Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ikaw at ang Diabetes.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ikaw at ang Diabetes."— Presentation transcript:

1 Ikaw at ang Diabetes

2 Wastong Paggamit ng Asukal ng Katawan
Pagkain (asukal) Peripheral Tissues (Laman at Taba) Atay Asukal Pagimbak ng asukal sa atay para gamitin sa ibang oras Tamang paggamit ng asukal para makagawa ng “energy” Pancreas Insulin

3 Kulang o walang insulin na nagagawa
Diabetes Pagkain (asukal) Peripheral Tissues (Laman at Taba) Atay Asukal Tamang paggamit ng asukal para makagawa ng “energy” Labis na paggawa ng asukal Pancreas Kulang o walang insulin na nagagawa

4 Ano ang diabetes? Kakulangan ng sapat na insulin
Di wastong pag gamit ng katawan ng insulin

5 Mga uri ng diabetes Type 1 Kadalasang nagsisimula sa pagkabata
Halos walang insulin Kailangan ng ineksiyon ng insulin para mabuhay

6 Mga uri ng diabetes Type 2 Mas nakararami ang ganitong uri ng diabetes
Mas madalas na nakikita sa mga matatanda Mayroong kakulangan at di wastong paggamit ng katawan ng insulin

7 Paano nagkakaroon ng diabetes?
Namamana Sobra sa pagkain ng matamis Sobrang katabaan Maling “Lifestyle” sobra kumain/ pagkain ng mataba sedentary lifestyle Di alam ang pinagmulan

8 Sino ang maaring magkaroon?
LAHAT TAYO ay maaaring magkaroon ng diabetes! Ito ay mas madalas sa mga may edad na 30 taon at pataas Ang lahing Pilipino ay at risk IKAW ?

9 Sino ang maaring magkaroon?
Maaaring magsimula ng mas bata (20 taon) kung mayroon ng mga sumusunod: Katabaan Kapamilya na may diabetes Mataas na presyon Sakit sa puso

10 Sino ang maaring magkaroon?
Maaaring magsimula ng mas bata (20 taon) kung mayroon ng mga sumusunod: Sakit sa bato May nakaraan na problema sa “blood sugar” Pagsilang sa sanggol na may higit na 3.7 kg o 9 lbs

11 Anu ano ang mga sintomas ng diabetes?
Maaaring wala Madami at madalas umihi Madaling pagkapagod o hapo Madalas mauhaw

12 Anu ano ang mga sintomas ng diabetes?
Matakaw sa pagkain Biglang taas ng timbang Pagkapayat Panlalabo ng mga mata

13 Anu ano ang mga sintomas ng diabetes?
Pangangati ng balat Pagkaramdam na mayroong “gumagapang” sa balat, binti o braso Pamamanhid ng binti, paa, braso o kamay

14 Anu anong mga sintomas ng diabetes ang pinapakita sa larawang ito?

15 Paano mo malalaman kung ikaw ay may diabetes?
Magpatingin sa doktor 30 taon at pataas= bawat ikatlong taon 20 taon at pataas kung may mga bagay na magpapaaga ng diabetes kung may nararamdaman o may mga sintomas

16 Paano mo malalaman kung ikaw ay may diabetes?
Magpasukat ng asukal sa dugo

17 Mga komplikasyon na dulot ng diabetes
Laganap sa buong katawan Stroke Mata Puso at ugat Bato o kidney “Nerves” Pagkaputol ng paa

18 Ano ang normal na blood sugar?
ADA AACE HbA1c <7% <6.5% Fasting blood glucose mg/dL <110 mg/dL Postprandial blood glucose <180 mg/dL (peak) <140 mg/dL (2h) ADA. Diabetes Care, 2003; 26 (suppl 1): S28-S32

19 Ano ang dapat gawin kung may diabetes?

20 Sumunod sa mga alituntunin ng inyong mangagamot!
Sundin ang binigay na takdang araw para sa susunod na tsek up Sumunod sa tamang pag inom ng gamot Ipag-alam ang iba pang nararamdaman sa inyong mangagamot

