Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Dewan kuliah SK01 Taklimat Bimbingan PTK © Unit Pengambilan & Pembangunan Staf, BPSM&P, Jabatan Pendaftar USM.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Dewan kuliah SK01 Taklimat Bimbingan PTK © Unit Pengambilan & Pembangunan Staf, BPSM&P, Jabatan Pendaftar USM."— Presentation transcript:

1

2 1 Dewan kuliah SK01 Taklimat Bimbingan PTK © Unit Pengambilan & Pembangunan Staf, BPSM&P, Jabatan Pendaftar USM

3 2

4 3 L ANTIKAN D AN K ENAIKAN P ANGKAT

5 4 DEFINISI LANTIKAN : LANTIKAN PERTAMA ATAU SEBARANG PELANTIKAN BAGI PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT KENAIKAN PANGKAT : MENINGKAT KETINGKATAN LEBIH TINGGI DALAM SKIM YANG SAMA

6 5 SYARAT AM LANTIKAN   Warganegara/Bukan Warganegara   Umur tidak kurang daripada18 tahun   Pegawai berhenti/dibuang kerja   Permohonan dari pegawai sedang berkhidmat   Surat Akuan Doktor/Surat Sumpah

7 6 TETAP KONTRAK SEMENTAR A SAMBILAN PELANTIKAN STAF BARU

8 7 Post Baru Peletakan Jawatan Persaraan Pilihan/Wajib Kematian Kenaikan Pangkat Pelepasan Dengan Izin Surat daripada Ketua Jabatan Statistik SMS Waran daripada Perbendaharaan 1.TENTUKAN KEKOSONGAN PERJAWATAN

9 8 e-RECRUIT EVO2 Dalaman (Edaran dalam Kampus) Luar (Akhbar) Terus kepada Sumber UiTM Politeknik Pejabat Buruh 2.IKLAN 3.SENARAI PENDEK 4.SURAT TEMUDUGA sambungan…….

10 9 5.TEMUDUGA 6.JAWATANKUASA PEMILIHAN (LPU) 7.SEMAKAN GAJI 8.TAWARAN DIKELUARKAN Terus / Pelepasan Dengan Izin 9.PENDAFTARAN DIRI 10.PROGRAM ORIENTASI/ATTACHMENT sambungan…….

11 10 PERANCANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PEMILIH Keluarkan Surat Tawaran Sediakan Surat Tawaran Mesyuarat Jawatankuasa Gaji Mesyuarat LPU Sediakan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Sediakan Fail Mesyuarat Hantar Surat Temuduga Sediakan Surat Temuduga Deraf Agenda Tapisan Permohonan Tarikh Tutup Iklan Iklan Disiarkan Hantar Iklan Deraf Iklan Bincang dengan Pendaftar Kemaskini Statistik Memo Pertanyaan Jawatan Sediakan Statistik

12 11 TEMPOH PERCUBAAN TEMPOH PERCUBAAN 1 HINGGA 3 TAHUN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN i)Menjalani dengan jaya tempoh percubaan ii)Lulus peperiksaan perkhidmatan iii)Telah mengikuti Kursus Induksi dengan jayanya iv) Mendapat sokongan Ketua Jabatan iv) Mendapat sokongan Ketua Jabatan

13 12 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN Tidak automatik ditetapkan berdasarkan Diberi mengikut salah satu kaedah di bawah: 1.Pergerakan Gaji Biasa 2.Anjakan Gaji 1.Pergerakan Gaji Biasa Matagaji semasa matagaji berikutnya di peringkat sama Contohnya : P1T1P1T2P1T3 P2T1P2T2P2T3 P3T1P3T2P3T3 Syarat :i) Mencapai prestasi yang memuaskan ii) Diperakukan oleh Ketua Jabatan

14 13 2.Anjakan Gaji Matagaji semasa ke matagaji di tangga berikutnya di peringkat lebih tinggi. Terdapat dua jenis anjakan gaji : 1.Anjakan gaji pertama 2.Anjakan gaji kedua sambungan……..

