Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan Tempat Bertugas: Kolej Tun Datu Tuanku Hj Bujang Miri.

Similar presentations


Presentation on theme: "Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan Tempat Bertugas: Kolej Tun Datu Tuanku Hj Bujang Miri."— Presentation transcript:

1

2 Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan Tempat Bertugas: Kolej Tun Datu Tuanku Hj Bujang Miri.

3 DIMULAKAN DGN BISMILLAH

4 DEMI UNTUK SEBUAH KEJAYAAN ILMU YANG PENUH DI DADA MESTILAH DIIRINGI DENGAN TEKNIK MENJAWAB YANG BERKESAN razzyy.com

5 MENGAPA PERLU TEKNIK MENJAWAB SUPAYA JAWAPAN TEPAT DAN BETUL SUPAYA ELAK KEHILANGAN MARKAH SUPAYA JAWAPAN TERSUSUN SUPAYA PEMERIKSA SENANG FAHAM SUPAYA MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN (KUNCI KATA) ELAK JAWAPAN YANG MENYELEWENG razzyy.com

6 MAHU MARKAH LEBIH ATAU TIDAK MAHU KEHILANGAN MARKAH APA MESTI BUAT ????????????? HAYATILAH CERAMAH INI HINGGA SELESAI razzyy.com

7 PUNCA KEGAGALAN MURID PUNCA KEGAGALAN MURID SIKAP SEBELUM EXAM ACUH X ACUH X YAKIN DIRI MALAS X MOTIVASI DEWAN EXAM GOPOH PANIK X CEKAP URUS MASA X SIHAT razzyy.com

8 MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM ALHAMDULILLAH! TULISAN MURID NI KEMAS DAN MUDAH DI BACA MACAM MANA NAK SKOR SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM? razzyy.com

9 Ye ke? Tapi aku rasa selama ini engkau tak pernah pun dapat A dalam peperiksaan sekolah…. kalau tak D,E la jwbnya. Aku tak heran ngan kertas Pendidikan Islam ni, kacang aje!! 1.PANDANGAN REMEH TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM razzyy.com

10 CARA MENGATASI Tukar anggapan Mata pelajaran Pendidikan Islam – –Ibadah dan amalan –Maruah sebagai umat Islam –Peperiksaan Kefahaman yang mantap dalam mata pelajaran Pendidikan Islam razzyy.com

11 2. MURID KURANG /TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN ISLAM razzyy.com

12 ANTARANYA i. TIDAK MENGUASAI PEMBACAAN, PENULISAN DAN AYAT HAFAZAN DALAM AL-QURAN DAN HADIS ii. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS TULISAN JAWI iii. TIDAK DAPAT MEMBERI ISTILAH/DEFINISI YANG TEPAT razzyy.com

13 AKIBATNYA : MURID KURANG MINAT DAN TIDAK MEMBERI PERHATIAN SEPENUHNYA TERHADAP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MURID SERING MEMBUAT PERSIAPAN TERAKHIR

14 CARA MENGATASI Kuatkan semangat Latihtubi Kelemahan diri perlu dijadikan sebagai pemangkin untuk berubah BUKAN sebagai penghalang Jangan takut untuk berubah Sabar dalam setiap usaha > target A Istiqamah razzyy.com

15 3. KURANG PENGETAHUAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN YANG BETUL razzyy.com

16 AKIBATNYA TIDAK DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN YANG BERKESAN TIDAK DAPAT MENJAWAB MENEPATI SKEMA PEMARKAHAN PMR

17 PERSEDIAAN CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM SEMUA PELAJAR MESTI MEMILIKI BUKU RUJUKAN NOTA RINGKAS TETAPI PADAT MENGIKUT BAB ADA SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS TAHU TAJUK SECARA TERPERINCI TAHU BENTUK SOALAN YANG TELAH KELUAR PENGUASAAN BAHASA MELAYU TAHU TEKNIK MENJAWAB DOA DAN TAWAKKAL KEPADA ALLAH razzyy.com

18 KENALILAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SUBJEK YANG PALING MUDAH UNTUK BERJAYA razzyy.com

19 KENAPA ?  AGAMA YANG KITA ANUTI  AMALAN HARIAN KITA  MUDAH MEMPELAJARINYA  SENANG UNTUK MENCONTOHI  TELAH TERBUKTI KEAGONGANNYA razzyy.com

20 “ Jadilah Kamu Orang yang Mengajar, Belajar dan Mendengar. Dan Janganlah Jadi Orang yang Keempat (yang tidak Mahu mengajar, Belajar dan Mendengar) Nescaya Kamu Binasa” Al-Hadis Mutiara Kata razzyy.com

21 Format Instrumen Pendidikan Islam PMR  Jenis Instrumen  Bilangan Soalan  Ujian Subjektif  Bahagian A – 2 Soalan (Jawab 1 soalan sahaja)  Bahagian B – 4 Soalan (Jawab semua soalan) razzyy.com