21 Ano ang mga dapat gawin kung may diabetes?
Panatalihing tama ang sukat ng asukal sa dugo Mag-ehersisyo nang tama Itigil ang paninigarilyo

22 Ano ang mga dapat gawin kung may diabetes?
Alagaan at ugaliing eksaminin araw-araw ang mga sumusunod: bibig (gilagid), balat, paa Iwasan ang anumang bagay na magdudulot ng sugat, impeksyon o anumang sira sa katawan Sariling pagsukat sa “blood sugar”

23 Bantay timbang! Wastong pagkain... Tamang ehersisyo

24 ITIGIL ANG PANINIGARILYO! Bantay paa, Bantay balat

25 Paano kung may mga komplikasyon na ng diabetes?
“POSITIVE THINKING” Maaring may mabago sa dating pamumuhay ngunit di nangangahulugan na wala ka nang magagawa Kumunsulta sa espesyalista sa komplikasyon

26 Paano kung may mga komplikasyon na ng diabetes?
Alamin and mga komplikasyon at kung paano ito magagamot at maiiwasan ang paglala Maaring magkaroon ng mga komplikasyon kahit na alaga mo ang iyong sakit

27 Ano ang “hypoglycemia”?
Pagbaba ng asukal sa dugo nang labis sa normal Ito ay maaaring magdulot ng panganib Ito ay maaring maranasan ng sinumang mayroong diabetes

28 Ano ang “hypoglycemia”?
Dapat malaman ang sintomas at ano ang maaaring gawin Dapat alam ng mga kasama sa bahay ang pagkilala at paggamot ng “hypoglycemia”

29 Mga Sintomas ng “hypoglycemia”
Nerbyos Pananakit ng ulo Hilo Pagpapawis

30 Mga Sintomas ng “hypoglycemia”
Biglaang pag-iba ng ugali at emosyon Pagkaramdam ng “kuryente” sa paligid ng labi Pamumutla Gutom

31 Ano ang dapat gawin kapag nag-”hypoglycemia”?
Kung gising ang pasyente uminom ng softdrinks, juice o iba pang inumin na may asukal ngumuya ng kendi ( piraso) kumain ng asukal magpasama sa doktor

32 Ano ang dapat gawin kapag nag-”hypoglycemia”?
Kung walang malay ang pasyente DALHIN KAAGAD SA DOKTOR HUWAG PAIINUMIN o PAKAKAININ

33 Akala n’yo kayo lang... … pati mga artistang sikat ay maari din
magkaroon ng diabetes!

34 Ano ang maaaring gawin para maiwasan ang Diabetes?
Panatilihin ang wastong timbang Kumain ng tama Iwasan ang pagkain na mataba at mamantikang pagkain Iwasan ang pagkain ng sobra

35 Ano ang maaaring gawin para maiwasan ang Diabetes?
Regular na ehersisyo 30 minuto bawat araw, 3 beses bawat lingo Tumigil manigarilyo Regular na mag-kunsulta sa doctor

36 Sa wastong pangangalaga ng diabetes,
malayo ang maabot...

37 KAYO BA AY NAKARAMDAM NG GANITONG SINTOMAS?
Madami at madalas umihi Madaling pagkapagod o hapo Madalas mauhaw Matakaw sa pagkain Biglang taas o baba ng timbang

38 KAYO BA AY NAKARAMDAM NG GANITONG SINTOMAS?
Panlalabo ng mga mata Pagkakati ng balat Pagkaramdam na mayroong “gumagapang” sa balat, binti o braso Pamamanhid ng binti, paa, braso o kamay

39 Kung kayo ay sumagot ng oo sa mga nasabing katanungan, magsangguni sa inyong manggagamot

40 Institute for the Study of Diabetes Foundation (ISDF)
The Philippine College of Physicians wishes to acknowledge the following for their invaluable contribution in the preparation of this module Institute for the Study of Diabetes Foundation (ISDF) American Diabetes Association (ADA) James Wee, MD, FPCP


Download ppt "Ikaw at ang Diabetes."

Similar presentations


Ads by Google