Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BENGKEL PENINGKATAN PROFESIONALISME MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM.

Similar presentations


Presentation on theme: "BENGKEL PENINGKATAN PROFESIONALISME MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM."— Presentation transcript:

1 BENGKEL PENINGKATAN PROFESIONALISME MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM

2 MASALAH REMAJA  NILAI : Harga diri : Mematuhi peraturan dan undang- undang : Rasional :Bertanggungjawab  Kesan  Punca  Langkah mengatasi

3 KAD KREDIT  NILAI :Kesederhanaan :Rasional :Bertanggungjawab  Kesan boros berbelanja -didakwa -harta disita  Cara berbelanja dengan berhemah

4 PEMANASAN GLOBAL  NILAI: Menyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar Kemapanan alam sekitar  Punca  Kesan  Langkah

5 ISU WANITA : Pengeksploitasian wanita dalam iklan  NILAI: Menghormati hak wanita : Keadilan  Fakta : Tokoh-tokoh wanita  Sumbangan wanita dalam pembangunan negara

6  NILAI: Melindungi hak kanak-kanak  : Bertanggungjawab  : Mematuhi peraturan dan undang-undang  : Rasional  Langkah mengiktiraf hak kanak-kanak  Kesan mengiktiraf hak kanak-kanak  Sebab kanak-kanak terabai ISU HAK KANAK-KANAK

7 PENYELUDUPAN DAN PEMERDAGANGAN MANUSIA DI MALAYSIA  NILAI : Mematuhi peraturan dan undang- undang : Harga diri : Rasional  Cara mengatasi

8 PERTUBUHAN SUKARELA  NILAI : Penglibatan diri dalam pembangunan negara : Rasional : Saling membantu dan bekerjasama  Masalah penyertaan masyarakat  Sumbangan  Fakta: jenis dan nama pertubuhan sukarela  Langkah menggalakkan penyertaan

9 KEKELUARGAAN  NILAI: Hormat dan taat kepada anggota keluarga : Tanggungjawab terhadap keluarga : Kasih sayang terhadap keluarga  Cara merapatkan hubungan kekeluargaan  Kesan positif merapatkan hubungan kekeluargaan  Punca hubungan renggang dalam keluarga

10 1MALAYSIA  NILAI : Sikap keterbukaan : Saling membantu dan bekerjasama : Toleransi : Cinta akan negara : Hidup bersama secara aman  Usaha mewujudkan 1Malaysia  Kesan baik mewujudkan 1Malaysia

11 SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN  NILAI: Cinta akan negara : Bertanggungjawab : Rasional  Cara menanam semangat mencintai negara dalam kalangan rakyat  Tokoh-tokoh yang menentang penjajahan

12 HUBUNGAN BAIK ANTARA NEGARA  NILAI: Saling menghormati antara negara : Saling membantu dan bekerjasama : Hidup bersama secara aman : Sikap keterbukaan : Toleransi  Cara mengekalkan hubungan baik antara negara  Badan yang menjaga dan mengekalkan keharmonian antara negara

13 ISU MAKANAN TIRUAN/TIDAK SIHAT  NILAI: Bertanggungjawab : Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional  Langkah mengatasi  Kesan pengambilan makanan tiruan/tidak sihat

14 PEMBURUAN HARAM  NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional : semua nilai alam sekitar  Punca  Langkah mengatasi  Kesan  Fakta: badan yang melindungi binatang liar

15 ISU PERUNDANGAN  NILAI: Keadilan : Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional : Bertanggungjawab  Peranan undang-undang  Kesan tidak mematuhi undang-undang

16 ISU KEBEBASAN BERAGAMA  NILAI : Kebebasan beragama : Hidup bersama secara aman : Toleransi  Bukti kebebasan beragama di Malaysia  Kebaikan mengamalkan kebebasan beragama

17 BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/BENCANA ALAM  NILAI: Penglibatan diri dalam pembangunan negara : Bertanggungjawab : Rasional  Jenis-jenis bantuan  Kesan positif memberi bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik

18 KES RAGUT  NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional : Harga diri  Punca  Kesan  Cara mengatasi

19 ISU KEJIRANAN  NILAI: Toleransi : Hidup bersama secara aman : Saling membantu dan bekerjasama : Sikap keterbukaan  Usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk  Kebaikan semangat kejiranan

20 ISU PENDATANG ASING TANPA IZIN  NILAI: KERAJAAN MALAYSIA -Mematuhi peraturan dan undang-undang -Bertanggungjawab -Saling membantu dan bekerjasama -Saling menghormati antara negara -Toleransi  Sebab kedatangan PATI ke Malaysia  Langkah mengawal kedatangan pendatang asing ke Malaysia

21 ISU PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH  NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Bertanggungjawab : Rasional : Melindungi hak pekerja  Cara mengatasi masalah  Kesan negatif

22 ISU PEMANDUAN KENDERAAN AWAM SECARA BERBAHAYA  NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional : Bertanggungjawab  Kesan  Langkah mengatasi


Download ppt "BENGKEL PENINGKATAN PROFESIONALISME MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM."

Similar presentations


Ads by Google