Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Konsep Praktikum/FFY Taklimat Pengurusan Praktikum Praperkhidmatan untuk Guru Pembimbing & Pengurus Sekolah Di Dewan Tun Fatimah Pada 21 Jun 2006 (Rabu)

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Konsep Praktikum/FFY Taklimat Pengurusan Praktikum Praperkhidmatan untuk Guru Pembimbing & Pengurus Sekolah Di Dewan Tun Fatimah Pada 21 Jun 2006 (Rabu)"— Presentation transcript:

1 1 Konsep Praktikum/FFY Taklimat Pengurusan Praktikum Praperkhidmatan untuk Guru Pembimbing & Pengurus Sekolah Di Dewan Tun Fatimah Pada 21 Jun 2006 (Rabu) Jam 8.15 pagi – 2.30 pm

2 2 Konsep Praktikum/FFY KONSEP PRAKTIKUM -Memberi peluang kpd pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguguran secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah & sekolah -Memberi tumpuan kpd proses PnP melalui perkongsian pintar antara maktab, sekolah & agensi lain

3 Konsep Praktikum/FFY3 Objektif Melalui program praktikum, pelajar dapat: menyepadukan teori dan amali pengajaran pembelajaran Mengaplikasi pelbagai strategi & kemahiran pengajaran pembelajaran; Merancang & melaksanakan p & p secara berpasangan & individu dengan bimbingan; Mengenal pasti & menyelesaikan masalah p & p;

4 Konsep Praktikum/FFY4 memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri & menghayati & mengamalkan nilai profesional keguruan; Memperkembang potensi diri sbg. Pendidikan/dan guru bimbingan melalui pembinaan portfolio dgn mengamalkan refleksi & penilaian kendiri dlm semua aspek tugas; Mengoptimumkan kegunaan sumber teknologi dlm pembestarian proses p & p /dan perkhidmatan B & Kaunseling;

5 Konsep Praktikum/FFY5 Menguasai kemahiran pemudahcaraan; dan Menguasai pelbagai strategi, perancangan & pelaksanaan aktiviti kokurikulum

6 Konsep Praktikum/FFY6 PELAKSANAAN PRAKTIKUM Berpandukan: Garis Panduan Praktikum Latihan Perguruan Praperkhidmatan & Prosedur Teras Pengurusan Praktikum PT12

7 Konsep Praktikum/FFY7 Prosedur Pelaksanaan (i) Syarat: telah menyiapkan ROS & praktikum Fasa 1 (kecuali pelajar KPLI SR)

8 Konsep Praktikum/FFY8 (ii) Penempatan: sekolah-sekolah terpilih di dalam Negeri Melaka, dengan persetujuan maktab, sekolah dan JPN

9 Konsep Praktikum/FFY9 Kursus/ Mod LPBS Bilangan Minggu Jumlah Minggu Keseluruhan FASA IFASA II KDPM101424 KPLI (Men) 12 MINGGU (Sekali gus) KPLI (Rendah) 12 MINGGU (Sekali gus) PELAKSANAAN ROS DAN PRAKTIKUM

10 Konsep Praktikum/FFY10 BILANGAN WAKTU MENGAJAR KursusBilangan Mengajar Seminggu MAJOR ELEKTIF (Pilih Dua) MINOR (Pilih Satu) KDPM 6 - 8 4 (2+2) - KPLI MEN 8 - 10-2 KPLI REN 8 - 10-2

11 Konsep Praktikum/FFY11 Bilangan Penyeliaan Kursus Pra-Perk Mata Pelajaran MaktabSekolah Penyelia- an B’sama Jumlah KPLI MenMajor3418 Minor13-4 KPLI SRMajor3418 Minor13-4 KDPM Fasa 2 Major2 41 7 Elektif 1 1 2 3 Elektif 2 1 2 3

12 Konsep Praktikum/FFY12 Tanggungjawab Guru Pembimbing Hadiri taklimat & latihan oleh maktab Beri bimbingan kpd pelajar tentang - jadual waktu - sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru - Rancangan kerja semester & RPH - sumber p & p - pengurusan bilik darjah - refleksi & penulisan jurnal - portfolio praktikum - pengelolaan kokurikulum

13 Konsep Praktikum/FFY13 Beri peluang pelajar memerhatikan p & p Semak & tandatangani buku persediaan mengajar Membimbing sahsiah pelajar Menjalankan pencerapan klinikal Simpan rekod & dokumen bimbingan Ikuti perkembangan pelajar Laporkan kes khas pelajar kpd maktab dgn. SEGERA Selia bersama pensyarah pembimbing Semak kehadiran pelajar setiap hari Rumuskan prestasi pelajar

14 Konsep Praktikum/FFY14 Tanggungjawab Pengurus Sekolah Hadiri taklimat praktikum Tubuhkan JK Praktikum peringkat sekolah Calonkan guru pembimbing (berpengalaman) Beri taklimat kpd guru pembimbing tentang program & peranan guru pembimbing Beri taklimat kpd pelajar tentang - struktur organisasi, pengurusan, peraturan,disiplin & budaya sekolah - tugas & tanggungjawab pengurus sekolah, GPK, guru panitia, guru disiplin, dll