15 14P1T5P1T6P1T7P2T5P2T6P2T7 P3T5P3T6P3T7 sambungan…….. ANJAKAN GAJI PERTAMA 1.Telah disahkan dalam perkhidmatan 2.Lulus Penilaian Tahap Kecekapan 3.Berkhidmat tidak kurang 3 tahun atas jawatan yang sama 4.Mencapai prestasi yang baik 5.Diperakukan oleh Ketua Jabatan Contoh Anjakan :

16 15 sambungan…….. ANJAKAN GAJI KEDUA 1.Telah disahkan dalam perkhidmatan 2.Lulus Penilaian Tahap Kecekapan 3.Telah memperolehi Anjakan Gaji Pertama tidak kurang daripada 1 tahun ke atas. 4.Mencapai prestasi yang baik 5.Diperakukan oleh Ketua Jabatan

17 16 Disahkan dalam jawatan Pencapaian Tahap Kecekapan Prestasi yang cemerlang Perakuan Ketua Jabatan

18 17 Kecemerlangan Prestasi 3 tahun LPP Perakuan Ketua Jabatan Kekananan perkhidmatan Pengetahuan Iklan dalam Senarai pendek – Panel khas Temuduga Jawatankuasa Pemilihan Naib Canselor Lembaga Pengarah Universiti Tawaran sambungan……

19 18 UNIVERSITI BOLEH MENAMATKAN PERKHIDMATAN (i)Menyembunyi maklumat kesihatan (ii)Sumpah palsu (iii)Dalam percubaan gagal disahkan

20 19 NOTIS TAMATKAN PERKHIDMATAN (i)Berkhidmat lebih 3 tahun – 3 bulan notis (ii)Berkhidmat kurang 3 tahun – 1 bulan notis (iii)Serta merta – (iii)Serta merta – sebulan gaji PEGAWAI BUKAN DALAM JAWATAN BERPENCEN:

21 20 DISAHKAN 3 BULAN NOTIS / 1 BULAN GAJI BELUM DISAHKAN 1 BULAN NOTIS / 1 BULAN GAJI BPSM&P Semak sekiranya Ada ikatan kontrak ADA Pembayaran Gantirugi HUTANG / PINJAMAN UNIVERSITI JABATAN BENDAHARI

22 21 1.Pohon melalui Ketua Jabatan (Borang Khas) 2.Kemuka melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran (BPSM&P) Semak ikatan sekiranya ada 3.Tawaran melalui BPSM & P. 4.Proses peletakan jawatan dan pelepasan dengan izin Semak ikatan sekiranya ada Keperluan perkhidmatan 5.Kenyataan gaji akhir & buku perkhidmatan

23 22 SYARAT MELAYAKKAN BERSARA PILIHANWAJIB 1.Staf Tetap 2.Disahkan 3. Perkhidmatan yang diambilkira sekurang-kurang 10 tahun 3.Perkhidmatan yang diambilkira sekurang- kurangnya 10 tahun 4.Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Universiti 4. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Universiti 5.Berumur 40 tahun 5.Berumur 56 tahun

24 23 E LAUN-ELAUN D ALAM P ERKHIDMATAN

25 24 JADUAL PEMBERIAN ELAUN DAN KEMUDAHAN MENGIKUT KATEGORI

26 25 DEFINISI Ibu Pejabat-Tempat biasa pegawai melaporkan diri lingkungannya :- i)25 km jalan raya ii)16 km jalan tanah iii) 8 km jalan basikal/sungai Stesyen-Satu lingkungan kawasan 33 km dari tempat bertugas Tugas Rasmi-Tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat

27 26 KEWUJUDAN ELAUN (i)Keadaan kerja tidak boleh diambilkira bagi penyata gaji (ii)Bayaran balik pembelanjaan yang dilakukan (iii)Menampung kos sara hidup (iv)Kesukaran kerja (v)Sebagai galakan (vi)Kesusahan/bermasalah

28 27 ELAUN SEMASA BERTUGAS RASMI (a) Elaun Makan (a) Elaun Makan (i)Menjalankan tugas rasmi di luar (i)Menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat bagi tempoh 24 jam atau lebih. (ii)Tugas melebihi 6 bulan terus (ii)Tugas melebihi 6 bulan terus menerus tidak layak dibayar. (iii)Tidak layak sekiranya (iii)Tidak layak sekiranya kemudahan makan disediakan.

