Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 1/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 1/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) 1."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 1/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) 1. Princes and paupers Sons and daughters Prinsen en paupers, zonen en dochters Kneel at the throne of grace Knielen bij de troon van genade Losers and winners Saints and sinners Verliezers en winnaars, heiligen en zondaars One day will see His face Zullen op een dag Zijn aangezicht zien

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 2/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) Refrein: And we all bow down En wij zullen allen neerbuigen Kings will surrender their crowns Koningen zullen hun kronen inleveren And worship Jesus En Jezus aanbidden For He is the love, unfailing love Want Hij is de liefde, onfeilbare liefde He is the love of God Hij is de liefde van God

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 3/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) 2. Summer and winter Zomer en winter en de bergen en de rivieren The mountains and the rivers Whisper our Savior's name Fluisteren de naam van onze Redder Awesome and Holy A Friend to the lonely Ontzagwekkend en Heilig, een Vriend voor de eenzamen Forever His love will reign Voor eeuwig zal Zijn liefde regeren

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 4/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) Refrein: And we all bow down En wij zullen allen neerbuigen Kings will surrender their crowns Koningen zullen hun kronen inleveren And worship Jesus En Jezus aanbidden For He is the love, unfailing love Want Hij is de liefde, onfeilbare liefde He is the love of God Hij is de liefde van God

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 5/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) Brug: He's the Light of the world Hij is het Licht van de wereld And Lord of the Cross En Heer van het Kruis

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 6/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) Refrein: And we all bow down En wij zullen allen neerbuigen Kings will surrender their crowns Koningen zullen hun kronen inleveren (And) worship Jesus (3x) En Jezus aanbidden For He is the love, unfailing love Want Hij is de liefde, onfeilbare liefde He is the love of God Hij is de liefde van God


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2002 Integrity's Hosanna! Music & LenSongs Publishing 1/6 WE ALL BOW DOWN (Lenny LeBlanc) 1."

Similar presentations


Ads by Google