Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 1/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 1/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 1/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J. Jernigan) Refrein: Come, let us bow down Kom, laat ons neerbuigen Gather around the throne and worship Samenkomen rond de troon en aanbidden

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 2/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J. Jernigan) Refrein vervolg: Come, let us kneel down Kom, laten wij neerknielen On holy ground and give Him worship Op heilige grond en Hem aanbidden

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 3/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J. Jernigan) 1 In the shadow of Your wings In de schaduw van Uw vleugelen Where the blood flowed my soul sings Waar het bloed vloeide zingt mijn ziel

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 4/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J. Jernigan) 1 Oh, the joy no tongue can tell O, de vreugde die niet te verwoorden is Oh, that I may ever dwell O, dat ik altijd mag wonen In the place of worship In de plaats van aanbidding

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 5/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J. Jernigan) 2 In the shadow of the cross In de schaduw van het kruis Where the blood flowed for my cost Waar het bloeid vloeide voor mij Here my soul will ever sing Hier zal mijn ziel altijd zingen to my Savior, Christ my King Voor mijn Redder, Christus mijn Koning In the place of worship In de plaats van aanbidding

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 6/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J. Jernigan) 3 In the shadow of Your love In de schaduw van Uw liefde Send Your Spirit like a dove Zend Uw Geest als een duif fill me up and purify Vul mij en zuiver mij Oh, that I may live and die O, dat ik mag leven en sterven In the place of worship In de plaats van aanbidding

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 7/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J. Jernigan) Refrein: Come, let us bow down Gather around the throne and worship Come, let us kneel down On holy ground and give Him worship


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1995 Shepherd’s Heart Music/BMI (admin. By WORD Inc.) 1/7 COME, LET US BOW DOWN (Dennis J."

Similar presentations


Ads by Google