Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD DAN PPPS DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.

Similar presentations


Presentation on theme: "PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD DAN PPPS DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA."— Presentation transcript:

1 PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD DAN PPPS DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

3 PENENTUAN PRINSIP DAN SYARAT PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN LKPPP DI KPM PENGERUSI : TKSU (P) AHLI : TKPPM (OPERAS ) SUB ( BPSM ) PENGERUSI : TKSU (P) AHLI : TKPPM (OPERAS ) SUB ( BPSM ) BPSH PENGERUSI : KSN AHLI : KPPA KPPM PENGERUSI : KSN AHLI : KPPA KPPM BPSM MAKLUM KEPADA PPPLD DAN PPPS MELALUI IKLAN BPSM MAKLUM KEPADA PPPLD DAN PPPS MELALUI IKLAN PPPLDPPPS TETAP PRINSIP DAN SYARAT PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT TETAP PRINSIP DAN SYARAT PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT LKPPP DI JPA

4 GRED 38 3 thn 34 < 1 thn 32 10 thn 5 thn 29 LALUAN NAIK PANGKAT TIME- BASED GURU CEMERLANG * GURU BESAR CEMERLANG * PENGELOLA CEMERLANG * * Pengisian Jawatan Bergantung Kepada Kuota Yang Telah Diluluskan Oleh Lembaga Kenaikan Pangkat

5 IKLAN BPSM KEMUKA CALON SEKOLAH/ BAHAGIAN KETUA JABATAN TAPISAN PERAKUAN PPD / KETUA JABATAN PENGUMPULAN PERAKUAN KETUA JABATAN SEMAKAN KELAYAKAN KELULUSAN CALON PENYEDIAAN SURAT KENAIKAN PANGKAT PENYEDIAAN SURAT KENAIKAN PANGKAT BPSM LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM BPSM PERKARATINDAKAN MEMPERAKUKAN CALON

6 IKLAN BPSH PERMOHONAN CALON BPSH PENCALONAN KETUA JABATAN PENGESAHAN PERMOHONAN KETUA JABATAN PEMILIHAN CALON MEMPERAKUKAN CALON MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT BPSH BPSM PERKARA TINDAKAN PEMANTAUAN & PENILAIAN KELULUSAN CALON PENYEDIAAN SURAT PEMANGKUAN LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM BPSM TAPISAN PERMOHONAN SEKOLAH / BAHAGIAN

7

8 GRED 34 - * 32 5 Thn* 29 LALUAN NAIK PANGKAT BAHAGIAN JPN * DGA 29 Ke DGA 32 - Minimum 5 tahun dalam perkhidmatan * DGA 32 Ke DGA 34 - Tidak dapat ditentukan tempoh kerana berdasarkan kekosongan jawatan

9 JPN / BPSM IKLAN BPSM PENGARAH JPN PERMOHONAN CALON MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM PERKARA TINDAKAN KELULUSAN CALON PENYEDIAAN SURAT PEMANGKUAN LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM JPN TAPISAN PERMOHONAN MENENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING MENENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING MEMPERAKUKAN CALON JPN

10 BAHAGIAN / BPSM IKLAN BPSM BAHAGIAN PERMOHONAN CALON MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM PERKARA TINDAKAN KELULUSAN CALON PENYEDIAAN SURAT KENAIKAN PANGKAT LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM BPSM TAPISAN PERMOHONAN MENENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING MENENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING MEMPERAKUKAN CALON KETUA JABATAN

11 PPPS ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI

12 LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI

13 LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA HAKIKI PPPS ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI BAGI BIDANG UMUM/ BIDANG TEKNIKAL/ BIDANG PENDIDIKAN ISLAM BPSM CALON KETUA JABATAN BPSM PERKARATINDAKAN PERAKUAN KE JPA SEARCH-COMMITTEE KPM BPSM BAHAGIAN / JPN BERSAMA BPSM IKLAN PERMOHONAN TAPISAN PERMOHONAN MEMPERAKUKAN CALON MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN KELULUSAN CALON TENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING TENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING KETUA JABATAN

