Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR

Similar presentations


Presentation on theme: "PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR"— Presentation transcript:

1 PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR

2 MEMAHAMI KPI SURAU KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS
Key – Kunci (Utama, bukan semua) Performance –Prestasi (Faktor kejayaan : aspek yang menentukan / membayangkan kejayaan) Indicators – Petunjuk (Sukatan berukur : boleh diukur dengan objektif, bukan subjektif)

3 KEY PERFORMANCE INDICATORS
PETUNJUK PRESTASI UTAMA “Sukatan berukur yang ditetapkan bagi membayangkan faktor kejayaan dalam sesebuah organisasi”

4 CIRI CIRI KPI Berlandaskan Objektif Organisasi
Kunci Kepada Kejayaan Organisasi Boleh Diukur / Disukat Secara Statistik / Nombor

5 PELAKSANAAN Ukuran KPI hendaklah sama setiap tahun untuk membuat perbandingan Organisasi perlu meletakkan sasaran KPI masing-masing bagi setiap objektif pada tahun penilaian KPI dicapai secara berorganisasi, bukan bersendirian KPI boleh dibandingkan dengan organisasi lain seumpamanya

6 BUKU PENANDA ARAS PENCAPAIAN PENGURUSAN MASJID NEGERI SELANGOR
Pendahuluan : Penanda Aras Pencapaian Pengurusan Masjid/Surau Negeri Selangor (KPI) adalah hasil Resolusi Konvensyen Pengurusan Masjid/Surau Negeri Selangor pada 27 dan 28 Jun 2009. Matlamat KPI – Mempertingkatkan dan Memartabatkan Masjid/Surau Sebagai Wahana Transformasi Ummah.

7 Pelaksanaan : Terdapat 14 objektif. Setiap objektif mengandungi 100 markah dan keseluruhannya 1,400 markah. Pihak masjid/surau boleh membuat penilaian dalaman sendiri. Pencapaian setengah tahunan hendaklah dihantar ke Pejabat Agama Islam Daerah. Pihak Pejabat Agama Islam Daerah boleh membuat penilaian susulan. KPI Pengurusan Masjid/Surau Negeri Selangor masih boleh ditambahbaikkan.

8 PENILAIAN PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR A. Nama Surau Surau B. Tahun 2012 C. Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember D. Pencapaian Pencapaian Markah Tanda Cemerlang 90% - 100% * * * * * Sangat Baik 80% - 89% * * * * Baik 70% - 79% * * * Memuaskan 60% - 69% * * Kurang Memuaskan 50% - 59% * Tidak Memuaskan 49% ke bawah

9 Arahan : Isikan ruangan di bawah DAPAT shj.
E. Markah BIL KATEGORI SASARAN PENCAPAIAN % 1 Bahagian A : Pentadbiran 800 2 Bahagian B : Kemudahan Asas 200 3 Bahagian C : Pengimarahan 400 Jumlah 1400 Tarikh dikemaskini :

10 Carta Organisasi Pegawai dan Jawatankuasa Surau
A. PENTADBIRAN JUMLAH MARKAH : OBJEKTIF 1 Menyedia dan Mempamerkan Carta Organisasi Pegawai dan Jawatankuasa Surau Dengan Lengkap, Jelas dan Terkini. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Carta Organisasi Pegawai dan Jawatankuasa Surau Gambar, Jawatan & No. Telefon Pegawai & Jawatankuasa Yang Dilantik Oleh MAIS Menepati Piawaian Ada Tiada 100% Jumlah OBJEKTIF 2 Mengadakan Mesyuarat Pegawai, Jawatankuasa Surau dan Lajnah-lajnah Secara Berkala. Mesyuarat Berserta Minit Mesyuarat Mesyuarat Bulanan Pegawai Dan Jawatankuasa Surau 2 Bulan 1 kali 40% Mesyuarat Lajnah 1 Lajnah 1 kali / Bulan 20% Mesyuarat Agung Tahunan 1 Tahun 1 kali 30% Mesyuarat Agung Khas Pencalonan 3 Tahun 1 kali 10%

