Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FITRAH MANUSIA.

Similar presentations


Presentation on theme: "FITRAH MANUSIA."— Presentation transcript:

1 FITRAH MANUSIA

2 PENGERTIAN FITRAH MANUSIA
Mengikut Kamus Dewan (1998) perkataan fitrah berasal daripada Bahasa Arab yang membawa erti sifat semula jadi, bakat, pembawaan atau perasaan keagamaan Fitrah manusia boleh diertikan sebagai sifat insan yang mempunyai bakat atau potensi semula jadi serta perasaan keagamaan. Aa Gym (2005) mendefinisikan fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir dan belum pernah disentuh atau diubah.

3 Rogers (1951) menyatakan manusia berkeupayaan untuk menjadi positif dan baik
Ini bererti fitrah merupakan: i Suatu pemberian atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sama ada dalam bentuk fizikal atau mental. ii Suatu ketetapan Tuhan sejak manusia itu belum dilahirkan merangkumi aspek potensi, bakat semulajadi, keupayaan mental dan fizikal.

4 PERSPEKTIF AGAMA

5 Menurut tokoh Islam, fitrah manusia merujuk kepada satu ketetapan dan pemberian Tuhan sejak lahir berlandaskan aspek-aspek seperti bakat, mental, emosi dan fizikal. Manusia adalah sebaik-baik kejadian yang diciptakan oleh Allah S.W.T di muka bumi. Akal yang dikurniakan oleh Tuhan membezakan kejadian manusia dengan makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini.

6 Ini bererti agama Islam percaya manusia yang dijadikan di dunia ini mempunyai keperluan-keperluan tertentu mengikut kejadiannya iaitu: (a) Kehidupan beragama Kehidupan beragama merupakan fitrah manusia muka bumi ini. Ini ditegaskan Allah S.W.T dalam Al-Quran.

7 “Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah S.W.T hanyalah Islam”
(Surah Al Imran : 19) Dengan mengenali pencipta Nya, manusia akan mensyukuri keunikan kejadian manusia dan menyebabkannya menghargai setiap bakat, kebolehan dan keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah S.W.T kepada setiap hambanya.

8 ASPEK PENTING DALAM POTENSI MANUSIA
Perkembangan Intelek ~ dapat dilihat daripada daya pemikiran, cara seseorang itu berfikir untuk menyelesaikan masalah, merka cipta dan kebolehan menaakul. 2. Perkembangan Rohani ~ merujuk kepada kepercayaan beragama, nilai dan norma masyarakat serta perlakuan peribadi individu. 3. Perkembangan Sosial ~ hubungan individu dengan orang lain. Tingkah laku dan budi pekerti yang baik membolehkan individu tersebut diterima baik oleh orang lain.

9 4. Perkembangan Emosi ~ dapat dilihat sebagai suatu keadaan di mana seseorang itu dapat memahami perasaan diri sendiri dan orang lain dan berupaya mencapai kesedaran, keinsafan, bertanggungjawab dan boleh dipercayai. 5. Perkembangan Jasmani ~ kebolehan dan keupayaan fizikal dalam bentuk kemahiran psikomotor dalam aktiviti permainan dan bersukan.

10 FITRAH KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF BIOLOGI
Manusia dilahirkan dengan mempunyai keunikkan tersendiri dan anugerah yang tidak ternilai daripada Allah S.A.W. Manusia mempunyai keunikkan meliputi seluruh bidang kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan agama, budaya) Fitrah manusia dari pespektif biologi melibatkan aspek-aspek genetik, iaitu : Baka Faktor persekitaran

11 ASAS-ASAS GENETIK Baka Mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek:
i Mental – tahap kecerdasan seseorang ii Fizikal – warna rambut, mata, kulit, tinggi, rendah dan sebagainya. iii Emosi – temperamen atau kesabaran dalam menghadapi cabaran.

