Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Go with God Carolyn Arends. Farther than lands you have ever imagined Verder dan landen die jij ooit kunt bedenken Deeper than even the oceans of blue.

Similar presentations


Presentation on theme: "Go with God Carolyn Arends. Farther than lands you have ever imagined Verder dan landen die jij ooit kunt bedenken Deeper than even the oceans of blue."— Presentation transcript:

1 Go with God Carolyn Arends

2 Farther than lands you have ever imagined Verder dan landen die jij ooit kunt bedenken Deeper than even the oceans of blue Zelfs dieper dan de blauwe oceanen An open horizon is waiting like morning Een open horizon wacht als de morgen Waking the dreamer who's living in you Om de dromer wakker te maken die in jou leeft

3 So now go with the wind at your back Dus ga met de wind in je rug And the sun on your face En de schijnende zon op je gezicht With a song in your heart Met een lied in je hart And the promise of grace En de belofte van genade Go in peace and in truth Ga in vrede en in waarheid And let love lead your way En laat je leiden door de weg van de liefde Go with God, Go with God Ga met God, Ga met God

4 Stronger than will in the soul of a fighter Sterker dan de wil in de ziel van een vechter Higher than hope in the heart of a child Krachtiger dan de hoop in het hart van een kind There is a longing, a yearning inside us Er is een verlangen, een hunkering in ons That's reaching for heaven and won't be denied Dat zich uitstrekt naar de hemel, dit wordt niet ontkend

5 If you go with the wind at your back Wanneer je gaat met de wind in je rug And the sun on your face En de schijnende zon op je gezicht With a song in your heart Met een lied in je hart And the promise of grace En de belofte van genade Go in peace and in truth Ga in vrede en in waarheid And let love lead your way En laat je leiden door de weg van de liefde Go with God, Go with God Ga met God, Ga met God

6 Go with the wind at your back Ga met de wind in je rug And the sun on your face En de schijnende zon op je gezicht With a song in your heart Met een lied in je hart And the promise of grace En de belofte van genade Go in peace and in truth Ga in vrede en in waarheid And let love lead your way En laat je leiden door de weg van de liefde Go with God, Go with God Ga met God, Ga met God


Download ppt "Go with God Carolyn Arends. Farther than lands you have ever imagined Verder dan landen die jij ooit kunt bedenken Deeper than even the oceans of blue."

Similar presentations


Ads by Google