Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nota Haz KDP OUM 2007 TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN Nota Haz KDP OUM 2007 KONSEP MEDIA ~ Media atau medium (saluran komunikasi ) ~ Media atau medium (saluran.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nota Haz KDP OUM 2007 TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN Nota Haz KDP OUM 2007 KONSEP MEDIA ~ Media atau medium (saluran komunikasi ) ~ Media atau medium (saluran."— Presentation transcript:

1

2 Nota Haz KDP OUM 2007 TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN

3 Nota Haz KDP OUM 2007 KONSEP MEDIA ~ Media atau medium (saluran komunikasi ) ~ Media atau medium (saluran komunikasi ) ~ perkataan Latin – maksud perantara ~ perkataan Latin – maksud perantara ~ apa shj yg membawa maklumat drp penyampai kpd penerima ~ apa shj yg membawa maklumat drp penyampai kpd penerima

4 Nota Haz KDP OUM 2007 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN (Richey, 1986) 1.Mesej - isi kandungan yang berbentuk seperti memberitahu dan menaikkan semangat. 1.Mesej - isi kandungan yang berbentuk seperti memberitahu dan menaikkan semangat. KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media:

5 Nota Haz KDP OUM 2007 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN (Richey, 1986) KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media: 2.Bentuk Mesej – bagaimana mesej itu disimpan (dalam bentuk perkataan, lisan gambar, objek, simbol) 2.Bentuk Mesej – bagaimana mesej itu disimpan (dalam bentuk perkataan, lisan gambar, objek, simbol)

6 Nota Haz KDP OUM 2007 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN (Richey, 1986) KONSEP MEDIA ~ Torkelson (1972) – 3 bahagian media: 3.Saluran Mesej – peralatan fizikal (audioVisual ; elektrikal atau mekanikal) yg membolehkan mesej dipersembahkan kpd pelajar 3.Saluran Mesej – peralatan fizikal (audioVisual ; elektrikal atau mekanikal) yg membolehkan mesej dipersembahkan kpd pelajar

7 Nota Haz KDP OUM 2007 RAJAH : Konsep media menurut Torkelson

8 Nota Haz KDP OUM 2007 RAJAH : Konsep media menurut Torkelson

9 Nota Haz KDP OUM 2007 RAJAH : Konsep media menurut Torkelson

10 Nota Haz KDP OUM 2007 1. ~ adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, serta minat pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. MEDIA PENGAJARAN

11 Nota Haz KDP OUM 2007 2.~ Apa saja bentuk alat, bahan atau sumber sama ada konkrit atau abstrak sifatnya yang dapat digunakan dan dieksploitasi oleh seseorang guru secara sistematik untuk menyampaikan mesej-mesej pengajarannya MEDIA PENGAJARAN

12 Nota Haz KDP OUM 2007 Contoh Media Pengajaran Foto Perisian Power PointBuku teks Aplikasi InternetOverhead Projector (OHP)Surat Khabar

13 Nota Haz KDP OUM 2007 Kelebihan Media Pengajaran Memperjelaskan penyampaian mesej Mengatasi batasan ruang, waktu & pancaindera Penggunaan MP secara betul dan bervariasi Pengalaman dan persepsi yang sama

14 Nota Haz KDP OUM 2007 FUNGSI MEDIA PENGAJARAN Pengajaran bersama pengajar Folio bermedia Pengajaran tanpa bergantung kepada pengajar (Pengajaran kendiri) Pengajaran tematik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan bagi pelajar istimewa

15 Nota Haz KDP OUM 2007 PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN (Model Hoban & Zissman) MEDIA PENGALAMAN PERKATAAN GAMBAR RAJAH ABSTRAK PETA GAMBAR / LUKISAN FILEM / VIDEO MODEL 3D OBJEK / REALIA UJIKAJI / DEMONSTRASI KOMPUTER (SIMULASI) KONKRIT SITUASI SEBENAR

16 Nota Haz KDP OUM 2007 PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN (Kon pengalaman Dale) Abstrak Persimbolan Simbol / verbal Simbol visual Rakaman audio, radio / gambar kaku Gambar bergerak Pemerhatian Bahan pameran Lawatan Tunjukcara Pengalaman melalui lakonan / drama Pengalaman tiruan Penglibatan Pengalaman sebenar Konkrit

