Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Taklimat Bimbingan PTK

Similar presentations


Presentation on theme: "Taklimat Bimbingan PTK"— Presentation transcript:

1 Taklimat Bimbingan PTK
Dewan kuliah SK01 © Unit Pengambilan & Pembangunan Staf, BPSM&P, Jabatan Pendaftar USM

2 Universiti Sains Malaysia
Kursus Induksi Umum Universiti Sains Malaysia PERINTAH AM BAB A, B, C, E, F DAN G

3 LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT
PERINTAH AM BAB A LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT

4 DEFINISI LANTIKAN : LANTIKAN PERTAMA ATAU SEBARANG PELANTIKAN BAGI PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT KENAIKAN PANGKAT : MENINGKAT KETINGKATAN LEBIH TINGGI DALAM SKIM YANG SAMA

5 SYARAT AM LANTIKAN Warganegara/Bukan Warganegara
Umur tidak kurang daripada18 tahun Pegawai berhenti/dibuang kerja Permohonan dari pegawai sedang berkhidmat Surat Akuan Doktor/Surat Sumpah

6 TETAP KONTRAK PELANTIKAN STAF BARU SEMENTARA SAMBILAN

7 PELANTIKAN STAF BARU PROSES KAEDAH TENTUKAN KEKOSONGAN PERJAWATAN
Post Baru Peletakan Jawatan Persaraan Pilihan/Wajib Kematian Kenaikan Pangkat Pelepasan Dengan Izin Surat daripada Ketua Jabatan Statistik SMS Waran daripada Perbendaharaan PROSES KAEDAH

8 IKLAN SENARAI PENDEK SURAT TEMUDUGA sambungan……. e-RECRUIT EVO2
Dalaman (Edaran dalam Kampus) Luar (Akhbar) Terus kepada Sumber UiTM Politeknik Pejabat Buruh SENARAI PENDEK SURAT TEMUDUGA

9 JAWATANKUASA PEMILIHAN (LPU) SEMAKAN GAJI TAWARAN DIKELUARKAN
sambungan……. TEMUDUGA JAWATANKUASA PEMILIHAN (LPU) SEMAKAN GAJI TAWARAN DIKELUARKAN Terus / Pelepasan Dengan Izin PENDAFTARAN DIRI PROGRAM ORIENTASI/ATTACHMENT

10 PERANCANGAN MESYUARAT
Keluarkan Surat Tawaran Sediakan Statistik Memo Pertanyaan Jawatan Sediakan Surat Tawaran Kemaskini Statistik Mesyuarat Jawatankuasa Gaji Bincang dengan Pendaftar Mesyuarat LPU Sediakan Minit Deraf Iklan PERANCANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PEMILIH Mesyuarat Jawatankuasa Hantar Iklan Iklan Disiarkan Sediakan Fail Mesyuarat Tarikh Tutup Iklan Hantar Surat Temuduga Tapisan Permohonan Sediakan Surat Temuduga Deraf Agenda

11 TEMPOH PERCUBAAN TEMPOH PERCUBAAN 1 HINGGA 3 TAHUN
PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN i) Menjalani dengan jaya tempoh percubaan ii) Lulus peperiksaan perkhidmatan iii) Telah mengikuti Kursus Induksi dengan jayanya iv) Mendapat sokongan Ketua Jabatan

12 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Tidak automatik ditetapkan berdasarkan Diberi mengikut salah satu kaedah di bawah: Pergerakan Gaji Biasa Anjakan Gaji Pergerakan Gaji Biasa Matagaji semasa matagaji berikutnya di peringkat sama Contohnya : P1T1 P1T2 P1T3 P2T1 P2T2 P2T3 P3T1 P3T2 P3T3 Syarat : i) Mencapai prestasi yang memuaskan ii) Diperakukan oleh Ketua Jabatan

