Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Eсента дойде Околен свят 2 клас Г. Аптула Кибар.

Similar presentations


Presentation on theme: "Eсента дойде Околен свят 2 клас Г. Аптула Кибар."— Presentation transcript:

1 Eсента дойде Околен свят 2 клас Г. Аптула Кибар

2 Слънцето се крие зад облаци. Валят слаби, но продължителни дъждове
Слънцето се крие зад облаци. Валят слаби, но продължителни дъждове. Отлетели са на юг лястовицата, щъркелът, жеравът, кукувицата, славеят, косът. Гората е обагрена в пъстри цветове. Листата на дърветата и храстите бавно окапват. Кой сезон е това? Кибар

3 есен лято небе облак вятър скали слънце вода
Сравни времето през лятото и есента. Изброй нежива природа. есен лято небе облак вятър скали слънце вода Кибар

4 Прочети текста в учебника на с. 10 «Есен».
Работа в учебника Прочети текста в учебника на с. 10 «Есен».

5 Кои есенни явления не се отнасят към неживата природа?
заледяване листопад захлаждане Изсъхване на тревата снеговалежи слана мъгли Отлитане на птиците Изчезване на насекомите

6 Посочи първият признак на есента.
хладен вятър продължителни дъждове първи заледявания поява на слана гъсти мъгли първи сняг заскрежаване застудяване

7 Назовете обекти от живата природа Есенни промени в живата природа растения гъби риби птици насекоми зверове бактерии човек

8 Какви изменения настъпват през есента при дърветата и храстите?

9 Листопад С настъпването на есента листата на
дърветата и храстите се обагрят в пъстри цветове и започват да капят. С понижаване температурата на въздуха оцветяването става по ярко и по-бързо. Настъпва листопад. Особено бързо окапват листата след първата слана.

10 Защо настъпва листопад?
Защо настъпва листопад? С настъпването на студовете почвата се охлажда, а заедно с това и почвената влага. Охлаждането на водата в почвата кара корените на растенията да се свиват. Освен това денят става по-къс от ноща. Така дървото се приготвя за зимен сън.

11 Какви промени настъпват при насекомите?
Какви промени настъпват при насекомите? Температурата на тялото на насекомите е непостоянна. Променя се в зависимост от температурата на околната среда. С настъпването на студовете една част от тях се крият в тъмни места, а друти зимуват като ларви или какавиди. Повече или по-малко стават насекомите с настъпването на есента? В какво време стават повече? Къде се крият те?

12 С какво се хранят птиците?
Птиците през есента патета жерави С какво се хранят птиците?

13 Птиците се хранят с различна храна
Птиците се хранят с различна храна. Много от тях се хранят с насекоми, плодове и семена на растения. С настъпването на студовете изчезват насекомите, по растенията няма много плодове и семена.

14 ЕСЕН ПТИЦИТЕ ОТЛИТАТ Насекомите изчезват Тревата увяхва
ЗАХЛАЖДАНЕ Насекомите изчезват Тревата увяхва Замръзват водоемите ПТИЦИТЕ ОТЛИТАТ

15 Кои птици наричаме прелетни?
Всички птици ли отлитат на юг?

16 Животът на птиците се мени през сезоните
Животът на птиците се мени през сезоните. Птици, които отлитат през есента към топлите страни, а напролет се връщат отново при нас се наричат прелетни (лястовицата, щъркелът, косът, кукувицата, славеят, жеравът). Птици, постоянно живеещи при нас наричаме зимуващи(гълъбът, враната, гарванът, кълвачът, врабчето, синигерът, горската сова, ястребът).

17 Работа по учебника Прочетете: 2. Отговорете:
2. Отговорете: Как се променя животът на птиците през есента? Кои птици се наричат прелетни? Защо птиците отлитат към топлите страни?

18 За какви есенни промени в неживата природа говорихме този час?
Какви промени настъпват в живата природа с идването на есента?

19 Гюлкибар Аптула се потруди да ви обясни урока за ЕСЕНТА. Вие се потрудете да го научите, мили ученици!


Download ppt "Eсента дойде Околен свят 2 клас Г. Аптула Кибар."

Similar presentations


Ads by Google