Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1995 Mercy / Vineyard Publishing 1/4 ALL OVER THE WORLD (Terry Butler) 1. All over the world.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1995 Mercy / Vineyard Publishing 1/4 ALL OVER THE WORLD (Terry Butler) 1. All over the world."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1995 Mercy / Vineyard Publishing 1/4 ALL OVER THE WORLD (Terry Butler) 1. All over the world (2x) Your Spirit is moving Wereldwijd beweegt Uw Geest All over the world Your river is flowing Wereldwijd stroomt Uw rivier Your presence has come U bent hier tegenwoordig Your Spirit is moving All over the world Uw Geest beweegt wereldwijd

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1995 Mercy / Vineyard Publishing 2/4 ALL OVER THE WORLD (Terry Butler) You’re touching the nations U raakt de natiën aan You’re bringing us life U brengt ons leven Your Spirit is moving All over the world

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1995 Mercy / Vineyard Publishing 3/4 ALL OVER THE WORLD (Terry Butler) 2. All over the world (2x) Your Spirit is moving All over the world Your banner is lifted Uw bannier word opgeheven Your praises are sung Uw lof wordt bezongen Your Spirit is moving All over the world

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1995 Mercy / Vineyard Publishing 4/4 ALL OVER THE WORLD (Terry Butler) Divisions are falling scheidsmuren vallen weg You’re making us one U maakt ons één Your Spirit is moving All over the world


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie ©1995 Mercy / Vineyard Publishing 1/4 ALL OVER THE WORLD (Terry Butler) 1. All over the world."

Similar presentations


Ads by Google