29 28 sambungan ……… (b)Elaun Harian (i)Bertugas rasmi di luar yang melebihi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam

30 29 sambungan ……… (c) Bayaran Sewa Hotel (i)Menjalankan tugas rasmi dan bermalam di luar Ibu Pejabat. (ii)Menggunakan kemudahan Hotel/Rumah Tumpangan. (iii)Tuntutan disokong dengan resit.

31 30 sambungan ……… (d)Elaun Lojing Tiada Resit (e)Elaun Perjalanan Kenderaan (i)Menggunakan kenderaan sendiri/pinjam Menjalankan tugas rasmi dalam negeri

32 31 sambungan ……… (f)Belanja Pelbagai (i)Tambang pengangkutan Awam (ii)Bayaran telefon (iii)Bayaran dobi (iv)Bayaran ‘Excess Baggage’ (v)Bayaran letak kereta, tol dan feri dengan resit

33 32 ELAUN DAN BAYARAN BERTUKAR/ DAN BERPINDAH RUMAH ELAUN DAN BAYARAN BERTUKAR/ DAN BERPINDAH RUMAH (i) Perbelanjaan pengangkutan (ii) Elaun Gantian Makan (iii) Pemberian pindahan

34 33 ELAUN SEMASA BERKURSUS ELAUN SEMASA BERKURSUS (a)Dalam Negeri i)Jangka pendek ii)Jangka panjang (b)Luar Negeri i)Jangka pendek ii)Jangka panjang iii)Kursus sambilan

35 34 C UTI

36 35  CUTI bermakna sebarang tempoh seseorang staf itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja.  CUTI SAKIT bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab- sebab perubatan dan dengan mengemukakan sijil sakit daripada doktor Universiti, panel doktor atau doktor hospital Kerajaan dan diberi cuti sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh.  CUTI REHAT bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan di dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember.  PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN bermakna perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakkan mendapat cuti seseorang staf dan terdiri masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit, tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah serta cuti belajar.

37 36  SANAK SAUDARA bermakna suami atau isteri, anak- anak, ibu bapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada staf.  SIJIL SAKIT bermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor Universiti, panel doktor (seperti yang tertera di dalam Kad Rawatan Staf), doktor hospital Kerajaan atau oleh sebuah Lembaga Perubatan.

38 37 CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN: Cuti Rehat Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji

39 38 Cuti Rehat  Boleh diambil bila-bila masa  Mingguan tak masuk kira  Boleh dibawa ke hadapan baki cuti atas sebab kepentingan perkhidmatan CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

40 39 a)Cuti rehat seboleh-bolehnya diambil pada tiap-tiap tahun oleh staf untuk tujuan kecekapan dan juga untuk kepentingan staf itu sendiri. Ketua Jabatan hendaklah menyediakan seberapa yang boleh, jadual giliran bercuti bagi staf di bawah jagaannya. b)Seseorang staf yang hendak menggunakan semua atau sebahagian daripada cuti rehatnya di luar Malaysia hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Naib Canselor. DASAR CUTI REHAT

41 40 c) Bagi cuti rehat ke luar negara (ke negara-negara terhad) staf dikehendaki mengemukakan permohonan cuti rehat bersama-sama Borang ‘A’ & ‘B’. Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum bercuti. Rujukan : i)Surat Pekeliling Am (Kementerian Pendidikan Malaysia) Bil. 1 Tahun 1984. ii)Surat Pekeliling Am (Kementerian Pendidikan Malaysia) Bil. 1 Tahun 1985 DASAR CUTI REHAT samb.