22 Format Instrumen Pendidikan Islam PMR  Jumlah Markah  Tempoh Ujian  Cakupan Konteks  Aras Kesukaran  100 Markah  2 Jam  Semua Tajuk T1- T3  P:K:C = 5:3:2 razzyy.com

23 BENTUK SOALAN Bentuk soalan terbahagi kepada dua:  Soalan terhad 2.Soalan tidak terhad razzyy.com

24 SOALAN TERHAD  Soalan jenis pengertian atau maksud.  Soalan ringkas/ tepat.  Soalan bukan KBKK  Memerlukan jawapan yang tepat, padat dan jelas.  Berpandukan kepada ayat yang diberi. razzyy.com

25 SOALAN TIDAK TERHAD(KBKK )  Mengaitkan dengan suasana semasa.  Memberi pendapat atau pandangan sendiri.  Menguji kemahiran calon.  Berdasarkan fakta sebenar. razzyy.com

26 FORMAT DAN BENTUK SOALAN

27 Format Soalan 1 & 2 (Jawab satu soalan sahaja) Format atau bentuk soalan 1(a) & 2(a) Ayat Kefahaman: soalan pertama(i) dalam tulisan jawi samada versi rumi atau versi jawi. Soalan 1(b) & 2(b) Hadis Kefahaman Terjemahan Ayat dan Hadis tidak disertakan. Format atau bentuk soalan 1(c) & 2(c) Menulis petikan jawi / menulis perkataan yang bergaris. razzyy.com

28 BENTUK SOALAN SOALAN 1 DAN 2 a) BAHAGIAN TILAWAH AL QURAN BENTUK SOALAN:- 1.Menjawab soalan berdasarkan ayat al-Quran yang diberikan. 2.Menyatakan maksud bagi perkataan yang bergaris. 3.Menulis potongan ayat berdasarkan maksud yang diberi. 4.Soalan berkaitan dengan isi ayat. 5.Soalan kemahiran berfikir atau isu semasa. razzyy.com

29 b) BAHAGIAN HADIS BENTUK SOALAN:- 1. Menjawab soalan berdasarkan hadis yang diberi. 2. Menulis potongan hadis berdasarkan maksud yang diberi. 3. Menyatakan maksud bagi perkataan yang bergaris. 4. Soalan berkaitan dengan isi hadis. 5. Soalan berkaitan tajuk hadis. razzyy.com

30 Format atau bentuk soalan 1(c) & 2(c) Menulis petikan jawi / menulis perkataan yang bergaris. Contoh : Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. “ Salah memilih kawan adalah punca utama seseorang pelajar melakukan tingkahlaku negatif dan mengabaikan pelajaran” razzyy.com

31 Tulis perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. “ Bertakwalah kepada Allah (i) di mana sahaja kamu berada. Susulilah perbuatan (ii) buruk dengan melakukan perbuatan baik (iii) berakhlaklah terhadap orang lain dengan akhlak yang mulia (iv) razzyy.com

32 Format Soalan 3, 4, 5 & 6 (Jawab semua soalan)  3 (a) (b) Soalan akidah  (c) Menyusun ayat hafazan (tulis nombor sahaja).  4 (a) (b) (c) Soalan Ibadat.  5 (a) (b) Soalan Sirah  (c) Tokoh Islam  6(a) (b) (c) Soalan Adab dan Akhlak Islam. razzyy.com

33 SOALAN 3 BAHAGIAN AKIDAH BENTUK SOALAN:- 1. Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberikan. 2.Menjawab soalan berdasarkan ayat al quran yang diberikan. 3.Terus kepada soalan. razzyy.com

34 b) BAHAGIAN MENYUSUN AYAT HAFAZAN BENTUK SOALAN :- BENTUK SOALAN :- 1.Menyusun semula potongan ayat al quran mengikut tertib seperti dalam al quran. razzyy.com

35 SOALAN 4 BAHAGIAN IBADAT BENTUK SOALAN :- 1.Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberi. 2.Terus kepada soalan. 3.Menyatakan hukum bagi situasi yang diberikan. 4.Menyatakan istilah bagi ibadat yang dinyatakan. razzyy.com

36 MASALAH ATAU HUKUM DAN ALASAN  Hukum hendaklah apa yang ditetapkan oleh syarak ( mazhab syafie )  Jawapan boleh atau tidak boleh bagi sesuatu hukum tidak diterima.  Salah hukum, betul alasan tidak diberi markah.  Betul hukum dan alasan diberi markah. razzyy.com

37 PENGERTIAN SOLAT ISTILAH BAHASA Ucapan dan perbuatan yang bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam doa

38 Pengertian istinjak dan hukum Istinjak ialah perbuatan membersihkan qubul dan dubur selepas membuang air besar atau air kecil dengan mengunakan alat-alat tertentu Hukumnya wajib

39 TAYAMUM IALAH MENYAPU DEBU TANAH YANG SUCI KE MUKA DAN KEDUA-DUA BELAH TANGAN HINGGA KE SIKU DENGAN SYARAT-SYARAT TERTENTU DISERTAI DENGAN NIAT. PENGERTIAN TAYAMMUN

