Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

Similar presentations


Presentation on theme: "PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM"— Presentation transcript:

1 PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
Oleh: ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA)

2 TAKLIMAT Pengenalan Struktur JPA Latar belakang MBJ-JPA
Pencapaian MBJ-JPA Penutup

3 STRUKTUR ORGANISASI JPA
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM PTD TURUS I Tan Sri Ismail Adam UNIT KOMUNIKASI KORPORAT GRED 48 (TERBUKA) Hjh. Hasniah binti Rashid PENASIHAT UNDANG-UNDANG PUU L48 PROGRAM PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PROGRAM OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM Nik Azhan Hakim bin Nik Mahmood UNIT AUDIT DALAM GRED 54 (TERBUKA) TKPPA (P) PTD GRED UTAMA UTAMA ‘A’ TKPPA (O) PTD GRED UTAMA UTAMA ‘A’ Zaidah binti Mohd Jaman Dato’ Ab. Khalil bin Ab. Hamid Dato’ Hj. Ahmad bin Said PEGAWAI KHAS PTD M48 Abdul Halim Hamzah BAHAGIAN PENYELIDIKAN & PERANCANGAN PTD JUSA ‘C’ BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PTD JUSA ‘B’ BAHAGIAN PERKHIDMATAN PTD JUSA ‘B’ BAHAGIAN GAJI DAN ELAUN PTD JUSA ‘C’ BAHAGIAN LATIHAN PTD JUSA ’C’ BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & KHIDMAT PENGURUSAN PTD JUSA ‘C’ BAHAGIAN PENCEN PTD JUSA ’C’ BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KHAS ‘C’ BAHAGIAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI KHAS ‘C’ INTAN PTD JUSA ‘B’ Dr. John Antony Xavier Dato’ Normah binti Md. Yusof Dr. Hj. Ismail bin Alias Yap Kin Sian Lamien bin Sawiyo Datin Madinah binti Mohamad Yeow Chin Kiong Kamarudin bin Tahir Dr. Hj. Mohd Azhar bin Hj. Yahya Dato’ Dr. Hj. Malek Shah Bin Hj. Mohd. Yusoff

4 BAHAGIAN-BAHAGIAN DI JPA
BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERANCANGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI BAHAGIAN PERKHIDMATAN BAHAGIAN GAJI & ELAUN BAHAGIAN LATIHAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & KHID. PENGURUSAN BAHAGIAN PENCEN BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT BAHAGIAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI INTAN

5 WAWASAN JPA Menjadikan Jabatan Perkhidmatan Awam sebuah organisasi bertaraf dunia dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang cemerlang berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini selaras dengan matlamat Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia Negara Maju.

6 SLOGAN Q JPA “ KEPUASAN PELANGGAN KEUTAMAAN KAMI”

7 KOD ETIKA JPA Profesionalisme Bertindak Sebagai Satu Pasukan
Kecemerlangan dan Keunggulan Berhemah dan Berwibawa Pembelajaran Berterusan

8 MAJLIS BERSAMA JABATAN JPA

9 PENGENALAN MBJ-JPA ditubuhkan pada 30 Disember 1992
Selaras dengan Arahan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1992 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 Mengikut Perlembagaan, keahlian MBJ-JPA mengandungi 30 ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha-setiausaha yang terdiri daripada 8 ahli Pihak Pegawai yang dilantik oleh KPPA dan 22 ahli Pihak Pekerja yang dipilih oleh pekerja-pekerja yang berkhidmat di JPA

10 KEAHLIAN MBJ-JPA

11 PIHAK PEGAWAI (a) Y.Bhg. Dato’ Haji Ahmad bin Said
Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) - Pengerusi (b) Y. Bhg. Datin Madinah binti Mohamad Pengarah Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan - Ahli (c) Encik Wahab bin Mohd Yasin Timbalan Pengarah, Caw. Sumber Manusia (d) Encik Ahmad Nazari bin Mohd Hanapiah Timbalan Pengarah Caw. Khidmat Pengurusan (e) Encik Mohamed bin Abdul Rahman Ketua Penolong Pengarah (Pentadbiran) (f) Puan Salamah binti Abdul Latif Ketua Penolong Pengarah (Operasi Personel) (g) Encik Hadzir bin Md. Zain Pendaftar INTAN (h) Encik Badurunhisam bin Mohd Nor Ketua Penolong Pengarah (Pengurusan Personel) Setiausaha (Pihak Pegawai)

12 PIHAK PEKERJA Dua orang wakil dari setiap bahagian di JPA yang terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan Pemilihan Pengerusi dan Setiausaha bagi Pihak Pekerja dibuat di dalam mesyuarat pertama yang akan dipanggil oleh Setiausaha Pihak Pegawai. Pelantikan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah diluluskan oleh KPPA. Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua tahun daripada tarikh lantikan mereka.