13 Matagaji semasa ke matagaji di tangga
sambungan…….. Anjakan Gaji Matagaji semasa ke matagaji di tangga berikutnya di peringkat lebih tinggi. Terdapat dua jenis anjakan gaji : Anjakan gaji pertama Anjakan gaji kedua

14 SYARAT sambungan…….. ANJAKAN GAJI PERTAMA
Telah disahkan dalam perkhidmatan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan Berkhidmat tidak kurang 3 tahun atas jawatan yang sama Mencapai prestasi yang baik Diperakukan oleh Ketua Jabatan Contoh Anjakan : SYARAT P1T5 P1T6 P1T7 P2T5 P2T6 P2T7 P3T5 P3T6 P3T7

15 SYARAT sambungan…….. ANJAKAN GAJI KEDUA
Telah disahkan dalam perkhidmatan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan Telah memperolehi Anjakan Gaji Pertama tidak kurang daripada 1 tahun ke atas. Mencapai prestasi yang baik Diperakukan oleh Ketua Jabatan SYARAT

16 KENAIKAN PANGKAT SYARAT Disahkan dalam jawatan
Pencapaian Tahap Kecekapan Prestasi yang cemerlang Perakuan Ketua Jabatan SYARAT

17 ASAS PEMILIHAN PROSES sambungan…… Kecemerlangan Prestasi 3 tahun LPP
Perakuan Ketua Jabatan Kekananan perkhidmatan Pengetahuan PROSES Iklan dalam Senarai pendek – Panel khas Temuduga Jawatankuasa Pemilihan Naib Canselor Lembaga Pengarah Universiti Tawaran

18 UNIVERSITI BOLEH MENAMATKAN PERKHIDMATAN
(i) Menyembunyi maklumat kesihatan (ii) Sumpah palsu (iii) Dalam percubaan gagal disahkan

19 NOTIS TAMATKAN PERKHIDMATAN
PEGAWAI BUKAN DALAM JAWATAN BERPENCEN: (i) Berkhidmat lebih 3 tahun – 3 bulan notis (ii) Berkhidmat kurang 3 tahun – 1 bulan notis (iii) Serta merta – sebulan gaji

20 HUTANG / PINJAMAN UNIVERSITI
PELETAKAN JAWATAN 3 BULAN NOTIS / 1 BULAN GAJI DISAHKAN 1 BULAN NOTIS / 1 BULAN GAJI BELUM DISAHKAN ADA BPSM&P Semak sekiranya Ada ikatan kontrak HUTANG / PINJAMAN UNIVERSITI JABATAN BENDAHARI Pembayaran Gantirugi

21 PELEPASAN DENGAN IZIN Pohon melalui Ketua Jabatan (Borang Khas)
Kemuka melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran (BPSM&P) Semak ikatan sekiranya ada Tawaran melalui BPSM & P. Proses peletakan jawatan dan pelepasan dengan izin Keperluan perkhidmatan Kenyataan gaji akhir & buku perkhidmatan

22 SYARAT MELAYAKKAN BERSARA
PILIHAN WAJIB 1. Staf Tetap 2. Disahkan 3. Perkhidmatan yang diambilkira sekurang-kurang 10 tahun 3. Perkhidmatan yang diambilkira sekurang-kurangnya 10 tahun 4. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Universiti 4. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/ Universiti 5. Berumur 40 tahun 5. Berumur 56 tahun

23 ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
PERINTAH AM BAB B ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN

24 JADUAL PEMBERIAN ELAUN DAN KEMUDAHAN MENGIKUT KATEGORI

25 DEFINISI Ibu Pejabat - Tempat biasa pegawai melaporkan diri lingkungannya :- i) 25 km jalan raya ii) 16 km jalan tanah iii) km jalan basikal/sungai Stesyen Satu lingkungan kawasan 33 km dari tempat bertugas Tugas Rasmi - Tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat

26 KEWUJUDAN ELAUN Keadaan kerja tidak boleh diambilkira bagi penyata gaji Bayaran balik pembelanjaan yang dilakukan Menampung kos sara hidup Kesukaran kerja Sebagai galakan Kesusahan/bermasalah

27 ELAUN SEMASA BERTUGAS RASMI
(a) Elaun Makan (i) Menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat bagi tempoh 24 jam atau lebih. (ii) Tugas melebihi 6 bulan terus menerus tidak layak dibayar. (iii) Tidak layak sekiranya kemudahan makan disediakan.

