Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LANGKAH-LANGKAH MENANGANI BURNOUT GURU

Similar presentations


Presentation on theme: "LANGKAH-LANGKAH MENANGANI BURNOUT GURU"— Presentation transcript:

1 LANGKAH-LANGKAH MENANGANI BURNOUT GURU
MOHD BADIUZAMAN B YOB MOHD KHAIRUL NAIM B MOHD SUDIN ROSLIZA BT SALLEH NUR DIYANA BT ZAKARIA

2 Tanda-tanda awal burnout harus ditangani sebelum menjadi suatu keadaan mental yang sukar diubati.
Jika langkah-langkah diambil dengan cepat, setiap individu akan balik kepada imbangan semula.

3 Langkah pencegahan ini harus diambil pada tahap pengurusan (perubahan dalam persekitaran sekolah) atau pada peringkat individu (memperkuat reos guru untuk mengawal stres). Dalam sistem sekolah, banyak intervensi boleh diambil untuk mencegah burnout guru. Antaranya termasuklah: Latihan atau sesi pengenduran Bengkel

4 LATIHAN/SESI PENGENDURAN
Latihan atau sesi pengenduran meregangkan badan membuat meditasi membaca sesuatu yang memberikan inspirasi menulis jurnal.

5 BENGKEL 1. Bengkel yang boleh dijalankan seperti : pengurusan masa
program pementoran untuk guru novis (guru permulaan) pengurusan stres aktiviti peningkatan profesional

6 2. Bengkel menguruskan stres bererti latihan untuk membolehkan individu mengawal :
Pemikiran diri Jadual Persekitaran Emosi Cara menangani masalah

7 Matlamat terakhir adalah suatu kehidupan yang seimbang, mempunyai masa untuk bekerja, hubungan, dan rekreasi serta ketahanan untuk menangani tekanan dan menghadapi cabaran masa depan.

8


Download ppt "LANGKAH-LANGKAH MENANGANI BURNOUT GURU"

Similar presentations


Ads by Google