Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DASAR-DASAR KERAJAAN. MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "DASAR-DASAR KERAJAAN. MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH."— Presentation transcript:

1 DASAR-DASAR KERAJAAN

2 MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH DASAR KERAJAAN BERSIFAT MENYELURUH DAN MENYENTUH PELBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYAKARAT KHUSUSNYA BIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, AGAMA,PENDIDIKAN DAN SEBAGAINYA. DASAR INI AKAN BERUBAH MENGIKUT PANDANGAN KERAJAAN, KEPERLUAN SEMASA DAN PERKEMBANGAN ANTARABANGSA

3 PRINSIP DAN KETETAPAN “NATIONAL INTEREST” KEPENTINGAN AWAM KEBAJIKAN AWAM

4 DASAR AWAM DI MALAYSIA FAKTOR DAN OBJEKTIF PENGGUBALAN DASAR AWAM SOSIAL POLITIK EKONOMI KEDAULATAN & KETAHANAN NEGARA PERTUMBUHAN EKO. & AGIHAN YG. ADIL DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL WAWASAN 2020 OBJEKTIF

5 Matlamat pembangunan negara dan wawasan srategik jangka panjang untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri dan negara yang maju menurut acuan kita sendiri. Maju – aspek ekonomi, politik, sosial, rohani, budaya Panduan Induk bagi dasar pembangunan negara bagi Menetapkan arah tujuan, matlatamat, strategi, jangka masa Dan pencapaian

6 National Focus Konsensus Nasional Perjanjian Sosio Politik Agenda Pembangunan Nasional

7 Satu penumpuan yang padu ke arah mencapai matlamat Supaya dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuan Yang lebih jelas, yakin dan serentak.

8 Persetujuan penduduk berbilang kaum terhadap satu matlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masa depan negara dan membolehkan negara bergerak dengan lebih cergas

9 Panduan utama di mana setiap rakyat setuju terima pada dasarnya arah dan matlamat yang sama.

10 Garis panduan umum untuk membentuk pembangunan Nasional

11 a)Memberi ruang untuk pembentukkan generasi baru Dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan Persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara b)Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk Capai matlamat c)Menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi Munasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembangan Arus pembangunan dunia sejagat

12 d)Agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi penentuan kemajuan sesebuah negara

13 1)Mewujudkan negara yang bersatu 2) Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan Maju 3)Mewujudkan dan membangunkan masyarakat Demokratik dan persefahaman yang matang 4) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

14 5)Mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang liberal Dan bertolak ansur 6)Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif 7)Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya Menyayangi

15 8)Mewujudkan masyarakat yang adil dlm bidang ekonomi 9) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai Ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan

16 Aspek kritikal ke arah pencapaian Wawasan 2020 : a)Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara Matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan saksama b)Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor Ekonomi c)Mengurangkan dan hapuskan ketidaksamaan dan Ketidakseimbangan sosial dan ekonomi

17 d)Galak dan kukuhkan intergrasi nasional e) Bangunkan masyarakat yang progresif f)Memajukan pembangunan sumber manusia g)Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting Dalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomi h) Lindung persekitaran dan ekologi

18 d)Galak dan kukuhkan intergrasi nasional e) Bangunkan masyarakat yang progresif f)Memajukan pembangunan sumber manusia g)Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam Perancangan dan pembangunan sosial ekonomi

19 Ekonomi - jelas dan senang dicapai Politik Sosial perlukan tindakan dan komitmen Psikologi daripada dimensi dan peringkat Budaya

20 Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara Maju mengikut acuannya sendiri meliputi aspek ekonomi, Politik, budaya, sosial.

21 Dasar Kebudayaan Kebangsaan

22 Definisi kebudayaan Merupakan keseluruhan cara hidup manusia iaitu meliputi bidang2 fikiran/ide, kebendaan (sprt senibina,alat2 pakaian, makanan dan perabot), kesenian (sprt lakonan dan seni tampak sprt ukiran) dan nilai dan norma (sprt undang2, adat resam, upacara, nilai ugama dan kesopanan)

23 Kepentingannya Penting dlm proses pembangunan dimana keperibadian Malaysia harus dipupuk dlm usaha2 meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Usaha ini memerlukan perancangan yg rapi supaya dpt lahirkan cara hidup bersifat kemanusiaan.