28 sambungan ……… (b) Elaun Harian (i) Bertugas rasmi di luar yang melebihi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam

29 (i) Menjalankan tugas rasmi dan bermalam di luar Ibu Pejabat.
sambungan ……… (c) Bayaran Sewa Hotel (i) Menjalankan tugas rasmi dan bermalam di luar Ibu Pejabat. (ii) Menggunakan kemudahan Hotel/Rumah Tumpangan. (iii) Tuntutan disokong dengan resit.

30 Menjalankan tugas rasmi dalam negeri
sambungan ……… (d) Elaun Lojing Tiada Resit (e) Elaun Perjalanan Kenderaan (i) Menggunakan kenderaan sendiri/pinjam Menjalankan tugas rasmi dalam negeri

31 (i) Tambang pengangkutan Awam (ii) Bayaran telefon (iii) Bayaran dobi
sambungan ……… (f) Belanja Pelbagai (i) Tambang pengangkutan Awam (ii) Bayaran telefon (iii) Bayaran dobi (iv) Bayaran ‘Excess Baggage’ (v) Bayaran letak kereta, tol dan feri dengan resit

32 ELAUN DAN BAYARAN BERTUKAR/ DAN BERPINDAH RUMAH
Perbelanjaan pengangkutan Elaun Gantian Makan Pemberian pindahan

33 ELAUN SEMASA BERKURSUS
Dalam Negeri i) Jangka pendek ii) Jangka panjang Luar Negeri iii) Kursus sambilan

34 PERINTAH AM BAB C CUTI

35 CUTI bermakna sebarang tempoh seseorang staf itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. CUTI REHAT bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan di dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. CUTI SAKIT bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan dan dengan mengemukakan sijil sakit daripada doktor Universiti, panel doktor atau doktor hospital Kerajaan dan diberi cuti sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN bermakna perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakkan mendapat cuti seseorang staf dan terdiri masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit, tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta dan barah serta cuti belajar.

36 SANAK SAUDARA bermakna suami atau isteri, anak-anak, ibu bapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada staf. SIJIL SAKIT bermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor Universiti, panel doktor (seperti yang tertera di dalam Kad Rawatan Staf), doktor hospital Kerajaan atau oleh sebuah Lembaga Perubatan.

37 CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN:
Cuti Rehat Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji

38 CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN
Cuti Rehat Boleh diambil bila-bila masa Mingguan tak masuk kira Boleh dibawa ke hadapan baki cuti atas sebab kepentingan perkhidmatan

39 DASAR CUTI REHAT Cuti rehat seboleh-bolehnya diambil pada tiap-tiap tahun oleh staf untuk tujuan kecekapan dan juga untuk kepentingan staf itu sendiri. Ketua Jabatan hendaklah menyediakan seberapa yang boleh, jadual giliran bercuti bagi staf di bawah jagaannya. Seseorang staf yang hendak menggunakan semua atau sebahagian daripada cuti rehatnya di luar Malaysia hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Naib Canselor.

40 DASAR CUTI REHAT samb. c) Bagi cuti rehat ke luar negara (ke negara-negara terhad) staf dikehendaki mengemukakan permohonan cuti rehat bersama-sama Borang ‘A’ & ‘B’. Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum bercuti. Rujukan : Surat Pekeliling Am (Kementerian Pendidikan Malaysia) Bil. 1 Tahun 1984. Surat Pekeliling Am (Kementerian Pendidikan Malaysia) Bil. 1 Tahun 1985

41 KAKITANGAN KONTRAK Staf kontrak akan berkelayakkan mendapat cuti mengikut syarat- syarat di dalam kontrak mereka. Sekiranya tidak dinyatakan tentang perbekalan cuti di dalam kontrak mereka, staf boleh diberi cuti di atas kadar yang sama dengan staf yang setaraf mengikut gred/kategori yang berkenaan.

