Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 MBJ-JPA 2007 Oleh:Oleh: ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) PERJALANAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 MBJ-JPA 2007 Oleh:Oleh: ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) PERJALANAN."— Presentation transcript:

1 1 MBJ-JPA 2007 Oleh:Oleh: ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

2 2 MBJ-JPA 2007 TAKLIMAT  Pengenalan  Struktur JPA  Latar belakang MBJ-JPA  Pencapaian MBJ-JPA  Penutup

3 3 MBJ-JPA 2007 STRUKTUR ORGANISASI JPA KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM PTD TURUS I KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM PTD TURUS I PROGRAM PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PROGRAM PERANCANGAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PROGRAM OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM PROGRAM OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM TKPPA (P) PTD GRED UTAMA UTAMA ‘A’ TKPPA (P) PTD GRED UTAMA UTAMA ‘A’ TKPPA (O) PTD GRED UTAMA UTAMA ‘A’ TKPPA (O) PTD GRED UTAMA UTAMA ‘A’ PENASIHAT UNDANG-UNDANG PUU L48 PENASIHAT UNDANG-UNDANG PUU L48 UNIT AUDIT DALAM GRED 54 (TERBUKA) UNIT AUDIT DALAM GRED 54 (TERBUKA) PEGAWAI KHAS PTD M48 PEGAWAI KHAS PTD M48 BAHAGIAN PENCEN PTD JUSA ’C’ BAHAGIAN PENCEN PTD JUSA ’C’ BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KHAS ‘C’ BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT KHAS ‘C’ BAHAGIAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI KHAS ‘C’ BAHAGIAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI KHAS ‘C’ BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PTD JUSA ‘B’ BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI PTD JUSA ‘B’ BAHAGIAN PERKHIDMATAN PTD JUSA ‘B’ BAHAGIAN PERKHIDMATAN PTD JUSA ‘B’ BAHAGIAN GAJI DAN ELAUN PTD JUSA ‘C’ BAHAGIAN GAJI DAN ELAUN PTD JUSA ‘C’ BAHAGIAN LATIHAN PTD JUSA ’C’ BAHAGIAN LATIHAN PTD JUSA ’C’ BAHAGIAN PENYELIDIKAN & PERANCANGAN PTD JUSA ‘C’ BAHAGIAN PENYELIDIKAN & PERANCANGAN PTD JUSA ‘C’ Dato’ Ab. Khalil bin Ab. Hamid BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & KHIDMAT PENGURUSAN PTD JUSA ‘C’ BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & KHIDMAT PENGURUSAN PTD JUSA ‘C’ INTAN PTD JUSA ‘B’ INTAN PTD JUSA ‘B’ Tan Sri Ismail Adam UNIT KOMUNIKASI KORPORAT GRED 48 (TERBUKA) UNIT KOMUNIKASI KORPORAT GRED 48 (TERBUKA) Abdul Halim Hamzah Zaidah binti Mohd Jaman Hjh. Hasniah binti Rashid Nik Azhan Hakim bin Nik Mahmood Dato’ Hj. Ahmad bin Said Dr. John Antony Xavier Dr. John Antony Xavier Dato’ Normah binti Md. Yusof Dato’ Normah binti Md. Yusof Dr. Hj. Ismail bin Alias Dr. Hj. Ismail bin Alias Dato’ Dr. Hj. Malek Shah Bin Hj. Mohd. Yusoff Dato’ Dr. Hj. Malek Shah Bin Hj. Mohd. Yusoff Dr. Hj. Mohd Azhar bin Hj. Yahya Dr. Hj. Mohd Azhar bin Hj. Yahya Kamarudin bin Tahir Yeow Chin Kiong Datin Madinah binti Mohamad Lamien bin Sawiyo Lamien bin Sawiyo Yap Kin Sian

4 4 MBJ-JPA 2007  BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERANCANGAN  BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI  BAHAGIAN PERKHIDMATAN  BAHAGIAN GAJI & ELAUN  BAHAGIAN LATIHAN  BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & KHID. PENGURUSAN  BAHAGIAN PENCEN  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT  BAHAGIAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI  INTAN BAHAGIAN-BAHAGIAN DI JPA

5 5 MBJ-JPA 2007 WAWASAN JPA Menjadikan Jabatan Perkhidmatan Awam sebuah organisasi bertaraf dunia dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang cemerlang berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini selaras dengan matlamat Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia Negara Maju.

