Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

След като натиснете бутона Enter ще сe появи илюстрация на два делфина. Тази картинка е използвана за изучаване на стреса в болницата “Света Екатерина”.

Similar presentations


Presentation on theme: "След като натиснете бутона Enter ще сe появи илюстрация на два делфина. Тази картинка е използвана за изучаване на стреса в болницата “Света Екатерина”."— Presentation transcript:

1 След като натиснете бутона Enter ще сe появи илюстрация на два делфина. Тази картинка е използвана за изучаване на стреса в болницата “Света Екатерина”. Погледнете двата делфина скачащи от вълните. Чрез опити с доброволци е установено, че независимо от факта, че делфините са абсолютно еднакви, човек намирайки се в стресово състояние намира разлики в тях. Ако човек намира много разлики в тях, това означава че е подложен на силен стрес. Погледнете картинката и ако намерите повече от две разлики, то трябва веднага да излезете в отпуск. Погледнете картинката и ако намерите повече от две разлики, то трябва веднага да излезете в отпуск.

2

3 УСМИХНИ СЕ – РАБОТАТА НЕ Е ВСИЧКО ЦЕННО ЗА ТЕБ. ТЯ ПРОСТО ТЕ ПРАВИ НЕЗАВИСИМ, НО НЕ И ЩАСТЛИВ.

4

5

6

7

8


Download ppt "След като натиснете бутона Enter ще сe появи илюстрация на два делфина. Тази картинка е използвана за изучаване на стреса в болницата “Света Екатерина”."

Similar presentations


Ads by Google