42 41  Staf kontrak akan berkelayakkan mendapat cuti mengikut syarat- syarat di dalam kontrak mereka. Sekiranya tidak dinyatakan tentang perbekalan cuti di dalam kontrak mereka, staf boleh diberi cuti di atas kadar yang sama dengan staf yang setaraf mengikut gred/kategori yang berkenaan. KAKITANGAN KONTRAK

43 42 i.Apabila seseorang staf dilantik atau dinaikkan pangkat ke jawatan yang mengubah kategorinya, maka kelayakkan cutinya juga akan berubah. Semua tempoh ia telah bermula di atas kategori terdahulu di dalam tahun itu, akan dianggap sebagai perkhidmatan di dalam kategori baru. Perkiraan yang sama hendaklah juga dibuat bagi tahun seseorang itu genap sepuluh (10) tahun perkhidmatan tahun pertama. ii.Untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan, seseorang staf itu perlu mempunyai perkhidmatan 10 tahun perkhidmatan di satu-satu organisasi sahaja tidak kira sama ada beliau berkhidmat di Universiti ini atau di jabatan Kerajaan lain (tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira sahaja). LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH 10 TAHUN PERKHIDMATAN

44 43 iii.Bagi staf yang mempunyai perkhidmatan lepas (kurang dari 10 tahun) di jabatan lain sebelum berkhidmat dengan Universiti ini (dan kemudiannya perkhidmatan tersebut telah diambil kira) tempoh perkhidmatan di jabatan hakiki itu tidak boleh diambilkira untuk tujuan untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan selepas 10 tahun perkhidmatan. Tempoh tersebut hanya diambilkira untuk tujuan perkiraan pencen sahaja. LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH 10 TAHUN PERKHIDMATAN samb.

45 44 Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan Award Wang Tunai Award perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan GANTIAN CUTI REHAT

46 45 AWARD WANG TUNAI adalah gantian cuti rehat sebagai pemberian hadiah kepada kepada staf yang bersara dari perkhidmatan Universiti (wajib atau pilihan sendiri) pada hari persaraanya atau kepada staf yang meninggal dunia di dalam perkhidmatan. Kaedah pengiraan adalah seperti berikut: FORMULA: Jumlah AWT dikumpulkan X 1/30 x gaji akhir Takrifan ‘gaji akhir’ bermaksud gaji akhir yang diterima meliputi Gaji Pokok Hakiki dan Imbuhan Tetap mengikut kumpulan perkhidmatan dan gred gaji hakiki staf berkenaan. AWARD WANG TUNAI

47 46 a)Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan Award Wang Tunai adalah dihadkan kepada maksimum 15 hari atau tidak melebihi separuh daripada kelayakkan (cuti) semasa bagi setahun. b) Walau bagaimanapun, jumlah yang boleh dikumpulkan adalah tertakluk kepada had maksimum 120 hari sahaja di sepanjang perkhidmatan seseorang itu. Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003 SYARAT-SYARAT PENGUMPULAN Kadar Kelayakkan Cuti Rehat 35 hari 30 hari 25 hari 20 hari Jumlah Hari Yang Boleh Dikumpulkan 15 hari 12 hari 10 hari

48 47 Sekiranya seseorang staf ingin membuat pengumpulan cuti rehat ke tahun berikutnya dan juga pengumpulan ke Award Wang Tunai, kedudukan rekod pengumpulan cutinya adalah seperti berikut: CONTOH Kadar Kelayakkan Tahun 2002=35 hari Jumlah Cuti Yang Dikumpulkan=70 hari (dari tahun 2001) Jumlah Keseluruhan Bagi =105 hari Tahun 2002 Jumlah Cuti Yang Telah Dihabiskan=20 hari (sehingga akhir tahun 2002) Baki Cuti Yang Tidak Dapat =85 hari Dihabiskan (sehingga akhir tahun 2002) PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI

49 48 Di dalam hal ini, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya (2003) adalah sebanyak 70 hari sahaja, manakala baki selebihnya sebanyak 15 hari lagi adalah luput secara automatik. Berdasarkan kelayakkan cuti rehat staf ini, beliau hanya boleh mengumpulkan cuti rehat ke Award Wang Tunai sebanyak 15 hari sahaja. Ini bermakna, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya adalah sebanyak 55 hari sahaja dan juga Award Wang Tunai sebanyak 15 hari.

