Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TOKOH ISLAM سيدنا عثمان بن عفان KOPORAT YANG DERMAWAN Muka Surat : 179 - 184.

Similar presentations


Presentation on theme: "TOKOH ISLAM سيدنا عثمان بن عفان KOPORAT YANG DERMAWAN Muka Surat : 179 - 184."— Presentation transcript:

1 TOKOH ISLAM سيدنا عثمان بن عفان KOPORAT YANG DERMAWAN Muka Surat :

2 BIODATA SAIDINA UTHMAN NAMA : Uthman Bin Affan Bin Abu Al- ’As Bin Umaiyah.NAMA : Uthman Bin Affan Bin Abu Al- ’As Bin Umaiyah. KETURUNAN : Bani Umaiyah.KETURUNAN : Bani Umaiyah. TARIKH LAHIR : 576M Iaitu 6 tahun selepas “Tahun Gajah”.TARIKH LAHIR : 576M Iaitu 6 tahun selepas “Tahun Gajah”. TEMPAT LAHIR : Makkah Al-Mukarramah.TEMPAT LAHIR : Makkah Al-Mukarramah. JAWATAN : Khalifah Ketiga daripada Khulafa’ Al-Rasyidin.JAWATAN : Khalifah Ketiga daripada Khulafa’ Al-Rasyidin. TARIKH SEBAGAI KHALIFAH : 644M Bersamaan 23 Hijrah.TARIKH SEBAGAI KHALIFAH : 644M Bersamaan 23 Hijrah.

3 … sambungan Biodata … TEMPOH MEMERINTAH : 12 TAHUN.TEMPOH MEMERINTAH : 12 TAHUN. TARIKH WAFAT : 18 Zulhijjah 35 Hijrah.TARIKH WAFAT : 18 Zulhijjah 35 Hijrah. SEBAB KEWAFATAN : Di bunuh oleh pemberontak.SEBAB KEWAFATAN : Di bunuh oleh pemberontak. GELARAN : “Zu Al-Nurain” ( Yang mempunyai dua cahaya kerana telah memperisterikan dua puteri Rasulullah SAW ).GELARAN : “Zu Al-Nurain” ( Yang mempunyai dua cahaya kerana telah memperisterikan dua puteri Rasulullah SAW ).

4 SIFAT PERIBADI SAIDINA UTHMAN 1.TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL : Beliau sanggup berhijrah ke Habsyah dengan meninggalkan segala kemewahan dan kesenangan demi menyahut seruan Allah dan Rasulullah. 2.TAKUT KEPADA ALLAH : Beliau sangat kuat beribadah seperti qiamulail, berpuasa dan membaca Al-Quran sebagai persediaan untuk menghadapi hari selepas kematian.

5 … sambungan sifat peribadi Saidina Uthman… 3. MALU & LEMAH LEMBUT : Sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik ketika bercakap walaupun dengan musuh. 4. PEMURAH & DERMAWAN : Membelanjakan harta bendanya ke jalan Allah.

6 CONTOH SIFAT DERMAWAN SAIDINA UTHMAN 1.Membeli perigi “Raumah” dengan harga 35,000 dirham dan mensedekahkannya untuk kegunaan orang ramai. 2.Membeli sebidang tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. 3.Membebaskan hamba pada hari Jumaat setiap minggu. 4.Menderma sebanyak 300 ekor unta dan 10,000 dinar untuk kegunaan tentera Islam dalam peperangan Tabuk.

7 SEMANGAT JIHAD SAIDINA UTHMAN Antara sebab-sebab yang mendorong semangat Jihad Saidina Uthman ialah :Antara sebab-sebab yang mendorong semangat Jihad Saidina Uthman ialah : 1.Keimanan yang kukuh. 2.Sayangkan Islam. 3.Minat yang tinggi untuk berdakwah. 4.Memiliki kekayaan. 5.Semangat daya saing. 6.Sayangkan negara.

8 SUMBANGAN & PENGORBANAN SAIDINA UTHMAN DALAM BIDANG POLITIK :DALAM BIDANG POLITIK : 1.Menjadi utusan Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. 2.Memperluaskan wilayah pentadbiran Islam. 3.Menubuhkan Angkatan Tentera Laut.

9 SUMBANGAN & PENGORBANAN SAIDINA UTHMAN DALAM BIDANG EKONOMI :DALAM BIDANG EKONOMI : 1.Menyumbangkan harta yang banyak ke jalan Allah. 2.Berjaya membentuk masyarakat yang mantap ekonomi.

10 SUMBANGAN & PENGORBANAN SAIDINA UTHMAN DALAM BIDANG SOSIAL :DALAM BIDANG SOSIAL : 1.Memperkenalkan sistem protokol. 2.Berjaya menawan hati rakyat dengan sifat beliau yang lemah lembut. 3.Menggalakkan rakyat berakhlak mulia dan menjalinkan hubungan baik sesama manusia.

11 IKTIBAR Murid-murid hendaklah mencontohi Saidina Uthman dalam perkara berikut ;Murid-murid hendaklah mencontohi Saidina Uthman dalam perkara berikut ; 1.Mencontohi keperibadian mulia Saidina Uthman. 2.Mengamalkan sikap bermurah hati dan membelanjakan harta ke jalan Allah. 3.Istiqamah dengan pekerjaan yang diredai Allah. 4.Berwaspada terhadap musuh. 5.Berdakwah kepada orang Islam dan bukan Islam. 6.Memperlengkapkan diri dengan ilmu untuk menyumbang ke arah kemajuan negara.

12 PENILAIAN & LATIHAN 1.Jelaskan dengan ringkas riwayat hidup Saidina Uthman. 2.Jelaskan maksud “Zu Al-Nurain”. 3.Berikan tiga contoh sifat dermawan Saidina Uthman. 4.Nyatakan contoh pengorbanan Saidina Uthman dalam bidang ekonomi.


Download ppt "TOKOH ISLAM سيدنا عثمان بن عفان KOPORAT YANG DERMAWAN Muka Surat : 179 - 184."

Similar presentations


Ads by Google