12 2. Faktor persekitaran Persekitaran turut menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia daripada aspek: i Latar belakang keluarga (pengasuhan dan pendidikan) ii Pengaruh rakan sebaya (keperibadian positif) iii Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat (pembentukan falsafah hidup) iv Sumber teknologi (maklumat yang diperolehi) v Guru dan sekolah (melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggunggajawab)

13 KONSEP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
“Awak kelihatan ramping dan matang sekarang berbanding semasa di sekolah menengah dahulu”

14 KONSEP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
Istilah ramping bermaksud pertumbuhan Ianya merujuk kepada perubahan fizikal (kaki & tangan memanjang, kepala membesar, berat badan bertambah, pembendaharaan kata bertambah Dengan kata lainnya mewakili perubahan kuantitatif atau gambaran kepada perubahan fizikal

15 Istilah matang bermaksud perkembangan
Ianya bersifat kunatitatif dan kualitatif di mana ianya berlaku berterusan terhadap manusia dan binatang Perubahan yang berlaku adalah secara tertib dan kekal untuk jangka masa yang lama. Tetapi sekiranya berlaku perubahan penurunan berat badan selepas diserang penyakit yang berpanjangan, ianya bukan dianggap perkembangan Lima Jenis Perkembangan Manusia : Perkembangan Rohani – berkaitan dengan Tuhan Perkenbangan Kognitif – pemikiran Perkembangan Sosial – perhubungan antara manusia Perkembangan Fizikal – perubahan tubuh badan Perkembangan Emosi – perubahan personaliti individu

16 Perkembangan kelima-lima aspek ini berlaku tidak sama antara individu
Banyak perubahan yang berlaku semasa perkembangan adalah hasil dari perkembangan dan kematangan Kematangan adalah merujuk kepada perubahan tingkahlaku yang bebas dari pengaruh persekitaran, perubahan ini dikawal oleh baka iaitu berlaku secara fitrah dan bersahaja.

17 PRINSIP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN(PP)
PP dari umum kepada khusus – bayi menangis kemudiannya berfokus kepada yang khusus seperti lapar, sakit dsb PP berlaku berdasarkan peningkatan kerumitan – dari otot kasar ke otot halus PP berlaku pada kadar yang berbeza PP berlaku mengikut tertib – kematangan berlaku dari kepala mendahului tangan dan kaki PP berlaku secara beransur-ansur

18 2.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MANUSIA
2.3.1 Faktor Endogen(dalam individu) Dibawa oleh individu sejak dlm kandungan hingga kelahiran. Faktor keturunan atau pembawaan Cth: Baka Faktor Rh darah Pemakanan Kesan X-Ray Kesihatan Ibu Emosi Ibu Dadah dan Alkohol Umur Ibu Merokok Teratogenik dan Penyakit Ibu

19 2.3.2 Faktor Eksogen Faktur yg datang dari luar diri individu. Cth: Pemakanan Keluarga Rakan Sebaya Sekolah Tempat Tinggal Media Elektronik dan Sebaran Am Pusat Ibadat Persekitaran Dunia

20 Teori Perkembangan Kematangan Arnold Gesell
Arnold Lucius Gesell( ) ahli psikologi perkembangan. Perkembangan mementingkan baka(dalaman) sebagai penggerak utama terhadap perkembangan Ciri-ciri tertentu akan muncul apabila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian Peringkat perkembangan berbeza kerana kadar pertumbuhan yg berlainan. Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek lain yg membawa kpd perkembangan seterusnya.

21 Teori Perkembangan Arnold Gesell
UMUR CIRI-CIRI Lahir tahun Masa perkembangan yang lancar tahun Masa transisi : keperluaan sekolah, rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan tahun Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan tahun Masa transisi : konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan tahun Masa penyatuan : persediaan untuk menghadapi alam dewasa

22 Teori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst
Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yg sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu(Atan Long,1980). Tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yg perlu dikuasai oleh individu utk menambah penguasaan terhadap persekitaran(Newman dan Newman,1999) Individu mesti menyelesaikan tugasan pada setiap peringkat perkembangan pada satu tahap, jika tidak individu itu akan mengalami masalah pada peringkat yang berikutnya.