17 Nota Haz KDP OUM 2007 PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN (Kon pengalaman Dale menurut tafsiran Brunner,1966) Abstrak Simbol visual Rakaman audio, radio/ gambar kaku Ikonik Gambar bergerak Bahan pameran Lawatan Tunjukcara Pengalaman melalui lakonan / drama Enaktif Pengalaman tiruan Pengalaman sebenar Simbol/ verbal

18 Nota Haz KDP OUM 2007 Klasifikasi Media Pengajaran MEDIA PENGAJARAN Media Cetak MEDIA BUKAN CETAK MEDIA BUKAN TAYANG Media Tayang

19 Nota Haz KDP OUM 2007 Media Bukan Cetak Media Tayang Filem Jalur Bahan Legap Transparensi Perisian Komputer Filem & Video Video Interaktif Media Bukan Tayang Bahan Grafik (Lukisan/carta/graf / poster/kartun ) Gambar Kaku (gambar / foto/ kad imbasan) Bahan Pamer (Model/’mock-up’/ boneka/realia/diorama) Papan Pengajaran Bahan Audio

20 Nota Haz KDP OUM 2007 Media Bukan Tayang 2 Dimensi Lukisan Carta Graf Poster Kartun Gambar Foto Kad imbasan 3 Dimensi Realia Realia awet Spesimen Model Diorama Boneka ‘Mobile’ Topeng Papan Pengajaran Papan kapur Papan putih Papan Flanel Papan magnet Papan gulung Papan selit Papan pepaku Papan berita

21 Nota Haz KDP OUM 2007  Membantu guru memberi tumpuan kpd pelajar yang berbeza aras/ tahap kecerdasan  Membantu guru mencapai objektif pengajaran  Membantu guru menjelaskan sesuatu perkara  Menarik minat pelajar untuk beri tumpuan pada pelajaran  Memudahkan Proses Komunikasi Kepentingan Media Pengajaran

22 Nota Haz KDP OUM 2007 Pemilihan Media Pengajaran Terdapat beberapa perkara perlu ditimbangkan dalam memilih media pengajaran. Access ACTION Kesediaan akses di sekolah Cost Kos biaya sesuatu media. Technology Teknologi disediakan di sekolah Interactivity Organization Sokongan dari organisasi Novelty ‘ Media Baru ’ lebih menarik minat pelajar Komunikasi 2 arah. (Pembelajaran berkesan)

23 Nota Haz KDP OUM 2007 PEMILIHAN MEDIA PENGAJARAN ~ 4 Faktor asas dlm pemilihan MP: objektif pelajar kaedah praktikal

24 Nota Haz KDP OUM 2007 PEMILIHAN MP: Faktor Objektif (Padanan antara MP dgn objektif) Kemahiran Kemahiran Maklumat Sikap motor mental lisan MP Carta Filem Filem jalur Alat mudah alih Slaid Video Kit Latihan MP Alatan mudah alih Perkakasan latihan MP carta OHP filem slaid / pita kit latihan video MP filem slaid / pita video

25 Nota Haz KDP OUM 2007 Konsep perkembangan intelektual (Piaget, 1977) Konsep Skema - Struktur menatal yg disusun hasil dari interaksi persekitaran Konsep Asimilasi - Proses mengintegrasi maklumat yg ada dgn skema yg sedia ada Konsep Akomodasi - Proses meminda skema hasil dari proses asimilasi supaya dapat disesuaikan

26 Bagaimana manusia mengingat? Secara pasif 50% apa yg dilihat dan didengar 30% apa yg dilihat 20%apa yg didengar 10%apa yg dibaca

27 Nota Haz KDP OUM 2007 Bagaimana manusia mengingat? Secara aktif 80% apa yg disebut sambil lakukan 70% apa yg disebut dlm percakapan

28 Nota Haz KDP OUM 2007  Media adalah sesuatu yang perlu di dalam pendidikan. (Jika ada yang masih belum menggunakan media di dalam pengajaran… apa yang perlu, adalah perubahan sikap.)  Pemilihan media perlu disuaikan dengan kebolehan, situasi, dan keadaan masing- masing Rumusan


Download ppt "Nota Haz KDP OUM 2007 TOPIK 3: MEDIA PENGAJARAN Nota Haz KDP OUM 2007 KONSEP MEDIA ~ Media atau medium (saluran komunikasi ) ~ Media atau medium (saluran."

Similar presentations


Ads by Google