42 LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH
10 TAHUN PERKHIDMATAN Apabila seseorang staf dilantik atau dinaikkan pangkat ke jawatan yang mengubah kategorinya, maka kelayakkan cutinya juga akan berubah. Semua tempoh ia telah bermula di atas kategori terdahulu di dalam tahun itu, akan dianggap sebagai perkhidmatan di dalam kategori baru. Perkiraan yang sama hendaklah juga dibuat bagi tahun seseorang itu genap sepuluh (10) tahun perkhidmatan tahun pertama. Untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan, seseorang staf itu perlu mempunyai perkhidmatan 10 tahun perkhidmatan di satu-satu organisasi sahaja tidak kira sama ada beliau berkhidmat di Universiti ini atau di jabatan Kerajaan lain (tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira sahaja).

43 LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH 10 TAHUN PERKHIDMATAN samb.
Bagi staf yang mempunyai perkhidmatan lepas (kurang dari 10 tahun) di jabatan lain sebelum berkhidmat dengan Universiti ini (dan kemudiannya perkhidmatan tersebut telah diambil kira) tempoh perkhidmatan di jabatan hakiki itu tidak boleh diambilkira untuk tujuan untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan selepas 10 tahun perkhidmatan. Tempoh tersebut hanya diambilkira untuk tujuan perkiraan pencen sahaja.

44 GANTIAN CUTI REHAT Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan Award Wang Tunai Award perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan

45 AWARD WANG TUNAI AWARD WANG TUNAI adalah gantian cuti rehat sebagai pemberian hadiah kepada kepada staf yang bersara dari perkhidmatan Universiti (wajib atau pilihan sendiri) pada hari persaraanya atau kepada staf yang meninggal dunia di dalam perkhidmatan. Kaedah pengiraan adalah seperti berikut: FORMULA: Jumlah AWT dikumpulkan X 1/30 x gaji akhir Takrifan ‘gaji akhir’ bermaksud gaji akhir yang diterima meliputi Gaji Pokok Hakiki dan Imbuhan Tetap mengikut kumpulan perkhidmatan dan gred gaji hakiki staf berkenaan.

46 SYARAT-SYARAT PENGUMPULAN Jumlah Hari Yang Boleh Dikumpulkan
Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan Award Wang Tunai adalah dihadkan kepada maksimum 15 hari atau tidak melebihi separuh daripada kelayakkan (cuti) semasa bagi setahun. b) Walau bagaimanapun, jumlah yang boleh dikumpulkan adalah tertakluk kepada had maksimum 120 hari sahaja di sepanjang perkhidmatan seseorang itu. Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003 Kadar Kelayakkan Cuti Rehat 35 hari 30 hari 25 hari 20 hari Jumlah Hari Yang Boleh Dikumpulkan 15 hari 12 hari 10 hari

47 PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI
Sekiranya seseorang staf ingin membuat pengumpulan cuti rehat ke tahun berikutnya dan juga pengumpulan ke Award Wang Tunai, kedudukan rekod pengumpulan cutinya adalah seperti berikut: CONTOH Kadar Kelayakkan Tahun = 35 hari Jumlah Cuti Yang Dikumpulkan = 70 hari (dari tahun 2001) Jumlah Keseluruhan Bagi = 105 hari Tahun 2002 Jumlah Cuti Yang Telah Dihabiskan = 20 hari (sehingga akhir tahun 2002) Baki Cuti Yang Tidak Dapat = 85 hari Dihabiskan (sehingga akhir tahun 2002)

48 Di dalam hal ini, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya (2003) adalah sebanyak 70 hari sahaja, manakala baki selebihnya sebanyak 15 hari lagi adalah luput secara automatik. Berdasarkan kelayakkan cuti rehat staf ini, beliau hanya boleh mengumpulkan cuti rehat ke Award Wang Tunai sebanyak 15 hari sahaja. Ini bermakna, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya adalah sebanyak 55 hari sahaja dan juga Award Wang Tunai sebanyak 15 hari.

