Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Ани Коева и Ангелина Дишева 9 а клас, 2012 г..

Similar presentations


Presentation on theme: " Ани Коева и Ангелина Дишева 9 а клас, 2012 г.."— Presentation transcript:

1  Ани Коева и Ангелина Дишева 9 а клас, 2012 г.

2  1. Църквата Света София - История - Архитектурни и художествени особености - Храмът днес - Град Сердика ( Серднополис ) - Крепостта Сердика - днес

3

4  Църквата е построена върху основите на няколко по - стари църкви от времето на римския град Сердика, разрушени от набезите на готи и хуни. През II век на това мястото е имало римски театър, a през следващите векове са били издигани последователно няколко храма. „Света София“ - Гравюра от 1878 г

5  Най - старата по - голяма църква на същото място, чийто под с римски мозайки е запазен до днес, е базилика от средата на 4 век. През 343 г. тя става седалище на известния Сердикийски събор. До 6 век в сградата са направени множество промени и основни престроявания. „Света София“, около 1915 г.

6  В средата на века църквата е така пострадала от нашествията на на хуни и готи, че император Юстиниан Велики заповядва тя да се изгради отново като голяма базилика, посветена също на Божията премъдрост.

7  Църквата днес няма камбанария. Камбаната ѝ е окачена на високо вековно дърво в градината пред входа. Твърди се [ кой го твърди ?], че това е знак на почит и памет именно на освобождението от османско робство, защото камбаната е биела точно оттам на благодарствения молебен при посрещането на руснаците. Вътрешността на църквата.

8 Крепостта Сердика е археологически обект, разположен в центъра на град София, България.

9  Град Сердика или Серднополис е основан през ІІ хил. пр. Хр. от тракийското племе серди, които се заселват в района около топлите минерални извори. През І в. сл. Хр. градът е завладян от римляните.

10

11  Сердика е бил любимият град на римския император Константин Велики (306 - 337), който обичал да казва „ Сердика е моят Рим ”. Именно в Сердика се взема решението столицата на Източната римска империя да бъде преместена в Константинопол, а до изграждането му Константин управлява от Сердика.  По време на управлението на императорите Марк Аврелий и Комод около 175 г. Сердика е укрепена с крепостна стена с четири порти с наблюдателни кули, сочещи в четирите посоки на света. Втора външна крепостна стена е изградена през V - V І в.

12  Построена е през 177-180 от римските императори Марк Аврелий и Комод. Източната част на крепостта се простира от зелената площ пред хотел „ Рила “ до минералния извор на пресечката между улиците „ Сердика “ и „ Искър “. Северната стена е достигала близо до ъгъла на улица „ Екзарх Йосиф “ и булевард „ Княгиня Мария - Луиза “


Download ppt " Ани Коева и Ангелина Дишева 9 а клас, 2012 г.."

Similar presentations


Ads by Google