Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 1/8 GOD IS HERE (Lara Martin) 1. In Your presence there is fullness of life.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 1/8 GOD IS HERE (Lara Martin) 1. In Your presence there is fullness of life."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 1/8 GOD IS HERE (Lara Martin) 1. In Your presence there is fullness of life In Uw tegenwoordigheid is volheid van leven And healing flowing for body soul and mind En er stroomt genezing voor lichaam, ziel en geest

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 2/8 GOD IS HERE (Lara Martin) 1. God of miracles God van wonderen God of the impossible is here God van het onmogelijke is hier God is here God is hier

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 3/8 GOD IS HERE (Lara Martin) Refrein: God is here Let the broken-hearted rejoice (Lift up your head) God is hier, Laat het gebroken hart zich verheugen (Hef je hoof omhoog) God is here (God is here) Let the sick say I am well (AII-sufficient One) God is hier, Laat de zieke zeggen “ik ben gezond” ….

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 4/8 GOD IS HERE (Lara Martin) Refrein: God is here Let the weak say I am strong (Let the weak say I am strong) God is hier, laat de zwakke zeggen “ik ben sterk” God is here His wonders to perform God is hier om Zijn wonderen te bewerken

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 5/8 GOD IS HERE (Lara Martin) 2. In Your presence there is perfect peace In Uw aanwezigheid is volmaakte vrede In the stillness I behold Your deity In de stilte zie ik Uw Goddelijkheid God of wonder God of power is here God van wonderen, God van kracht is hier God is here God is hier

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 6/8 GOD IS HERE (Lara Martin) Refrein: God is here Let the broken-hearted rejoice (Lift up your head) God is hier, Laat het gebroken hart zich verheugen (Hef je hoof omhoog) God is here (God is here) Let the sick say I am well (AII-sufficient One) God is hier, Laat de zieke zeggen “ik ben gezond” ….

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 7/8 GOD IS HERE (Lara Martin) Refrein: God is here Let the weak say I am strong (Let the weak say I am strong) God is hier, laat de zwakke zeggen “ik ben sterk” God is here His wonders to perform God is hier om Zijn wonderen te bewerken

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 8/8 GOD IS HERE (Lara Martin) Slot: Oh His wonders, yes His wonders His wonders to perform O, Zijn wonderen, ja Zijn wonderen, Zijn wonderen te doen (herhalen)

9 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 9/8 GOD IS HERE (Lara Martin) 1. In Your presence there is fullness of life And healing flowing for body soul and mind God of miracles God of the impossible is here God is here Refrein: God is here Iet the broken-hearted rejoice (Lift up your head) God is here Iet the sick say I am well (AII-sufficient One) God is here Iet the weak say I am strong (Let the weak say I am strong) God is here His wonders to perform 2. In Your presence there is perfect peace In the stillness I behold Your deity God of wonder God of power is here God is here SLOT: Oh His wonders yes His wonders His wonders to perform (Repeat)


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©2002 Thankyou Music 1/8 GOD IS HERE (Lara Martin) 1. In Your presence there is fullness of life."

Similar presentations


Ads by Google