40 SOALAN 5 BAHAGIAN SIRAH BENTUK SOALAN:- 1.Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberi. 2.Terus kepada soalan. 3.Tokoh-tokoh Islam. razzyy.com

41 5. TAMADUN ATAU TOKOH  Jawapan mestilah mengikut kehendak soalan.  Jawab secara point / fakta ringkas  Markah diberi berdasarkan isi bukan jalan cerita.  Menghafaz fakta-fakta mengenai tokoh  Meneliti kesan dan pengajaran dari sesuatu peristiwa sejarah razzyy.com

42 SOALAN 6 BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK -biasanya calon perolehi markah tinggi BENTUK SOALAN 1.Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberi. 2.Terus kepada soalan. 3.Menjawab soalan berdasarkan gambar yang diberi. 4.Soalan kemahiran berfikir. razzyy.com

43 PANDUAN MENJAWAB SOALAN

44  Soalan yang berbentuk “Biodata/riwayat hidup”, berikan sekurang-kurangnya empat isi.  Soalan yang tidak meminta jumlah / bilangan jawapan, sila rujuk kepada markah.  Sebaik-baiknya berikan jawapan yang lebih daripada jumlah / bilangan jawapan yang dikehendaki. razzyy.com

45 PANDUAN MENJAWAB SOALAN  Jangan terkeliru dengan soalan yang bersambung yang memerlukan dua jawapan. Contoh; Jelaskan maksud Islam dan Iman. Jawapan; Islam; - Tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah SWT. Iman; - Berikrar dengan lidah, memebenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan segala anggota. razzyy.com

46 PANDUAN MENJAWAB SOALAN  Soalan yang meminta perbezaan, hendaklah dibuat kotak atau petak.  Sekiranya dibuat dalam ayat hendaklah menggunakan kata sendi atau kata hubung “Sedangkan” atau “Manakala”. Contoh; Nyatakan dua perbezaan di antara wuduk dan tayammum. razzyy.com

47 PANDUAN MENJAWAB SOALAN Wuduk (i) Air mutlak (ii) Enam rukun (iii) Digunakan untuk beberapa solat fardhu. (iv) Anggota wuduk empat. Tayammum - Debu tanah yang suci - Empat rukun - Hanya satu solat fardhu. - Anggota tayammum dua. razzyy.com

48 PANDUAN MENJAWAB SOALAN  Jangan memberi jawapan yang berulang-ulang.  Soalan yang berkaitan dengan hukum, nyatakan satu hukum sahaja, samada sah atau tidak sah, batal atau tidak batal. Contoh; Samsuri terlupa membaca Selawat ke atas Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir solat fardu Asar. Jawapan; Sah / tidak batal - alasannya membaca Selawat ke atas Nabi Ibrahim adalah sunat sahaja. razzyy.com

49 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN Baca soalan dengan teliti. Baca semua soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan. Tidak gopoh dan ghairah ketika menjawab. Tandakan soalan yang dirasakan cukup persediaan. Jawab semua soalan Jawapan calon hendaklah dalam tulisan rumi atau jawi kecuali menulis petikan jawi - tulisan jawi tidak digalakkan razzyy.com

50 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN Kalau soalan hanya fokus kepada pihak tertentu,jawapan mestilah fokus kepadanya jugak,jangan libatkan pihak lain. Contoh: Terangkan kelebihan menuntut ilmu terhadap pelajar. razzyy.com

51 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN Tapi kalau berbentuk umum,pelbagaikan fakta,jangan tumpukan hanya kepada satu pihak sahaja. Contoh: Terangkan kelebihan menuntut ilmu. Jawapan mesti la kepada individu, masyarakat, keluarga,negara dll razzyy.com

52 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN  Jawapan jangan menyeleweng. Jawapan hendaklah mengikut kehendak soalan bukan apa yang calon tahu.  Sering menyemak masa. 10 Minit pertama menyemak keseluruhan soalan. 1 soalan utama 20 minit X 5 soalan = 1 jam 40 minit.  Peruntukkan masa untuk menyemak jawapan. 10 minit masa menyemak.  Gunakan masa sepenuhnya. Masa yang diperuntukkan ialah 2 jam. razzyy.com

53 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN  Ada nombor soalan. Nombor jawapan hendaklah sama seperti nombor soalan. Contoh; 1 (a) (i), (ii), (iii). - jangan buat nombor sendiri  Ada tajuk yang merujuk kepada soalan. Contoh soalan; Apakah maksud hidayah. Tajuk soalan; M aksud hidayah. razzyy.com

54 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN  Diselang atau dibuat garisan yang memisahkan antara jawapan.  Gunakan muka surat baru apabila menjawab soalan bahagian yang berikutnya.  Tulisan yang mudah dibaca.  Gunakan dakwat pen yang terang dan jelas.  Contoh Jawp.Twr.doc Contoh Jawp.Twr.doc razzyy.com

