Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Integrity's Hosanna! Music 1/3 FREEDOM (Darell Evans) Where the Spirit of the Lord is.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Integrity's Hosanna! Music 1/3 FREEDOM (Darell Evans) Where the Spirit of the Lord is."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Integrity's Hosanna! Music 1/3 FREEDOM (Darell Evans) Where the Spirit of the Lord is there is freedom (2x) Waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid There is peace, there is joy There is love Daar is vrede, vreugde, liefde

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Integrity's Hosanna! Music 2/3 FREEDOM (Darell Evans) Refrein: It is for freedom, You've set us free (2x) 't Is voor vrijheid dat U ons heeft bevrijd

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Integrity's Hosanna! Music 3/3 FREEDOM (Darell Evans) I'm free (free, free) (4x) Ik ben vrij We will walk in Your freedom, walk in Your liberty (2x) Wij zullen wandelen in Uw vrijheid We will dance in Your freedom, dance in Your liberty (2x) Wij zullen dansen in Uw vrijheid


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1998 Integrity's Hosanna! Music 1/3 FREEDOM (Darell Evans) Where the Spirit of the Lord is."

Similar presentations


Ads by Google