49 CUTI SEPARUH GAJI Diluluskan oleh Naib Canselor atas sebab-sebab
berikut sahaja: Kesihatan sanak saudara yang rapat. Tidak boleh atas sebab bersalin. Naib Canselor boleh meluluskan cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab kesihatan saudara yang rapat.

50 CUTI TANPA GAJI Hal Peribadi Mustahak
Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada staf atas sebab-sebab peribadi persendirian yang mustahak bagi staf yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya enam (6) bulan perkhidmatan yang melayakkan. Pada masa permohonan dibuat untuk mendapat cuti tanpa gaji itu kesemua kelayakkan cuti bergaji penuh hendaklah dihabiskan terlebih dahulu. Tidak melebihi tiga (3) bulan pada sesuatu masa dan 360 hari disepanjang tempoh perkhidmatan.

51 CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN
BERKURSUS/BERKHIDMAT DI DALAM/LUAR NEGARA Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji bagi tempoh tiga tahun atau selama tempoh pasangan pegawai berkursus/berkhidmat. * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf

52 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI
Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu; Suatu perakuan oleh Ketua Jabatan memperakui tempoh pegawai itu tidak hadir bekerja tanpa cuti adalah satu kuasa yang mencukupi bagi memotong gaji dan emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.

53 CUTI GANTIAN / CUTI PAMPASAN
Seseorang staf yang tidak berkelayakkan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain, boleh diberi cuti gantian oleh Ketua Jabatan kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian, hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu.

54 CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
Cuti Sakit Cuti Pemulihan Cuti Bersalin Cuti Tibi, Barah, Kusta Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kerantina Cuti Kecederaan Cuti Isteri Bersalin

55 CUTI SAKIT Kelulusan oleh Ketua Jabatan.
Tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa diluluskan oleh Ketua Jabatan dan 90 hari ke atas dalam satu-satu masa oleh kuasa tertentu. Jika masih tidak sihat Ketua Jabatan boleh memberi baki Cuti Rehat yang masih ada. Pegawai bercuti sakit ; 45 hari atau lebih tiap-tiap tahun bagi 3 tahun berturut- turut 180 hari dalam satu tahun kalendar boleh dikehendaki oleh Ketua Jabatan diperiksa oleh Lembaga Perubatan.

56 SYARAT-SYARAT PEMBERIAN CUTI SAKIT
Permohonan disokong oleh sijil dari Pegawai Perubatan Sakit semasa Cuti Rehat di Malaysia layak cuti sakit. Sakit semasa Cuti Rehat di luar Malaysia. Tidak layak mendapat Cuti Sakit kecuali :- Ia sakit pada tarikh ia patut balik ke Malaysia Sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik ke Malaysia.

57 Sakit Semasa Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji
Tidak berkelayakkan Cuti Sakit. Kelonggaran Bercuti di luar Malaysia dan tidak dapat balik kerana sakit pada tarikh ia patut balik Boleh diberi Cuti Separuh Gaji atau tanpa gaji

58 CUTI PEMULIHAN Pegawai tidak sihat tetapi pada pandangan Lembaga Perubatan perlu berehat. Tempoh : Satu jangka waktu yang diperakukan. Kuasa tertentu meluluskan Cuti Separuh Gaji atau Tanpa Gaji.

