Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 High Praises (adm. by WORD, Inc.) 1/4 HOLY, HOLY, HOLY, IS THE LORD GOD (Gary Oliver.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 High Praises (adm. by WORD, Inc.) 1/4 HOLY, HOLY, HOLY, IS THE LORD GOD (Gary Oliver."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 High Praises (adm. by WORD, Inc.) 1/4 HOLY, HOLY, HOLY, IS THE LORD GOD (Gary Oliver. Ned. vertaling: Melinda Noorman) Holy, holy, holy (2x) Holy is the Lord, God almighty Worthy to receive glory Worthy to receive honor Worthy to receive all our praise today

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 High Praises (adm. by WORD, Inc.) 2/4 HOLY, HOLY, HOLY, IS THE LORD GOD (Gary Oliver. Ned. vertaling: Melinda Noorman) Praise Him Praise Him and lift Him up Praise Him Exalt His name forever

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 High Praises (adm. by WORD, Inc.) 3/4 HEILIG, HEILIG, HEILIG IS DE HEER GOD (Gary Oliver. Ned. vertaling: Melinda Noorman) Heilig, heilig, heilig (2x) Heilig is de Heer, God almachtig Waardig om te ontvangen Glorie, lof en ere Waardig is de Heer, God almachtig

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 High Praises (adm. by WORD, Inc.) 4/4 HEILIG, HEILIG, HEILIG IS DE HEER GOD (Gary Oliver. Ned. vertaling: Melinda Noorman) Prijst Hem Prijst Hem, verhoogt Zijn naam Prijst Hem Verhoogt Zijn naam voor eeuwig


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1991 High Praises (adm. by WORD, Inc.) 1/4 HOLY, HOLY, HOLY, IS THE LORD GOD (Gary Oliver."

Similar presentations


Ads by Google