Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TERJEMAHAN AYAT 57. Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai berita gembira di hadapanNya (sebelum diturunkan hujan). Sehingga apabila angin itu mengangkat.

Similar presentations


Presentation on theme: "TERJEMAHAN AYAT 57. Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai berita gembira di hadapanNya (sebelum diturunkan hujan). Sehingga apabila angin itu mengangkat."— Presentation transcript:

1

2 TERJEMAHAN AYAT 57. Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai berita gembira di hadapanNya (sebelum diturunkan hujan). Sehingga apabila angin itu mengangkat awan yang berat (tebal). Kami halaukan (terbangkan) ke negeri (yang tanahnya) mati, maka Kami turunkan air di sana, dan Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam buah-buahan. Begitulah Kami mengeluarkan orang-orang yang sudah mati, mudah-mudahan kamu beringat. Dan negeri (yang tanahnya subur) mengeluarkan tanan-tanaman dengan izin Tuhannya. Dan (negeri yang tanahnya) tidak baik, tidak ada yang tumbuh melainkan dengan payah. Begitulah Kami menjelaskan keterangan itu bagi kaum yang berterima kasih.

3 PROSES KEJADIAN HUJAN Matahari Air Wap Membentuk awam komulus( Awan Hitam) Turun hujan dalam bentuk titisan.

4 Pengajaran Ayat Memikirkan kejadian angin, awan dan hujan boleh mendekatkan diri kpd Allah. Semua kejadian alam ini adalah rahmat Allah utk manusia dan kehidupan lain. Manusia hendaklah menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan sebaiknya utk faedah kehidupan. Allah berkuasa menghidupkan manusia dan membangkitkannya semula

5 Penghayatan Bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Sentiasa yakin dengan kebenaran Al- Quran. Rajin membuat kajian dan penyelidikan. Reda dengan ketentuan Allah SWT.

6 ARAHAN TUGASAN Buat Nota Tajuk modul 2. Jawab soalan dari modul 2. Tulis dalam buku nota. Bincangkan dalam kumpulan tajuk modul 9. Setiap kumpulan menulis hasil perbincangan pada kertas mahjong atau kertas manila kad. Semua kerja ini akan dilihat pada hari Selasa 21/1/2003.

7


Download ppt "TERJEMAHAN AYAT 57. Dan dialah yang mengirimkan angin sebagai berita gembira di hadapanNya (sebelum diturunkan hujan). Sehingga apabila angin itu mengangkat."

Similar presentations


Ads by Google