50 49  Diluluskan oleh Naib Canselor atas sebab-sebab berikut sahaja:  Kesihatan sanak saudara yang rapat.  Tidak boleh atas sebab bersalin.  Naib Canselor boleh meluluskan cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab kesihatan saudara yang rapat. CUTI SEPARUH GAJI

51 50  Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada staf atas sebab-sebab peribadi persendirian yang mustahak bagi staf yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya enam (6) bulan perkhidmatan yang melayakkan.  Pada masa permohonan dibuat untuk mendapat cuti tanpa gaji itu kesemua kelayakkan cuti bergaji penuh hendaklah dihabiskan terlebih dahulu.  Tidak melebihi tiga (3) bulan pada sesuatu masa dan 360 hari disepanjang tempoh perkhidmatan. CUTI TANPA GAJI Hal Peribadi Mustahak

52 51  Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji bagi tempoh tiga tahun atau selama tempoh pasangan pegawai berkursus/berkhidmat. * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN BERKURSUS/BERKHIDMAT DI DALAM/LUAR NEGARA

53 52  Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti  Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu;  Suatu perakuan oleh Ketua Jabatan memperakui tempoh pegawai itu tidak hadir bekerja tanpa cuti adalah satu kuasa yang mencukupi bagi memotong gaji dan emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu. TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI

54 53  Seseorang staf yang tidak berkelayakkan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain, boleh diberi cuti gantian oleh Ketua Jabatan kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian, hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu. CUTI GANTIAN / CUTI PAMPASAN

55 54 Cuti Sakit Cuti Pemulihan Cuti Bersalin Cuti Tibi, Barah, Kusta Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kerantina Cuti Kecederaan Cuti Isteri Bersalin CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

56 55  Kelulusan oleh Ketua Jabatan.  Tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa diluluskan oleh Ketua Jabatan dan 90 hari ke atas dalam satu-satu masa oleh kuasa tertentu.  Jika masih tidak sihat Ketua Jabatan boleh memberi baki Cuti Rehat yang masih ada.  Pegawai bercuti sakit ; (a)45 hari atau lebih tiap-tiap tahun bagi 3 tahun berturut- turut (b)180 hari dalam satu tahun kalendar boleh dikehendaki oleh Ketua Jabatan diperiksa oleh Lembaga Perubatan. CUTI SAKIT

57 56 SYARAT-SYARAT PEMBERIAN CUTI SAKIT  Permohonan disokong oleh sijil dari Pegawai Perubatan  Sakit semasa Cuti Rehat di Malaysia layak cuti sakit.  Sakit semasa Cuti Rehat di luar Malaysia. Tidak layak mendapat Cuti Sakit kecuali :- Ia sakit pada tarikh ia patut balik ke Malaysia Sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik ke Malaysia.

58 57 Sakit Semasa Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji  Tidak berkelayakkan Cuti Sakit.  Kelonggaran Bercuti di luar Malaysia dan tidak dapat balik kerana sakit pada tarikh ia patut balik Boleh diberi Cuti Separuh Gaji atau tanpa gaji

59 58  Pegawai tidak sihat tetapi pada pandangan Lembaga Perubatan perlu berehat.  Tempoh : Satu jangka waktu yang diperakukan.  Kuasa tertentu meluluskan Cuti Separuh Gaji atau Tanpa Gaji. CUTI PEMULIHAN

60 59  Bergaji penuh selama 60 hari dari hari anak dilahirkan, termasuk Cuti hujung minggu dan Hari Kelepasan Am.  5 kali di sepanjang perkhidmatan.  Bersalin yang keenam dan seterusnya. Boleh diberi Cuti Rehat yang dilayaknya pada tahun yang berkenaan. Jika Cuti Rehat sudah habis/tidak mencukupi, boleh diberi Cuti Tanpa Gaji. Jumlah Cuti Rehat dan Cuti Tanpa Gaji tidak boleh lebih dari 60 hari. Jika masih sakit boleh beri Cuti Sakit/Cuti atas sebab kesihatan. CUTI BERSALIN

