Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM Bengkel #4: PELAN TINDAKAN 8.30 – 10.30 mlm.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM Bengkel #4: PELAN TINDAKAN 8.30 – 10.30 mlm."— Presentation transcript:

1 Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM Bengkel #4: PELAN TINDAKAN 8.30 – mlm

2 Fikirkan… mengapa perlunya pelan tindakan? Perancangan teliti berdasarkan data Intervensi berfokus Hala tuju dan aktiviti yang jelas Milestones yang boleh dicapai melalui aktiviti yang dikenal pasti

3 Contoh templat yang digunakan untuk pelan tindakan

4 | 4 4 Peningkatan kemahiran guru dan murid dalam TIMSS dan PISA Gambaran keseluruhan inisiatifKPIs dan sasaran 2013 Cabaran utama masa depanPencapaian utama sehingga kini Pencapaian kemajuan akan datang Langkah segera seterusnya  Mencapai skor purata antarabangsa TIMSS (500) menjelang 2015  Mencapai penempatan 1/3 teratas dalam TIMSS PISA menjelang 2025  Pentaksiran Kompetensi dan Literasi Sains dan Matematik (PKLSM) dijalankan dua kali  Profil murid dalam pencapaian Sains dan matematik diperolehi  Bahan sumber guru dan murid untuk tajuk yang murid lemah menurut pencapaian dalam TIMSS PISA yang lepas disiapkan.  Semua guru sains dan matematik menghadiri kursus peningkatan dlm KBAT  Soalan TIMSS PISA digunakan dalam semua kelas Tingkatan 2  Semua guru sains dan matematik, ketua bidang dan pengetua sekolah menengah sedia maklum tentang TIMSS PISA dan kepentingan pdp berasaskan KBAT.  Soalan edar (released item) dimuat naik pada laman web.  Panduan penggunaan soalan TIMSS PISA dalam pdp dimuat naik ke laman web.  Analisis item untuk TIMSS 2011 berjaya dilakukan.  Kandungan kursus untuk Kursus Peningkatan Kemahiran Guru dalam KBAT dan TIMSS PISA telah disediakan.  Dua kali perbincangan meja bulat diadakan.  Mesyuarat Penyelarasan dengan JPN untuk program TIMSS PISA telah dijalankan 2 kali.  Pelaksanaan Kursus Peningkatan Kemahiran Guru dalam KBAT dan TIMSS PISA  Pentadbiran Pentaksiran Kompetensi dan Literasi Sains dan Matematik (PKLSM)  Mendapat vendor yang berkebolehan untuk menghasilkan bahan sumber yang berbentuk digital  Urusan kewangan dan pengurusan projek  Pelaksanaan PKLSM 27 Julai  Pemilihan vendor untuk penghasilan Bahan Sumber  Kursus untuk Jurulatih Utama(coach)  Penyediaan program intervensi untuk sekolah yang telah dikenalpasti untuk TIMSS 2014 main study  Mendapat kelulusan untuk menggunakan perkhidmatan RECSAM dalam kursus peningkatan kemahiran guru supaya kursus kepada Coach boleh dimulakan pada awal Julai.  Menyiapkan kertas PKLSM bersama dengan skema pemarkahan dan manual pentadbiran serta tapak untuk pengisian data. CONTOH

5 | 5 Peningkatan kemahiran guru dan murid dalam TIMSS dan PISA 2013JUNJULAIOGOSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDISEMBERKPIs Pentaksiran Kompetensi dan Literasi Sains dan Matematik serta Program Intervensi Kursus Peningkatan Kemahiran Guru Mengintegra sikan soalan TIMSS/PISA dalam pdp  Pemilihan vendor untuk membina bahan sumber intervensi guru dan murid  Pentaksiran Kebangsaan #1  Penghasilan bahan sumber intervensi  Program intervensi peringkat sekolah untuk meningkatkan skor TIMSS berdasarkan keputusan Pentaksiran Kebangsaan #1 Uji rintis bahan sumber intervensi  Laporan Pentaksiran Kebangsaan dibentangkan kepada KPPM  390 Jurulatih Utama dilatih oleh RECSAM  Buku Panduan Penggunaan soalan TIMSS /PISA dalam pdp dibina  30% sekolah mengintegrasi kan soalan TIMSS PISA dalam pdp  50 % sekolah mengintegrasik an soalan TIMSS PISA dalam pdp  75 % sekolah mengintegrasika n soalan TIMSS PISA dalam pdp 100 % sekolah mengintegras ikan soalan TIMSS PISA dalam pdp  Semua Ketua Panitia dan Pengetua dilatih oleh Jurulatih Utama  Bahan sumber intervensi dimurnikan  Semua guru sains dan matematik Tingkatan 1 dan 2 dilatih oleh Ketua Panitia  Pentaksiran Kebangsaan dikendalikan dan profil pencapaian semua murid diperolehi  Bahan sumber intervensi dibina.  100% sekolah mengintegrasi kan soalan TIMSS PISA dalam pdp  Semua guru sains dan matematik Tingkatan 1 dan 2 dilatih. CONTOH

6

7 Templat pelan tindakan sesi ini

8 | NOVEMBER MARCHJUNE AUGUST KPIs 2015 Aktiviti Intervensi Milestones (Pencapaian) Evidence


Download ppt "Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM Bengkel #4: PELAN TINDAKAN 8.30 – 10.30 mlm."

Similar presentations


Ads by Google