Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1/6 Come, now is the time to worship Kom, nu is de tijd om te aanbidden Come, now is the time to give your heart Kom, nu is de tijd om je hart te geven.

Similar presentations


Presentation on theme: "1/6 Come, now is the time to worship Kom, nu is de tijd om te aanbidden Come, now is the time to give your heart Kom, nu is de tijd om je hart te geven."— Presentation transcript:

1 1/6 Come, now is the time to worship Kom, nu is de tijd om te aanbidden Come, now is the time to give your heart Kom, nu is de tijd om je hart te geven COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP (Brian Doerksen) © 1998 Vineyard Songs (UK/EIRE) Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie

2 2/6 Come, just as you are to worship Kom zoals je bent, om te aanbidden Come, just as you are before your God, come Kom zoals je bent voor je God COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP (Brian Doerksen) © 1998 Vineyard Songs (UK/EIRE) Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie

3 3/6 One day every tongue wilI confess you are God Eens zal elke tong belijden dat U God bent One day every knee will bow Eens zal elke knie zich buigen COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP (Brian Doerksen) © 1998 Vineyard Songs (UK/EIRE) Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie

4 4/6 Still the greatest treasure remains for those who gladly choose You now Toch blijft de grootste schat voor hen die U nu met vreugde kiezen COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP (Brian Doerksen) © 1998 Vineyard Songs (UK/EIRE) Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie

5 5/6 Come, now is the time to worship Kom, nu is de tijd om te aanbidden Come, now is the time to give your heart Kom, nu is de tijd om je hart te geven COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP (Brian Doerksen) © 1998 Vineyard Songs (UK/EIRE) Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie

6 6/6 Come, just as you are to worship Kom zoals je bent, om te aanbidden Come, just as you are before your God, come Kom zoals je bent voor je God COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP (Brian Doerksen) © 1998 Vineyard Songs (UK/EIRE) Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie


Download ppt "1/6 Come, now is the time to worship Kom, nu is de tijd om te aanbidden Come, now is the time to give your heart Kom, nu is de tijd om je hart te geven."

Similar presentations


Ads by Google