6 6 MBJ-JPA 2007 “ KEPUASAN PELANGGAN KEUTAMAAN KAMI” SLOGAN Q JPA

7 7 MBJ-JPA 2007  Profesionalisme  Bertindak Sebagai Satu Pasukan  Kecemerlangan dan Keunggulan  Berhemah dan Berwibawa  Pembelajaran Berterusan KOD ETIKA JPA

8 8 MBJ-JPA 2007 MAJLIS BERSAMA JABATAN JPA

9 9 MBJ-JPA 2007  MBJ-JPA ditubuhkan pada 30 Disember 1992  Selaras dengan Arahan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1992 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002  Mengikut Perlembagaan, keahlian MBJ-JPA mengandungi 30 ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha- setiausaha yang terdiri daripada 8 ahli Pihak Pegawai yang dilantik oleh KPPA dan 22 ahli Pihak Pekerja yang dipilih oleh pekerja-pekerja yang berkhidmat di JPA PENGENALAN

10 10 MBJ-JPA 2007 KEAHLIAN MBJ-JPA

11 11 MBJ-JPA 2007 (a) Y.Bhg. Dato’ Haji Ahmad bin Said Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) - Pengerusi (b) Y. Bhg. Datin Madinah binti Mohamad Pengarah Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan - Ahli (c) Encik Wahab bin Mohd Yasin Timbalan Pengarah, Caw. Sumber Manusia - Ahli (d) Encik Ahmad Nazari bin Mohd Hanapiah Timbalan Pengarah Caw. Khidmat Pengurusan - Ahli (e) Encik Mohamed bin Abdul Rahman Ketua Penolong Pengarah (Pentadbiran) - Ahli (f) Puan Salamah binti Abdul Latif Ketua Penolong Pengarah (Operasi Personel) - Ahli (g) Encik Hadzir bin Md. Zain Pendaftar INTAN - Ahli (h) Encik Badurunhisam bin Mohd Nor Ketua Penolong Pengarah (Pengurusan Personel) - Setiausaha (Pihak Pegawai) PIHAK PEGAWAI

12 12 MBJ-JPA 2007 PIHAK PEKERJA Dua orang wakil dari setiap bahagian di JPA yang terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan Dua orang wakil dari setiap bahagian di JPA yang terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan Pemilihan Pengerusi dan Setiausaha bagi Pihak Pekerja dibuat di dalam mesyuarat pertama yang akan dipanggil oleh Setiausaha Pihak Pegawai. Pemilihan Pengerusi dan Setiausaha bagi Pihak Pekerja dibuat di dalam mesyuarat pertama yang akan dipanggil oleh Setiausaha Pihak Pegawai. Pelantikan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah diluluskan oleh KPPA. Pelantikan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah diluluskan oleh KPPA. Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua tahun daripada tarikh lantikan mereka. Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua tahun daripada tarikh lantikan mereka.

13 13 MBJ-JPA 2007 PIHAK PEKERJA (P&P) 1. En. Zulkhairil Amar b. Mohamad- BGE (Pengerusi) 2. En. Mohd Pauzi b. Mohamad- BPO 3. En. Abdul Razak b. Anwar- BK 4. En. Sakduddin bin Zamli- INTAN 5. Cik Afidah bt. Arshad- BKP 6. En. Abdul Halim b. Ahmad- BPP 7. En. Encik Wan Azizam bin Wan Salleh - BL 8. Pn. Siti Norbaya bt. Shaharul Anwar -BPTM 9. En. Zulkfli b. Ahmad-BP 10. Pn. Siti Mahani bt. Muhazir-BPPs

14 14 MBJ-JPA 2007 PIHAK PEKERJA (SOKONGAN) 1. En. Johar b. Adam- BKP (Setiausaha) 2. En. Mohd. Hazlee b. Hassan- BPTM 3. En. Azmir Suzli bin Ibrahim- BPP 4. Pn. Siti Rohana bt. Shafie- BPO 5. En. Anuar b. Azizan- BK 6. En. Reduan b. Mohd Yasin- BGE 7. En. Mohamad Noor b. Md. Dahan- BP 8. En. Ariffin bin Zainal Abidin- BL 9. Cik Rozilawati bt. Aziz- BPPs 10. En. Mat Nawi b. Ishak- INTAN

15 15 MBJ-JPA 2007  Mewujudkan kerjasama di antara JPA dengan pegawai-pegawai dan kakitangandi dalam JPA;  Mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja;  Mengumpul pelbagai buah fikiran daripada pekerja- pekerja dengan wakil rasmi JPA;  Membincang dan memutuskan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada berkaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali perkara mengenai pekerja-pekerja perseorangan; TERMA RUJUKAN