23 Robert Havighurst menekankan bahawa perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya.
Dlm kehidupan kanak-kanak sehingga dewasa dan seterusnya tua, individu harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas perkembangan yg telah ditetapkan oleh masyarakat dan budaya di mana individu tersebut tinggal.

24 TUGAS-TUGAS PERKEMBANGAN HAVIGHURST
PERINGKAT BAYI – AWAL KANAK-KANAK ( 0 –2 TAHUN) PERINGKAT PERTENGAHAN KANAK-KANAK ( 2 –3 TAHUN) PERINGKAT PRA-SEKOLAH ( 4 – 6 TAHUN) PERINGKAT SEKOLAH RENDAH (6 – 12 TAHUN) PERINGKAT AWAL REMAJA (12 – 18 TAHUN) PERINGKAT AKHIR REMAJA (18 – 22 TAHUN) PERINGKAT AWAL DEWASA (22 – 34 TAHUN) PERINGKAT PERTENGAHAN DEWASA (34 – 60 TAHUN) PERINGKAT AKHIR DEWASA (60 – 75 TAHUN) PERINGKAT TUA ( 75 TAHUN KE ATAS)

25 PERINGKAT BAYI - AWAL KANAK-KANAK ( 0 - 2 TAHUN)
CUBA JALINKAN HUBUNGAN KASIH SAYANG DENGAN IBU BAPA, ADIK-BERADIK DAN PENGASUHNYA. SISTEM DERIA, PERSEPSI DAN FUNGSI MOTOR BERANSUR-ANSUR MENJADI MATANG. PERINGKAT PERTENGAHAN KANAK-KANAK ( 2 –3 TAHUN) BOLEH MELAKUKAN PELBAGAI PERGERAKAN BERKOMUNIKASI DDALAM BAHASA MUDAH BOLEH TERLIBAT DALAM PERMAINAN FANTASI SUKA BERCAKAP DAN BERMAIN SEORANG DIRI MEMBAYANGKAN DIRINYA BERADA DALAM SITUASI YANG DIALAMI OLEH PERSONALITI YANG DISUKAINYA BELAJAR MENGAWAL PERGERAKAN DIRI DAN BELAJAR MENGAWAL EMOSI

26 PERINGKAT PRA-SEKOLAH ( 4 – 6 TAHUN)
BERKAWAN DAN BERMAIN DENGAN KANAK-KANAK LAIN DI SEKITAR RUMAHNYA BELAJAR PERANAN IKUT JANTINA MULA MEMBENTUK PANDANGAN TERHADAP DIRI SENDIRI – TEORI KENDIRI MELALUI PERKEMBANGAN MORAL PERINGKAT AWAL – KANAK-KANAK BERKELAKUAN BAIK UNTUK MENGELAKKAN HUKUMAN (KOHLBERG, 1976) PERINGKAT SEKOLAH RENDAH ( 6 – 12 TAHUN) MEMASUKI SEKOLAH DAN BELAJAR BERSAHABAT PERKEMBANGAN KOGNITIF – PERINGKAT OPERASI KONKRIT BOLEH MENILAI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN MELIBATKAN DIRI SEBAGAI AHLI PASUKAN SESUATU PERMAINAN / PERSATUAN.