24 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Digubal dlm 1971 kerana sejak merdeka tiada kemajuan ke arah mewujudkan kebudayaan kebangsaan. Ini disebabkan kesedaran yg rendah dan kefahaman mengenai kebudayaan, kepentingan politik yg menekankan kebudayaan kaum shj dan penekanan yg lebih kpd kemajuan ekonomi.

25 Rasional Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pertimbangan fakta2 perkembangan sejarah serantau Pengwujudan dasar ini adalah berdasarkan unsur2 dan tiga prinsip yg ditetapkan oleh kerajaan:

26 Rasional 1.Berteras kpd kebudayaan rakyat asal rantau ini Melaka merupakan pusat perkembangan, pemancaran dan warisan kebudayaan Melayu. Kebudayaan serantau digambar dgn penggunaan Bahasa Melayu. Kebudayaan rakyat asal rantau ini dijadikan teras kpd Kebudayaan Kebangsaan

27 Rasional… 2. Unsur2 kebudayaan lain yg sesuai dan wajar Unsur2 budaya asing, Cina, Arab, India dsbnya Kesesuaian dan penerimaan dalam penyerapan kebudayaan bergantung kpd tidak wujudnya percanggahan dalam Perlembagaan dan prinsip2 Rukun Negara

28 …rasional 3. Islam menjadi unsur yg penting dlm pembentukan kebuyaan kebangsaan Peringkat tertinggi- sepatutnya menampakkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam Peringkat kedua- menerapkan budaya2 lain yg tidak bertentangan dgn budaya Islam

29 Objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1. Kukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan 2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drp Kebudayaan Kebangsaan Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian seimbang dgn pembangunan sosio-ekonomi

30 Strategi dan Perlaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguat asas2 kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama peneyelidikan, pembangunan, pendidikan dan perhubungan budaya 2. Meningkat dan memperkukuh kepipmpinan kebudayan melaui usaha2 membimbing dan melatih peminat, mendokong dan menggerak kebudayaan seluas2nya sebagai jentera pembangunan yg berkesan

31 …strategi dan perlaksanaan 3. Mewujud komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia 4. Memenuhi keperluan sosio-budaya 5. Menenuhi taraf dan mutu kesenian

32 Pencapaian dan Masalah Dasar Kebudayaan Kebangsaan Pelbagai usaha dijlnkan utk mencapai matlamat dasar ini Dalam mewujudkan satu Kebudayaan Nasional,proses penyerapan dan penerimaannya ambil masa yg lama Penggubalan dasar ini berasaskan nilai murni Islam tlh dijalankan

33 …pencapaian dan masalah Identiti kewarganegaraan dan seni budaya jelas terlihat dalam perayaan2 rasmi dan tidak rasmi Contohnya penggunaan Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah Rancangan2 televisyen yg pelbagai

34 …pencapaian dan masalah Usaha terhadap dasar ini adalah sukar. Antara kelemahannya ialah perkembangan sosio-ekonomi yg membawa kepada pencemaran bahasa, seni bina bangunan yg tak melambang kebudayaan negara, dan sikap penduduk yg tidak menitikberat unsur2 budaya Sokongan secara langsung dan tidak langsung diperlukan dari semua pihak

35 DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

36 LATAR BELAKANG  Diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri pada tahun 1983 – pendekatan asas pembangunan negara.  1984: satu Panel Perunding ditubuhkan – untuk membaiki perkhidmatan yang diberi kepada sektor Swasta.  1991 : PKPA – Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia dikeluarkan. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

37 DEFINASI “Suatu sistem kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta ke arah mewujudkan satu syarikat Malaysia bagi mencapai kemajuan dimana keuntungan yang didapati akan dikongsi bersama.” -YAB Perdana Menteri Malaysia. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

