Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI BAHASA MALAYSIA TIDAK MENGUASAIMENGUASAI K1 – K2K3 – K12K1 – K12 BIL% % % 1 2 3.

Similar presentations


Presentation on theme: "DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI BAHASA MALAYSIA TIDAK MENGUASAIMENGUASAI K1 – K2K3 – K12K1 – K12 BIL% % % 1 2 3."— Presentation transcript:

1

2 DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI BAHASA MALAYSIA TIDAK MENGUASAIMENGUASAI K1 – K2K3 – K12K1 – K12 BIL% % % 1 2 3

3 DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI NUMERASI TIDAK MENGUASAIMENGUASAI K1 – K2K3 – K12K1 – K12 BIL% % % 1 2 3

4 DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI BAHASA INGGERIS TIDAK MENGUASAIMENGUASAI K1 – K2K3 – K12K1 – K12 BIL% % % 1 2 3

5 MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK) ( Jika ada ) BIL JENIS MBK ( Cth: Slow Learner, Disleksia,dll) NAMA MURID 1 2

6 JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 3) 2014 BIL.NAMA MURID LITERASI BM LITERASI BINUMERASI SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI (yang boleh diukur) TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL OLEH SEKOLAH

7 ISU & PEMASALAHAN LINUS SECARA KESELURUHAN DI SEKOLAH ISU DAN PEMASALAHANTINDAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8 SEKIAN TERIMA KASIH Dpd: JK LINUS SK


Download ppt "DATA LINUS TAHUN 2014 SK PENCAPAIAN SARINGAN 1 TAHUN LITERASI BAHASA MALAYSIA TIDAK MENGUASAIMENGUASAI K1 – K2K3 – K12K1 – K12 BIL% % % 1 2 3."

Similar presentations


Ads by Google