14 PPPS ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI BAGI IAB/KM/IPG/TING.6 BPSM CALON KETUA JABATAN BPSM PERKARATINDAKAN PERAKUAN KE JPA SEARCH-COMMITTEE KPM BPSM SYARAT KUSUS IAB/IPG/BPSH DITENTUKAN BERSAMA BPSM IKLAN PENENTUAN SYARAT PERMOHONAN TAPISAN PERMOHONAN PERAKUAN CALON MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN KELULUSAN CALON KETUA JABATAN Sambungan …

15 TERIMA KEPUTUSAN LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT BPSM K PPM / BPSM BPSM JPN K PPM PPPS ALIRAN PROSES PENEMPATAN JAWATAN PENGETUA PPPS EDARKAN SENARAI CALON KE JPN PERKARA TINDAKAN KEMUKA CADANGAN PENEMPATAN UNTUK PERSETUJUAN KPPM TERIMA CADANGAN PENEMPATAN DARIPADA JPN / BAHAGIAN PERSETUJUAN BERKENAAN CADANGAN PENEMPATAN TERIMA SURAT PERSETUJUAN KPPM BERKENAAN CADANGAN PENEMPATAN SEMAK STATUS CALON DAN JAWATAN YANG DICADANGKAN SEDIAKAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN Sambungan

16 FAILKAN SALINAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN BAGI MAKSUD REKOD EDARKAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN KE JPN/BAHAGIAN YANG BERKENAAN BPSM KPPM KEMUKA SURAT ARAHAN PENEMPATAN YANG TELAH DITANDATANGAN KEPADA BPSM UNTUK DIEDARKAN KPPM JPN PPPS ALIRAN PROSES PENEMPATAN JAWATAN PENGETUA PPPS Sambungan KEMUKA SURAT ARAHAN PENEMPATAN UNTUK TANDATANGAN KPPM TANDATANGAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN EDARKAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN KEPADA CALON PERKARATINDAKAN

17 PPPS ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA KUP

18 PPPS LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)

19 PPPS ALIRAN PROSES LALUAN PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS PENGETUA CEMERLANG IKLAN BPSH PERMOHONAN CALON BPSH PENCALONAN KETUA JABATAN TAPISAN PERMOHONAN PEMILIHAN CALON PERAKUAN CALON MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN B PSH B PSM PERKARATINDAKAN PEMANTAUAN & PENILAIAN KELULUSAN CALON PERAKUAN KE JPA S EARCH COMMITTEE KPM B PSM KELULUSAN KRITERIA JPA KETUA JABATAN

20 PPPS ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA PEGAWAI CEMERLANG (KUP) UNIT PSM CALON KETUA JABATAN PERKARA TINDAKAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN PANEL (KPPM/JPA/BPSM) UNIT PSM JPA PERMOHONAN TAPISAN PERMOHONAN PENCALONAN TEMUDUGA & PEMILIHAN CALON IKLAN KELULUSAN KRITERIA KEMUKAKAN CALON PERAKUAN KE JPA KELULUSAN CALON PENILAIAN BPSM S EARCH COMMITTEE KPM BPSM KETUA JABATAN

21 PPPS ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS GURU CEMERLANG IKLAN BPSH / JNJK PERMOHONAN CALON BPSH / JNJK PENCALONAN KETUA JABATAN TAPISAN PERMOHONAN PEMILIHAN CALON MEMPERAKUKAN CALON MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSH / JNJK BPSM PERKARATINDAKAN PEMANTAUAN & PENILAIAN KELULUSAN CALON PERAKUAN KE JPA SEARCH COMMITTEE KPM BPSM KELULUSAN KRITERIA JPA KETUA JABATAN NOTA Proses pengiklanan, pemantauan, penilaian, pemilihan, dan perakuan dilaksanakan oleh JNJK bagi Gred Khas C, DG54 dan DG52; dan BPSH bagi Gred DG48 dan DG44.

22 PPPS ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED (KUP) BPSM SEKOLAH / BAHAGIAN PPD / KETUA JABATAN PERKARATINDAKAN PERAKUAN KE JPA BPSM IKLAN KEMUKAKAN CALON MEMPERAKUKAN CALON PENENTUAN SYARAT JPA PENGUMPULAN PERAKUAN TAPISAN PERAKUAN SEMAKAN KELAYAKAN KELULUSAN CALON SEARCH COMMITTEE KPM BPSM KETUA JABATAN

23 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD DAN PPPS DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA."

Similar presentations


Ads by Google