27 AWAL REMAJA ( 12 – 18 TAHUN) AKHIR REMAJA ( 18 – 22 TAHUN)
MENCAPAI KEMATANGAN FIZIKAL PERKEMBANGAN KOGNITIF – PERINGKAT OPERASI FORMAL PERKEMBANGAN EMOSI – INGINKAN KEJAYAAN DAN PENGHARGAAN SERTA LEBIH MAMPU MENGAWAL EMOSI. MEMBENTUK KUMPULAN RAKAN SEBAYA – MULA TERTARIK KEPADA RAKAN DARI JANTINA BERLAINAN AKHIR REMAJA ( 18 – 22 TAHUN) CUBA MENDAPAT OTONOMI DARIPADA IBU BAPA MEMBENTUK IDENTITI MENGIKUT JANTINA MELALUI PERGAULAN SOSIAL – MENERAP / MEMATUHI NILAI MORAL MASYARAKAT TAMAT BELAJAR DAN DALAM PROSES MEMILIH KERJAYA YANG SESUAI

28 PERTENGAHAN DEWASA (34 - 60 TAHUN)
AWAL DEWASA (22 – 34 TAHUN) MENEROKA PERSAHABATAN INTIM DENGAN RAKAN YANG BERLAINAN JANTINA PASANGAN YANG TELAH BERKAWIN AKAN MENGASUH DAN MENDIDIK ANAK MEMANTAPKAN DIRI DALAM PEKERJAAN DAN MEMBENTUK GAYA HIDUP (LIFESTYLE) PERTENGAHAN DEWASA ( TAHUN) MENJADI KETUA DALAM PEJABAT / MAHIR DALAM PEKERJAAN INDIVIDU YANG BERJAYA – BAHAGIA DALAM KELUARGA DAN DAN KEHIDUPANNYA MELIBATKAN DIRI DALAM KERJA-KERJA AMAL

29 TUA (75 HINGGA MENINGGAL DUNIA)
AKHIR DEWASA ( 60 – 75 TAHUN) INDIVIUD YANG BERJAYA AKAN DIHORMATI AKAN BERPUAS HATI DAN BERSYUKUR ATAS TAKDIR TUHAN MENGUBAH TENAGA KE ARAH LAIN – BERIBADAT / KERJA-KERJA AMAL TUA (75 HINGGA MENINGGAL DUNIA) TERPAKSA MENANGANI MASALAH KESIHATAN OLEH PEREDARAN UMUR INDIVIDU YANG BERJAYA – AKAN MENGENANG ZAMAN MUDANYA DENGAN GEMBIRA DAN BERPUAS HATI MERASA TENANG MENANTI SAAT KEMATIAN – TELAH MENYEMPURNAKAN SEGALA TANGGUNGJAWABNYA TERHADAP KELUARGA DAN MASYARAKAT.

30 Perkembangan Kanak-kanak hingga remaja
Lahir Hingga Awal Kanak-kanak (0-6 tahun). Pertumbuhan ketinggian 12 inci setahun. Pertambahan berat badan 5 paun setahun. Panjang badan masa lahir 4 kali ganda panjang muka. Permulaan tahap ini kanak-kanak mempunyai semua gigi susu. Belajar makan makanan pepejal, berjalan, bercakap, membuang najis dan pengubahsuaian emosi Berajar perbezaab jentina Membentuk konsep betul salah

31 Havighurst berpendapat:
Kanak-Kanak (6-12 tahun) Belajar kemahiran fizikal untuk bermain Membentuk konsep diri yang sihat Menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira Awal Remaja dan Remaja (12 – 18 tahun) Menggunakkan fungsi badan dan deria dengan berkesan Belajar tanpa bantuan Boleh mengurus kewangan peribadi

32 2.5.2 Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget
Dua proses utk membina kefahaman: Organisasi Adaptasi Equilibrasi Dua cara proses adaptasi: Proses asimilasi-menambah maklumat baru Proses akomodasi-mengubahsuai skemata sedia ada utk memahami maklumat baru. Bila berlaku ketidakseimbangan kena buat organisasi atau adaptasi semula pada skemata utk mendapat keseimbangan.