59 CUTI BERSALIN Bergaji penuh selama 60 hari dari hari anak dilahirkan, termasuk Cuti hujung minggu dan Hari Kelepasan Am. 5 kali di sepanjang perkhidmatan. Bersalin yang keenam dan seterusnya. Boleh diberi Cuti Rehat yang dilayaknya pada tahun yang berkenaan. Jika Cuti Rehat sudah habis/tidak mencukupi, boleh diberi Cuti Tanpa Gaji. Jumlah Cuti Rehat dan Cuti Tanpa Gaji tidak boleh lebih dari 60 hari. Jika masih sakit boleh beri Cuti Sakit/Cuti atas sebab kesihatan.

60 CUTI ISTERI BERSALIN Bagi tujuan membantu urusan semasa isteri bersalin, staf lelaki boleh diberi Cuti Isteri Bersalin di dalam bentuk cuti tanpa rekod selama tujuh (7) hari termasuk cuti minggu dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali sepanjang tempoh perkhidmatan. Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003. [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2002]

61 CUTI MENJAGA ANAK Bagi tujuan menjaga anak, iaitu memberi peluang kepada ibu untuk menyusu dan menjaga bayinya, staf wanita boleh dipertimbangkan cuti tanpa gaji sehingga 90 hari sebaik sahaja habis tempoh 60 hari cuti bersalin. Jika staf tidak menggunakan kesemua 90 hari tersebut, baki cuti tanpa gaji yang tidak digunakan akan luput. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali sepanjang tempoh perkhidmatan.

62 Sambungan masa berehat untuk disyorkan persaraannya
CUTI SAKIT LANJUTAN Diperakukan oleh Lembaga Perubatan Tidak melebihi 90 hari Boleh diberi elaun bantuan iaitu bersamaan separuh gaji jika masih tidak sihat. Maksimum 90 hari. Selepas tamat tempoh berehat perlu diperiksa oleh Lembaga Perubatan sekali lagi untuk:- Sambungan masa berehat atau untuk disyorkan persaraannya

63 CUTI KERANTINA Pegawai balik dari luar negeri dan ditahan di mana-mana Stesen Kerantina Pegawai disyaki sekiranya didapati sakit - cuti sakit biasa diberikan. Pegawai dikurung di rumahnya kerana berlaku wabak penyakit merebak dirumahnya.

64 LAIN - LAIN CUTI Cuti Tanpa Rekod Cuti Urusan Kematian Cuti Haji Cuti Bencana Alam Cuti Penyelidikan Cuti Sabatikal

65 CUTI TANPA REKOD Cuti menghadiri latihan pasukan sukarela Cuti menghadiri aktiviti-aktiviti pertubuhan / persatuan Cuti untuk menduduki peperiksaan Cuti mengambil bahagian dalam sukan dan olahraga

66 CUTI URUSAN KEMATIAN Selaras dengan hasrat mengutamakan keluarga, diberi cuti urusan kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa rekod termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am. Ahli Keluarga Terdekat : Suami / isteri / anak / ibu dan bapa kandung Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003 [Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2002]

67 CUTI HAJI Diluluskan oleh Ketua Jabatan
Tempoh : 40 hari termasuk cuti hujung minggu dan Hari Kelepasan Am. Jika lebih dari 40 hari – Memohon Cuti Rehat/Cuti Tanpa Gaji. Sekali sahaja dalam Perkhidmatan Staf berjawatan tetap dan disahkan dalam jawatan. Anggota berjawatan sementara dibenarkan sekiranya telah berkhidmat tidak kurang daripada enam (6) tahun secara berterusan.

68 CUTI BENCANA ALAM Ketua Jabatan boleh membenarkan staf di bawah kawalannya tidak hadir untuk menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan/bencana alam yang berlaku di kawasan kediaman staf berkenaan yang menyebabkan keadaan yang memaksa staf itu tidak hadir kerja, tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Universiti. Tempohnya ialah selama tempoh berlakunya keadaan kecemasan atau bencana alam tersebut dan mestilah munasabah. Kebenaran tidak hadir bekerja kerana sebab di atas tidak menjejaskan kelayakkan cuti rehat staf.

