Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR."— Presentation transcript:

1 PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR

2 MEMAHAMI KPI SURAU KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS Key – Kunci (Utama, bukan semua) Performance –Prestasi (Faktor kejayaan : aspek yang menentukan / membayangkan kejayaan) Indicators – Petunjuk (Sukatan berukur : boleh diukur dengan objektif, bukan subjektif)

3 KEY PERFORMANCE INDICATORS PETUNJUK PRESTASI UTAMA “Sukatan berukur yang ditetapkan bagi membayangkan faktor kejayaan dalam sesebuah organisasi”

4 CIRI CIRI KPI Berlandaskan Objektif Organisasi Kunci Kepada Kejayaan Organisasi Boleh Diukur / Disukat Secara Statistik / Nombor

5 PELAKSANAAN Ukuran KPI hendaklah sama setiap tahun untuk membuat perbandingan Organisasi perlu meletakkan sasaran KPI masing- masing bagi setiap objektif pada tahun penilaian KPI dicapai secara berorganisasi, bukan bersendirian KPI boleh dibandingkan dengan organisasi lain seumpamanya

6 BUKU PENANDA ARAS PENCAPAIAN PENGURUSAN MASJID NEGERI SELANGOR Pendahuluan : Penanda Aras Pencapaian Pengurusan Masjid/Surau Negeri Selangor (KPI) adalah hasil Resolusi Konvensyen Pengurusan Masjid/Surau Negeri Selangor pada 27 dan 28 Jun 2009. Matlamat KPI – Mempertingkatkan dan Memartabatkan Masjid/Surau Sebagai Wahana Transformasi Ummah.

7 Pelaksanaan : Terdapat 14 objektif. Setiap objektif mengandungi 100 markah dan keseluruhannya 1,400 markah. Pihak masjid/surau boleh membuat penilaian dalaman sendiri. Pencapaian setengah tahunan hendaklah dihantar ke Pejabat Agama Islam Daerah. Pihak Pejabat Agama Islam Daerah boleh membuat penilaian susulan. KPI Pengurusan Masjid/Surau Negeri Selangor masih boleh ditambahbaikkan.

8 PENILAIAN PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR A. Nama SurauSurau B. Tahun2012 C. Bulan JanuariFebruariMacAprilMeiJun JulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisember D. Pencapaian PencapaianMarkahPencapaianTanda Cemerlang90% - 100%* * * * * Sangat Baik80% - 89%* * Baik70% - 79%* * * Memuaskan60% - 69%* Kurang Memuaskan50% - 59%* Tidak Memuaskan49% ke bawah

9 Arahan : Isikan ruangan di bawah DAPAT shj. E. Markah BILKATEGORISASARANPENCAPAIAN% 1Bahagian A : Pentadbiran800 2Bahagian B : Kemudahan Asas200 3Bahagian C : Pengimarahan400 Jumlah1400 Tarikh dikemaskini :

10 A. PENTADBIRAN JUMLAH MARKAH : OBJEKTIF 1 Menyedia dan Mempamerkan Carta Organisasi Pegawai dan Jawatankuasa Surau Dengan Lengkap, Jelas dan Terkini. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Carta Organisasi Pegawai dan Jawatankuasa Surau Gambar, Jawatan & No. Telefon Pegawai & Jawatankuasa Yang Dilantik Oleh MAIS Menepati Piawaian AdaTiada100% Jumlah100% OBJEKTIF 2 Mengadakan Mesyuarat Pegawai, Jawatankuasa Surau dan Lajnah-lajnah Secara Berkala. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Mesyuarat Berserta Minit Mesyuarat Mesyuarat Bulanan Pegawai Dan Jawatankuasa Surau 2 Bulan 1 kaliAdaTiada100%40% Mesyuarat Lajnah 1 Lajnah 1 kali / Bulan AdaTiada100%20% Mesyuarat Agung Tahunan 1 Tahun 1 kali AdaTiada100%30% Mesyuarat Agung Khas Pencalonan 3 Tahun 1 kali AdaTiada100%10% Jumlah100%

11 OBJEKTIF 3Menyediakan Penyata Kewangan Secara Berkala. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Penyata Kewangan Laporan Pendapatan & Perbelanjaan Untuk Mesyuarat Bulanan Pegawai Dan Jawatankuasa Surau 2 bulan 1 kaliAdaTiada100%50% Pendapatan & Perbelanjaan Untuk Laporan Kepada Pejabat Agama Islam Daerah 6 bulan 1 kaliAdaTiada100%50% Jumlah100%