61 60 Bagi tujuan membantu urusan semasa isteri bersalin, staf lelaki boleh diberi Cuti Isteri Bersalin di dalam bentuk cuti tanpa rekod selama tujuh (7) hari termasuk cuti minggu dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali sepanjang tempoh perkhidmatan. Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003. [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2002] CUTI ISTERI BERSALIN

62 61 Bagi tujuan menjaga anak, iaitu memberi peluang kepada ibu untuk menyusu dan menjaga bayinya, staf wanita boleh dipertimbangkan cuti tanpa gaji sehingga 90 hari sebaik sahaja habis tempoh 60 hari cuti bersalin. Jika staf tidak menggunakan kesemua 90 hari tersebut, baki cuti tanpa gaji yang tidak digunakan akan luput. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali sepanjang tempoh perkhidmatan. CUTI MENJAGA ANAK

63 62  Diperakukan oleh Lembaga Perubatan  Tidak melebihi 90 hari  Boleh diberi elaun bantuan iaitu bersamaan separuh gaji jika masih tidak sihat. Maksimum 90 hari.  Selepas tamat tempoh berehat perlu diperiksa oleh Lembaga Perubatan sekali lagi untuk:- Sambungan masa berehat atau untuk disyorkan persaraannya CUTI SAKIT LANJUTAN

64 63  Pegawai balik dari luar negeri dan ditahan di mana-mana Stesen Kerantina  Pegawai disyaki sekiranya didapati sakit - cuti sakit biasa diberikan.  Pegawai dikurung di rumahnya kerana berlaku wabak penyakit merebak dirumahnya. CUTI KERANTINA

65 64 Cuti Tanpa Rekod Cuti Urusan Kematian Cuti Haji Cuti Bencana Alam Cuti Penyelidikan Cuti Sabatikal LAIN - LAIN CUTI

66 65  Cuti menghadiri latihan pasukan sukarela  Cuti menghadiri aktiviti-aktiviti pertubuhan / persatuan  Cuti untuk menduduki peperiksaan  Cuti mengambil bahagian dalam sukan dan olahraga CUTI TANPA REKOD

67 66  Selaras dengan hasrat mengutamakan keluarga, diberi cuti urusan kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa rekod termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am.  Ahli Keluarga Terdekat : Suami / isteri / anak / ibu dan bapa kandung CUTI URUSAN KEMATIAN Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003 [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2002]

68 67  Diluluskan oleh Ketua Jabatan  Tempoh : 40 hari termasuk cuti hujung minggu dan Hari Kelepasan Am.  Jika lebih dari 40 hari – Memohon Cuti Rehat/Cuti Tanpa Gaji.  Sekali sahaja dalam Perkhidmatan  Staf berjawatan tetap dan disahkan dalam jawatan.  Anggota berjawatan sementara dibenarkan sekiranya telah berkhidmat tidak kurang daripada enam (6) tahun secara berterusan. CUTI HAJI

69 68  Ketua Jabatan boleh membenarkan staf di bawah kawalannya tidak hadir untuk menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan/bencana alam yang berlaku di kawasan kediaman staf berkenaan yang menyebabkan keadaan yang memaksa staf itu tidak hadir kerja, tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Universiti. Tempohnya ialah selama tempoh berlakunya keadaan kecemasan atau bencana alam tersebut dan mestilah munasabah.  Kebenaran tidak hadir bekerja kerana sebab di atas tidak menjejaskan kelayakkan cuti rehat staf. CUTI BENCANA ALAM

70 69  Seseorang staf akademik yang diperuntukkan satu tempoh untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan (yang memberi faedah kepada dirinya dan Universiti amnya serta pembangunan negara) di dalam atau diluar negara, boleh diberi cuti penyelidikan dalam satu-satu tahun tidak melebihi dua (2) bulan atau 60 hari.  Kelulusan cuti ini adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.  Sekiranya seseorang staf itu memerlukan cuti yang lebih daripada tempoh itu, mereka bolehlah menggunakan sebahagian daripada kelayakkan cuti rehat yang masih ada atau pun memohon cuti tanpa gaji. CUTI PENYELIDIKAN