69 CUTI PENYELIDIKAN Seseorang staf akademik yang diperuntukkan satu tempoh untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan (yang memberi faedah kepada dirinya dan Universiti amnya serta pembangunan negara) di dalam atau diluar negara, boleh diberi cuti penyelidikan dalam satu-satu tahun tidak melebihi dua (2) bulan atau 60 hari. Kelulusan cuti ini adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Sekiranya seseorang staf itu memerlukan cuti yang lebih daripada tempoh itu, mereka bolehlah menggunakan sebahagian daripada kelayakkan cuti rehat yang masih ada atau pun memohon cuti tanpa gaji.

70 CUTI SABATIKAL Staf akademik adalah layak mendapat cuti
sabatikal tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut: (i) Tidak lebih daripada lima (5) bulan lamanya, jika ia telah genap perkhidmatan tiga (3) tahun atau (ii) Tidak lebih daripada sembilan (9) bulan lamanya, jika telah genap perkhidmatan lima (5) tahun.

71 CUTI SABATIKAL samb. (b) Apa-apa cuti rehat yang mungkin telah dikumpulkan seseorang staf akademik sebelum ia memulakan cuti sabatikal hendaklah disifatkan telah luput bermula dari tarikh ia memulakan cuti sabatikal itu. (c) Walau bagaimanapun, seseorang staf akademik yang diberi cuti sabatikal (tidak lebih dari sembilan (9) bulan lamanya, jika ia telah genap perkhidmatan lima (5) tahun, dan mengikut sesuatu program cuti sabatikal yang diluluskan sepenuhnya di luar Malaysia dan Singapura, boleh dibenarkan mengambil cuti maksimum sebanyak pengumpulan baki cuti rehat selepas Sabatikal empat belas (14) hari daripada cuti rehat yang terkumpul itu sebaik sahaja tamat cuti sabatikalnya.

72 RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

73 JENIS RUMAH KEDIAMAN (i) Rumah Khas Jawatan (ii) Rumah Khas Jabatan (iii) Rumah Biasa Kerajaan (iv) Rumah Kediaman Luar Negara * Tanggungjawab pegawai yang mendiami rumah Kerajaan * Kadar sewa, bayaran dan lain bayaran

74 KELAYAKAN RUMAH KERAJAAN
Gred/Kategori Gaji Kelas Rumah Utama’B’/Gred Semua dalam A Khas ‘B’ dan ke Utama ‘B’/ atas Gred Khas ‘B’ dan ke atas Utama ‘C’/Gred Semua dalam B Khas ‘C’ Utama ‘C’/Gred Khas ‘C’

75 Sambungan ……… Gred/Kategori Gaji Kelas Rumah
Kategori I RM dan B ke atas Kategori I RM dan C ke bawah Kategori II Semua Kategori II C Kategori III RM dan ke atas C Kategori IV RM dan

76 Sambungan ……… Gred/Kategori Gaji Kelas Rumah
Kategori III RM dan D ke bawah Kategori IV RM dan D Kategori V RM dan D ke atas Kategori VI RM dan D Kategori V RM dan E

77 Sambungan ……… Gred/Kategori Gaji Kelas Rumah
Kategori VI RM dan E ke bawah Kategori VII Semua dalam E Kategori VII Kategori VIII RM dan E ke atas Kategori VIII RM dan F Kategori IX, X Semua dalam G Kategori IX, X

78 Sambungan ……… Gred/Kategori Gaji Kelas Rumah Kategori XI Semua dalam H, I, J Kategori XI

79 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG MENDIAMI RUMAH KERAJAAN
- Pegawai mesti patuhi peraturan. - Meminda rumah dilarang. - Menyewa dilarang. - Larangan berternak binatang. - Tanggungjawab membersih kawasan. - Tanggungjawab melaporkan kerosakan. - Laporan memasuki rumah. - Laporan kosongkan rumah.