12 OBJEKTIF 4Pengurusan Sistem Fail Yang Cekap dan Kemas. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Sistem Fail Mewujudkan Daftar Fail Mengikut Fungsinya (Mesyuarat, Kewangan, Lajnah dll) -AdaTiada100%25% Menyelenggara dan Mengemaskini Fail -AdaTiada100%15% Pengkalan Data : (i) Maklumat Jawatankuasa Pengurusan Surau (Salinan Kad Pengenalan,Alamat Terkini, No Tel) -AdaTiada100%15% (ii) Profil Surau (Watikah Pelantikan, Akaun Surau, No. Telefon) -AdaTiada100%10% (iii) Daftar Ahli Kariah-AdaTiada100%10% (iii) Daftar Harta Tidak Alih (Tanah dan Bangunan) -AdaTiada100%10% Jumlah100% OBJEKTIF 5 Penyertaan Setiap Pegawai dan Jawatankuasa Surau di Dalam Kursus dan Latihan. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Kursus dan Latihan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Kursus Wajib Kepada Pegawai 1 kali / TahunAdaTiada100%60% Lain-lain Kursus Kepada Jawatankuasa 1 kali / TahunAdaTiada100%40% Jumlah100%

13 OBJEKTIF 6 Memastikan Pegawai dan Jawatankuasa Serta Keluarga Komited dengan Ajaran Islam. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Komitmen Pegawai Dan Jawatankuasa Pengurusan Surau Solat Waktu Berjamaah di Surau Lebih 10 orang BaikLemah 20% Kehadiran Dalam Program Surau Lebih 10 orang BaikLemah 20% Status Perokok "Ada" atau "Tiada" AdaTiada -20% Usrah/Motivasi Pegawai dan Jawatankuasa "Ada" atau "Tiada" AdaTiada 10% Hubungan Dengan Ahli Kariah Jumlah Aduan Bertulis Berkaitan Pegawai dan Jawatankuas a (1 aduan tolak 10% drpd 100%) AdaTiada 20% Keperihatinan dan Kerjasama AdaTiada 10 Jumlah100%

14 OBJEKTIF 7 Mengambil Langkah-langkah Perlu Bagi Mempertingkatkan Keprihatinan Ke Atas Kebajikan Pegawai dan Jawatankuasa Surau. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Kebajikan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Pembayaran Elaun AdaTiada100%20% Kemudahan Perubatan AdaTiada100%20% Khairat Kematian AdaTiada100%20% Perlindungan Takaful AdaTiada100%20% Elaun Kursus/Perjalanan AdaTiada100%20% Jumlah100% OBJEKTIF 8Pengurusan Tanah Wakaf Dan Badan Khairat. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Tanah Wakaf dan Badan Khairat Wujudnya Organisasi atau Jawatankuasa AdaTiada100%20% Sumbangan Khairat Kematian AdaTiada100%20% Van Jenazah AdaTiada100%20% Sewaan Tanah atau Harta Wakaf AdaTiada100%20% Pengurusan Harta Wakaf AdaTiada100%20% Jumlah100%

15 B. KEMUDAHAN ASAS JUMLAH MARKAH : OBJEKTIF 1Menyediakan Prasarana dan Kemudahan Yang Lengkap PERKARAKETERANGANUKURANSKALA SASARA N MARKA H DAPAT Prasarana dan Kemudahan Dewan Solat Muslimin & Muslimat AdaTiada100%15% Bilik Wudhuk, Bilik Mandi & Tandas AdaTiada100%15% Sistem Siaraya/Audio Visual Sempurna atau Tidak 100%15% Pejabat, Komputer, Telefon dan Fax, AdaTiada100%10% Bilik Mesyuarat (20 orang) AdaTiada100%10% Bilik Pengurusan Jenazah AdaTiada100%5% Sudut Bacaan AdaTiada100%5% Parkir AdaTiada100%5% Dapur AdaTiada100%3% Setor AdaTiada100%3% Kelengkapan Solat AdaTiada100%3% Tabung Infak AdaTiada100%3% Tong Sampah AdaTiada100%3% Peralatan : Gayong, Paip Getah, Terompah. AdaTiada100%2% Sistem Penghawa Dingin / Kipas AdaTiada100%3% Jumlah100%