71 70 a)Staf akademik adalah layak mendapat cuti sabatikal tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut: (i)Tidak lebih daripada lima (5) bulan lamanya, jika ia telah genap perkhidmatan tiga (3) tahun atau (ii) Tidak lebih daripada sembilan (9) bulan lamanya, jika telah genap perkhidmatan lima (5) tahun. CUTI SABATIKAL

72 71 (b)Apa-apa cuti rehat yang mungkin telah dikumpulkan seseorang staf akademik sebelum ia memulakan cuti sabatikal hendaklah disifatkan telah luput bermula dari tarikh ia memulakan cuti sabatikal itu. (c) Walau bagaimanapun, seseorang staf akademik yang diberi cuti sabatikal (tidak lebih dari sembilan (9) bulan lamanya, jika ia telah genap perkhidmatan lima (5) tahun, dan mengikut sesuatu program cuti sabatikal yang diluluskan sepenuhnya di luar Malaysia dan Singapura, boleh dibenarkan mengambil cuti maksimum sebanyak pengumpulan baki cuti rehat selepas Sabatikal empat belas (14) hari daripada cuti rehat yang terkumpul itu sebaik sahaja tamat cuti sabatikalnya. CUTI SABATIKAL samb.

73 72 R UMAH D AN B ANGUNAN P EJABAT K ERAJAAN

74 73 JENIS RUMAH KEDIAMAN (i)Rumah Khas Jawatan (ii)Rumah Khas Jabatan (iii)Rumah Biasa Kerajaan (iv)Rumah Kediaman Luar Negara *Tanggungjawab pegawai yang mendiami rumah Kerajaan *Kadar sewa, bayaran dan lain bayaran

75 74 KELAYAKAN RUMAH KERAJAAN Gred/Kategori GajiKelas Rumah Utama’B’/GredSemua dalamA Khas ‘B’ dan keUtama ‘B’/ atasGred Khas ‘B’ dan ke atas Utama ‘C’/Gred Semua dalamB Khas ‘C’Utama ‘C’/Gred Khas ‘C’

76 75 Gred/Kategori GajiKelas Rumah Kategori IRM4019.40 danB ke atas Kategori I RM4019.39 dan C ke bawah Kategori IISemua Kategori IIC Kategori IIIRM2800.60 dan ke atasC Kategori IVRM2743.40 dan ke atasC Sambungan ………

77 76 Gred/Kategori GajiKelas Rumah Kategori IIIRM2800.59 danD ke bawah Kategori IV RM2743.39 dan D ke bawah Kategori VRM2099.90 danD ke atas Kategori VIRM2170.30 dan D ke atas Kategori VRM2099.89 danE ke bawah Sambungan ………

78 77 Gred/Kategori GajiKelas Rumah Kategori VIRM2170.29 danE ke bawah Kategori VII Semua dalam E Kategori VII Kategori VIIIRM1692.90 danE ke atas Kategori VIIIRM1692.89 dan F ke bawah Kategori IX, XSemua dalamG Kategori IX, X Sambungan ………

79 78 Gred/Kategori GajiKelas Rumah Kategori XISemua dalam H, I, J Kategori XI Sambungan ………

80 79 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG MENDIAMI RUMAH KERAJAAN -Pegawai mesti patuhi peraturan. -Meminda rumah dilarang. -Menyewa dilarang. -Larangan berternak binatang. -Tanggungjawab membersih kawasan. -Tanggungjawab melaporkan kerosakan. -Laporan memasuki rumah. -Laporan kosongkan rumah.

