Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3. 1PENGENALAN 2 PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD 3 DOKUMEN STANDARD PRESTASI 4 PLOT PENDIDIKAN MORAL 5 PELAPORAN 6 KESIMPULAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3. 1PENGENALAN 2 PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD 3 DOKUMEN STANDARD PRESTASI 4 PLOT PENDIDIKAN MORAL 5 PELAPORAN 6 KESIMPULAN."— Presentation transcript:

1 PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

2 1PENGENALAN 2 PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD 3 DOKUMEN STANDARD PRESTASI 4 PLOT PENDIDIKAN MORAL 5 PELAPORAN 6 KESIMPULAN ISI KANDUNGAN

3 PENGENALAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

4 PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum

5 BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD dalam konteks pentaksiran sekolah? PERLU STANDARD PRESTASI!!

6 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM Matlamat Objektif MP Kandungan akademik Hasil pembelajaran Matlamat Objektif MP Kandungan akademik Hasil pembelajaran Apa yang patut dipelajari STANDARD PRESTASI Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Instrumen Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Instrumen Apa yang dilaporkan tentang perkembangan dan pencapaian murid PENTAKSIRAN ©2013 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7 PERBANDINGAN DSK DAN DSP  MATLAMAT PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global  OBJEKTIF Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid: i.Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia ii.Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya iii.Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik iv.Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelsaikan masalah; dan v.Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia 1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia 2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia 3 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia 4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaitu berlandaskan peraturan dan undang-undang 5 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian/pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang- undang serta norma masyarakat 6 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian/pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang- undang serta norma masyarakat dan diteladani

8 Kandungan Akademik Deskriptor Hasil Pembelajaran Evidens Tingkatan Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan Pegangan hidup yang teguh menjamin maruah diri terpelihara Keupayaan menjaga maruah diri dalam kehidupan Amalan cara hidup yang sihat -pegangan agama yang kukuh -usaha memajukan diri dalam pelbagai bidang B1D1 Mengetahui nilai- nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri Amanah (1.2) Harga Diri (1.3) Mengamalkan cara hidup yang sihat demi maruah diri B1D1E1 Boleh menyenaraikan: (1.2) cara hidup sihat (1.3) (1.4) B1D1E2 B1D1E3

9 9 ©2013 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BandPernyataan Standard DeskriptorEvidens Pernyataan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (OM & OP) Pernyataan tentang APA yang murid tahu, boleh buat dan boleh amalkan (SK) Pernyataan tentang BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu, boleh buat dan boleh amalkan (SP) Rumah

10 STANDARD PRESTASI (Performance Standard) STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

11 BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARDRESPONS MURIDKATA TUGAS 1 TAHU Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia Tahu tentang nilai Menyatakan / Menyenaraikan / Memberi contoh/ Mengenal pasti 2 TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia Tahu dan faham tentang nilai Menerangkan / Menjelaskan / Menghuraikan/ 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai- nilai berakhlak mulia mempraktik untuk diri sendiri (belum ada penghayatan / mengikut arahan / disuruh / belum sempurna dalam perlakuan) Menguruskan/ Melibatkan/ Menunjukkan perlakuan/ bersikap / Menyelesaikan/ Menjaga PLOT PENDIDIKAN MORAL

12 BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARDRESPONS MURIDKATA TUGAS 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaitu berlandaskan peraturan dan undang-undang Mempraktik untuk diri sendiri (ada penghayatan / rela hati / tanpa disuruh / dengan ikhlas / sempurna dalam perlakuan) Menunjukkan perlakuan / bersikap /menyelesaikan/ menjaga//menguruska n/ melibatkan dengan rela hati /dengan tertib 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian/pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat Mengamalkan nilai dalam kehidupan seharian / situasi lain / dan memupuk nilai dalam kalangan rakan sekolah / masyarakat Menguruskan/ melibatkan diri/ menunjukkan perlakuan/ mengamalkan dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian/pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dan diteladani Mengamalkan nilai dalam kehidupan seharian / situasi lain dan memupuk nilai dalam kalangan rakan sekolah / masyarakat serta di teladani (The role model) Menguruskan/ melibatkan/ menunjukkan perlakuan dan memupuk nilai serta dicontohi

13 Contoh-Contoh Bahan 1) VIDEO – BERSOAL JAWAB SECARA LISAN DENGAN PELAJAR SELEPAS MENONTON (Sila rujuk Video Pertembungan Budaya dalam Perkahwinan di Malaysia) 2) SITUASI- SECARA BERTULIS

14 CONTOH JAWAPAN… 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga B1D1E3 (Boleh menyenaraikan peranan ibu bapa dalam keluarga) Mengadakan majlis perkahwinan Merestui perkahwinan anak-anak B2D2E1 (Boleh menjelaskan peranan ibu- bapa dalam keluarga) Ibu-bapa merestui anak-anaknya supaya perkahwinan akan bahagia

15 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga B1D2E1 (Boleh memberi contoh prinsip kekeluargaan yang diamalkan dalam keluarga) Menghormati orang ibu-bapa/nenek moyang seperti kaum cina memberi minuman teh pada hari perkahwinan. Dalam perkahwinan orang Melayu ibu- bapa dan orang yang lebih tua diberi keutamaan merinjis dan tepung tawar kepada pasangan. B2D2E2 (Boleh menerangkan kepentingan prinsip kekeluargaan yang diamalkan dalam keluarga) Mewujudkan keharmonian dan kebahagian dalam keluarga. Mengeratkan hubungan antara ahli keluarga.

