Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan)

Similar presentations


Presentation on theme: "Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan)"— Presentation transcript:

1 Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan)
Masuk

2 Disediakan oleh: seterusnya

3 Maklumat Diri En Mohd Taufik Bin Ahmed En Ridza Bin Ahmad Nizam
Muhammad Faiz Bin Mohd Sarwani Pismp Unit K3 27295 Ambilan Januari 2012 BMM3105 En Mohd Taufik Bin Ahmed En Ridza Bin Ahmad Nizam Seterusnya

4 Pembelajaran dalam talian Pembelajaran luar talian
Menu Utama Objektif: Pada akhir pelajaran murid akan dapat: Mengenal dan membunyikan vokal a,e,i,o,u dengan sebutan yang betul. Mengenal dan membunyikan huruf konsonan dengan sebutan yang betul Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Pembelajaran dalam talian RPH Pembelajaran luar talian

5 Perhatikan video berikut dengan teliti
SET INDUKSI Objektif Perhatikan video berikut dengan teliti Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup seterusnya

6 Brosur : KELUARGA SAYA KLIK DI SINI
seterusnya

7 Kenali Keluarga Ayah Ibu Abang Kakak Adik seterusnya

8 PAPARAN NEWS LETTER SILA KLIK BUTANG DI BAWAH KLIK DI SINI SETERUSNYA

9 Permainan Terbang Kata
Objektif Langkah 1 Set induksi Permainan Terbang Kata Langkah 1 Langkah 2 Terbang Kata Langkah 3 Penutup Seterusnya

10 Main Peranan KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 seterusnya

11 Langkah 2 Objektif Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup
Baca pantun di bawah dan keluarkan huruf vokal dalam pantun 1 dan konsonan dalam pantun 2: Set induksi Pantun 1 Buai kaduk-kaduk, Kaduk naik ke rimba. Panjang janggut datuk, Buat tali timba. Pantun 2 Lompat si katak lompat, Lompat di tepi pagar, Sekolah lekas dapat, Dan mesti rajin belajar. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Jawapan

12 Jawapan Objektif Set induksi Pantun 1 Pantun 2 Vokal Konsonan
Buai kaduk-kaduk, Lompat si katak lompat, Kaduk naik ke rimba. Lompat di tepi pagar, Panjang janggut datuk, Sekolah lekas dapat, Buat tali timba. Dan mesti rajin belajar. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup

13 Klik pada butang navigasi berikut untuk ke paparan seterusnya
Langkah 3 Objektif Klik pada butang navigasi berikut untuk ke paparan seterusnya Set induksi Langkah 1 Langkah 2 Lembaran kerja Langkah 3 Penutup

14 Lembaran Kerja 1 Pulang

15 Penutup Objektif 1. Apakah yang anda perolehi pada hari ini ?
Set induksi 2. Hayati video di bawah Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup SETERUSNYA

16 PENUTUP Seterusnya

17 MEMBACA MENAMBAH PENGETAHUAN
PENUTUP MEMBACA MENAMBAH PENGETAHUAN SETERUSNYA

18 BUDAYA MEMBACA PERLU DITERAPKAN DARI KECIL HINGGALAH KE HUJUNG NYAWA

19 Sekian Terima Kasih

20 Pembelajaran dalam talian
Mengenal Huruf Kecil Abc Sampai Z Mengenal huruf Kembali

21 Pembelajaran luar talian
Bahan 1 Bahan 2 Kembali

22 Permainan Terbang Kata
Kembali

23 KUMPULAN 1 ANDA SEDANG BERMAIN BASIKAL DI HALAMAN RUMAH. ADIK ANDA MEMINTA BASIKAL ANDA. APAKAH YANG ANDA PERLU LAKUKAN?. LAKONKAN SITUASI TERSEBUT. kembali

24 KUMPULAN 2 ANDA SEDANG MENYUSUN BARANG PERMAINAN ANDA. ADIK ANDA DATANG DAN MELANGGAR BARANG YANG TELAH DISUSUN TADI. APAKAH YANG ANDA LAKUKAN?. LAKONKAN SITUASI TERSEBUT. kembali

25 RPH SILA KLIK DI SINI

26 Ayah

27 Ibu

28 Abang

29 Kakak

30 Adik


Download ppt "Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 Bestari (Pemulihan)"

Similar presentations


Ads by Google