Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PELAPORAN AUDIT LINUS SARINGAN 1 SK TAHUN 2014.

Similar presentations


Presentation on theme: "PELAPORAN AUDIT LINUS SARINGAN 1 SK TAHUN 2014."— Presentation transcript:

1 PELAPORAN AUDIT LINUS SARINGAN 1 SK TAHUN 2014

2 LITERASI BAHASA MALAYSIA
DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI BAHASA MALAYSIA TIDAK MENGUASAI MENGUASAI K1 – K2 K3 – K12 K1 – K12 BIL % 1 2 3

3 PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI NUMERASI TIDAK MENGUASAI
DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI NUMERASI TIDAK MENGUASAI MENGUASAI K1 – K2 K3 – K12 K1 – K12 BIL % 1 2 3

4 LITERASI BAHASA INGGERIS
DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI BAHASA INGGERIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI K1 – K2 K3 – K12 K1 – K12 BIL % 1 2 3

5 MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK) ( Cth: Slow Learner, Disleksia ,dll)
( Jika ada ) BIL JENIS MBK ( Cth: Slow Learner, Disleksia ,dll) NAMA MURID 1 2

6 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 3) 2014
BIL. NAMA MURID LITERASI BM BI NUMERASI SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI (yang boleh diukur) TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL OLEH SEKOLAH

7 ISU & PEMASALAHAN LINUS SECARA KESELURUHAN DI SEKOLAH
ISU DAN PEMASALAHAN TINDAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8 SEKIAN TERIMA KASIH Dpd: JK LINUS SK


Download ppt "PELAPORAN AUDIT LINUS SARINGAN 1 SK TAHUN 2014."

Similar presentations


Ads by Google