33 Peringkat Perkembangan Kognitif Mengikut Jean Piaget
Umur Peringkat Cara Berfikir 0-2 tahun Deria motor Mengguna deria motor dan deria yg lain meninjau dan memahami persekitaran 2-7 tahun Praoperasi Berfikir secara simbolik utk menyelesaikan masalah tetapi pemikiran masih tidak logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yg berlainan.

34 sambungan….. 7-11 tahun Operasi konkrit Berfikir secara logik dan konkrit. Boleh selesai masalah secara cuba-jaya 12 tahun ke atas Operasi formal Berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan akibat jangka panjang sesuatu aksi.

35 Teori Perkembangan Psikososial Erikson
Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip,iaitu : Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. Perkembangan manusia mengikut tahap- tahap yang tertentu.

36 sambungan…Erikson Setiap tahap mempunyai konflik dan
konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya.

37 Tahap Perkembangan Manusia Berdasarkan Teori Erikson
Peringkat Umur Konflik Pertama 0-18 bulan Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya - Bayi mesti menjalinkan hubungan kasih sayang serta kepercayaan dengan pengasuhnya atau dia tidak percaya kepada pengasuhnya Kedua 18 bulan-3 tahun Tahap autonomi lawan rasa malu atau sangsi - Tenaga kanak-kanak disalurkan bagi perkembangan fizikal seperti berjalan, menggenggam dsb tetapi mungkin membentuk perasaan malu / sangsi sekiranya tidak diurus dengan baik Ketiga 3 tahun-6 tahun Tahap inisiatif lawan rasa bersalah - Kanak-kanak berinisaitif melakukan sesuatu , kemungkinan juga diselubungi perasaan bersalah Keempat 6 tahun-12 tahun Tahap ketekunan/industri lawan rasa rendah diri - Kanak-kanak tekun melakukan sesuatu kemahiran baru sekiranya menghadapi risiko maka menjadikan perasaan rendah diri, kegagalan dan tidak cekap

38 sambungan…..Erikson Kelima 12 tahun-18 tahun Keenam 18 tahun-35 tahun
Tahap indentiti lawan kekeliruan peranan - Mereka mesti berjaya mencari identiti dalam semua aspek kehidupan sekiranya tidak berjaya akan berlaku kekeliruan identiti Keenam 18 tahun-35 tahun Tahap Kerapatan/intimasi lawan pengasingan diri - Biasanya pada tahap ini mereka dapat membina hubungan yang rapar sesama rakan sekiranya tidak meraka akan merasa terasing Ketujuh 35 tahun-60 tahun Tahap generativiti lawan stagnasi - Tahap ini mereka mencari jalan untuk memeuaskan hati diri sendiri dan memberi sokongan dan galakan kepada generasi akan datang Kelapan 60 tahun ke atas Tahap intergriti ego lawan putus asa - Pada tahap ini mereka berkehendakkan dirinya diterima dalam masyarakat dan mereka akan merasa puas sekiranya tidak mereka akan merasa putus asa.

39 Teori Penaakulan Moral Kohlberg
Kanak-kanak kecil percaya peraturan mesti diikuti dan dipatuhi. Kita dapat lihat di mana masalah disiplin banyak berlaku di sekolah menengah berbanding di sekolah rendah. Kenapa ? Jawapannya kanak-kanak akan patuh kepada peraturan sekiranya mereka melanggarnya akan menerima hukuman. Berdasarkan situasi inilah lahirnya teori ini.