55 KELEMAHAN YANG BOLEH DIATASI razzyy.com

56 MEMBUAT PILIHAN SOALAN YANG TIDAK TEPAT Bahagian A Soalan No.1 dan 2 (pilih satu soalan sahaja) Bahagian B Jawab semua soalan KELEMAHAN PERTAMA razzyy.com

57 Bolehkah jawab semua soalan? Boleh!!!!!!!!!!!!! Tetapi Selesaikan soalan yang menjadi pilihan dahulu ye!!!!!!!!! razzyy.com

58 JAWAB TIDAK MENCUKUPI SOALAN SEPATUTNYA DIJAWAB Kenapa ya ?????????? Sebab-sebabnya; KELEMAHAN KEDUA razzyy.com

59 1.Tidak baca arahan dengan lebih teliti. -Baca arahan terlebih dahulu 2.Tidak cukup masa. -Rancang masa 3. Tidak tahu jawab. -Baca dari sekarang razzyy.com

60 4. Jawab soalan yang boleh jawab dahulu - Cuba fikir jawapannya - Jangan lepas peluang biarkan soalan tidak berjawab 5. Banyakkan selawat razzyy.com

61 TIDAK MEMAHAMI SOALAN SEPENUHNYA PASAL APA ?? i.TIDAK BACA SOALAN HINGGA HABIS JANGAN KALUT NAK JAWAB LAGI !!!!! ii. BACA SAMBIL LEWA TUMPUKAN SEPENUHNYA KETIKA MEMBACA SOALAN iii. TIDAK GARIS ISI PENTING HAAAA GARIS LA ISI PENTING TUUUU!!!!!! Penyakit Lembu Gila.ppt KELEMAHAN KETIGA razzyy.com

62 TIDAK FAHAM ISTILAH-ISTILAH YANG ADA DALAM SOALAN. Apakah istilah yang kena faham ? I. Istilah soalan, Seperti : KELEMAHAN KEEMPAT BAGAIMANAKAH, APAKAH, MENGAPAKAH JELASKAN, TERANGKAN, NYATAKAN HIKMAH, FAKTOR, SEBAB BERLAKU razzyy.com

63 Contoh soalan : Jelaskan faktor-faktor remaja suka melakukan perkara mungkar? Soalan hendakkan mengapa? bukan cara atasi : Oleh itu - Rajin tengok dan faham soalan-soalan lama - Kerap buat latihan razzyy.com

64 Cara atasi: i. Fahami setiap istilah yang diperolehi dalam setiap tajuk ii. Catat semua istilah dan maksud 2.Istilah ilmu Sunatullah, iman, rububiyyah, uluhiyyah, fardu kifayah,khurafat, syura, syumul, nifak, mughallazah, khutbah, syirik, dalil naqli, razzyy.com

65 2 a. (i) TIDAK ADA PENGENALAN JAWAPAN (INTRO) KESANNYA; -Mungkin terpesong jawapan -Susah nak kesan soalan[semak] Siapa susah? Diri? Pemeriksa? KELEMAHAN KELIMA razzyy.com

66 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB

67  Tidak menulis nombor soalan atau nombor soalan sendiri. Contoh; 1 (a) (i) ditulis 1 (a) (a)  Terlalu yakin dan terus menjawab.  Tidak faham kehendak soalan. Contoh; Nyatakan istilah ibadah bagi situasi berikut: ( i ) Ahmad menunaikan solat dua rakaat sebelum menunaikan solat fardu Zohor. Calon menjawab, hukumnya sunat. Jawapan yang betul ialah Solat sunat rawatib. razzyy.com

68 KESILAPAN SEMASA MENJAAB  Memberi jawapan yang tidak menepati kehendak soalan. Contoh; Terangkan tiga jasa Saidina Abu Bakar as-Siddiq terhadap perkembangan Islam. Calon menjawab, -Beliau orang pertama memeluk Islam. -Beliau menjadi Khalifah Islam pertama. Jawapan yang betul ialah; - Memerangi orang murtad. - Memulakan usaha mengumpulkan Al-Quran. - Membebaskan orang Islam yang diseksa oleh orang kafir Quraisy. razzyy.com

69 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB  Jawapan yang tidak lengkap atau tergantung. Contoh; Apakah hukuman ke atas peminum arak yang pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah saw. Calon menjawab; -Disebat. Jawapan yang betul ialah; -Disebat sebanyak 40 atau 80 kali sebatan. razzyy.com

70 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB  Perbezaan yang salah (bagi soalan yang memerlukan perbezaan) Contoh; Jelaskan tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf. Calon menjawab; Kitab (i) Empat buah sahaja (ii) Isi kandungan lengkap mengandungi semua aspek kehidupan. Suhuf - Isi kandungannya mengenai hukum-hukum dasar sahaja. - Seratus suhuf razzyy.com

