Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM

Similar presentations


Presentation on theme: "Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM"— Presentation transcript:

1 Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM
Bengkel #4: PELAN TINDAKAN 8.30 – mlm Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM

2 Fikirkan… mengapa perlunya pelan tindakan?
Perancangan teliti berdasarkan data Intervensi berfokus Hala tuju dan aktiviti yang jelas Milestones yang boleh dicapai melalui aktiviti yang dikenal pasti

3 Contoh templat yang digunakan untuk pelan tindakan

4 Peningkatan kemahiran guru dan murid dalam TIMSS dan PISA
CONTOH Gambaran keseluruhan inisiatif KPIs dan sasaran 2013 Pentaksiran Kompetensi dan Literasi Sains dan Matematik (PKLSM) dijalankan dua kali Profil murid dalam pencapaian Sains dan matematik diperolehi Bahan sumber guru dan murid untuk tajuk yang murid lemah menurut pencapaian dalam TIMSS PISA yang lepas disiapkan. Semua guru sains dan matematik menghadiri kursus peningkatan dlm KBAT Soalan TIMSS PISA digunakan dalam semua kelas Tingkatan 2 Mencapai skor purata antarabangsa TIMSS (500) menjelang 2015 Mencapai penempatan 1/3 teratas dalam TIMSS PISA menjelang 2025 Pencapaian utama sehingga kini Cabaran utama masa depan Semua guru sains dan matematik, ketua bidang dan pengetua sekolah menengah sedia maklum tentang TIMSS PISA dan kepentingan pdp berasaskan KBAT. Soalan edar (released item) dimuat naik pada laman web. Panduan penggunaan soalan TIMSS PISA dalam pdp dimuat naik ke laman web. Analisis item untuk TIMSS 2011 berjaya dilakukan. Kandungan kursus untuk Kursus Peningkatan Kemahiran Guru dalam KBAT dan TIMSS PISA telah disediakan. Dua kali perbincangan meja bulat diadakan. Mesyuarat Penyelarasan dengan JPN untuk program TIMSS PISA telah dijalankan 2 kali. Pelaksanaan Kursus Peningkatan Kemahiran Guru dalam KBAT dan TIMSS PISA Pentadbiran Pentaksiran Kompetensi dan Literasi Sains dan Matematik (PKLSM) Mendapat vendor yang berkebolehan untuk menghasilkan bahan sumber yang berbentuk digital Urusan kewangan dan pengurusan projek Pencapaian kemajuan akan datang Langkah segera seterusnya Mendapat kelulusan untuk menggunakan perkhidmatan RECSAM dalam kursus peningkatan kemahiran guru supaya kursus kepada Coach boleh dimulakan pada awal Julai. Menyiapkan kertas PKLSM bersama dengan skema pemarkahan dan manual pentadbiran serta tapak untuk pengisian data. Pelaksanaan PKLSM 27 Julai Pemilihan vendor untuk penghasilan Bahan Sumber Kursus untuk Jurulatih Utama(coach) Penyediaan program intervensi untuk sekolah yang telah dikenalpasti untuk TIMSS 2014 main study 4

5 Peningkatan kemahiran guru dan murid dalam TIMSS dan PISA
CONTOH 2013 JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER KPIs Pentaksiran Kompetensi dan Literasi Sains dan Matematik serta Program Intervensi Kursus Peningkatan Kemahiran Guru Mengintegrasikan soalan TIMSS/PISA dalam pdp Pemilihan vendor untuk membina bahan sumber intervensi guru dan murid Pentaksiran Kebangsaan #1 Penghasilan bahan sumber intervensi Program intervensi peringkat sekolah untuk meningkatkan skor TIMSS berdasarkan keputusan Pentaksiran Kebangsaan #1 Uji rintis bahan sumber intervensi Laporan Pentaksiran Kebangsaan dibentangkan kepada KPPM 390 Jurulatih Utama dilatih oleh RECSAM Buku Panduan Penggunaan soalan TIMSS /PISA dalam pdp dibina 30% sekolah mengintegrasikan soalan TIMSS PISA dalam pdp 50 % sekolah mengintegrasikan soalan TIMSS PISA dalam pdp 75 % sekolah mengintegrasikan soalan TIMSS PISA dalam pdp 100 % sekolah mengintegrasikan soalan TIMSS PISA dalam pdp Semua Ketua Panitia dan Pengetua dilatih oleh Jurulatih Utama Bahan sumber intervensi dimurnikan Semua guru sains dan matematik Tingkatan 1 dan 2 dilatih oleh Ketua Panitia Pentaksiran Kebangsaan dikendalikan dan profil pencapaian semua murid diperolehi Bahan sumber intervensi dibina. 100% sekolah mengintegrasikan soalan TIMSS PISA dalam pdp Semua guru sains dan matematik Tingkatan 1 dan 2 dilatih. Doc ID

6 CONTOH

7 Templat pelan tindakan sesi ini

8 Milestones (Pencapaian)
Intervensi Aktiviti Milestones (Pencapaian) Evidence NOVEMBER MARCH JUNE AUGUST KPIs 2015 1 2 3


Download ppt "Pelan Tindakan: Perancangan tahunan institusi berdasarkan PPPM"

Similar presentations


Ads by Google