40 2. LAWRENCE KOHLBERG Tahap Prakonvensional Peringkat 1: Orientasi dendaan dan kepatuhan. Peringkat 2: Orientasi instrumental relativis. Tahap Konvensional Peringkat 3: Orientasi persetujuan antara individu atau good boy-nice girl. Peringkat 4: Orientasi undang-undang dan peraturan. Tahap Poskonvensional Peringkat 5: Orientasi contract-legalistic. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika sejagat. 4/8/2017

41 1. TEORI PERKEMBANGAN MORAL
LAWRANCE KOLHBERG - Prof di Universiti Havard sekitar 1970-an - Teorinya banyak bergantung pemikiran Jean Piaget & John Dewey - Mengkaji perkembangan kanak-kanak dari segi kognitif dan moral selama 20 tahun

42 Tahap 1 : Orientasi kepatuhan dan hukuman
Pemikiran moral berorientasikan egosentrik – untuk diri sendiri Hedonisme – pelakuan yang baik akan mendatangkan kebaikan. Situasi melanggar atau mematuhi peraturan. Kesan melanggar peraturan akan dikenakan hukuman atau dendaan.Terdapat juga unsur ganjaran sekiranya mereka patuh pada undang-undang

43 Tahap 2 : Orientasi individu dan keseimbangan
Dikenali juga dengan orientasi asas dan saluran. Sesuatu tindakan yang baik adalah saluran untuk memuaskan kehendak diri dan orang yang disayangi. Kanak-kanak juga menyedari bahawa orang lain juga mempunyai kehendak dan kemahuan sama dengannya.

44 Tahap 3 : Orientasi persetujuan antara individu
Kanak-kanak melakukan perbuatan yang baik dan bermoral semata-mata memenuhi harapan orang yang disayangi.

45 Tahap 4 : Orientasi arahan dan undang-undang
Melihat orang lain sebahagian dari order sosial. Individu merujuk dan patuh secara muktamat kepada norma- norma masyarakat, peraturan dan undang-undang.

46 TAHAP 5 : ORIENTASI KONTRAK SOSIAL
Mempertahankan hak-hak asasi, nilai-nilai dan sebarang kontrak sosial yang telah dipersetujui dalam masyarakat. Manusia mempunyai pendapat berbeza perlu ada persetujuan @ konsensus yang adil. Peraturan yang digubal adalah fleksibel sekiranya tidak bertentangan dengan masyarakat.

47 TAHAP 6 : ORIENTASI PRINSIP ETIKA SEJAGAT.
Peringkat tertinggi dalam pemikiran moral kerana melibatkan soal falsafah. Peringkat ini individu sering mempertikaikan nilai dan norma & prinsip dan norma. Yang dianggap betul ialah satu prinsip pilihan sendiri yang sesuai dan di terima masyarakat tanpa mengira masa dan keadaan. Contohnya prinsip keadilan, kebajikan,persamaan hak,tidak menggunakan orang lain untuk kepentingan diri dan menghormati maruah individu.

48 Teori-Teori Perkembangan Manusia
Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Tiga alam kesedaran: i) Alam sedar--pemikiran, perasaan dan ingatan. ii) Alam pra-sedar--pengalaman, ingatan persepsi dan perasaan. iii) Alam tidak sedar--bahagian terbesar dan pendorong asas kpd tingkah laku. Mengandungi semua naluri serta keinginan manusia.

49 Tiga elemen perkembangan personaliti manusia; i) Id - mementingkan keseronokan, diwarisi, gejala bawah sedar, tenaga primitif, tidak rasional dan berkehendakkan kepuasan. ii) Ego - mengutamakan pemikiran logik, berkembang secara berperingkat, elemen tahap sedar, penuh dgn persepsi, inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan diri. iii) Superego - menyerupai hati nurani, kawal ego dan id, bermoral, berkembang kerana pengaruh persekitaran, mengawal tingkah laku mengikut peraturan masyarakat,ada ganjaran dan hukuman.

