Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN

Similar presentations


Presentation on theme: "TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN"— Presentation transcript:

1 TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN
Nota Haz KDP OUM 2007

2 KONSEP MEDIA ~ Media atau medium (saluran komunikasi )
~ perkataan Latin – maksud perantara ~ apa shj yg membawa maklumat drp penyampai kpd penerima Nota Haz KDP OUM 2007

3 KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media:
KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media: Mesej - isi kandungan yang berbentuk seperti memberitahu dan menaikkan semangat. (Richey, 1986) Nota Haz KDP OUM 2007

4 KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media:
KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media: Bentuk Mesej – bagaimana mesej itu disimpan (dalam bentuk perkataan, lisan gambar, objek, simbol) (Richey, 1986) Nota Haz KDP OUM 2007

5 KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media:
KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media: Saluran Mesej – peralatan fizikal (audioVisual ; elektrikal atau mekanikal) yg membolehkan mesej dipersembahkan kpd pelajar (Richey, 1986) Nota Haz KDP OUM 2007

6 RAJAH : Konsep media menurut Torkelson
Nota Haz KDP OUM 2007

7 RAJAH : Konsep media menurut Torkelson
Nota Haz KDP OUM 2007

8 RAJAH : Konsep media menurut Torkelson
Nota Haz KDP OUM 2007

9 MEDIA PENGAJARAN 1. ~ adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, serta minat pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Nota Haz KDP OUM 2007

10 MEDIA PENGAJARAN 2.~ Apa saja bentuk alat, bahan atau sumber sama ada konkrit atau abstrak sifatnya yang dapat digunakan dan dieksploitasi oleh seseorang guru secara sistematik untuk menyampaikan mesej-mesej pengajarannya Nota Haz KDP OUM 2007

11 Contoh Media Pengajaran
Foto Perisian Power Point Buku teks Aplikasi Internet Overhead Projector (OHP) Surat Khabar Nota Haz KDP OUM 2007

12 Kelebihan Media Pengajaran
Memperjelaskan penyampaian mesej Mengatasi batasan ruang, waktu & pancaindera Penggunaan MP secara betul dan bervariasi Pengalaman dan persepsi yang sama Nota Haz KDP OUM 2007

13 FUNGSI MEDIA PENGAJARAN
Pengajaran bersama pengajar Pengajaran tanpa bergantung kepada pengajar (Pengajaran kendiri) Folio bermedia Pengajaran tematik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan bagi pelajar istimewa Nota Haz KDP OUM 2007

14 PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN (Model Hoban & Zissman)
MEDIA PENGALAMAN PERKATAAN GAMBAR RAJAH ABSTRAK PETA GAMBAR / LUKISAN FILEM / VIDEO MODEL 3D OBJEK / REALIA UJIKAJI / DEMONSTRASI KOMPUTER (SIMULASI) KONKRIT SITUASI SEBENAR Nota Haz KDP OUM 2007

15 PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN (Kon pengalaman Dale)
Abstrak Persimbolan Simbol / verbal Simbol visual Rakaman audio, radio / gambar kaku Gambar bergerak Pemerhatian Bahan pameran Lawatan Tunjukcara Pengalaman melalui lakonan / drama Pengalaman tiruan Penglibatan Pengalaman sebenar Konkrit Nota Haz KDP OUM 2007

16 PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN (Kon pengalaman Dale menurut tafsiran Brunner,1966)
Abstrak Simbol visual Rakaman audio, radio/ gambar kaku Ikonik Gambar bergerak Bahan pameran Lawatan Tunjukcara Pengalaman melalui lakonan / drama Enaktif Pengalaman tiruan Pengalaman sebenar Simbol/ verbal Nota Haz KDP OUM 2007

17 Klasifikasi Media Pengajaran
Media Cetak MEDIA BUKAN CETAK Media Tayang MEDIA BUKAN TAYANG Nota Haz KDP OUM 2007

18 Media Bukan Cetak Media Bukan Tayang Media Tayang
Bahan Grafik (Lukisan/carta/graf / poster/kartun ) Gambar Kaku (gambar / foto/ kad imbasan) Bahan Pamer (Model/’mock-up’/ boneka/realia/diorama) Papan Pengajaran Bahan Audio Media Tayang Filem Jalur Bahan Legap Transparensi Perisian Komputer Filem & Video Video Interaktif Nota Haz KDP OUM 2007

19 Media Bukan Tayang Papan Pengajaran 2 Dimensi 3 Dimensi Papan kapur
Lukisan Carta Graf Poster Kartun Gambar Foto Kad imbasan 3 Dimensi Realia Realia awet Spesimen Model Diorama Boneka ‘Mobile’ Topeng Papan Pengajaran Papan kapur Papan putih Papan Flanel Papan magnet Papan gulung Papan selit Papan pepaku Papan berita Nota Haz KDP OUM 2007

20 Kepentingan Media Pengajaran
Membantu guru memberi tumpuan kpd pelajar yang berbeza aras/ tahap kecerdasan Membantu guru mencapai objektif pengajaran Membantu guru menjelaskan sesuatu perkara Menarik minat pelajar untuk beri tumpuan pada pelajaran Memudahkan Proses Komunikasi Nota Haz KDP OUM 2007

21 ACTION Pemilihan Media Pengajaran
Terdapat beberapa perkara perlu ditimbangkan dalam memilih media pengajaran. ACTION Access Kesediaan akses di sekolah Cost Kos biaya sesuatu media. Teknologi disediakan di sekolah Technology Interactivity Komunikasi 2 arah. (Pembelajaran berkesan) Organization Sokongan dari organisasi Novelty ‘Media Baru’ lebih menarik minat pelajar Nota Haz KDP OUM 2007

22 PEMILIHAN MEDIA PENGAJARAN
~ 4 Faktor asas dlm pemilihan MP: objektif pelajar kaedah praktikal Nota Haz KDP OUM 2007

23 PEMILIHAN MP: Faktor Objektif (Padanan antara MP dgn objektif)
Kemahiran Kemahiran Maklumat Sikap motor mental lisan MP Carta Filem Filem jalur Alat mudah alih Slaid Video Kit Latihan MP Alatan mudah alih Perkakasan latihan MP carta OHP filem slaid / pita kit latihan video MP filem slaid / pita video Nota Haz KDP OUM 2007

24 Konsep perkembangan intelektual (Piaget, 1977)
Konsep Skema - Struktur menatal yg disusun hasil dari interaksi persekitaran Konsep Asimilasi - Proses mengintegrasi maklumat yg ada dgn skema yg sedia ada Konsep Akomodasi - Proses meminda skema hasil dari proses asimilasi supaya dapat disesuaikan Nota Haz KDP OUM 2007

25 Bagaimana manusia mengingat?
Secara pasif 50% apa yg dilihat dan didengar 30% apa yg dilihat 20% apa yg didengar 10% apa yg dibaca Nota Haz KDP OUM 2007

26 Bagaimana manusia mengingat?
Secara aktif 80% apa yg disebut sambil lakukan 70% apa yg disebut dlm percakapan Nota Haz KDP OUM 2007

27 IPGM KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM SELANGOR
Rumusan Media adalah sesuatu yang perlu di dalam pendidikan. (Jika ada yang masih belum menggunakan media di dalam pengajaran… apa yang perlu, adalah perubahan sikap.) Pemilihan media perlu disuaikan dengan kebolehan, situasi, dan keadaan masing-masing IPGM KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM SELANGOR Nota Haz KDP OUM 2007


Download ppt "TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN"

Similar presentations


Ads by Google