80 KADAR SEWA Kelas Rumah KL, PJ & Seberang Laut George Town, Ipoh,
Johor Bahru, Seremban, Melaka, Kuantan, Klang & Butterworth Di kawasan Perbandaran dan Majlis Bandaran lain daripada yang tersebut di dalam ruang 2 dan 3 Di kawasan-kawasan luar daripada kawasan dan Majlis Bandaran (1) (2) (3) (4) (5) A RM650 RM550 RM435 RM200 B 500 415 335 140 C 350 295 240 80

81 PEGAWAI YANG DIKECUALIKAN DARI SEWA RUMAH
Gred Utama dan Gred Khas Pegawai-pegawai dalam Perkhidmatan Bomba (yang berpangkat Ahli Bomba sehingga Pegawai Bomba Tingkatan 1) dan perkhidmatan Penjara (yang berpangkat daripada Wader/ Pegawai Penjara sehingga Pegawai Besar). Pegawai yang dikehendaki menduduki rumah jabatan.

82 PERINTAH AM BAB F PERUBATAN

83 KEMUDAHAN RAWATAN PERCUMA
Ubat Rawatan Perubatan Pergigian Perbekalan alat-alat otopedik dan anggota palsu Mengemukakan surat pengenalan dan akuan

84 LEMBAGA PERUBATAN 2 orang Pegawai Perubatan
Bila Lembaga boleh dipanggil : Pegawai didapati masih tidak sihat Pegawai Perubatan berpendapat tiada harapan sihat Mengambil cuti sakit sebanyak 45 hari dalam setahun bagi tiga tahun berturut-turut

85 sambungan ……… Kesiuman otak dan kesihatan badan diragui Tercedera semasa bertugas Disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah Keluarga diperiksa untuk mendapatkan rawatan di luar negeri

86 BAYARAN WAD Gred/Kategori Kelas Wad Bayaran Harian
Utama/Gred Khas Kelas 1 bilik RM10 dan ke atas, seorang Kategori I dan II Kategori III yang bergaji RM dan ke atas

87 sambungan ……… Gred/Kategori Kelas Wad Bayaran Harian
Kategori III Kelas 1 bilik RM8 yang bergaji berdua RM dan ke bawah, Kategori IV, hingga VI

88 sambungan ……… Gred/Kategori Kelas Wad Bayaran Harian
Kategori VII Kelas 1 bilik RM6 hingga VIII bilik bertiga Kategori IX Kelas Dua RM3 Hingga XI Semua Gred/ Kelas Tiga Percuma Kategori

89 WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA
PERINTAH AM BAB G WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA

90 WAKTU BEKERJA (i) Waktu Bekerja Pejabat
(ii) Waktu Bekerja Bukan Pejabat

91 CORAK BEKERJA Terus menerus Terputus-putus

92 LEBIH MASA (a) “Sebarang tugas rasmi yang dilakukan di luar Giliran Tugas Biasa”

93 Sambungan ……… (b) Waktu Bekerja Lebihmasa Waktu Bekerja Pejabat Luar dari masa bekerja ditetapkan Cuti mingguan Kelepasan Am Waktu Bekerja Bukan Pejabat Luar Giliran Waktu dibebaskan Kelepasan am

94 KIRAAN Gaji bulanan x 12 313 x 8

95 KADAR GANDAAN Hari Bekerja Biasa Hari Rehat Hari Kelepasan Am
Kerja Siang 1 ⅛ 1 ¼ 2 Kerja Malam

96 KERJA KECEMASAN Sambungan ……… i) Pegawai sedang bertugas * Baki masa
1 ½ * selepas tamat giliran 2 ii) Pegawai Tiada Bertugas

97 Sekian, Terima kasih. Oleh HAZLAN ABDUL HAMID
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Pentadbiran samb:3118


Download ppt "Taklimat Bimbingan PTK"

Similar presentations


Ads by Google