16 16 MBJ-JPA 2007  Membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab atas perkara-perkara mengenai kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka jalankan;  Menggalakkan pegawai mengambil bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih mengenai pentadbiran berbagai Jabatan;  Mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini; TERMA RUJUKAN

17 17 MBJ-JPA 2007  Mesyuarat diadakan 3 bulan sekali; dan  Korum bagi mesyuarat Majlis hendaklah tidak kurang daripada 4 ahli Pihak Pegawai dan 12 ahli Pihak Pekerja. TERMA RUJUKAN

18 18 MBJ-JPA 2007

19 19 MBJ-JPA 2007 MESYUARAT MBJ-JPA TAHUN 2006 Mesyuarat Bil. 1/ Mac 2006 Mesyuarat Bil. 2/ Jun 2006 Mesyuarat Bil. 3/ September 2006 Mesyuarat Bil. 4/ Disember 2006

20 20 MBJ-JPA 2007 MESYUARAT MBJ-JPA TAHUN 2007 Mesyuarat Bil. 1/ Mac 2007 Mesyuarat Bil. 2/ Jun 2007 Mesyuarat Bil. 3/ September 2007 Mesyuarat Bil. 4/ Disember 2007

21 21 MBJ-JPA 2007

22 22 MBJ-JPA 2007  Laluan pejalan kaki (Linkway) telah disediakan antara Blok C1 dengan Blok C2; PENCAPAIAN MBJ-JPA

23 23 MBJ-JPA 2007  Mengadakan Majlis Dialog di antara ahli MBJ-JPA dengan pegawai JPA;  Pemantauan kehadiran dan sesi kaunseling kepada pegawai yang datang lewat ke pejabat;  Perjumpaan penghuni kuarters di Putrajaya;  Mesyuarat dengan Pengurus Kafeteria;  Penubuhan Jawatankuasa Pemantauan Kafeteria; PENCAPAIAN MBJ-JPA

24 24 MBJ-JPA 2007  Penyediaan kawasan khas merokok; PENCAPAIAN MBJ-JPA

25 25 MBJ-JPA 2007  Pemantauan kerja-kerja pembersihan tandas oleh kontraktor penyelenggara bangunan;  Penggunaan floor mat di semua tandas;  Menyediakan kemudahan perkhidmatan bas dari Kuala Lumpur ke Putrajaya;  Menambah bilangan lot tempat letak kenderaan;  Penubuhan Mesyuarat Majlis Bersama INTAN (MBI) pada 15 Februari 2005; PENCAPAIAN MBJ-JPA

26 26 MBJ-JPA 2007  Menyediakan kemudahan untuk mencuci kenderaan pejabat; PENCAPAIAN MBJ-JPA

27 27 MBJ-JPA 2007  Kemudahan Kedai Serbaneka; PENCAPAIAN MBJ-JPA

28 28 MBJ-JPA 2007  Menerima Kunjungan MBJ dari Agensi Kerajaan MBJ KEDA MBJ KEDA MBJ FRIM MBJ FRIM MBJ SUK Melaka MBJ SUK Melaka MBJ JKR Perak MBJ JKR Perak  Menyediakan Kaunter Pengawal Keselamatan di basement  Penilaian penarafan bintang bagi tandas / bilik air PENCAPAIAN MBJ-JPA

29 29 MBJ-JPA 2007  Mengadakan lawatan ke MBJ-Jabatan Perhutanan Negeri Kedah PENCAPAIAN MBJ-JPA

30 30 MBJ-JPA 2007  Perlindungan insurans kepada para peserta kursus yang melibatkan aktiviti luar di INTAN;  Memudahkan prosedur bagi mendapatkan sumbangan khairat kematian dari Kelab JPA; dan  Kawalan trafik di laluan keluar Kompleks C bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas pada bulan Ramadan. PENCAPAIAN MBJ-JPA

31 31 MBJ-JPA 2007 PENUTUP Sejak ditubuhkan sehingga kini MBJ-JPA telah bergerak aktif dari segi menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan, perkhidmatan dan kebajikan pegawai.

32 32 MBJ-JPA 2007


Download ppt "1 MBJ-JPA 2007 Oleh:Oleh: ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) ZULKHAIRIL AMAR BIN MOHAMAD PENGERUSI MBJ-JPA (PIHAK PEKERJA) PERJALANAN."

Similar presentations


Ads by Google