita natin ang tanyag na bulkang Taal at ang kanyang lawa Ang Tagaytay ay 55 kilometro lamang ang layo sa Maynila via Aguinaldo Highway kaya madalas na pasyalan ng mga nakatira sa Maynila na gustong makaranas ng malamig na klima dahil sa init ng klima sa kanilang mga lugar. Ang Tagaytay ay napapalibutan ng mga puno at bundok And siyudad ay nasa “TAGAYTAY RIDGE” na 32 kilometro ang haba mula sa Bundok Batulao hanggang sa Bundok Sungay (na ngayon ay People’s park in the sky).

3 KILALANIN NATIN ANG TAGAYTAY
Etimolohiya Sinasabing ang Tagaytay ay nagmula sa dalawang salitang “taga” at “itay” dahil noon ay may mag ama na nangangaso sa kagubatan nang bigla silang hinabol ng isang hayop at inatake ang ama ng bata. At ang huli niyang nasabi sa kanyang ama ang katagang “ taga – itay”. Inulit niya ito at napag usap-usapan ito ng buong barangay at ito ay ipinangalan sa lugar na iyon Noong Rebuluyon ng mga Pilipino noong 1896, Ang mga gubat at bundok sa Tagaytay ang naging santuwaryo ng mga rebulusyonaryo kabilang na mga galing sa mga karatig probinsya

4 MGA LUGAR NA DAPAT PASYALAN SA TAGAYTAY
Tagaytay Picnic Grove Dito madalas dumayo ang mga pamilya, turista at iba pa dahil dito maraming mga gawain ang maaari mong maisagawa katulad ng pag-picnic, pagpapalipad ng saranggola, pagsakay ng zipline, at iba pa. Dito mo rin makikita ang magandang tanawin ng Bulkang Taal at ang lawa nito Palace in the sky Ito ang mansyon na ipinagawa ng ating dating pangulong Ferdinand Marcos. Ang mansyon na ito ay hindi natapos sa paggawa ngunit ito ay binuksan sa publiko para sa magandang tanawin ng Bulkang Taal

5 Taal Volcano Adventure
Sky Ranch Dito matatagpuan ang pinakamataas na ferris wheel sa ating bansa. Residence Inn Mayroong Mountain Resort at Zoo dito sa residence inn. Sa zoo maaaring magpakain ng mga hayop Taal Volcano Adventure Ang Taal Volcano Adventure ay iniaalok sa mga taong pumupunta sa picnic groove. Dito tayo makakaranas ng “full adventure” papunta sa bunganga ng bulkan at pabalik sa baba. Ngunit kailangan muna pumunta ng Talisay, Batangas dahil doon ginagawa ang adventure. May mga resort doon na nag-aalok ng “boat ride” papunta sa isla ng Taal at pagdating doon, mamimili ka kung sasakay ka ng kabayo pataaas o maglalakad pataas

6 BAKIT KAYA PINAPASYALAN ANG TAGAYTAY CITY?
Pinapasyalan ang Tagaytay City dahil dito may malamig na klima na kahalintulad ng Baguio City na hindi malayo sa Maynila hindi katulad ng Baguio na halos 4-5 oras ang biyahe mula sa Maynila . Dito din kasi makikita ang pinakamagandang view ng napakagandang Taal Volcano. Marami din activities dito na makakapagdulot ng kasiyahan ng nakararami

7 TAGAYTAY CITY LOCATION

8 TAAL ISLAND MAP

9 TARA NA AT PUMUNTA SA TAGAYTAY CITY
BEST PLACE TO STAY COOL


Download ppt "TAGAYTAY CITY."

Similar presentations


Ads by Google