71 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB  Jawapan yang betul ialah; Kitab (i) Empat buah sahaja (ii) Isi kandungan lengkap mengandungi semua aspek kehidupan. Suhuf - Seratus suhuf - Isi kandungannya mengenai hukum-hukum dasar sahaja. razzyy.com

72 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB  Jawapan yang berulang-ulang. Contohnya; Berikan tiga kesan buruk terhadap orang yang meminum arak. Calon menjawab; - merosakkan kesihatan - mendapat penyakit - diserang penyakit jantung razzyy.com

73 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB Jawapan yang betul ialah; mendapat penyakit minda menjadi lemah bertindak mengikut nafsu razzyy.com

74 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB  Nama tokoh tidak tepat. Contoh: Senaraikan khalifah ar-Rasyidin selepas kewafatan Rasulullah. Calon jawab: 1.Abu Bakar b Atan 2.Umar b al-Khattab 3.Othman b Dollah 4.Ali b Ahmad 1/4 p/s:kalau tulis nama tokoh tanpa ‘bin’,diterima. razzyy.com

75 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB  Pendapat atau hujah yang lemah.  Tulisan yang tidak jelas.  Tidak menyemak jawapan sebelum keluar dari dewan peperiksaan.  Tidak menyusun kertas jawapan. razzyy.com

76 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB 1.Jawapan tanpa pendahuluan. - Jelaskan dua kelebihan solat Jawapan: i. ii. 2.Salah penggunaan bahasa - Apakah maksud Mahsyar Jawapan: Mahsyar ialah di mana manusia yang dibangkitkan akan dihimpun disitu razzyy.com

77 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB 3.Jawapan tidak lengkap - Jelaskan tiga syarat sah mengqasarkan solat bagi orang Islam dalam musafir. Jawapan: Musafir yang jauh Musafir tidak kurang dari dua Marhalah 4.Mengulangi isi jawapan yang sama. - Jelaskan dua kelebihan solat Jawapan: Terhindar daripada perbuatan mungkar Seseorang tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah razzyy.com

78 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB 5.Jawapan tersasar. - Berdasarkan hadis di atas nyatakan dua amalan mukmin selain solat. Jawapan: Sedekah Bersabar Puasa Haji 6.Mengulangi ayat yang tidak berfaedah. - Terangkan dua fungsi masjid pada zaman Rasulullah S.A.W Jawapan: Fungsi yang pertama sebagai tempat mesyuarat Fungsi yang kedua ialah tempat ibadat Tiada dalam hadis razzyy.com

79 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB 7. Menukar nombor soalan asal. Contoh: No2(a)(i) ditukar No11(a)1 atau No(a)1,2 8. Tulisan yang sukar dibaca seperti terlalu kecil. razzyy.com

80 CONTOH-CONTOH SOALAN YANG DIKEMUKAKAN SOALAN ARAS PENCAPAIAN (P) SOALAN ARAS KEPUJIAN (K) SOALAN ARAS CEMERLANG (C) razzyy.com

81 SOALAN MUDAH: SOALAN YANG MEMERLUKAN KEMAHIRAN HAFAZ ( KATA KUNCINYA) MUDAH Senaraikan Nyatakan razzyy.com

82 SOALAN SUSAH :SOALAN YANG MEMERLUKAN KEMAHIRAN MENGADUN DENGAN PENGETAHUAN YANG SEDIA ADA SUSAH HURAIKAN BEZAKANMENGAPAKAH BINCANGKAN razzyy.com

83 SOALAN SUSAH: perlukan huraian dan contoh ( mulai 2008) CONTOH: TERANGKAN DUA CIRI SEORANG PELAJAR YANG ISTIQAMAH. JAWAPAN: 1. TIDAK SUKA MEMBUANG MASA 2. MELAKUKAN SESUATU DENGAN TEKUN razzyy.com

84 JAWAPAN YANG TIDAK DIKEHENDAKI razzyy.com

85 TERLALU RINGKAS SOALAN: Apakah kepentingan perpaduan dan persaudaraan dalam Islam. [4markah] Jawapan Berkasih sayang Ketenangan Aman damai Maju [ markah 0/4 ] razzyy.com

86 Jawapan Sepatutnya Melahirkan perasaan kasih sayang Melahirkan ketenangan dlm kehidupan Hidup dalam keadaan aman damai Negara akan maju dan membangun razzyy.com

87 Keliru di antara jenis dan contoh Soalan : Nyatakan empat jenis harta yang diwajibkan zakat. Jawapan : *Unta *Kambing *Lembu/Kerbau *Padi

88 Terlalu gopoh Soalan : Nyatakan tiga sebab yang mewajibkan mandi bagi seseorang lelaki. Jawapan : 1. keluar mani 2.haid 3.nifas Jawapan sepatutnya: –Keluar mani –Bersetubuh –Mati selain mati syahid razzyy.com

89 Tidak menjawab soalan. Soalan : Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan bermasyarakat (PMR 2006) Jawapan: 1. Mendapat dosa 2. Mendapat kemurkaan Allah Jawapan sepatutnya: 1.Menjatuhkan maruah umat Islam 2.Masyarakat mundur razzyy.com