11 Menyediakan Penyata Kewangan Secara Berkala.
OBJEKTIF 3 Menyediakan Penyata Kewangan Secara Berkala. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Penyata Kewangan Laporan Pendapatan & Perbelanjaan Untuk Mesyuarat Bulanan Pegawai Dan Jawatankuasa Surau 2 bulan 1 kali Ada Tiada 100% 50% Pendapatan & Perbelanjaan Untuk Laporan Kepada Pejabat Agama Islam Daerah 6 bulan 1 kali Jumlah

12 Pengurusan Sistem Fail Yang Cekap dan Kemas.
OBJEKTIF 4 Pengurusan Sistem Fail Yang Cekap dan Kemas. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Sistem Fail Mewujudkan Daftar Fail Mengikut Fungsinya (Mesyuarat, Kewangan, Lajnah dll) - Ada Tiada 100% 25% Menyelenggara dan Mengemaskini Fail 15% Pengkalan Data : (i) Maklumat Jawatankuasa Pengurusan Surau (Salinan Kad Pengenalan,Alamat Terkini, No Tel) (ii) Profil Surau (Watikah Pelantikan, Akaun Surau, No. Telefon) 10% (iii) Daftar Ahli Kariah (iii) Daftar Harta Tidak Alih (Tanah dan Bangunan) Jumlah OBJEKTIF 5 Penyertaan Setiap Pegawai dan Jawatankuasa Surau di Dalam Kursus dan Latihan. Kursus dan Latihan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Kursus Wajib Kepada Pegawai 1 kali / Tahun 60% Lain-lain Kursus Kepada Jawatankuasa 40%

13 Komitmen Pegawai Dan Jawatankuasa Pengurusan Surau
OBJEKTIF 6 Memastikan Pegawai dan Jawatankuasa Serta Keluarga Komited dengan Ajaran Islam. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Komitmen Pegawai Dan Jawatankuasa Pengurusan Surau Solat Waktu Berjamaah di Surau Lebih 10 orang Baik Lemah 20% Kehadiran Dalam Program Surau Status Perokok "Ada" atau "Tiada" Ada Tiada -20% Usrah/Motivasi Pegawai dan Jawatankuasa 10% Hubungan Dengan Ahli Kariah Jumlah Aduan Bertulis Berkaitan Pegawai dan Jawatankuasa (1 aduan tolak 10% drpd 100%) Keperihatinan dan Kerjasama 10 Jumlah 100%

14 Kebajikan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Pembayaran Elaun Ada Tiada
OBJEKTIF 7 Mengambil Langkah-langkah Perlu Bagi Mempertingkatkan Keprihatinan Ke Atas Kebajikan Pegawai dan Jawatankuasa Surau. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Kebajikan Pegawai dan Jawatankuasa Surau Pembayaran Elaun Ada Tiada 100% 20% Kemudahan Perubatan Khairat Kematian Perlindungan Takaful Elaun Kursus/Perjalanan Jumlah OBJEKTIF 8 Pengurusan Tanah Wakaf Dan Badan Khairat. Tanah Wakaf dan Badan Khairat Wujudnya Organisasi atau Jawatankuasa Sumbangan Khairat Kematian Van Jenazah Sewaan Tanah atau Harta Wakaf Pengurusan Harta Wakaf

15 Menyediakan Prasarana dan Kemudahan Yang Lengkap
B. KEMUDAHAN ASAS JUMLAH MARKAH : OBJEKTIF 1 Menyediakan Prasarana dan Kemudahan Yang Lengkap PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Prasarana dan Kemudahan Dewan Solat Muslimin & Muslimat Ada Tiada 100% 15% Bilik Wudhuk, Bilik Mandi & Tandas Sistem Siaraya/Audio Visual Sempurna atau Tidak Pejabat, Komputer, Telefon dan Fax, 10% Bilik Mesyuarat (20 orang) Bilik Pengurusan Jenazah 5% Sudut Bacaan Parkir Dapur 3% Setor Kelengkapan Solat Tabung Infak Tong Sampah Peralatan : Gayong, Paip Getah, Terompah. 2% Sistem Penghawa Dingin / Kipas Jumlah