16 CONTOH JAWAPAN Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan B1D2E2 ( Boleh menyatakan adat dan pantang larang keluarga dalam kelahiran/perkahwinan/kematian) Masyarakat Malaysia masih mengekalkan tradisi dan adat perkahwinan masing- masing seperti: Kaum Melayu: Adat bersanding, majlis berinai, makan beradab Kaum India: Galung malai, merenjis, bersanding Kaum Cina: Bertunang, minum teh B2D2E3 Boleh menghuraikan kepentingan memelihara adat dan pantang larang dalam kelahiran/perkahwinan dan kematian) Adat tidak akan pupus ditelan zaman. Generasi baru dapat mengamalkan adat dengan sempurna dalam sesuatu majlis

17 CONTOH JAWAPAN Tanggungjawab terhadap Keluarga. B1D2E3 (Boleh menyenaraikan cara menjaga nama baik dan maruah keluarga) Ibu bapa melangsungkan perkahwinan anak mengikut adat. Mendapat restu dari pada ibu bapa Perkahwinan mengikut cara yang betul mengikut lunas-lunas yang betul / ikut ikatan yang sah. B2D2E1 (Boleh menjelaskan kebaikan menjaga nama baik dan maruah keluarga Imej keluarga dipandang tinggi Keluarga dihormati dalam masyarakat

18 Aaron adalah seorang kerani pentadbiran di sebuah syarikat swasta. Pada dasarnya Aaron seorang yang peramah dan sentiasa mengamalkan disiplin kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas. Dia sangat dipercayai oleh ketuanya, malah dinaikkan pangkat sebagai ketua kerani walaupun masih muda. Dia juga seorang yang berpegang kuat pada nilai-nilai keagamaan. Aaron berkawan dengan Carlos yang baru dinaikkan pangkat di bahagian kewangan. Carlos sentiasa mengajak Aaron ke tempat-tempat hiburan. Pada mulanya, Aaron menolak ajakan Carlos, tetapi lama-kelamaan dia mula tertarik dan akhirnya telah mengikut Carlos ke pusat-pusat hiburan dan kelab malam. Aaron mula berjinak-jinak dengan minuman keras dan dadah serta terlibat dalam pergaulan bebas. Suatu hari, Aaron berasa tidak sihat dan pergi mendapatkan rawatan di klinik. Doktor memaklumkan bahawa dia mungkin dijangkiti virus HIV. Aaron berasa terkejut lalu memarahi doktor berkenaan. Doktor menenangkan Aaron dan memberitahunya secara baik bahawa penyakit Aaron boleh dikawal dengan rawatan yang sesuai. Aaron mula sedar dan menyesali segala perbuatannya. Dia bertekad untuk berubah sikap dan cara kehidupannya. SITUASI KLIK DI SINI

19 Band 1Band 2Band 3Band 4Band 5Band 6 Boleh menyenaraikan etika kerja rakyat Malaysia Boleh menerangkan kepentingan sikap amanah dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja 4.3: Amanah Sila rujuk pemetaan, bukan semua nilai boleh mencapai semua band kerana menurut Prinsip Pentaksiran, ada yang tidak boleh ditadbir dan ditaksir.

20 Band 1Band 2Band 3Band 4Band 5Band 6 Boleh menyatakan cara mengakui kesilapan diri Boleh menjelaskan kebaikan mengakui kesilapan diri Boleh menunjukkan perlakuan bersedia mengakui kesilapan diri Boleh menunjukkan perlakuan bersedia mengakui kesilapan diri dengan rela hati 1.5 : Hemah Tinggi Sila rujuk pemetaan, bukan semua nilai boleh mencapai semua band kerana menurut Prinsip Pentaksiran, ada yang tidak boleh ditadbir dan ditaksir.

21 Band 1Band 2Band 3Band 4Band 5Band 6 Boleh menjelaskan kepentingan cara hidup sihat Boleh menunjukkan cara hidup sihat Boleh menunjukkan cara hidup sihat dengan rela hati Boleh mengamalkan cara hidup sihat dengan rela hati secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat 1.3 Harga Diri Sila rujuk pemetaan, bukan semua nilai boleh mencapai semua band kerana menurut Prinsip Pentaksiran, ada yang tidak boleh ditadbir dan ditaksir.

22 Band 1Band 2Band 3Band 4Band 5Band 6 Boleh menyatakan kempen/ program negara yang dilaksanakan Boleh menjelaskan kepentingan menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai program/ kempen negara Boleh menunjukkan perlakuan menyokong dan melibatkan diri dalam program /kempen negara apabila disuruh Boleh menyokong dan melibatkan diri dalam program /kempen negara dengan rela hati Boleh menunjukkan perlakuan menyokong dan melibatkan diri dalam program / kempen negara dengan rela hati Boleh menujukkan perlakuan menyokong dan melibatkan diri dalam program/ kempen negara dengan rela hati secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat 4.3: Sanggup Berkorban untuk Negara

23 SITUASI SEBENAR – GOTONG ROYONG Sila rujuk video gotong-royong pelajar-pelajar sedang membersihkan kawasan sekolah Semasa gotong royong dijalankan, guru sedang memantau pelajar-pelajar. Lihat dan taksir pelajar semasa situasi sebenar.

24 Lembaga Peperiksaan

25 C ETAKAN L APORAN F ORMATIF (E VIDENS ) G URU M ATA P ELAJARAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)

26 P ELAPORAN F ORMATIF Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)

27 P ELAPORAN K UMULATIF Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)

28 KESIMPULAN Pentaksiran yang dilakukan secara adil dengan betul dan tepat mampu melahirkan insan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berintegriti bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan orang lain.


Download ppt "PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3. 1PENGENALAN 2 PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD 3 DOKUMEN STANDARD PRESTASI 4 PLOT PENDIDIKAN MORAL 5 PELAPORAN 6 KESIMPULAN."

Similar presentations


Ads by Google