90 Contoh Jawapan Biasa Dijawab (Jawapan Popular) razzyy.com

91 SEBAB BERLAKU/ MELAKUKAN 1. INDIVIDU Iman-Lemah iman Ilmu-Tidak / cetek ada pengetahuan agama Nafsu-Ikut hawa nafsu. »-Ingin kaya cepat/ hidup mewah »-Ingin mencuba Amalan-Kurang amalan Tekanan- Desakan hidup -Cabaran kawan-kawan razzyy.com

92 SEBAB BERLAKU/ MELAKUKAN(SAMBUNG( 2. KELUARGA #Pendidikan-Pendidikan agama tidak sempurna. #Perhatian-Kurang perhatian -Kurang kasih sayang -Kawalan terlalu ketat -Tidak ada kawalan razzyy.com

93 SEBAB BERLAKU/ MELAKUKAN(SAMBUNG) 3 MASYARAKAT/ NEGARA  Perundangan-Tiada Penguatkuasaan -Undang-undang tidak berat -Tidak mengikut perundangan islam. -Denda tidak sepadan  Maklumat-Kurang pendedahan/ maklumat  Pengaruh-Pengaruh persekitaran/ kawan/ media massa.  Kerjasama-Masyarakat tidak ambil tahu -Masyarakat tidak perihatin razzyy.com

94 CARA MENGATASI/ MENGELAK/ MENJAUHI  1. INDIVIDU Iman-Tingkatkan iman. -Melakukan suruhan -Meninggalkan larangan Amalan-Melakukan perkara sunat -Membaca al Quran/ berzikir -Solat hajat/ doa/ solat sunat. Ilmu-Tambahkan ilmu -Menghadiri majlis ilmu -Mendampingi ulamak Akhlak-Mengamalkan sifat mahmudah -Menjauhi sifat mazmumah razzyy.com

95 CARA MENGATASI/ MENGELAK/ MENJAUHI  K K ELUARGA -- Beri didikan yang sempurna. -Mengawasi kegiatan anak-anak -Memberi kasih sayang/ perhatian secukupnya. -Menunjukkan contoh tauladan yang baik.

96 CARA MENGATASI/ MENGELAK/ MENJAUHI MASYARAKAT/ NEGARA Menguatkuasakan undang-undang/ hukuman Memberi kesedaran/ maklumat Memberi nasihat razzyy.com

97 AKIBAT/ KESAN BURUK/ SEBAB DILARANG ½ INDIVIDU Iman -rosak iman/ akidah -dimurkai Allah -mendapat dosa/ siksa  Fizikal -merosakkan kesihatan Fikiran -Hilang akal/ tidak waras -Maruah.-Jatuh maruah/ dipandang hina/ tidak dihormatai razzyy.com

98 AKIBAT/ KESAN BURUK/ SEBAB DILARANG · KELUARGA Porak peranda Keruntuhan rumahtangga/ perceraian Berlaku perbalahan razzyy.com

99 AKIBAT/ KESAN BURUK/ SEBAB DILARANG ¸. MASYARAKAT/ NEGARA. i-Ekonomi- Lemah/ mundur/ - Kadar inflasi tinggi. -Ekonomi dimonopoli golongan tertentu ii-Politik-Tidak setabil -Pentadbiran tidak berjalan lancar iii-Sosial-Pergaduhan/ dendam/ perpecahan -Merenggan hubungan silatulrahim -Tidak wujud kerjasama -Disisih oleh masyarakat -Kegiatan jenayah iv-Imej-Menjatuhkan imej/ dipandang rendah/ hina razzyy.com

100 HIKMAT/ KEBAIKAN/ SEBAB DISURUH. . INDIVIDU Iman-meningkatkan keimanan -dikasihi oleh Allah -Mendekatkan diri kepada Allah -Menimbulkan rasa hina diri -Mengakui keagungan dan kebesaran Allah Ilmu-Meningkatkan ilmu/ kefahaman Maruah-menjaga maruah -Dihormati oleh masyarakat/ kawan Fizikal-Menjaga kesihatan Akal-Menjaga kewarasan akal razzyy.com

101 HIKMAT/ KEBAIKAN/ SEBAB DISURUH. " 2. KELUARGA Merapatkan hubungan Menjaga keharmonian rumahtangga razzyy.com

102 HIKMAT/ KEBAIKAN/ SEBAB DISURUH "M"Masyarakat / negara - Sosial- Negara aman/ harmoni -Lahir kerjasama -Saling hormat menghormati -Ekonomi- Ekonomi stabil -Negara maju/ membangun -Tidak berlaku monopli/ penindasan. -Politik-politik stabil/ dihormati/ digeruni razzyy.com

103 HUKUM DAN ALASAN PERHATIAN Perkataan berikut untuk menjawab soalan hukum. 1.Wajib 2.Sunat 3.Harus 4.Makruh 5.Haram 6.Halal 7. Sah 8. Tidak sah 9. Batal 10. Tidak batal Jangan guna perkataan -Boleh - Tak mengapa -Tak boleh - Apa salahnya razzyy.com

