Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA KUP

Similar presentations


Presentation on theme: "ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA KUP"— Presentation transcript:

1 PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD DAN PPPS DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2 ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA KUP

3 PENENTUAN PRINSIP DAN SYARAT PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN
PPPLD PPPS LKPPP DI KPM LKPPP DI JPA PENGERUSI : TKSU (P) AHLI : TKPPM (OPERAS ) SUB ( BPSM ) PENGERUSI : KSN AHLI : KPPA KPPM TETAP PRINSIP DAN SYARAT PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT BPSH BPSM MAKLUM KEPADA PPPLD DAN PPPS MELALUI IKLAN

4 LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)
GRED 38 3 thn 34 < 1 thn 32 10 thn 5 thn 29 LALUAN NAIK PANGKAT TIME-BASED GURU CEMERLANG * GURU BESAR CEMERLANG * PENGELOLA CEMERLANG * * Pengisian Jawatan Bergantung Kepada Kuota Yang Telah Diluluskan Oleh Lembaga Kenaikan Pangkat

5 BPSM PERKARA TINDAKAN IKLAN KEMUKA CALON SEKOLAH/ BAHAGIAN
ALIRAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA TIMED BASED (KUP) PERKARA TINDAKAN IKLAN BPSM KEMUKA CALON SEKOLAH/ BAHAGIAN PENGUMPULAN PERAKUAN PPD / KETUA JABATAN TAPISAN PERAKUAN KETUA JABATAN MEMPERAKUKAN CALON KETUA JABATAN SEMAKAN KELAYAKAN BPSM KELULUSAN CALON LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM PENYEDIAAN SURAT KENAIKAN PANGKAT BPSM

6 PENGESAHAN PERMOHONAN SEKOLAH / BAHAGIAN
ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPLD GURU CEMERLANG/ GURU BESAR CEMERLANG/PENGELOLA CEMERLANG (KUP) PERKARA TINDAKAN IKLAN BPSH PERMOHONAN CALON PENGESAHAN PERMOHONAN SEKOLAH / BAHAGIAN TAPISAN PERMOHONAN KETUA JABATAN PENCALONAN KETUA JABATAN PEMANTAUAN & PENILAIAN BPSH PEMILIHAN CALON BPSH MEMPERAKUKAN CALON BPSH MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT BPSM LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM KELULUSAN CALON PENYEDIAAN SURAT PEMANGKUAN BPSM

7 ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA HAKIKI

8 LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA HAKIKI
GRED 34 - * 32 5 Thn* 29 LALUAN NAIK PANGKAT BAHAGIAN JPN * DGA 29 Ke DGA 32 - Minimum 5 tahun dalam perkhidmatan * DGA 32 Ke DGA 34 - Tidak dapat ditentukan tempoh kerana berdasarkan kekosongan jawatan

9 PERKARA TINDAKAN IKLAN BPSM TAPISAN PERMOHONAN
ALIRAN PROSES PEMANGKUAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA HAKIKI BAGI CALON-CALON DI BAWAH JPN PERKARA TINDAKAN MENENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING JPN / BPSM IKLAN BPSM PERMOHONAN CALON TAPISAN PERMOHONAN JPN MEMPERAKUKAN CALON PENGARAH JPN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM KELULUSAN CALON PENYEDIAAN SURAT PEMANGKUAN JPN

10 ALIRAN PROSES PEMANGKUAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA HAKIKI BAGI CALON-CALON DI BAHAGIAN-BAHAGIAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERKARA TINDAKAN MENENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING BAHAGIAN / BPSM IKLAN BPSM PERMOHONAN CALON TAPISAN PERMOHONAN BAHAGIAN MEMPERAKUKAN CALON KETUA JABATAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PELAJARAN, KPM KELULUSAN CALON PENYEDIAAN SURAT KENAIKAN PANGKAT BPSM

11 ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI

12 LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI

13 ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI BAGI BIDANG UMUM/ BIDANG TEKNIKAL/ BIDANG PENDIDIKAN ISLAM LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA HAKIKI PERKARA TINDAKAN TENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN & ZONING BAHAGIAN / JPN BERSAMA BPSM IKLAN BPSM PERMOHONAN CALON TAPISAN PERMOHONAN KETUA JABATAN MEMPERAKUKAN CALON KETUA JABATAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM KELULUSAN CALON SEARCH-COMMITTEE KPM PERAKUAN KE JPA BPSM