38 CIRI-CIRI KONSEP PENSYARIKATAN  Kerajaan adalah pemegang saham.  Jika mendapat keuntungan – sebahagian diberi kepada kerajaan dan rakyat.  Sektor awam dan swasta memainkan peranan penting masing-masing.  Sektor awam – beroperasi secara cekap membantu sektor swasta - agen pertumbuhan ekonomi negara.  Mempunyai nilai-nilai dan matlamat yang sama – untuk pertumbuhan ekonomi. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

39 1) BERSAMA KE ARAH MATLAMAT NEGARA 2) KERJASAMA SEKTOR AWAM – SWASTA DIMUDAHKAN 3) TUBUH PANEL PERUNDING - TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM -> SEKTOR SWASTA -4) PELONGGARAN PERATURAN -TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM. 6 STRATEGI PENGGUNAAN BORANG PERMOHONAN KOMPOSIT KELUAR LESEN LANJUT TEMPOH LESEN ( 1 HINGGA 5) TUBUH PUSAT LESEN DI PBT MANSUH LESEN/BAYARAN LESEN BAIKI SISTAM DAN PROSEDUR PELESENAN 6) ARAHAN TERBARU PKPA KEMASKINI PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR BAGI MEMUDAHKAN URUSAN SEKTOR SWASTA DIALOG TAHUNAN. PEGAWAI KERAJAAN MENYERTAI SEMINAR, BENGKEL & FORUM YANG DITAJA OLEH SEKTOR SWASTA – KONGSI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN INTERAKSI SOSIAL PENGHARGAAN. 5) PEMBAIKAN PENTADBIRAN SEKTOR AWAM

40  Sektor awam bertanggungjawab menentukan semua ‘subsystem’ di negara ini bertindak ke arah mencapai wawasan  Berperanan sebagai : a)Fasilitator b)Perancang c)Pelaksana d)Tanggungjawab sektor swasta KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 DAN RRJP II DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

41  FASILITATOR: Menyediakan suasana yang “conducive” bagi merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh yang dibenarkan mengikut peraturan dan undang-undang; pembaikan sistem, prosedur dan proses bagi memudahkan sektor swasta. Menyediakan suasana yang “conducive” bagi merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh yang dibenarkan mengikut peraturan dan undang-undang; pembaikan sistem, prosedur dan proses bagi memudahkan sektor swasta.  PERANCANG: Merancang arah tuju dan strategi pertumbuhan, proaktif, menyediakan maklumat dan galakan pasaran yang lebih baik. Merancang arah tuju dan strategi pertumbuhan, proaktif, menyediakan maklumat dan galakan pasaran yang lebih baik. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

42  PELAKSANA Sektor swasta menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang penting kepada rakyat. Sektor swasta menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang penting kepada rakyat.  TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing – bersatu tenaga bagi menembusi pasaran baru di negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin.Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing – bersatu tenaga bagi menembusi pasaran baru di negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

43 PERLAKSANAAN YANG DIBUAT  Penubuhan Panel Perunding.  Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia (1990).  Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan Awam.  Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia PENCAPAIAN DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

44 PERLAKSANAAN YANG DIBUAT  Pemahaman Dan Penerimaan Konsep.  Kekesanan Panel Perunding Terhad.  Persepsi Yang Salah.  Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari Banyak Kumpulan Dan Berbagai Kepentingan.  Kelemahan Komunisasi  Perkongsian Maklumat Dan Aliran Maklumat Tidak Mencukupi.  Krisis Kepimpinan  Penyelarasan Dan Muafakat Yang Tidak Efektif. KELEMAHAN DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

45

46 PENGENALAN Sektor Pertanian :  Sumbangan Besar Kepada KNK (GDP)  Peluang Pekerjaan  Tukaran Wang Asing  Membasmi Kemiskinan  Mengimbangi Persekitaran Di Malaysia

47 2 CORAK PENGELUARAN PERTANIAN Sektor Perdagangan yang “ Well Organised” Sektor pekebun kecil yang “ Non – Organised”

48 OBJEKTIF “ Memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber negara dengan cekap dan mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada pembangunan ekonomi negara keseluruhannya. PROSES PENINGKATAN (Teknik baru & Moden) Perluasan keluaran tanaman tradisonal untuk di eksport Penanaman tanaman baru yang berpontensi untuk di eksport Galakkan pengeluaran makanan dan penanaman untuk industri pertanian