104 HALA TUJU SOALAN PMR

105 HALA TUJU SOALAN PMR PENDIDIKAN ISLAM Soalan menjuruskan kepada perkara-perkara berikut: 1.Maksud. - Apakah maksud Mahsyar (PMR 2005) J – Mahsyar ialah tempat perhimpunan seluruh manusia di akhirat 2.Cara. - Jelaskan dua cara mengingati Allah S.W.T (PMR 2005) J – Menunaikan solat fardu Menunaikan solat sunat Membaca al-Quran 3.Tindakan - Terangkan dua tindakan mukmin selepas Solat Jumaat sesuai dengan perintah Allah. J – Mencari rezeki yang halal Melakukan amal kebajikan Menuntut ilmu razzyy.com

106 4.Amalan - Nyatakan dua amalan mukmin selain solat (PMR 2005) J – Menjaga kebersihan - Bersedekah - Bertahmid 5.Tanggungjawab - Jelaskan dua tanggungjawab terhadap ibubapa (PRM 2002) J – Mematuhi perintahnya - Bersopan santun - Menghormati kedua-duanya 6.Cara yang perlu dilakukan - Seornag tua yang terlalu uzur telah meninggal dunia sebelum sempat menggantikan puasa ramadan yang ditinggalkan pada tahun tersebut. - Apakah cara yang perlu dilakukan oleh waris simati atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan hutang puasanya (PMR 1997) J – Membayar fidyah razzyy.com

107 7.Langkah - Nyatakan langkah Rasulullah S.A.W selepas pembukaan Mekah J – Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah - Menunaikan solat sunat di Makam Ibrahim 8.Usaha - Nyatakan dua usaha Musyrikin Mekah menyekat kegiatan dakwah Rasulullah S.A.W J – Memulaukan keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib - Mengugut untuk membunuh sesiapa yang menerima Islam 9.Peranan - Terangkan dua peranan Baitul-Mal (PMR 2000) J – Memungut semua zakat - Bertanggungjawab mengagihkan zakat 10.Ciri - Jelaskan dua ciri ilmu yang berguna (PMR 2005) J - Ilmu yang memantapkan iman - Ilmu yang membawa kepada pengabadian diri kepada Allah razzyy.com

108 11.Kelebihan - Jelaskan dua kelebihan solat (PMR 2005) J – Hati bersih - Dapat kesihatan fizikal - Berhadap dalam hidup - Muka berseri 12.Kepentingan - Terangkan dua kepentingan beriman kepada Mahsyar (PMR 2005) J – Mendorong untuk mentaati Allah S.W.T - Berfikir dan bertindak secara berdisiplin - Mendorong ke arah kebaikan 13.Sebab - Nyatakan dua sebab yang mendorong berlakunya perlakuan yang menyalahi akidah (PMR 2005) J – Kurang mendalami ilmu Islam - Tiada pendidikan agama - Lemah iman razzyy.com

109 14.Syarat - Nyatakan empat syarat wajib menunaikan solat Jumaat selain Islam (PMR 2005) J – Lelaki - Baligh - Berakal - Merdeka 15.Golongan - Nyatakan empat golongan yang berhak menerima zakat selain fakir dan miskin (PMR 2005) J – Amil - Hamba mukatab - Orang yang berhutang - Fisabilillah - Muallaf - Musafir 16.Keistimewaan - Jelaskan dua keistimewaan Abdul Rahman bin Auf (PMR 2005) J – Salah seorang daripada sepuluh sahabat yang dijamin syurga - Menjadi imam solat subuh yang disertai Rasulullah S.A.W - Seorang jutawan yang dermawan razzyy.com

110 17.Pengajaran - Nyatakan dua pengajaran yang boleh diteladani daripada perjalanan hidup Bilal bin Rabah r.a (PMR 2005) J – Tabah menghadapi cabaran - Melaksanakan tugas dengan ikhlas - Sanggup berkorban demi agama 18.Kesan - Terangkan dua kesan beriman dengan Malaikat (PMR 2001) J – Menambah amal baik - Berakhlak mulia - Ikhlas dalam ibadat 19.Akibat - Jelaskan dua akibat tidak menghayati tuntutan Qada dan Qadar (PMR 2002) J – Mudah putus asa - Melahirkan sifat sombong - Mengurangkan iman 20.Hikmat - Terangkan dua hikmat tayammum (PMR 2002) J – Memberikan ketenangan jiwa - Sentiasa menjaga kebersihan diri razzyy.com