50 Peringkat Perkembangan Mengikut Sigmund Freud
Umur Peringkat 0-18 bulan Oral 2-4 tahun Anal 4-6 tahun Falik 6-12 tahun Latensi 12 tahun ke atas Genital

51 Teori Perkembangan Behaviorisme dan Sosial Kognitif
Teori Behaviorisme menekankan tingkah laku yg dapat dilihat dan diukur. Perubahan berlaku kerana pengalaman Benda yg wujud boleh dilihat dan diperhatikan Pemikiran tidak dapat dilihat tetapi pemerhatian boleh dibuat terhadap perlakuan yg dizahirkan. Tiga versi utama pendekatan behaviorisme ialah Teori Pelaziman Klasik Pavlov, Teori Operan Skinner dan Teori Sosial Kognitif Bandura

52 (b) Teori Pelaziman Operan Skinner
B.F. Skinner( ) menyatakan perlakuan harus diperhati dlm jangka masa yg panjang. Membentuk perlakuan yg kompleks drp perlakuan yg mudah. Menjalankan kajian menggunakan tikus dan burung merpati. Menghasilkan Skinner Box. Skinner(1953) berpendapat gerak balas boleh dikuatkan(diulang) atau dihapuskan(tidak diulang) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan. Faktor ganjaran(peneguhan positif) dan dendaan(peneguhan negatif) boleh membentuk perkembangan individu

53 (c) Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977)
Merupakan teori kognitif sosial(Bandura, 1986) yg menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif, kelakuan dan ajen penentu persekitaran. Teori pembelajaran ini menekankan peranan kognitif dan persekitaran dlm perkembangan. Kebanyakan kelakuan manusia dipelajari melalui pemerhatian terhadap permodelan

54 Empat langkah proses peniruan oleh Bandura:
Tumpuan kpd tingkah laku model (attention). Penyimpanan iaitu mengenkod peristiwa itu dlm sistem ingatan (retention). Mengingat atau menghasilkan apa yg disimpan dlm bentuk tingkah laku (reproduction). Motivasi (motivation) yg secukupnya utk menghasilkan tingkah laku, cth pemberian peneguhan.

55 2.5.5 Teori Ethologi Lorenz Mengkaji tingkah laku manusia dan binatang dlm keadaan semula jadi. Evolusi dan faktur biologi berperanan penting dlm perkembangan manusia dan pengalaman awal individu adalah penting. Lorenz(1965) memerhati tingkah laku sekumpulan anak angsa. Kesimpulannya kita tidak akan memahami perkembangan kanak-kanak sekiranya kita tidak memerhati tingkah laku dlm persekitaran semula jadi mereka.

56 sambungan…. John Bowlby(1969,1989) mengaplikasikan teori ethologi dlm teori perapatan (Theory of Attachment) menyatakan semua haiwan termasuk manusia dilahirkan dgn program biologi yg boleh menghasilkan isyarat yg membawa kpd perkembangan tingkah laku sosial spt perapatan. Perapatan bermaksud kasih sayang yg kuat yg mengikat seseorang kpd seorang yg lain. Hubungan perapatan yg kuat semasa kecil akan memberi kesan sepanjang kehidupan individu.

57 Teori Perkembangan Ekologikal
Menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan organisma. Dikemukakan oleh Bronfenbrenner(1979) yg melihat persekitaran ekologikal manusia berdasakan hubungannya dgn konteks di mana individu itu berinteraksi. Lima sistem persekitaran ekologikal ialah: (a) Sistem Mikro (d) Sistem Makro (b) Sistem Meso (e) Sistem Krono (c) Sistem Ekso

58 Sistem Mikro ialah persekitaran yg paling hampir dgn individu, cth rumah dan bilik darjah.
Sistem Meso merujuk kpd hubungan individu dgn individu lain dlm persekitaran di mana individu itu berkembang, cth rumah, sekolah dan jiran. Sistem Ekso merujuk kpd keadaan yg tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga, cth tempat kerja ibu bapa. Sistem Makro ialah persekitaran yg abstraks, merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi. Sistem Krono merujuk kpd peristiwa dan transisi yg berlaku dlm persekitaran individu sepanjang hayatnya.

59 Sekian, terima kasih.


Download ppt "FITRAH MANUSIA."

Similar presentations


Ads by Google