49 STRATEGI DPN Pembukaan Tanah Baru Perkhidmatan Sokongan Pertanian Pembangunan Sosial dan Institusi Penswastaan dan penyertaan pihak swasta Pembangunan Komoditi Pembangunan In-situ  FELDA  Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah  Kerajaan Negeri Daya pengeluaran rendah. Program-program pemulihan  Projek pembangunan Pertanian bersepadu  Perbadanan Kemajuan wilayah MADA KADA  Penyelidikan  Pengembangan  Pemasaran Cekap + Berkesan + Insentif  Peningkatan Kemudahan + Perkhidmatan Sosial. - Kampung = Bandar  Menyumbang daya usaha utama utk memajukan Komoditi makanan Penyelidikan & Pembangunan (R&D)  DPN gariskan matlamat & halacara Eksport Sara keperluan makanan negara Gantian Import

50 2 KOMPONEN UTAMA SEKTOR PERTANIAN Tanaman Makanan Tanaman utk Industri  Padi  Lembu Daging & Lembu Tenusu  Pengeluaran daging, telur ayam & itik  Ikan  Sayur-sayuran  Buah-buahan segar  Getah  Kelapa Sawit  Koko  Kelapa  Lada hitam  Tembakau  Bunga-bungaan

51 PROGRES SELEPAS DPN DILANCARKAN ( Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 ) KELUARAN KOMODITI UTAMA KOKO KELAPA SAWIT BALAK PERIKANAN TERNAKAN PADI GETAH KELAPA

52 MASALAH-MASALAH 1.Kekurangan tenaga buruh 2.Melibatkan modal yang besar 3.Saingan hebat dari sektor-sektor ekonomi yang lain 4.Saiz tanah 5.Masalah pemasaran 6.Tanah terbiar 7.Kaedah tanaman cara lama 8.Kurang khidmat Bantuan dan sokongan 9.Tanaman yang kurang memberi hasil

53 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI ( DPN Dalam Rancangan Malaysia Ke-6 & RRJP2) 1.Orientasikan semula sektor-sektor pekebun kecil ke arah tanaman secara kormersial 2.Komoditi baru yang berpotensi untuk dimajukan – dibangunkan 3.Komoditi yang kurang potensi R&D – tekankan supaya jadi lebih kompetitif 4.Padi – susun semula kegiatan penanaman - atasi masalah hakmilik tanah Sawah dan pengurusannya 5.Tekankan stategi Pembangunan In-Situ 6.Kemudahan Infrastruktur diperbaiki – terutama di Luar Bandar 7.Penyatuan tanah dan pengelolaan pekebun-pekebun kecil berasaskan : Perladangan secara estet, R&D,Penggunaan Alat- alat (jimat tenaga buruh) & Tingkatkan pemasaran

54 KESIMPULAN Bagi mencapai objektif dan matlamat wawasan 2020, Sektor Pertanian perlulah bergerak seiring dengan sektor- sektor ekonomi yang lain dimana penekanan dalam aspek peningkatan produktiviti, penghasilan kualiti yang tinggi dari penggunaan teknologi moden dan proses penyelidikan R&D yang mantap ditekankan dan diperluaskan untuk mewujudkan sektor pertanian yang matang, maju, berdaya tahan dan berdaya saing.

55

56 HALACARA BARU PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (HCB) Satu pendekatan baru untuk membangunkan kawasan luar bandar yang diperkenalkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 10 April 1984 Tujuan HCB diperkenalkan ialah: Membangunkan kawasan desa Menghapuskan kemiskinan Mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar dengan mengambil tindakan pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal. Ianya dimulakan dengan 27 projek printis di seluruh negara

57 PENGUJUDAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA (PPD) Pada tahun 1991 dibawah RM6, HCB telah diubah pendekatannya kepada PPD. Ianya dimulakan dengan kajian menyeluruh terhadap buah kampung tradisional diseluruh semenanjung oleh JPBD pada tahun Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi untuk dibangunkan sebagai PPD.. Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi.