16 OBJEKTIF 2Memastikan Keceriaan Surau PERKARAKETERANGANUKURANSKALA SASARA N MARKA H DAPAT Keceriaan Surau Warna (Cat Luaran Surau) "Luntur" atau "Tidak" YaTidak100%20% Hiasan Dalaman (Khat, Lampu Hiasan, Rak Al-Quran, Papan LED, Rostrum, Rehal, Papan Kenyataan) AdaTiada100%10% Lanskap (Pokok, Pokok Bunga, Rumput) AdaTiada100%10% Panduan Waktu Solat AdaTiada100%5% Jadual Bertugas Pegawai AdaTiada100%5% Kebersihan Dalam (Karpet, Sejadah, Lantai, Siling, Kipas) AdaTiada100%20% Papan Tanda Nama Surau dan Alamat AdaTiada100%5% Petunjuk Arah (Arah ke Surau, Dewan Solat, Pejabat, Tempat Wudhuk, Tandas, Pelan Surau) AdaTidak100%10% Kebersihan persekitaran luar, longkang dan tandas 15% Jumlah100%

17 C. PENGIMARAHAN JUMLAH MARKAH : OBJEKTIF 1 Kehadiran Solat Berjamaah Dengan Mengadakan Sistem Pengajian Yang Teratur, Lengkap dan Meliputi Segenap Aspek. PERKARAKETERANGANUKURANSKALA SASARA N MARKA H DAPAT Kehadiran Solat Berjamaah & Sistem Pengajian Solat Berjamaah 10 Orang Setiap Waktu BaikLemah100%25% Kuliah Maghrib Bersilibus (Tauhid, Feqah, Tafsir, Hadith, Sirah, Tasauf) 1 kali Seminggu YaTidak100%15% Kuliah Subuh 1 kali Sebulan YaTidak100%10% Kuliah Dhuha 1 kali Sebulan YaTidak100%5% Tazkirah Ramadhan 2 kali Seminggu YaTidak100%5% Kelas Al-Quran 2 kali Sebulan YaTidak100%10% Kelas Khas Muslimat 2 kali Sebulan YaTidak100%10% Kelas Fardhu Ain Remaja 1 kali Sebulan YaTidak100%10% Kursus (Haji, Pengurusan Jenazah & Sembelihan) 2 kali Setahun YaTidak100%10% Jumlah100%

18 OBJEKTIF 2Menganjurkan Sambutan Hari Kebesaran Islam. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Sambutan Hari Kebesaran Islam Ma'al Hijrah (Ceramah/ Forum/ Diskusi) 1 kali SetahunAdaTiada100%16% Maulidur Rasul(Ceramah/ Forum/ Diskusi) 1 kali SetahunAdaTiada100%14% Israk & Mi'raj (Ceramah/ Forum/ Diskusi) 1 kali SetahunAdaTiada100%14% Awal Ramadhan (Ceramah/ Forum/ Diskusi) 1 kali SetahunAdaTiada100%14% Nuzulul Quran(Ceramah/ Forum/ Diskusi) 1 kali SetahunAdaTiada100%14% Eidul Fitri (Sambutan Hari Raya) 1 kali SetahunAdaTiada100%14% Eidul Adha (Ibadah Korban) 1 kali SetahunAdaTiada100%14% Jumlah100%

19 OBJEKTIF 3Menjadikan Surau Pusat Khidmat dan Nasihat Kepada Masyarakat. PERKARAKETERANGANUKURANSKALASASARANMARKAHDAPAT Pusat Khidmat Masyarakat Majlis Pernikahan AdaTiada100%20% Khidmat Bantuan (Anak Yatim, Ibu Tunggal, Fakir Miskin, Muallaf) AdaTiada100%30% Program Cuti Sekolah 1 kali Setahun AdaTiada100%30% Aktiviti Riadah 1 kali Setahun AdaTiada100%20% Jumlah100%

20 OBJEKTIF 4 Bekerjasama Dengan Ahli Kariah Dan Pelbagai Pihak Dalam Menganjurkan Kerja Amal. PERKARAKETERANGANUKURANSKALA SASARA N MARKA H DAPAT Kerja-kerja Amal Masyarakat Gotong-royong (Kebersihan Surau & Kubur) 2 kali Setahun AdaTiada100%15% Kenduri (Kahwin, Arwah, Khitan, Aqiqah) AdaTiada100%10% Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar AdaTiada100%10% Karnival (Hari Keluarga, Jualan Amal, Pemeriksaan Kesihatan, Amal Islami) 1 kali Setahun AdaTiada100%15% Ibadah Korban 1 kali Setahun AdaTiada100%10% Sukarelawan (Mengajar, Kaunseling) 1 kali Setahun AdaTiada100%10% Ziarah (Pesakit, Kematian, Musibah) AdaTiada100%10% Keraian (Pelajar Cemerlang, Bakal Haji) 1 kali Setahun AdaTiada100%10% Kelab Remaja Surau AdaTiada100%10% Jumlah100%

21


Download ppt "PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR."

Similar presentations


Ads by Google