Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 1/1/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) 1. Shepherds.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 1/1/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) 1. Shepherds."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 1/1/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) 1. Shepherds gathered, in the night they heard Angels singing "Joy unto the world!" Samengekomen herders hoorden in de nacht Engelen zingen "vreugde zij op aarde"

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 2/2/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) 1. Come and worship Come and see the newborn King Jesus Christ, Living Word Kom, aanbid en zie de nieuwgeboren Koning Jezus Christus, Levend Woord

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 3/3/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) Refrein: We have come to worship (3x) Jesus Christ, the Lord Wij zijn gekomen om Jezus Christus, de Heer te aanbidden We have come to worship (3x) Jesus Christ, the Lord

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 4/4/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) 2. Promised Savior, Counsellor and King Listen now and hear the nations sing Beloofde Redder, Raadsman en Koning Luister nu en hoor de natiën zingen

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 5/5/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) 2. Our Messiah, come to be the Lord of all Son of God, Prince of peace Onze Messias, is gekomen om Heer van alles te zijn Zoon van God, Vredevorst

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 6/6/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) Refrein: We have come to worship (3x) Jesus Christ, the Lord Wij zijn gekomen om Jezus Christus, de Heer te aanbidden We have come to worship (3x) Jesus Christ, the Lord

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 7/7/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) Refrein: We sing hallelujah, hallelujah Wij zingen halleluja, halleluja We have come to worship Jesus Christ, the Lord Wij zijn gekomen om Jezus Christus, de Heer te aanbidden (2x) We have come to worship Jesus Christ, the Lord

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 8/8/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) Shepherds gathered, in the night they heard Angels singing "Joy unto the world!" Samengekomen herders hoorden in de nacht Engelen zingen "vreugde zij op aarde" Come and worship Come and see the newborn King Jesus Christ, Living Word Kom, aanbid en zie de nieuwgeboren Koning Jezus Christus, Levend Woord Refrein: We have come to worship (3x) Jesus Christ, the Lord Wij zijn gekomen om Jezus Christus, de Heer te aanbidden We have come to worship (3x) Jesus Christ, the Lord Promised Savior, Counsellor and King Listen now and hear the nations sing Beloofde Redder, Raadsman en Koning Luister nu en hoor de natiën zingen Our Messiah, come to be the Lord of all Son of God, Prince of peace Onze Messias, is gekomen om Heer van alles te zijn, Zoon van God, Vredevorst Refrein: We have come to worship (3x) Jesus Christ, the Lord Wij zijn gekomen om Jezus Christus, de Heer te aanbidden We have come to worship (3x) Jesus Christ the Lord We sing hallelujah, hallelujah Wij zingen halleluja, halleluja We have come to worship Jesus Christ, the Lord Wij zijn gekomen om Jezus Christus, de Heer te aanbidden We sing hallelujah, hallelujah We have come to worship Jesus Christ, the Lord We have come to worship Jesus Christ, the Lord


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Threefold Amen Music 1/1/ WE HAVE COME TO WORSHIP (John Chisum / George Searcy) 1. Shepherds."

Similar presentations


Ads by Google