Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pada akhir pelajaran murid dapat : Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan. Membaca dan.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pada akhir pelajaran murid dapat : Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan. Membaca dan."— Presentation transcript:

1

2 Pada akhir pelajaran murid dapat : Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenaipencemaran udara yang berlaku. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran udara dengan menggunakan ayat majmuk yang betul. SET INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 PENUTUP Pencemaran Udara

3 SET INDUKSI Murid ditunjukkan teks melalui power point mengenai jenis-jenis pencemaran. Murid ditunjukkan teks melalui power point mengenai jenis-jenis pencemaran. Murid menceritakan pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran ini. Murid menceritakan pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran ini. Guru menyatakan tujuan dan tajuk P&P. Guru menyatakan tujuan dan tajuk P&P. Sila klik di sini http://www.tutor.com.my/tutor/arkib2002.asp?e=UPSR&s=SCI&b=MEI&m=3&t=&r=g&i=PNP

4 L1-A1L1-A1 Sila klik salah satu daripad beberapa pautan tersebut; Kumpulan 1 http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara Kumpulan 3 http://members.tripod.com/~lttan/kemu.htm Kumpulan 4 http://pkukmweb.ukm.my/~zuhairi/Pengajaran/internet_ projects/stae2213/kump1/Solve.htm Kumpulan 2 http://members.tripod.com/~lttan/punca.htm

5 L1-A2L1-A2 Murid dikehendaki untuk membaca petikan teks yang dipilh dengan menggunakan sebutan dan intonansi yang betul. Murid dikehendaki untuk membaca petikan teks yang dipilh dengan menggunakan sebutan dan intonansi yang betul. Guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan petikan teks yang dibaca. Guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan petikan teks yang dibaca.

6 L2-A1L2-A1 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan dikehendaki untuk memilih salah satu aspek pencemaran yang terdiri daripada; Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan dikehendaki untuk memilih salah satu aspek pencemaran yang terdiri daripada; - Definisi - Punca - Kesan - Cara mengatasi Setiap kumpulan tersebut dikehendaki untuk membuat perbincangan akan perbezaan antara perayaan melalui bacaan teks yang dipilih. Setiap kumpulan tersebut dikehendaki untuk membuat perbincangan akan perbezaan antara perayaan melalui bacaan teks yang dipilih.

7 L2-A2L2-A2 Setiap kumpulan tersebut membuat pembentangan mereka melalui power point yang disediakan. Setiap kumpulan tersebut membuat pembentangan mereka melalui power point yang disediakan. Setiap kumpulan harus membentangkan isi-isi penting akan pencemaran udara. Setiap kumpulan harus membentangkan isi-isi penting akan pencemaran udara. Kumpulan yang siap dahulu akan diberi ganjaran. Kumpulan yang siap dahulu akan diberi ganjaran.

8 L2-A3L2-A3 Setelah selesai setiap kumpulan membuat pembentangan hasil perbincangan mereka, guru menanyakan soalan berkaitan dengan tajuk serta pengalaman mereka sendiri. Setelah selesai setiap kumpulan membuat pembentangan hasil perbincangan mereka, guru menanyakan soalan berkaitan dengan tajuk serta pengalaman mereka sendiri.

9 L3-A1L3-A1 Guru terlebih dahulu akan menanyakan soalan kepada murid untuk memastikan murid-murid memahami pengajaran dan pembelajaran yang mereka pelajari pada hari tersebut. Guru terlebih dahulu akan menanyakan soalan kepada murid untuk memastikan murid-murid memahami pengajaran dan pembelajaran yang mereka pelajari pada hari tersebut.

10 L3-A2L3-A2 Guru memberikan latihan secara bertulis kepada murid- murid berkaitan dengan tajuk ‘Pencemaran Udara.’ Dengan menggunakan isi-isi penting yang diperolehi, karang cerita mengenai ‘Gejala Pencemaran Udara’ secara individu sebanyak 100 patah perkataan. Taip dengan menggunakan microsoft words mengikut format berikut : Arial Saiz huruf : 12 Jarak : 1.5

11 L3-A3L3-A3 Guru juga menyediakan latihan bagi murid yang perlu melalui pemulihan. Iaitu kepada murid yang lemah. Guru juga menyediakan latihan bagi murid yang perlu melalui pemulihan. Iaitu kepada murid yang lemah. Latihan ini dilakukan dengan menyediakan petikan cerita yang perlu dilengkapkan dengan mengisi tempat kosong. Latihan ini dilakukan dengan menyediakan petikan cerita yang perlu dilengkapkan dengan mengisi tempat kosong.

12 PENUTUPPENUTUP Murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambanhkan pengetahuan mereka. Murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambanhkan pengetahuan mereka. Murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. Murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. Nilai-nilai murni : Nilai-nilai murni :-Menghargai-Bersyukur-Menghormati-Bekerjasama


Download ppt "Pada akhir pelajaran murid dapat : Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan. Membaca dan."

Similar presentations


Ads by Google