Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Hillsongs Australia 1/6 CHURCH ON FIRE (Russel Fragar) 1 The Holy Spirit is here and His.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Hillsongs Australia 1/6 CHURCH ON FIRE (Russel Fragar) 1 The Holy Spirit is here and His."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Hillsongs Australia 1/6 CHURCH ON FIRE (Russel Fragar) 1 The Holy Spirit is here and His power is real De Heilige Geest is hier en Zijn kracht is reëel Anything can happen And it probably will Van alles kan en zal waarschijnlijk gebeuren Something very good Something good is going on around here Iets heel goeds gaat hier rond

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Hillsongs Australia 2/6 CHURCH ON FIRE (Russel Fragar) 2 There's a light that shines To make the dark disappear Er schijnt ‘n licht dat de duisternis verdrijft A power at work But there's nothing to fear Een kracht is aan het werk, maar er is niets te vrezen Something very good Something good is going on around here Iets heel goeds gaat hier rond

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Hillsongs Australia 3/6 CHURCH ON FIRE (Russel Fragar) Refrein: This is a church on fire Dit is een kerk in vuur en vlam This is the Holy Spirit flame Dit is het vuur van de Heilige Geest We have a burning desire Wij hebben een brandend verlangen To lift up Jesus' name Om Jezus’ naam te verhogen

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Hillsongs Australia 4/6 CHURCH ON FIRE (Russel Fragar) Refrein vervolg: Let fire burn in every heart Laat vuur branden in ieder hart To light the way, defeat the dark Om de weg te verlichten en de duisternis te verslaan Let the flame of love burn higher Laat de vlam van liefde hoger branden This is a church This is a church on fire Dit is een kerk in vuur en vlam


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Hillsongs Australia 1/6 CHURCH ON FIRE (Russel Fragar) 1 The Holy Spirit is here and His."

Similar presentations


Ads by Google