Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1000 ДУШИ.

Similar presentations


Presentation on theme: "РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1000 ДУШИ."— Presentation transcript:

1 РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1000 ДУШИ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ и ДАННИ ЗА ЗДРАВЕТО  семейно положение  образование

13 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ и ДАННИ ЗА ЗДРАВЕТО  Професия  Самооценка на здравето

14 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ И ДАННИ ЗА ЗДРАВЕТО  Преглед при лекар през последните 12 месеца  Лечение в болница през последните 12 месеца

15 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ И ДАННИ ЗА ЗДРАВЕТО  Поставена диагноза от лекар  Прием на лекарства през последните 7 дни

16 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ И ДАННИ ЗА ЗДРАВЕТО  отсъствие от работа поради болест, в дни  последно измерване на кръвното налягане

17 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ И ДАННИ ЗА ЗДРАВЕТО  посл.изследване на холестерола  посещения при зъболекар през последните 12 месеца

18 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В гр.ЛОВЕЧ ПО ПОЛ, В %  тютюнопушене по пол, в %  по възрастово разпределение на редовни пушачи

19 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В гр.ЛОВЕЧ ПО ПОЛ, В %  Интензивност на пушене по пол, в % /брой цигари дневно/  1-10 цигари дневно по възраст и пол

20 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В гр.ЛОВЕЧ ПО ПОЛ, В % 11-20 цигари дневно по възраст и пол повече от 20 цигари дневно по възраст и пол

21 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В гр.ЛОВЕЧ ПО ПОЛ, В %  време на запалване на първата цигара за деня  желание за отказ от цигарите

22 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В гр.ЛОВЕЧ ПО ПОЛ, В %  опит за отказване и нужда от помощ за това

23 УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ  употреба на алкохолни напитки по пол, в %  употреба на алкохол по възраст, в %

24 УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ  Консумация на алкохол седмично в млАА Високорискова консумация по възраст, в %

25 ЧЕСТОТА ПРИ УПОТРЕБА НА ВИДОВЕ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПО ПОЛ В % КонцентратиВино

26  Бира  6 и повече чаши на 1 случай

27 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Закусвате ли сутрин Брой хранения през деня

28 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Използвани мазнини за готвене  Досоляване на храната

29 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Спазване на диетичен режим Съвети за здравословно хранене

30 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Прясно мляко  Кисело мляко

31 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Млечни продукти /сирене, кашкавал и др./  пиле

32 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Червени меса Месни продукти /колбаси и др./

33 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Риба  Яйца

34 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Варива  Ориз / макаронени изделия

35 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ   Пресни плодове   Пресни зеленчуци

36 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Зърнени храни /мюсли, овесени ядки/  Безалкохолни напитки

37 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Тестени закуски  Бисквити, шоколад

38 НАВИЦИ НА ХРАНЕНЕ  Варени картофи  Пържени картофи /без чипс/

39 ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ  Физическа активност по време на работа по пол, в %  Физическа активност в свободното време по пол, в % пол, в %

40 ЗАТЛЪСТЯВАНЕ  Индекс на телесната маса по пол, в %  Обиколка на талията в см. по пол, в %

41 КРЪВНО НАЛЯГАНЕ  Средни стойности систолно и диастолно кръвно налягане по пол (в %)  Стойности на кръвното налягане по пол, в %

42 КРЪВНО НАЛЯГАНЕ  Кръвно налягане >140 и >90 по пол и възраст, в %  Кръвно налягане >160 и >95 по пол и възраст, в %

43 СЕРУМЕН ХОЛЕСТЕРОЛ  Стойности на общ серумен холестерол по пол, в %  Серумен холестерол > 6,2 по пол и възраст, в %

44 СЕРУМЕН ХОЛЕСТЕРОЛ  LDL холестерол (ммол/л) в кръвта по пол, в %  HDL – холестерол (ммол/л) в кръвта по пол, в %

45 СЕРУМЕН ХОЛЕСТЕРОЛ  Триглицериди (ммол/л) в кръвта по пол, в % в кръвта по пол, в %

46 ЗНАНИЯ ЗА ЗРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И ПОВЕДЕНИЕ  Според Вас пушенето вреди ли на здравето  Какво средно количество алкохол седмично без да вреди на здравето

47 ЗНАНИЯ ЗА ЗРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И ПОВЕДЕНИЕ  Колко пъти седмично е необходимо да закусвате  Колко минути дневно трябва да има физически упражнения

48 ЗНАНИЯ ЗА ЗРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И ПОВЕДЕНИЕ  Откъде предпочитате информация за здравето  Отговорност за здравето

49 Динамика на наблюдаваните основни фактори на риска за здравето 1996-2007  Тютюнопушене  Хранителни навици  Употреба на алкохол  Физическа активност  Телесно тегло  Кръвно налягане  Общ холестерол

50 тютюнопушене  Честота на пушачите 1996 - 2007г.  Интензивност на пушене 1996 - 2007г.

51 резултати  Отн.дял на редовните пушачи мъже нараства до 2004г.до над 50%, през 2007-44,3%, при жените – тенденция за динамично нарастване до 2004г.и задържане на показателя през последните 3 год.- 33,0%  Запазва се висок о.д. на пушачите до 45г., най-висок о.д.при жените сред 35-44 год.  Намалява делът на интензивните и свръхинтензивните пушачи и при двата пола  Намалява делът на лицата, които запалват първата си цигара до 5мин.след събуждане  Намалял е делът на семействата, в които има пушачи, нараства делът на лицата, пребиваващи в среда, където се пуши  Намалял е делът на пушачите мъже и жени, които категорично не желаят да ги откажат.

