Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie Oorspr. Titel: Father send Your Holy Spirit © Universal Songs 1/4 FATHER SEND YOUR HOLY SPIRIT.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie Oorspr. Titel: Father send Your Holy Spirit © Universal Songs 1/4 FATHER SEND YOUR HOLY SPIRIT."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie Oorspr. Titel: Father send Your Holy Spirit © Universal Songs 1/4 FATHER SEND YOUR HOLY SPIRIT (Gerald W. Britton) Father send Your Holy Spirit Vader zend Uw Heilige Geest With Your healing power we pray Met Uw genezende kracht, dat bidden wij Lay Your gentle hand of love Leg Uw zachte hand van liefde On the hurting ones Waiting here before You Op de gewonden, die hier voor U wachten

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie Oorspr. Titel: Father send Your Holy Spirit © Universal Songs 2/4 FATHER SEND YOUR HOLY SPIRIT (Gerald W. Britton) Father, You alone can heal us Vader, U alleen kan ons genezen So we lift our hands to You Daarom heffen wij onze handen naar U op Come and touch us now we pray Kom, wij bidden raak ons nu aan Come without delay Kom zonder oponthoud Father we await for You Vader, wij verwachten U

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie Oorspr. Titel: Father send Your Holy Spirit © Universal Songs 3/4 VADER, DAAL NU MET UW GEEST NEER - 463 (Gerald W. Britton. Ned. tekst: Peter van Essen ) Vader, daal nu met uw Geest neer op wie hopen op uw kracht. Vader, ga genezend rond; heel hen die verwond op uw liefde wachten.

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie Oorspr. Titel: Father send Your Holy Spirit © Universal Songs 4/4 VADER, DAAL NU MET UW GEEST NEER - 463 (Gerald W. Britton. Ned. tekst: Peter van Essen ) Vader, U kunt ons genezen; daarom bidden wij tot U: Kom en vul ons met uw vuur, heel ons in dit uur; Vader, wij verwachten U.


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie Oorspr. Titel: Father send Your Holy Spirit © Universal Songs 1/4 FATHER SEND YOUR HOLY SPIRIT."

Similar presentations


Ads by Google