Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Specially made for you Wat te doen in het leven What To Do In Life Be Calm Wees Kalm.

Similar presentations


Presentation on theme: "Specially made for you Wat te doen in het leven What To Do In Life Be Calm Wees Kalm."— Presentation transcript:

1

2 Specially made for you Wat te doen in het leven What To Do In Life Be Calm Wees Kalm

3 Specially made for you Or Have A Bloom Of kijk naar de bloeiende bloemen

4 Specially made for you Hang out With The Family Ga eens uit met je familie

5 Specially made for you Or Simpley Walk ToGether Of ga gewoon eens voor een wandelingetje allemaal

6 Specially made for you Watch the Waves Kijk eens naar de golven

7 Specially made for you Or Watch The Moon Rice Kijk eens naar het opkomen van de maan

8 Specially made for you Be in Action Wees aktief

9 Specially made for you Or Stay Idle Of wees lui en doe eens niets

10 Specially made for you

11 De tijd staat niet stil… Geniet van de tijd die je hebt… Want het is zo voorbij…

12 Specially made for you


Download ppt "Specially made for you Wat te doen in het leven What To Do In Life Be Calm Wees Kalm."

Similar presentations


Ads by Google