Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Интеркапитал Груп разполага с няколко вида различни терминали, всеки от които е пригоден за специфични условия на работа. Разполагаме с голям брой.

Similar presentations


Presentation on theme: "Интеркапитал Груп разполага с няколко вида различни терминали, всеки от които е пригоден за специфични условия на работа. Разполагаме с голям брой."— Presentation transcript:

1

2

3

4 Интеркапитал Груп разполага с няколко вида различни терминали, всеки от които е пригоден за специфични условия на работа. Разполагаме с голям брой терминали с висока здравина на конструкцията, които са предназначени за поставяне на места, където ще са изложени на по- висок риск от вандализъм. Другите терминали са с по-привлекателен външен вид, както и с по-голяма рекламна площ на терминалите, под формата на голям LCD монитор. Тези терминали, които представляват по-голямата част от устройствата, са предназначени за поставяне на по-имиджови позиции, с по-нисък риск от вандалски действия. Третият вид терминали са вградените терминали, които много наподобяват банкоматите и са предназначени за външен монтаж. Те са удобни за поставяне на места, на които е невъзможно терминалите да бъдат поставени на закрито.

5

6

7


Download ppt "Интеркапитал Груп разполага с няколко вида различни терминали, всеки от които е пригоден за специфични условия на работа. Разполагаме с голям брой."

Similar presentations


Ads by Google