Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan) Masuk.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan) Masuk."— Presentation transcript:

1

2 Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan) Masuk

3 Disediakan oleh: seterusnya

4 Maklumat Diri Muhammad Faiz Bin Mohd Sarwani Pismp Unit K Ambilan Januari 2012 BMM3105 En Mohd Taufik Bin Ahmed En Ridza Bin Ahmad Nizam Muhammad Faiz Bin Mohd Sarwani Pismp Unit K Ambilan Januari 2012 BMM3105 En Mohd Taufik Bin Ahmed En Ridza Bin Ahmad Nizam Seterusnya

5 Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Objektif: Pada akhir pelajaran murid akan dapat: i.Mengenal dan membunyikan vokal a,e,i,o,u dengan sebutan yang betul. ii.Mengenal dan membunyikan huruf konsonan dengan sebutan yang betul Objektif: Pada akhir pelajaran murid akan dapat: i.Mengenal dan membunyikan vokal a,e,i,o,u dengan sebutan yang betul. ii.Mengenal dan membunyikan huruf konsonan dengan sebutan yang betul Menu Utama RPH Pembelajaran dalam talian Pembelajaran dalam talian Pembelajaran luar talian Pembelajaran luar talian

6 Perhatikan video berikut dengan teliti Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Objektif SET INDUKSI seterusnya

7

8 Kenali Keluarga seterusnya Ayah Adik Ibu Kakak Abang

9 PAPARAN NEWS LETTER SILA KLIK BUTANG DI BAWAH SETERUSNYA KLIK DI SINI

10 Terbang Kata Terbang Kata Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Objektif Seterusnya

11 Main Peranan KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 seterusnya

12 Langkah 2 Baca pantun di bawah dan keluarkan huruf vokal dalam pantun 1 dan konsonan dalam pantun 2: Pantun 1 Buai kaduk-kaduk, Kaduk naik ke rimba. Panjang janggut datuk, Buat tali timba. Pantun 2 Lompat si katak lompat, Lompat di tepi pagar, Sekolah lekas dapat, Dan mesti rajin belajar. Pantun 1 Buai kaduk-kaduk, Kaduk naik ke rimba. Panjang janggut datuk, Buat tali timba. Pantun 2 Lompat si katak lompat, Lompat di tepi pagar, Sekolah lekas dapat, Dan mesti rajin belajar. Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Objektif

13 Jawapan Pantun 1 Vokal Buai kaduk-kaduk, Kaduk naik ke rimba. Panjang janggut datuk, Buat tali timba. Pantun 2 Konsonan Lompat si katak lompat, Lompat di tepi pagar, Sekolah lekas dapat, Dan mesti rajin belajar. Pantun 1 Vokal Buai kaduk-kaduk, Kaduk naik ke rimba. Panjang janggut datuk, Buat tali timba. Pantun 2 Konsonan Lompat si katak lompat, Lompat di tepi pagar, Sekolah lekas dapat, Dan mesti rajin belajar. Objektif Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup

14 Lembaran kerja Klik pada butang navigasi berikut untuk ke paparan seterusnya Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Objektif

15 Lembaran Kerja 1 Pulang

16 Penutup 1. Apakah yang anda perolehi pada hari ini ? 2. Hayati video di bawah Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Objektif SETERUSNYA

17 PENUTUP Seterusnya

18 PENUTUP SETERUSNYA

19

20 Sekian Terima Kasih

21 Pembelajaran dalam talian Kembali Mengenal huruf Mengenal Huruf Kecil Abc Sampai Z

22 Pembelajaran luar talian Bahan 1 Bahan 2 Kembali

23

24 KUMPULAN 1 ANDA SEDANG BERMAIN BASIKAL DI HALAMAN RUMAH. ADIK ANDA MEMINTA BASIKAL ANDA. APAKAH YANG ANDA PERLU LAKUKAN?. LAKONKAN SITUASI TERSEBUT. kembali

25 KUMPULAN 2 ANDA SEDANG MENYUSUN BARANG PERMAINAN ANDA. ADIK ANDA DATANG DAN MELANGGAR BARANG YANG TELAH DISUSUN TADI. APAKAH YANG ANDA LAKUKAN?. LAKONKAN SITUASI TERSEBUT. kembali

26 RPH SILA KLIK DI SINI

27 Ayah

28 Ibu

29 Abang

30 Kakak

31 Adik


Download ppt "Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan) Masuk."

Similar presentations


Ads by Google