58 RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD Rasional pembangunan prasarana Merapatkan jurang pendapatan dan status sosial ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar. Kadar dan peratus kemiskinan berkurangan Menghasilkan pembangunan kawasan desa dari segi: kemudahan moden kegiatan ekonomi

59 RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD Falsafah Berteraskan fahaman yang memerlukan tindakan yang cekap dan bersepadu serta mempunyai perhubungan yang rapat pembangunan perbandaran, khususnya sektor ekonomi moden.

60 OBJEKTIF HCB DAN PPD Objektif Mewujudkan kawasan perbandaran yang mempunyai saiz penduduk optima Pemodenan sektor pertanian tradisional kepada sektor moden Meningkatkan keupayaan dan kecekapan pengurusan ladang

61 STRATEGI HCB - PPD STRATEGI UMUM STRATEGI MENGIKUT SEKTOR

62 STRATEGI HCB - PPD STRATEGI UMUM Memodenkan sektor pertanian Meluaskan proses-proses urbanisasi kawasan desa Selaraskan program pembangunan tenaga manusia yang komprehensif Menggalakkan prosesindustrialisasi desa

63 STRATEGI HCB - PPD MEMODENKAN SEKTOR PERTANIAN Penubuhan koperasi luar bandar Meningkatkan taraf komersial pertanian Mengadakan kemudahan asas Pengurusan ladang yang moden dan cekap Penyatuan ladang (consolidation of farms holdings) Pemindahan teknologi

64 STRATEGI HCB - PPD MENGGALAKKAN PROSES INDUSTRIALISASI DESA Mengenalpasti dan memajukan industri pemerosesan hasilpertanian Memajuan industri “ downstream” yang ada hbungan rapat dengan sektor utama pertanian. Memajukan industri desa yang ada hubungan rapat dengan pasaran di kawasan bandar. Memajukan industri-industri kecil.

65 STRATEGI HCB - PPD MELUASKAN PROSES-PROSES URBANISASI KAWASAN DESA Pengumpulan dan penyatuan kampung Memperseimbangkan pembangunan bandar dan desa. Penubuhan PPD. Menyusun dan memperkembang semula asas ekonomi tempatan. Petempatan penduduk yang terancang dan teratur.

66 STRATEGI HCB - PPD SELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGA MANUSIA YANG KOMPREHENSIF Memajukan sumber tenaga manusia tempatan Menyemai dan mengorientasikan nilai dan etika kerja. Membina semangat individu melalui program bina insan. Membangunkan institusi-institusi desa tempatan. Mewujudkan persekitaran yang menarik dan menggalakkan.

67 MEKANISME Dilaksanakan dengan kerjasama antara: Diselaras dan dirancang oleh: Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Kerajaan Daerah Kementrian Luar Bandar dibantu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perlaksanaan peringkat negeri: Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Jabatan-jabatan Berkenaan

68 MEKANISME Menyelaras dan mengawasi perlaksaan projek di peringkat daerah: Pengawasan dan Penilaian diperingkat Federal: Pejabat Daerah Unit Penyelarasan Perlaksanaan (UPP), JPN Pengurusan pembangunan sumber manusia: HCB - PPD Tumpuan kepada kawasan –kawasan PPD MARA (Pembinaan Pusat Giat Mara) KEMAS (Pusat Kegiatan Desa) Lain-lain Agensi

69 KAITAN HCB – PPD DENGAN WAWASAN 2020 Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPD adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang. Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan program yang secara langsung menyumbang ke arah pencapaian objektif HCB dan PPD. KAITAN HCB – PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)

70 PENCAPAIAN PERLAKSANAAN HCB - PPD Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPD adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang. Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan program yang secara langsung menyumbang ke arah pencapaian objektif HCB dan PPD. KAITAN HCB – PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)

71 KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN Pemilihan kampung-kampung tidak dibuat berdasarkan analisis yang mendalam dan tidak bersesuaian dari pelbagai aspek CADANGAN MEMPERKEMASKAN Pemilihan kampungyang lebih tepat perlu dibuat Fungsi perbandaran dan peranan kampung sebagai PPD tidak dihuraikan dengan jelas Memerlukan penekanan yang lebih dari aspek ananlisis perhubungan ekonomi dan asas-asas pertumbuhan PPD

