Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

K ONVENSYEN ICC WILAYAH PANTAI TIMUR 2011 27 – 28 JUN 2011 RI – YAZ HERITAGE MARINA RESORT & SPA KUALA TERENGGANU TRANSFORMASI. INNOVATION. PARTNERSHIP.

Similar presentations


Presentation on theme: "K ONVENSYEN ICC WILAYAH PANTAI TIMUR 2011 27 – 28 JUN 2011 RI – YAZ HERITAGE MARINA RESORT & SPA KUALA TERENGGANU TRANSFORMASI. INNOVATION. PARTNERSHIP."— Presentation transcript:

1 K ONVENSYEN ICC WILAYAH PANTAI TIMUR 2011 27 – 28 JUN 2011 RI – YAZ HERITAGE MARINA RESORT & SPA KUALA TERENGGANU TRANSFORMASI. INNOVATION. PARTNERSHIP PERMOHONAN Permohonan boleh dibuat dengan menghantar surat atau faks borang penyertaan yang disertakan. Pembayaran perlulah dibuat melalui cek berpalang atau bank draf kepada Pengarah Wilayah, Perbadanan Produktiviti Malaysia, 7 hari sebelum tarikh konvensyen diadakan. Tarikh tutup permohonan penyertaan kumpulan persembahan dan peserta pemerhati ialah 8 Jun 2011. 1.MPC Wilayah Pantai Timur Aras 7, Wisma TNB, Lot 14, Seksyen 19, Jalan Gambut 25000 Kuantan, Pahang.Malaysia Tel : 09 – 513 1788 Faks : 09 – 513 8903 Cik Faridah Taju Rahim faridah_tr@mpc.gov.myfaridah_tr@mpc.gov.my 2.MPC Cawangan Negeri Terengganu No. 23 – 03, KT Business Centre, Jalan Sultan Mohamad Padang Hiliran, 21100 Kuala Terengganu. Malaysia Tel : 09 – 622 8215 Faks : 09 – 631 6010 Pn. Muhaslizawati muhaslizawati@mpc.gov.mymuhaslizawati@mpc.gov.my 3.MPC Cawangan Negeri Kelantan Lot 197 C, Banguna MAIK, Jalan Sultan Yahya Petra, 15150 Kota Bharu. Kelantan. Malaysia Tel : 09 – 741 6262 Faks : 09 – 741 6263 En. Mahadi Hasbullah mahadi@mpc.gov.mymahadi@mpc.gov.my PEMBATALAN PENYERTAAN Pembatalan penyertaan hendaklah dimaklumkan secara bertulis kepada pihak sekretariat 3 minggu sebelum tarikh konvensyen. Pembatalan penyertaan dibuat selepas tarikh tutup penyertaan akan dikenakan bayaran sebanyak 30% daripada yuran penuh konvensyen. http://www.ri-yazheritage.com.my

2 PENGENALAN Aktiviti Kumpulan Kreatif dan Inovasi (ICC) memberi manfaat Kepada organisasi untuk menghasilkan penambahbaikan berterusan dalam meningkatkan nilai tambah dan pengurangan kos, ini akan menjadikan sesebuah organisasi berdaya saing melalui penghasilan produk dan perkhidmatan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Justeru, Konvensyen ICC Peringkat Wilayah merupakan plaftform untuk mempergiatkan usaha-usaha seperti ini bagi mencapai matlamat tersebut. OBJEKTIF Konvensyen ini bertujuan untuk membolehkan peserta :  Mempersembahkan projek menggunakan alat-alat serta teknik bersesuaian untuk dinilai oleh panel penilai.  Meningkatkan kerjasama dan memupuk kepimpinan di dalam organisasi khususnya di tempat kerja masing-masing.  Berkongsi pengalaman dalam usaha meningkatkan prestasi kumpulan masing- masing.  Mendapat pengiktirafan terhadap usaha-usaha cemerlang melalui penglibatan mereka dalam aktiviti ICC. PENYERTAAN Penyertaan terbuka kepada :  Peserta : Kumpulan ICC yang berminat membentangkan laporan projek ICC.  Pemerhati : Mereka yang berminat mendapatkan pendedahan mengenai aktiviti dan pencapaian ICC. TARIKH DAN TEMPAT Tarikh: 27 – 28 Jun 2011 (Isnin – Selasa ) Tempat: Ri – yaz Heritage Marina Resort & Spa, Kuala Terengganu KEMUDAHAN Kemudahan berikut disediakan oleh pihak pengajur : -1 “Laptop” (1 Slide Projector ) -1 “ LCD Projector” -2 Mikrofon YURAN PENYERTAAN Peserta: RM 190.00 / peserta / sehari Pemerhati: RM 210.00 / peserta / sehari UNTUK SETIAP KUMPULAN PERESEMBAHAN  Kit Konvensyen  Sijil Penyertaan  Cenderamata Kumpulan  Minum Pagi, Makan Tengahari dan Minum Petang UNTUK PEMERHATI  Kit Konvensyen  Minum Pagi, Makan Tengahari dan Minum Petang SYARAT PENYERTAAN KUMPULAN PERSEMBAHAN Setiap Kumpulan akan diperuntukkan masa seperti berikut :  5 minit untuk membuat persediaan  20 minit persembahan  5 minit untuk soal – jawab DOKUMENTASI 1. Kertas Projek (Hard Copy)  Dicetak sebelah sahaja di atas kertas A4 (2 slide dalam satu muka surat)  Tidak melebihi 30 muka surat termasuk lampiran  Dibuat di dalam 3 salinan  Muka surat pertama mestilajh dimasukkan abstrak projek 2. ”Sotffcopy” Projek  Setiap kumpulan dikehendaki menyerahkan satu salinan “softcopy” persembahan projek ICC di dalam bentuk CD dengan menggunakan perisian Microsoft Powerpoint.  Slide pertama hendaklah dimasukkan abstrak projek. 3. Abstrak Projek  Setiap kumpulan yang membuat persembahan dikehendaki menghantar abstrak projek yang meliputi perkara-perkara seperti borang C. 4. Tarikh Serahan  Tarikh serahan “hardcopy” dan “softcopy” ialah pada atau sebelum 8 Jun 2011 PERSEMBAHAN PROJEK  Pengenalan  Pemilihan Projek dan Definisi  Analisis Peluang Penambahbaikan  Cadangan Pelaksnanaan Kreatif dan Inovatif  Pemantauan dan Piawaian  Pencapaian dan Penciptaan Nilai  Persembahan BAHASA PENGHANTAR Persembahan projek samada disampaikan di dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.


Download ppt "K ONVENSYEN ICC WILAYAH PANTAI TIMUR 2011 27 – 28 JUN 2011 RI – YAZ HERITAGE MARINA RESORT & SPA KUALA TERENGGANU TRANSFORMASI. INNOVATION. PARTNERSHIP."

Similar presentations


Ads by Google