14 ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA HAKIKI BAGI IAB/KM/IPG/TING.6
PERKARA TINDAKAN SYARAT KUSUS IAB/IPG/BPSH DITENTUKAN BERSAMA BPSM PENENTUAN SYARAT IKLAN BPSM PERMOHONAN CALON TAPISAN PERMOHONAN KETUA JABATAN PERAKUAN CALON KETUA JABATAN MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM KELULUSAN CALON SEARCH-COMMITTEE KPM PERAKUAN KE JPA BPSM Sambungan …

15 ALIRAN PROSES PENEMPATAN JAWATAN PENGETUA PPPS
PERKARA TINDAKAN TERIMA KEPUTUSAN LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT BPSM EDARKAN SENARAI CALON KE JPN BPSM KEMUKA CADANGAN PENEMPATAN UNTUK PERSETUJUAN KPPM JPN TERIMA CADANGAN PENEMPATAN DARIPADA JPN / BAHAGIAN KPPM / BPSM PERSETUJUAN BERKENAAN CADANGAN PENEMPATAN KPPM TERIMA SURAT PERSETUJUAN KPPM BERKENAAN CADANGAN PENEMPATAN BPSM SEMAK STATUS CALON DAN JAWATAN YANG DICADANGKAN BPSM SEDIAKAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN BPSM Sambungan

16 PERKARA TINDAKAN ALIRAN PROSES PENEMPATAN JAWATAN PENGETUA PPPS
Sambungan PERKARA TINDAKAN KEMUKA SURAT ARAHAN PENEMPATAN UNTUK TANDATANGAN KPPM BPSM TANDATANGAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN KPPM KEMUKA SURAT ARAHAN PENEMPATAN YANG TELAH DITANDATANGAN KEPADA BPSM UNTUK DIEDARKAN KPPM EDARKAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN KE JPN/BAHAGIAN YANG BERKENAAN BPSM EDARKAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN KEPADA CALON JPN FAILKAN SALINAN SURAT ARAHAN PENEMPATAN BAGI MAKSUD REKOD BPSM

17 ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA KUP

18 LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)

19 PEMANTAUAN & PENILAIAN MENENTUKAN CALON MENEPATI
ALIRAN PROSES LALUAN PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS PENGETUA CEMERLANG PERKARA TINDAKAN KELULUSAN KRITERIA JPA IKLAN BPSH PERMOHONAN CALON TAPISAN PERMOHONAN KETUA JABATAN PENCALONAN KETUA JABATAN PEMANTAUAN & PENILAIAN BPSH PEMILIHAN CALON BPSH PERAKUAN CALON BPSH MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM KELULUSAN CALON SEARCH COMMITTEE KPM PERAKUAN KE JPA BPSM

20 ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA PEGAWAI CEMERLANG (KUP)
PERKARA TINDAKAN KELULUSAN KRITERIA JPA IKLAN UNIT PSM PERMOHONAN CALON TAPISAN PERMOHONAN KETUA JABATAN PENCALONAN KETUA JABATAN PENILAIAN KETUA JABATAN TEMUDUGA & PEMILIHAN CALON PANEL (KPPM/JPA/BPSM) KEMUKAKAN CALON UNIT PSM MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM KELULUSAN CALON SEARCH COMMITTEE KPM PERAKUAN KE JPA BPSM

21 ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS GURU CEMERLANG
PERKARA TINDAKAN KELULUSAN KRITERIA JPA IKLAN BPSH / JNJK PERMOHONAN CALON TAPISAN PERMOHONAN KETUA JABATAN PENCALONAN KETUA JABATAN NOTA Proses pengiklanan, pemantauan, penilaian, pemilihan, dan perakuan dilaksanakan oleh JNJK bagi Gred Khas C, DG54 dan DG52; dan BPSH bagi Gred DG48 dan DG44. PEMANTAUAN & PENILAIAN BPSH / JNJK PEMILIHAN CALON BPSH / JNJK MEMPERAKUKAN CALON BPSH / JNJK MENENTUKAN CALON MENEPATI KRITERIA PEMANGKUAN BPSM KELULUSAN CALON SEARCH COMMITTEE KPM PERAKUAN KE JPA BPSM

22 ALIRAN PROSES PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED (KUP)
PERKARA TINDAKAN PENENTUAN SYARAT JPA IKLAN BPSM KEMUKAKAN CALON SEKOLAH / BAHAGIAN PENGUMPULAN PERAKUAN PPD / KETUA JABATAN TAPISAN PERAKUAN KETUA JABATAN MEMPERAKUKAN CALON KETUA JABATAN SEMAKAN KELAYAKAN BPSM KELULUSAN CALON SEARCH COMMITTEE KPM PERAKUAN KE JPA BPSM

23 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "ALIRAN PROSES URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PPPLD SECARA KUP"

Similar presentations


Ads by Google