16 Memastikan Keceriaan Surau
OBJEKTIF 2 Memastikan Keceriaan Surau PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Keceriaan Surau Warna (Cat Luaran Surau) "Luntur" atau "Tidak" Ya Tidak 100% 20% Hiasan Dalaman (Khat, Lampu Hiasan, Rak Al-Quran, Papan LED, Rostrum, Rehal, Papan Kenyataan) Ada Tiada 10% Lanskap (Pokok, Pokok Bunga, Rumput) Panduan Waktu Solat 5% Jadual Bertugas Pegawai Kebersihan Dalam (Karpet, Sejadah, Lantai, Siling, Kipas) Papan Tanda Nama Surau dan Alamat Petunjuk Arah (Arah ke Surau, Dewan Solat, Pejabat, Tempat Wudhuk, Tandas, Pelan Surau) Kebersihan persekitaran luar, longkang dan tandas 15% Jumlah

17 OBJEKTIF 1 PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT
C. PENGIMARAHAN JUMLAH MARKAH : OBJEKTIF 1 Kehadiran Solat Berjamaah Dengan Mengadakan Sistem Pengajian Yang Teratur, Lengkap dan Meliputi Segenap Aspek. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Kehadiran Solat Berjamaah & Sistem Pengajian Solat Berjamaah 10 Orang Setiap Waktu Baik Lemah 100% 25% Kuliah Maghrib Bersilibus (Tauhid, Feqah, Tafsir, Hadith, Sirah, Tasauf) 1 kali Seminggu Ya Tidak 15% Kuliah Subuh 1 kali Sebulan 10% Kuliah Dhuha 5% Tazkirah Ramadhan 2 kali Seminggu Kelas Al-Quran 2 kali Sebulan Kelas Khas Muslimat Kelas Fardhu Ain Remaja Kursus (Haji, Pengurusan Jenazah & Sembelihan) 2 kali Setahun Jumlah

18 Menganjurkan Sambutan Hari Kebesaran Islam.
OBJEKTIF 2 Menganjurkan Sambutan Hari Kebesaran Islam. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Sambutan Hari Kebesaran Islam Ma'al Hijrah (Ceramah/ Forum/ Diskusi) 1 kali Setahun Ada Tiada 100% 16% Maulidur Rasul(Ceramah/ Forum/ Diskusi) 14% Israk & Mi'raj (Ceramah/ Forum/ Diskusi) Awal Ramadhan (Ceramah/ Forum/ Diskusi) Nuzulul Quran(Ceramah/ Forum/ Diskusi) Eidul Fitri (Sambutan Hari Raya) Eidul Adha (Ibadah Korban) Jumlah

19 Menjadikan Surau Pusat Khidmat dan Nasihat Kepada Masyarakat.
OBJEKTIF 3 Menjadikan Surau Pusat Khidmat dan Nasihat Kepada Masyarakat. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Pusat Khidmat Masyarakat Majlis Pernikahan Ada Tiada 100% 20% Khidmat Bantuan (Anak Yatim, Ibu Tunggal, Fakir Miskin, Muallaf) 30% Program Cuti Sekolah 1 kali Setahun Aktiviti Riadah Jumlah

20 Kerja-kerja Amal Masyarakat Gotong-royong (Kebersihan Surau & Kubur)
OBJEKTIF 4 Bekerjasama Dengan Ahli Kariah Dan Pelbagai Pihak Dalam Menganjurkan Kerja Amal. PERKARA KETERANGAN UKURAN SKALA SASARAN MARKAH DAPAT Kerja-kerja Amal Masyarakat Gotong-royong (Kebersihan Surau & Kubur) 2 kali Setahun Ada Tiada 100% 15% Kenduri (Kahwin, Arwah, Khitan, Aqiqah) 10% Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Karnival (Hari Keluarga, Jualan Amal, Pemeriksaan Kesihatan, Amal Islami) 1 kali Setahun Ibadah Korban Sukarelawan (Mengajar, Kaunseling) Ziarah (Pesakit, Kematian, Musibah) Keraian (Pelajar Cemerlang, Bakal Haji) Kelab Remaja Surau Jumlah

21 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "PENANDA ARAS PENCAPAIAN (KPI) PENGURUSAN SURAU NEGERI SELANGOR"

Similar presentations


Ads by Google