52 хранене

53 резултати  Нарастнал брой на незакусващите сутрин  Намалена консумация на хляб и при двата пола, нарастнало е предпочитанието към тъмните видове хляб;  Намалява консумацията на тлъсти червени меса, нараства делът на консумиращите месни продукти >3 пъти седмично  Намалява ежедневната консумация на яйца  Устойчиво нараства делът на лицата с редовна консумация на пресни зеленчуци и плодове  Намалява ежедневната консумация на сладкиши и бомбони  Намалява относителният дял на лицата, досоляващи храната си, но остава висок (47,2%)

54 употреба на алкохол  Високорискова алкохолна консумация  Консумация на концентрати > 3пъти седмично

55 резултати  Запазва се делът на лицата, консумиращи алкохол 66,0%) с разлики сред двата пола - леко намаление сред мъжете, нарастване сред жените;  Предпочитани напитки са концентратите, за периода нараства делът на консумиращите концентрати и спад при консумацията на вино;  До 2004г.се наблюдаваше тенденция за намаляване на лицата, злоупотребяващи с алкохол, последните данни показват скок и при двата пола, достигане изходните нива при мъжете и двукратно нарастване при жените с високорискова консумация.

56 Физическа активност ниска физ.активност по време на работа ниска физ.активност в свободното време

57 резултати  Задържане в относителния дял на лицата с ниска ф.а.по време на работа, намалява делът на лицата с много ниска и ниска ф.а.през свободното време;  Задържа се, дори леко намалява, времето прекарано в седене;  Запазва се висок относителен дял на лицата, ходещи пеша 5 и >пъти седмично – повече от половината мъже и повече от две трети от жените;  Леко нараства о.дял на лицата със здравословна ф.а.(от 7% на 12,5% до 45г.)  Остава нисък о.д.на лицата (6%), получили съвет от лекар да повишат двигателната си активност.

58 затлъстяване Честота на наднорменото тегло 1996 - 2007г. съчетание на ИТМ > 30 с RR≥140/90ммHg

59  съчетание на ИТМ >30 със серумен холестерол >6,2 ммол/л

60 резултати  ИТМ>30 25,5% при 20,6% през 1996  Нараства о.д.на мъжете с наднормено тегло във всички възрасти, запазва се о.д.на жените;  Честотата на затлъстяване е най-висока във възрастта 35-44г.мъже и при жени над 55г.  Макар да намалява честотата на комбинациите между наднормено тегло, високо RR, висок серумен холестерол, все още остава висок комбинативен риск за здравето.

61 Повишено кръвно налягане  Кръвно налягане ≥140/90 мм/Hg Кръвно налягане ≥ 160/95 мм/Hg

62 резултати  Запазва се тенденцията за намаляване о.д.на лицата с наднормено кръвно налягане, средните стойности на кръвното налягане при мъжете в млада и средна възраст са по- високи от тези при жените до 54г.  Намалява о.д.на лицата с високо RR редовни пушачи и при двата пола, с високо RR и ниска ф.а., но  Нараства делът на хипертониците с прекомерна консумация на сол/повече мъже/ и злоупотреба с алкохол и при двата пола.

63 Повишен холестерол в серума Общ холестерол > 6,2 ммол/л

64 резултати  Значителен спад на общите нива на повишения х-л и при двата пола, при всички възрастови групи;  При младите мъже по-често стойности >6,2ммол/л, над 55г.повече при жените  По-ниска честота на комбинациите с два и повече РФ с наднормени нива на серумния холестерол  Намалява делът на лицата, които въобще не са изследвали или са изследвали преди повече от 5г.серумния си холестерол

65 резюме  ХНБ се обусловят от общи, предотвратими и свързани с начина на живот Р Ф  Обвързват се със социални и икономически фактори  Висока здравна и социална цена  Въпреки някои положителни промени, все още нивото на РФ е високо, висок е и комбинативния риск за здравето, заболяемостта и смъртността не намаляват  За 10 год.са осъществени много и разнообразни по форма и вид здравно-образователни мероприятия, натрупан е опит, програмата е известна на ловчанлии, партньорската мрежа е разширена, общината е отговорна и ангажирана.

66 насоки  Активни образователни дейности за снижаване честотата на ТП,подобряване на двигателната активност, намаляване честотата на затлъстяването;  Акцент върху поведенческите РФ, иницииране на активност и ангажираност на клиничните специалисти към профилактиката на индивидуално ниво и работа с високорисковите групи;  Иницииране на кампании, насочени към основните хронични болести-ХОББ, хипертония, диабет, злокачествени заболявания, като екипът на програмата акцентира към насърчаване на здравословни навици и по-добър контрол на тези болести за предотвратяване на усложнения и рецидиви;  Иницииране на регионални, ведомствени политики за здраве на работната и семейната среда.

67  Разширяване на партньорската мрежа, осигуряване на източници на финансиране на регионално ниво;  Ориентиране към подхода обучение на обучители – педагози, психолози, родители, клубове по здраве;  Организиране на различни форми на обучение за лекари за повишаване съпричастността към програмата и изграждане на капацитет сред ОПЛ за профилактични дейности на индивидуално ниво.  Разширяване взаимодействието със СТМ за дейности в работна среда, насочени към хората в активна трудова възраст;

68


Download ppt "РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1000 ДУШИ."

Similar presentations


Ads by Google