Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Digmaang Pilipino – Amerikano Hamon sa Malayang Bansa

Similar presentations


Presentation on theme: "Digmaang Pilipino – Amerikano Hamon sa Malayang Bansa"— Presentation transcript:

1 Digmaang Pilipino – Amerikano Hamon sa Malayang Bansa
Sociego Street, Santa Mesa, Manila. Presented by: Arnel O. Rivera MAT-SS

2 Timeline Pinasinayaan ang Unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Hindi ito kinilala ng mga Amerikano Naganap ang Mock Battle of Manila. Sumuko ang mga kawal na Kastila sa mga Amerikano. Ideneklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya Abril 21, 1898 Mayo 1, 1898 August 13, 1898 Disyembre 10, 1898 Enero 23, 1899 Naganap ang makasaysayang Labanan sa Manila Bay. Nilagdaan ng US at Espanya ang Kasunduan sa Paris. Pormal na inilipat sa Amerika ang pananakop ng Pilipinas

3 Timeline Sumuko si Hen. Simeon Ola sa Guinobatan, Albay. Pormal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano. Binaril at napatay ng isang Amerikanong sundalo ang isang kawal na Pilipino. Ito ang simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Nahuli si Hen. Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Pebrero 4, 1899 Marso 31, 1899 Marso 23, 1901 Abril 16, 1902 Setyembre 25, 1903 Bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos. Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa San Fernando, Pampanga Sumuko sa mga Amerikano si Hen.Miguel Malvar sa Lipa, Batangas

4 Digmaang Kastila-Amerikano
Ideneklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya matapos ang pagsabog ng barkong Maine sa Havana, Cuba noong Peb. 15, Inutusan si Com. George Dewey na lusubin ang hukbo ng mga Kastila sa Manila Bay sa pamumuno ni Adm. Patricio Montojo. Ito ang naging simula ng pagkatalo ng mga Kastila. Balik sa Timeline

5 Mock Battle of Manila Upang maiwasan ang kahihiyan, lihim na nakipagkasundo ang mga Kastila sa mga Amerikano na magkaroon ng isang kunwaring labanan kung saan susuko ang mga Kastila sa mga Amerikano. Matagumpay na nasakop ng mga Amerikano ang Intramuros at hindi pinayagan ang mga Pilipino sa nasabing labanan. Mga sundalong Kastila na sumuko sa mga puwersang Amerikano(1898) Balik sa Timeline

6 Kasunduan sa Paris Pormal na isinuko ng mga Kastila sa mga Amerikano ang pamamahala ng Pilipinas, Guam at Puerto Rico. Nagbayad naman ang pamahalaang Amerikano ng halagang $20,000,00 bilang kabayaran sa mga nasirang ari-arian ng Espanya sa mga nasabing lugar. Walang kinatawan ang mga Pilipino sa nasabing kasunduan. Kasabay nito, ipinahayag ni Pang. William McKinley ang Benevolent Assimilation. Balik sa Timeline

7 Unang Republika ng Pilipinas (Malolos Republic, 1899)

8 Unang Republika ng Pilipinas (Malolos Republic, 1899)
Matapos ang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 Hulyo 1898, binalangkas ng mga mambabatas sa pamumuno ni Felipe Calderon ang Saligang Batas ng Malolos upang pagtibayin ang pagpapahayag ng kalayaan. Noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang Republika ng Pilipinas sa Simbahan ng Barasoin sa Malolos, Bulacan. Hindi ito kinilala ng mga Amerikano. Balik sa Timeline

9 Simula ng Digmaan Nagsilbing mitsa ng digmaan ang insidente sa Sociego St., Sta. Mesa, Manila noong Pebrero 4, Binaril at napatay ni Pvt. William Grayson ang isang kawal na Pilipino. Nang sumunod na araw, ipinahayag ni Gen. Arthur MacArthur ang Digmaang Pilipino-Amerikano. Sunod-sunod na linusob ng mga puwersang Amerikano ang mga bayan sa Pilipinas. Balik sa Timeline

10 Pagkatalo ng mga puwersang Pilipino

11 Pagkatalo ng mga puwersang Pilipino
Lumaganap ang labanan sa iba’t ibang panig ng bansa. Pinumunuan ni Hen. Antonio Luna ang paglusob sa Maynila ngunit tinalo sila ng mga Amerikano. Bumagsak sa kamay ng mga Amerikano ang Malolos noong Marso 31, Inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa San Fernando, Pampanga. Sunod-sunod din na sumuko o nahuli ng mga Amerikano ang mga pinuno ng pwersang Pilipino. Balik sa Timeline

12 Pagkahuli kay Hen. Aguinaldo
Pinamunuan ni Hen. Frederick Funston ang planong pagbitag kay Hen. Aguinaldo. Sa tulong ng mga kawal na taga-Macabebe (Macabebe Scouts), matagumpay na nakapasok sa kampo ng mga Pilipino sa Palanan, Isabela at dito nahuli si Hen. Aguinaldo. Matapos madakip, dinala siya sa Maynila at dito pinanumpa ng katapatan sa pamahalaan ng Amerika. Balik sa Timeline

13 Pagwawakas ng Digmaan Nagwakas ang Unang Republika sa pagkakadakip kay Aguinaldo ngunit ipinagpatuloy parin ng mga nalalabing pinuno ang laban para sa kalayaan. Huling sumuko sa mga Amerikano si Hen. Simeon Ola noong Setyembre 25, 1903 sa Guinobatan, Albay. Dito pormal na nagwakas ang digmaan laban sa mga Amerikano. Balik sa Timeline

14 TAKDA: Ipaliwanag ang kahulugan ng Benevolent Assimilation ni Pang. McKinley. Magsaliksik kung paano hinuli si Hen. Emilio Aguinaldo at magbigay ng reaksyon tungkol dito. Alamin ang kabayanihan na ginawa ng mga sumusunod: Antonio Luna Macario Sakay Gregorio del Pilar

15 To download this file, log-on to:
Thank Y u! To download this file, log-on to: Pilipino-Amerikano Images from:


Download ppt "Digmaang Pilipino – Amerikano Hamon sa Malayang Bansa"

Similar presentations


Ads by Google