72 KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN Kurang pemahaman dikalangan perancang, pelaksana dan penyelaras CADANGAN MEMPERKEMASKAN Satu usaha mengulangkaji dan ‘redifine’ konsep dan peranan PPD dalam konteks pembangunan desa amat diperlukan Penyelarasan dan perlaksanaan program diperingkat tempatan agak kurang luas dan kurang berkesan Institusi –institusi kerajaan seperti Pejabat Daerah, PBT perlu memainkan peranan penyelarasan dan pengawasan yang lebih.

73 KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN DASAR KELEMAHAN Sumbangan pembangunan yang sebenar diperolehi daripada HCB –ppd belum diketahui. CADANGAN MEMPERKEMASKAN Satu kajian impak yang komprehensif perlu dibuat bagi menilai kejayaan dan pencapaian.

74 HCB -PPD Pendekatan yang baru Lebih berkesan Perlu komitmen dan kerjasama dari semua peringkat. Dapat membantu pencapaian, matlamat, DPN dan wawasan Dapat menjamin keberkesanan perlaksanaan.

75 DASAR PENSWASTAAN Diperkenalkan pada tahun 1983 OBJEKTIF Bagi meransang pertumbuhan ekonomi negara melalui pelaburan sektor swasta Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran ekonomi negara Meminimumkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi Membantu merealisasikanmatlamat DEB dan DPN

76 Jenis-jenis Penswastaan Bina dan kendali (BO) – TV3 Bina, kendali dan pindah (BOT) - PLUS Ekuiti- Syarikat Airod Sdn.Bhd Penjualan eset Pengambilalihan pengurusan- TNB,KTM Pajakan dan jualan harta – tempat letak kereta Perbadanan- MISC

77 PENCAPAIAN Kebajikan pekerja lebih baik dari segi gaji dan bonus serta ditawarkan saham Pengurangan tanggungan kerajaan seperti TNB (RM 5B) dan PLUS (RM 9.3B) Produktiviti syarikat meningkat dan dapat memenuhi keperluan pelanggan Peningkatan dalam penjualan saham kepada kerajaan.

78 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Semasa mencapai kemerdekaan, telah timbul kesedaran dikalangan pemimpin dan rakyat tentang betapa pentingnya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara PENGENALAN

79 Rasional Sebelum perang, orang Melayu menerima pendidikan asas dari sekolah pondok dan sekolah kebangsaan. Masyarakat Cina pula mengasaskan sekolah Cina Persendirian. Sekolah Tamil disediakan oleh majikan estet. Kerajaan Inggeris pula memperkenalkan pendidikan rendah dan menengah Inggeris bagi semua kaum Kesannya wujud sekolah berbilang bangsa dan mengikut kaum.

80 Strategi Pelaksanaan Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan KBSM bagi sekolah menengah Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik Mempelbagaikan dan memperbanyakan kemudahan pendidikan diperingkat universiti khususnya dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum seperti kadet tentera, polis, pengakap,dll ANTARANYA;

81 DASAR PERINDUSTRIAN Untuk memajukan industri berat bagi membentuk ekonomi negara yang lebih kukuh dalam jangka panjang Untuk mengembangkan lagi industri kecil dan sederhana (IKS) dan menggalakan penglibatan sektor swasta supaya menjadi lebih aktif Bagi mencapai matlamat menuju Negara Industri Baru (NIC) dan pencapaian matlamat Wawasan 2020 Objektif

82 Strategi Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) untuk berperanan mengnalpasti, melaksana dan menguruskan projek-projek industri berat Menjalankan projek usahasama dengan syarikat asing dalam membangunkan industri berat negara seperti PROTON, MODENAS dan PERWAJA Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan memperluaskan pembangunan IKS bagi memantapkan industri sokongan Membangunkan teknologi dan tenaga manusia dengan menghantar pelatih-pelatih bekerja dan belajar diluar negara Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri eksport.


Download ppt "DASAR-DASAR KERAJAAN. MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH."

Similar presentations


Ads by Google