Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1.3.2 Akta 308 dan Akta 550. HAK ASASI KANAK- KANAK AKTA 308 DAN AKTA 550.

Similar presentations


Presentation on theme: "1.3.2 Akta 308 dan Akta 550. HAK ASASI KANAK- KANAK AKTA 308 DAN AKTA 550."— Presentation transcript:

1 1.3.2 Akta 308 dan Akta 550

2 HAK ASASI KANAK- KANAK AKTA 308 DAN AKTA 550

3 DALAM NEGARA Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (Akta 308) Kepentingan & tujuan pembentukan Termaktub dlm undang-undang Malaysia Garis panduan yg mesti dipatuhi Utk pendaftaran, pengawalan & pemantauan Semua taman asuhan kanak2 tertakluk kpd Akta Utk menjamin kualiti perkhidmatan kanak2 Boleh didakwa di mahkamah sekiranya tidak mematuhi Akta

4 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui: Seksyen 2: sekurang-kurangnya terdapat 4 org kanak-kanak di bawah umur 4 thn dan org yg menjaga kanak- kanak dibayar upah. Seksyen 3: dikecualikan utk hospital, tadika & rumah kanak-kanak yang dikendalikan oleh kerajaan.

5 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui: Seksyen 4: didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seksyen 5: terdapat 2 kategori; a) taman asuhan kanak-kanak di rumah : jumlah kanak-kanak kurang daripada 10 org b) taman asuhan kanak-kanak di institusi : bil kanak-kanak 10 orang atau lebih. Seksyen 6 (2) : denda kali pertama tidak melebihi RM Kesalahan kali kedua dan seterusnya denda tidak melebihi RM

6 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui:  Seksyen 11 (3): tiap-tiap perakuan pendaftaran sah selama dua belas bulan kalendar.  Seksyen 12: pendaftaran boleh dibatalkan jika tidak mematuhi peraturan, tidak memaklumkan perubahan terkini dan pemilik yg tidak berakhlak.  Seksyen 14: pegawai berhak memeriksa taska dari segi kesihatan, pengurusan, peralatan, persekitaran & kecemasan.

7 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui: Seksyen 15 & 16: pihak berkuasa boleh memberi arahan secara bertulis untuk menutup sementara taman asuhan jika didapati membahayakan kanak-kanak. Seksyen 24: permohonan boleh dibuat untuk menerima kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas dgn syarat mendapat kebenaran pihak berkuasa.

8 Peraturan Taman Asuhan Kanak- kanak di Institusi Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di Institusi (1985) merupakan lanjutan daripada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak Penerangan peraturan sec umum adalah seperti berikut: Peraturan 1: mula berkuatkuasa mengikut tarikh Akta.

9 Peraturan 5 (1): nisbah kanak-kanak & pengasuh : Kumpulan umurBil. kanak-kanakBil penjaga kanak-kanak Bawah 3 tahunTiap-tiap 5 orang kanak-kanak atau kurang Seorang Antara 3 dgn 4 tahun Tiap-tiap 10 orang kanak-kanak atau kurang Seorang Di bawah 4 tahunTiap-tiap 4 orang kanak-kanak bekeperluan atau kurang Seorang

10 Peraturan Taman Asuhan Kanak- kanak di Institusi Peraturan 6(1): umur & kelayakan p’jaga kanak- kanak ialah 18 thn ke atas, mengikuti kursus asas asuhan kanak-kanak. Peraturan 7(1): rekod peribadi kanak-kanak dikemaskini. Peraturan 8: menegaskan perlu ada program aktiviti harian di taska. Peraturan 12: mempamerkan nama taska dgn Bahasa Kebangsaan. Peraturan 13: perakuan pendaftaran ditunjukkan di tempat yg jelas. Peraturan 14: dilarang mendera kanak-kanak.

11  Peraturan 19: bangunan taska mematuhi syarat rekabentuk, pembinaan, ketahanan api.  Peraturan 23: menjalankan latihan kebakaran & memastikan pintu keluar masuk bangunan bebas daripada halangan.  Peraturan 24: keluasan ruang lantai ialah 3.5 meter persegi.  Peraturan 25: kemudahan tandas disediakan (nisbah 1 tandas utk 10 org kanak-kanak).  Peraturan 26: bekalan air yg mencukupi & bersih.  Peraturan 28: menyediakan makanan berkhasiat & seimbang.  Peraturan 29(3): pemerhatian ke atas rupa, kebersihan, kesihatan diri, suhu, masalah kulit & sebagainya dikesan di waktu pagi. Peraturan Taman Asuhan Kanak- kanak di Institusi

12 Peraturan 30(1): menyediakan peralatan permainan mencukupi & sesuai. Peraturan 31: dilarang merokok & meludah. Peraturan 33(2): laporkan segera jika terdapat kes penyakit berjangkit Peraturan 35(1): menyediakan kotak pertolongan cemas. Peraturan 36: mendapatkan persefahaman & kerjasama ibubapa berhubung pengurusan, kesihatan, pemakanan dsb. Peraturan Taman Asuhan Kanak- kanak di Institusi

13 Peraturan 39: denda RM atau penjara enam bulan atau kedua-dua sekali jika melanggar peraturan & bersabit kesalahan. Peraturan 40(1): RM50.00 utk bayaran perakuan. Peraturan 40(2): RM3.00 utk bayaran pemeriksaan daftar. Peraturan Taman Asuhan Kanak- kanak di Institusi

14 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Tadika yg hendak ditubuhkan mesti mematuhi Akta ini Bertujuan utk melindungi hak murid, penjaga, pengusaha & menjamin kualiti perkhidmatan Akan didakwa di mahkamah sekiranya melanggar Akta & peraturan

15 AKTA PENDIDIKAN 1996 Seksyen 2: ‘Pendidikan Prasekolah’ bermaksud program pendidikan bagi murid yg berumur dari empat hingga enam tahun. Tadika – pendidikan prasekolah disediakan untuk 10 org murid atau lebih. Seksyen 15(bab 1): Pendidikan Prasekolah dimasukkan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Seksyen 20(bab 2): setiap tadika didaftarkan di Jabatan Pelajaran.

16 Seksyen 22: semua tadika wajib menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Seksyen 23: bahasa kebangsaan digunakan sbg bahasa pengantar di tadika. Bahasa kebangsaan diajar sbg mata pelajaran wajib jika guna bahasa lain sbg bahasa pengantar. Seksyen 24: Menteri boleh membuat peraturan-peraturan utk melaksanakan Pendidikan Prasekolah (rujuk PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN) AKTA PENDIDIKAN 1996

17 Peraturan Pendidikan (merupakan lanjutan daripada Akta Pendidikan) Mula berkuatkuasa pd 1 Januari Tafsiran murid bererti kanak-kanak yg berumur empat hingga enam thn yg mendapat pendidikan di sesuatu tadika. Bhn pengajaran digunakan dlm proses pengajaran (di luar kelas). Tempoh p&p secara formal di tadika tidak kurang tiga jam sehari (5 hari seminggu).

18 Membuat penilaian berterusan ttg perkembangan murid dr segi domain kognitif, afektif & psikomotor. tadika di bawah Kementerian Pelajaran & sek bantuan kerajaan dikecualikan pendaftaran. Peraturan Pendidikan (merupakan lanjutan daripada Akta Pendidikan)

19 RUMUSAN


Download ppt "1.3.2 Akta 308 dan Akta 550. HAK ASASI KANAK- KANAK AKTA 308 DAN AKTA 550."

Similar presentations


Ads by Google