Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GARIS PANDUAN & ETIKA PENGGUNAAN INTERNET Disediakan oleh : Nurlisa Bt. Kamba ( PISMP BM semester 3 ambilan Januari 2010 )

Similar presentations


Presentation on theme: "GARIS PANDUAN & ETIKA PENGGUNAAN INTERNET Disediakan oleh : Nurlisa Bt. Kamba ( PISMP BM semester 3 ambilan Januari 2010 )"— Presentation transcript:

1 GARIS PANDUAN & ETIKA PENGGUNAAN INTERNET Disediakan oleh : Nurlisa Bt. Kamba ( PISMP BM semester 3 ambilan Januari 2010 )

2 PENGENALAN Internet ialah singkatan bagi perkataan “inter-network”. Internet merupakan rangkaian antarabangsa yang terdiri daripada banyak rangkaian kecil yang dihubungkan bersama. Etika dalam internet dikenali sebagai “Etika Rangkaian” (Netiquette atau Net etiquette).

3 ETIKA RANGKAIANHURAIAN Gunakan bahasa yang sopan Apa yang anda tuliskan berkemungkinan akan dibaca oleh beribu orang yang menggunakan internet. Gunakan tajuk yang sesuaiIni memberikan gambaran mengenai apa yang terkandung dalam e-mel atau artikel yang dihantar. Jangan MENJERIT!!Elakkan menggunakan huruf besar kerana penggunaan huruf besar dianggap sebagai menjerit. Gunakan singkatanSingkatan FYI (For Your Information – Untuk Makluman Anda) atau emotikon (perwakilan perasaan) seperti (menandakan gembira) untuk menyampaikan maksud dengan cepat dan menjimatkan masa. Baca FAQ (Frequently Asked Questions – soalan yang sering ditanya) dan jawapannya Ini mengelakkan pengguna baru dan yang lain bertanya soalan yang sama berulang kali. Hantar artikel atau e-mel kepada mereka yang dituju Penghantaran kepada mereka yang tidak sepatutnya menerimanya akan menyebabkan gangguan kepada pengguna lain. ETIKA RANGKAIAN

4 ALAMAT INTERNET & KATALOG INTERNET Disediakan oleh : Nurlisa Bt. Kamba ( PISMP BM semester 3 ambilan Januari 2010 )

5 ALAMAT INTERNET Google http://www.google.com.my/ Lycos http://www.lycos.com/ Yahoo http://www.yahoo.com/ The Pirate Bay http://thepiratebay.org/ Ask http://www.ask.com/ MetaCrawler http://www.metacrawler.com/ Msn http://www.msn.com/ YouTube http://www.youtube.com/ Altavista http://www.altavista.com/ MetaCafe http://www.metacafe.com/ Bing http://www.bing.com/ About.com http://www.about.com/ Excite http://www.excite.com/ Ixquick.com http://www.ixquick.com/ Cuil http://www.cuil.com/ Dogpile http://www.dogpile.com/ HotBot http://www.hotbot.com/ Webclust http://www.webclust.com/ AllTheWeb http://www.alltheweb.com/ Genie Knows http://www.genieknows.com/

6 KATALOG INTERNET TajukPantun Budi URLhttp://penyair.wordpress.com/2007/04/11/pantun-budi/ SinopsisContoh pantun budi TajukPermainan Tradisi URLhttp://www.djz.edu.my/kecheng/malay/budayabudaya.htm SinopsisArtikel ini adalah tentang permainan tradasi congkak, gasing, dan wau. TajukPermainan Tradisi URLhttp://www.sabah.org.my/bm/kenali_sabah/as_pencemaran_air.a sp SinopsisDefinisi, punca, dan kesan pencemaran air


Download ppt "GARIS PANDUAN & ETIKA PENGGUNAAN INTERNET Disediakan oleh : Nurlisa Bt. Kamba ( PISMP BM semester 3 ambilan Januari 2010 )"

Similar presentations


Ads by Google