15 Konsep Praktikum/FFY15 Kawal disiplin pelatih & sahkan kehadiran mereka Beritahu secara bertulis kpd maktab ttg pelajar yg - tidak menjalankan tugas dgn memuaskan - tidak hadir tanpa sebab - kes-kes disiplin, kesihatan & kemalangan Semak & sahkan Rancangan pelajaran & RPH Pastikan segala tindakan berkait dgn. Pelaksanaan praktikum dijalankan

16 Konsep Praktikum/FFY16 BORANG-BORANG DIGUNAKAN DALAM PENGURUSAN Hendaklah dipulangkan kepada MPPM: 1. BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM KEHADIRAN ~ 100 % KECUALI SAKIT /DENGAN KEBENARAN SEKOLAH / MAKTAB/ MESTI ADA BUKTI, EG. SURAT SAKIT, SURATMAHKAMAH, DLL 2. BORANG MAKLUMAT GURU PEMBIMBING

17 Konsep Praktikum/FFY17 SYARAT LULUS DAN GAGAL: 1. LULUS (40 % dan ke atas): 1.1 Kehadiran: 100 % 1.2 Lulus dalam semua peringkat praktikum (Major & Elektif / Minor) 2. GAGAL (Kurang daripada 40 %) 2.1 Tunjukkan sikap NEGATIF 2.2 Tidak mematuhi teguran & bimbingan dari semasa ke semasa 2.3 Melanggar mana-mana peraturan di bawah AKTA 174 dan disabitkan kesalahan.

18 Konsep Praktikum/FFY18 SYARAT LULUS DAN GAGAL: 3. LULUS DENGAN CEMERLANG (>90%): 1.1 Kehadiran: 100 % 1.2 Lulus dalam semua peringkat praktikum (Major & Elektif / Minor) 1.3 Cemerlang dalam Fasa II 1.4 Pencalonan dibuat 3 minggu sebelum tamat Praktikum Fasa II (AWAL SEPT.) 1.5 Pencalonan dan pengesahan cemerlang menggunakan Borang PR2

19 Konsep Praktikum/FFY19 PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN OLEH GURU & PIHAK SEKOLAH: 1.Kedatangan – diteliti setiap hari 2.Sikap yang ditunjukkan (profesional) 3.Penulisan jurnal (Satu dalam satu minggu) 4.Portfolio (sepanjang masa) 5.Penglibatan dalam aktiviti sekolah & GERKO 6.Masalah disiplin – jika ada, laporkan cepat.

20 Konsep Praktikum/FFY20 KEHADIRAN PRAKTIKUM Kehadiran – 100 % Kehadiran kurang dp 100 % ‘dengan kebenaran’ adalah spt. Pelajar jatuh sakit/cedera (disahkan oleh doktor KERAJAAN) Menjadi saksi / kes mahkamah Keluarga terdekat meninggal dunia Peristiwa luar jangkaan & keadaan kecemasan

21 Konsep Praktikum/FFY21 Sebab-sebab lain yg diberi kebenaran oleh Pengarah atau Timbalan Pengarah / pihak pengurus sekolah / institusi pendidikan KEHADIRAN PRAKTIKUM KURANG DP. 100 % TANPA SEBAB / TANPA KEBENARAN - KESNYA AKAN DIRUJUK KPD PIHAK BERKUASA TATATERTIB UNTUK TINDAKAN TATATERTIB

22 Konsep Praktikum/FFY22 Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100 % Kehadiran praktikum Tindakan 90 % ke atas JKIPMPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran atau tidak 70 – 89.9 %Pelajar WAJIB melengkapkan kehadiran praktikum Kurang dp 70 % Pelajar WAJIB mengulang keseluruhan praktikum

23 Konsep Praktikum/FFY23 PENANGGUHAN PRAKTIKUM Tertakluk kpd keputusan JKIPMPG TIDAK BOLEH MELEBIHI TEMPOH SATU TAHUN dari tarikh berkuatkuasa penangguhan Mesti melapor diri ke maktab asal selepas tamat tempoh penangguhan Elaun tidak akan dibayar dalam tempoh penangguhan DIBENARKAN SATU KALI PENANGGUHAN SAHAJA

24 Konsep Praktikum/FFY24 KES GAGAL PRAKTIKUM JIKA GAGAL PRAKTIKUM, DIKEHENDAKI MENGULANG KESELURUHAN PRAKTIKUM BAGI PELAJAR KPLI, KPLI SR PELUANG DIBERI SATU KALI SAHAJA.

25 Konsep Praktikum/FFY25 Perhatian: Anda dinasihatkan selalu merujuk kepada Buku Panduan Praktikum Praperkhidmatan yang berkuatkuasa mulai Februari 2005, keluaran BPG Jika ada kemusykilan, sila hubungi En. Fun Foo Ying (SU Praktikum) di talian 012-2582456; atau En. Azman Kanil (Pen. SU Pr) di talian 012-9779479

26 Konsep Praktikum/FFY26 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "1 Konsep Praktikum/FFY Taklimat Pengurusan Praktikum Praperkhidmatan untuk Guru Pembimbing & Pengurus Sekolah Di Dewan Tun Fatimah Pada 21 Jun 2006 (Rabu)"

Similar presentations


Ads by Google