Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Organisasi Bengkel Dan Keselamatan

Similar presentations


Presentation on theme: "Organisasi Bengkel Dan Keselamatan"— Presentation transcript:

1 Organisasi Bengkel Dan Keselamatan
BAB 1 Organisasi Bengkel Dan Keselamatan

2 Pengenalan Bengkel Tempat khas untuk murid-murid menjalankan kerja-kerja pertukangan dan pemasangan - Kayu - Paip - Logam - Jahitan - Elektrik - Masakan

3 Perhatian Setiap murid perlu mengamalkan peraturan keselamatan dan etika kerja supaya Keadaan bengkel kemas dan teratur. Murid berasa selesa. Murid selamat melakukan kerja amali.

4 1.1 Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan
adalah “Satu sistem pengurusan yang berasaskan kerjasama guru dan murid.”

5 Kegunaan Sistem Organisasi Bengkel Dan Keselamatan
Menjamin keadaan bengkel teratur. Menjamin keadaan bengkel selamat.

6 Struktur Organisasi Bengkel

7 Tugas-tugas Formen Memastikan setiap murid hadir ke bengkel dalam barisan. Mengatur murid di luar bengkel sebelum mendapat kebenaran masuk. Memastikan setiap kumpulan menjalankan tugasan mengikut jadual. Memeriksa setiap alatan yang digunakan telah disimpan dengan teratur. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada guru. Menerima dan menyampaikan arahan-arahan yang disampaikan oleh guru kepada semua murid.

8 Jadual kerja Setiap kelas mesti mempunyai jadual kerja semasa di bengkel. Setiap murid dibahagikan mengikut kumpulan untuk menjalankan tugas. Tugas dilakukan secara bergilir-gilir berdasarkan jadual.

9 JADUAL TUGASAN KELAS 1 FALSAFAH
Contoh Jadual Kerja JADUAL TUGASAN KELAS 1 FALSAFAH TUGAS Minggu 1 2 3 4 Membersihkan lantai dan meja A B C D Memeriksa dan menyimpan alatan / projek Membuka, menutup dan membersih tingkap Menyusun kerusi dan meja

10

11 1. Membersih Pembersihan dilakukan dalam bengkel dengan menggunakan alatan seperti penyapu, penyedut hampagas, kain buruk dan lain-lain. Ini adalah untuk memastikan bengkel bersih, kemas dan selamat digunakan.

12 3K Kebersihan fizikal Kebersihan mental Kebersihan bengkel
Memakai pakaian yang sesuai. Kebersihan mental Memberi tumpuan ketika manjalankan tugas di dalam bengkel. Kebersihan bengkel Pastikan keadaan kemas dan teratur sebelum meninggalkan bengkel.

13 2. Menyusun Atur Alatan dan bahan disusun dan disimpan di tempat yang ditetapkan dan mengikut jenisnya. Kerusi dan meja disusun semula sebelum keluar dari bengkel. Alatan membersih (penyapu, kain, tong sampah) disimpan di tempatnya.

14 3. Menilai Ketepatan langkah kerja. Hasil kerja. Keadaan tempat kerja.
Murid perlu menilai terhadap diri sendiri dan tempat kerja dari segi Ketepatan langkah kerja. Hasil kerja. Keadaan tempat kerja.

15 4. Mendisiplin Setiap murid perlu
Mempraktikkan peraturan keselamatan dan langkah-langkah kerja yang ditetapkan. Menggunakan alatan dengan betul dan selamat. Mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh guru atau formen. Rujuk kepada guru segera jika terdapat alatan yang rosak dan jika berlaku kecemasan.

16 Langkah-langkah Keselamatan
Peraturan Keselamatan Bengkel Peraturan Keselamatan Alatan Peraturan Keselamatan Diri (rujuk buku teks m/s 3 - 4)

17 Pakaian sesuai di Bengkel
Rambut kemas dan pendek Memakai tudung / Ikat rambut Memakai gogal Memakai apron Lengan baju dilipat Memakai sarung tangan Kasut bertutup dan tapak getah Kasut bertutup dan tapak getah

18 Langkah Merawat Kecederaan Ringan
1 2 3

19 Alat Pemadam Api

20 3 Langkah Guna Halakan pada api Tarik pin picu 1 2 Tekan tuas 3

21 AWAS..! Elektrik

22 disiplin dan sikap terhadap kerja.
Etika Dan Budaya Kerja ETIKA KERJA ialah disiplin dan sikap terhadap kerja. Menepati Waktu Amanah Bertanggungjawab Patuh Pada Peraturan Patuh Pada Arahan

23 Refleksi Apa itu FORMEN? Nyatakan 3 tugas FORMEN? Nyatakan Amalan 4M?
Seorang murid mengalami luka pada jari semasa amali. Apa yang mesti dilakukan? Nyatakan 4 jenis bahan pemadam api dan labelnya?

24 Sekian Selamat Mengulangkaji


Download ppt "Organisasi Bengkel Dan Keselamatan"

Similar presentations


Ads by Google