81 80 KADAR SEWA KelasRumah KL, PJ & Seberang LautGeorgeTown,Ipoh, Johor Bahru, Seremban, Melaka, Kuantan, Klang & Butterworth Di kawasan Perbandaran dan Majlis Bandaran lain daripada yang tersebut di dalam ruang 2 dan 3 Di kawasan- kawasan luar daripada kawasan dan Majlis Bandaran (1)(2)(3)(4)(5) ARM650RM550RM435RM200 B500415335140 C35029524080

82 81 PEGAWAI YANG DIKECUALIKAN DARI SEWA RUMAH i)Gred Utama dan Gred Khas ii)Pegawai-pegawai dalam Perkhidmatan Bomba (yang berpangkat Ahli Bomba sehingga Pegawai Bomba Tingkatan 1) dan perkhidmatan Penjara (yang berpangkat daripada Wader/ Pegawai Penjara sehingga Pegawai Besar). iii)Pegawai yang dikehendaki menduduki rumah jabatan.

83 82 P ERUBATAN

84 83 KEMUDAHAN RAWATAN PERCUMA (i)Rawatan (ii)Ubat (iii)Rawatan Perubatan (iv)Pergigian (v)Perbekalan alat-alat otopedik dan anggota palsu (vi)Mengemukakan surat pengenalan dan akuan

85 84 LEMBAGA PERUBATAN 2 orang Pegawai Perubatan Bila Lembaga boleh dipanggil :  Pegawai didapati masih tidak sihat  Pegawai Perubatan berpendapat tiada harapan sihat  Mengambil cuti sakit sebanyak 45 hari dalam setahun bagi tiga tahun berturut-turut

86 85  Kesiuman otak dan kesihatan badan diragui  Tercedera semasa bertugas  Disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah  Keluarga diperiksa untuk mendapatkan rawatan di luar negeri sambungan ………

87 86 BAYARAN WAD Gred/KategoriKelas WadBayaran Harian Utama/Gred KhasKelas 1 bilik RM10 dan ke atas,seorang Kategori I dan II Kategori III yang bergaji RM3550.80 dan ke atas

88 87 Gred/KategoriKelas WadBayaran Harian Kategori IIIKelas 1 bilik RM8 yang bergaji berdua RM3550.79 dan ke bawah, Kategori IV, hingga VI sambungan ………

89 88 Gred/KategoriKelas WadBayaran Harian Kategori VIIKelas 1 bilikRM6 hingga VIIIbilik bertiga Kategori IXKelas DuaRM3 Hingga XI Semua Gred/Kelas Tiga Percuma Kategori sambungan ………

90 89 W AKTU B EKERJA D AN L EBIH M ASA

91 90 WAKTU BEKERJA (i)Waktu Bekerja Pejabat (ii)Waktu Bekerja Bukan Pejabat

92 91 CORAK BEKERJA (i)Terus menerus (ii)Terputus-putus

93 92 LEBIH MASA (a)“Sebarang tugas rasmi yang dilakukan di luar Giliran Tugas Biasa”

94 93 (b)Waktu Bekerja Lebihmasa Waktu Bekerja Pejabat Luar dari masa bekerja ditetapkan Cuti mingguan Kelepasan Am Waktu Bekerja Bukan Pejabat Luar Giliran Waktu dibebaskan Kelepasan am Sambungan ………

95 94 KIRAAN Gaji bulanan x 12 313 x 8

96 95 KADAR GANDAAN Hari Bekerja Biasa Hari Rehat Biasa Hari Kelepasan Am Kerja Siang 1 ⅛ 1 ¼ 2 Kerja Malam 1 ¼ 2

97 96 i)Pegawai sedang bertugas i)Pegawai sedang bertugas * Baki masa 1 ½ * selepas tamat giliran tamat giliran222 ii)Pegawai Tiada Bertugas222 KERJA KECEMASAN Sambungan ………

98 Oleh HAZLAN ABDUL HAMID Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Pentadbiran hazlan@notes.usm.myhazlan@notes.usm.my samb:3118


Download ppt "1 Dewan kuliah SK01 Taklimat Bimbingan PTK © Unit Pengambilan & Pembangunan Staf, BPSM&P, Jabatan Pendaftar USM."

Similar presentations


Ads by Google