13 PIHAK PEKERJA (P&P) En. Zulkhairil Amar b. Mohamad - BGE (Pengerusi)
En. Mohd Pauzi b. Mohamad - BPO En. Abdul Razak b. Anwar - BK En. Sakduddin bin Zamli - INTAN Cik Afidah bt. Arshad - BKP En. Abdul Halim b. Ahmad - BPP En. Encik Wan Azizam bin Wan Salleh - BL Pn. Siti Norbaya bt. Shaharul Anwar - BPTM En. Zulkfli b. Ahmad - BP Pn. Siti Mahani bt. Muhazir - BPPs

14 PIHAK PEKERJA (SOKONGAN)
En. Johar b. Adam - BKP (Setiausaha) En. Mohd. Hazlee b. Hassan - BPTM En. Azmir Suzli bin Ibrahim - BPP Pn. Siti Rohana bt. Shafie - BPO En. Anuar b. Azizan - BK En. Reduan b. Mohd Yasin - BGE En. Mohamad Noor b. Md. Dahan - BP En. Ariffin bin Zainal Abidin - BL Cik Rozilawati bt. Aziz - BPPs En. Mat Nawi b. Ishak - INTAN

15 TERMA RUJUKAN Mewujudkan kerjasama di antara JPA dengan pegawai-pegawai dan kakitangan di dalam JPA; Mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja; Mengumpul pelbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil rasmi JPA; Membincang dan memutuskan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada berkaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali perkara mengenai pekerja-pekerja perseorangan;

16 TERMA RUJUKAN Membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab atas perkara-perkara mengenai kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka jalankan; Menggalakkan pegawai mengambil bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih mengenai pentadbiran berbagai Jabatan; Mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini;

17 TERMA RUJUKAN Mesyuarat diadakan 3 bulan sekali; dan
Korum bagi mesyuarat Majlis hendaklah tidak kurang daripada 4 ahli Pihak Pegawai dan 12 ahli Pihak Pekerja.

18 MESYUARAT MBJ-JPA

19 MESYUARAT MBJ-JPA TAHUN 2006
Mesyuarat Bil. 1/ Mac 2006 Mesyuarat Bil. 2/ Jun 2006 Mesyuarat Bil. 3/ September 2006 Mesyuarat Bil. 4/ Disember 2006

20 MESYUARAT MBJ-JPA TAHUN 2007
Mesyuarat Bil. 1/ Mac 2007 Mesyuarat Bil. 2/ Jun 2007 Mesyuarat Bil. 3/ September 2007 Mesyuarat Bil. 4/ Disember 2007

21 PENCAPAIAN MBJ-JPA

22 PENCAPAIAN MBJ-JPA Laluan pejalan kaki (Linkway) telah disediakan antara Blok C1 dengan Blok C2;

23 PENCAPAIAN MBJ-JPA Mengadakan Majlis Dialog di antara ahli MBJ-JPA dengan pegawai JPA; Pemantauan kehadiran dan sesi kaunseling kepada pegawai yang datang lewat ke pejabat; Perjumpaan penghuni kuarters di Putrajaya; Mesyuarat dengan Pengurus Kafeteria; Penubuhan Jawatankuasa Pemantauan Kafeteria;

24 PENCAPAIAN MBJ-JPA Penyediaan kawasan khas merokok;

25 PENCAPAIAN MBJ-JPA Pemantauan kerja-kerja pembersihan tandas oleh kontraktor penyelenggara bangunan; Penggunaan floor mat di semua tandas; Menyediakan kemudahan perkhidmatan bas dari Kuala Lumpur ke Putrajaya; Menambah bilangan lot tempat letak kenderaan; Penubuhan Mesyuarat Majlis Bersama INTAN (MBI) pada 15 Februari 2005;

26 PENCAPAIAN MBJ-JPA Menyediakan kemudahan untuk mencuci kenderaan pejabat;

27 PENCAPAIAN MBJ-JPA Kemudahan Kedai Serbaneka;

28 PENCAPAIAN MBJ-JPA Menerima Kunjungan MBJ dari Agensi Kerajaan
MBJ KEDA MBJ FRIM MBJ SUK Melaka MBJ JKR Perak Menyediakan Kaunter Pengawal Keselamatan di basement Penilaian penarafan bintang bagi tandas / bilik air

29 PENCAPAIAN MBJ-JPA Mengadakan lawatan ke MBJ-Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

30 PENCAPAIAN MBJ-JPA Perlindungan insurans kepada para peserta kursus yang melibatkan aktiviti luar di INTAN; Memudahkan prosedur bagi mendapatkan sumbangan khairat kematian dari Kelab JPA; dan Kawalan trafik di laluan keluar Kompleks C bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas pada bulan Ramadan.

31 PENUTUP Sejak ditubuhkan sehingga kini MBJ-JPA telah bergerak aktif dari segi menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan, perkhidmatan dan kebajikan pegawai.

32 Sekian, terima kasih.


Download ppt "PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM"

Similar presentations


Ads by Google