Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 1/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) He.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 1/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) He."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 1/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) He brought me to His banqueting table He brought me to His banqueting table And His banner over me is love Hij bracht mij aan Zijn feestbanket En Zijn banier over mij is liefde

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 2/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) I am my beloved's and He is mine And His banner over me is love Ik ben van mijn geliefde en Hij is van mij En Zijn banier over mij is liefde

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 3/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) We can feel the love of God in this place We kunnen de liefde van God hier voelen We believe Your goodness, Wij geloven in Uw goedheid we receive Your grace Wij ontvangen Uw genade

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 4/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) We delight ourselves at Your table, oh God Wij verheugen ons aan Uw tafel o God You do all things well, U doet alles goed just look at our lives kijk alleen al naar onze levens

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 5/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) He brought me to His banqueting table He brought me to His banqueting table And His banner over me is love Yes His banner over me, over me is love


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 Mercy/Vineyard Publishing 1/5 HE BROUGHT ME TO HIS BANQUETING TABLE (Kevin Prosch) He."

Similar presentations


Ads by Google