111 21.Perbezaan - Jelaskan dua perbezaan di antara solat Jumaat dengan solat Zohor (PMR 2003) Solat JumaatSolat Zohor Dalam waktu zohor pada hari JumaatDalam waktu zohor tiap-tiap hari Dua rakaat sahajaEmpat rakaat Ada khutbahTiada khutbah 22.Perkara - Nyatakan empat perkara yang akan dilalui oleh manusia ketika berada di padang Mahsyar (PMR 2001) J – Berhimpun untuk menunggu pengadilan Allah - Memohon syafaat daripada Rasulullah S.A.W - Amalan dihisab dan dibicarakan - Amalan ditimbang dengan Al-Mizan - Melalui Sirat 23.Bukti - Abu Bakar as-Siddiq r.a merupakan sahabat karib Nabi S.A.W yang paling setia dan akrab. Buktikan pernyataan di atas (PMR 2004) J – Menemani Rasulullah S.A.W semasa hijrah - Bersama-sama bersembunyi di Gua Thur semasa hijrah - Dilantik menjadi imam semasa baginda sakit. razzyy.com

112 24.Hujah - Zakat memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Kemukakan dua hujah yang membuktikan pernyataan di atas dari aspek kebajikan ummah (PMR 2004) J – Memberi modal perniagaan kepada golongan miskin - Meningkatkan taraf hidup fakir miskin - Mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin 25.Tujuan - Apakah tujuan beradab dengan al-Quran (PMR 2005) J – Mengelak dari kemurkaan Allah S.W.T - Mendapat keberkatan - Untuk mendapat syafaat al-Quran 26.Contoh - Nyatakan empat contoh keluhuran budi perkerti Saidina Uthman bin Affan r.a yang boleh anda contohi (PMR 2003) J – Empat Contoh - Berani- Kreatif- Bertanggungjawab - Taat- Zuhud - Kuat beribadat- Bijaksana razzyy.com

113 27.Faktor - Jelaskan dua faktor kejayaan pembukaan Mekah (PMR 2001) J – Keunggulan pimpinan Rasulullah S.A.W - Semangat jihad yang tinggi - Strategi yang berkesan 28.Hukum Sahaja - Nyatakan hukum bagi situasi berikut: Hasnah tidak berpuasa Ramadhan kerana bimbangkan kesihatan anak dalam kandungannya (PMR 2002) Jawapan : Wajib qada dan fidyah 29.Hukum dan Alasan - Abdullah menaiki kereta api dari Perlis ke Singapura pada pukul lima pagi hari Jumaat. Beliau tidak menunaikan solat Jumaat pada hari tersebut (PMR 2005) Jawapan : Hukum – Harus/Tak berdosa/Tidak wajib Jumaat Alasan – Beliau musafir razzyy.com

114 30.Jawapan yang tepat dan padat - Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud ‘Mulakan pagimu sebagai seorang guru’. Jawapan : 31.Menjawikan Pelajar-pelajar perlu menulis jawi dengan betul. Ejaan jawi yang bercerai-cerai tidak diterima. 32.Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian mengenai TOKOH (dalam sirah) i.Riwayat hidup ii.Gelaran iii. Sumbangan iv. Jasa v. Perkara yang boleh dicontohi oleh pelajar daripada tokoh seperti Bilal vi. Peribadi 33.Sikap tokoh dalam menghadapi cabaran. i.Bilal ii. Fatimah Az-Zahra iii. Saidatina Aishah razzyy.com

115 33.Tajuk-tajuk popular dalam sirah. i. Sebab-sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara sulit pada peringkat permulaan Islam (1999/2004) ii. Cara-cara berdakwah secara sulit. iii. Orang-orang yang memeluk Islam ketika dakwah secara sulit (1999) iv. Cara-cara berdakwah secara terang v. Faktor kejayaan dakwah Rasulullah S.A.W vi. Bentuk penentangan kaum Musyrikin Mekah terhadap dakwah Rasulullah S.A.W (1997/2001) vii. Kaedah-kaedah dakwah Rasulullah S.A.W yang disebut dalam al-Quran (2003) viii. Tawaran musyrikin Mekah kepada Rasulullah S.A.W dalam usaha menyekat dakwah Baginda (1998) 2002 dan 2005 tidak ada soalan mengenai dakwah. razzyy.com

116 Saranan Kepada Pelajar. Banyakkan membuat rujukan sebagai bacaan tambahan. Biasakan diri dengan pelbagai bentuk soalan. Dapatkan soalan-soalan tahun lepas. Kuasai ayat hafazan, tilawah dan hadis. Fahami kalimah-kalimah ayat dan hadis satu persatu terutama kalimah-kalimah al-Quran dan Hadis yang sering digunakan. razzyy.com

117 Saranan Kepada Pelajar. Baca soalan berulangkali, gariskan kehendak soalan, tulis kehendak soalan pada kertas jawapan. Menjawab soalan dengan berhati-hati dan hendaklah tidak terikat dengan markah, jawapan lebih adalah lebih baik. Semak jawapan supaya jawapan yang diberi memenuhi kehendak bilangan isi yang dikehendaki skima. razzyy.com


Download ppt "Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan Tempat Bertugas: Kolej Tun Datu Tuanku Hj Bujang Miri."

Similar presentations


Ads by Google