Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1.3.2 Akta 308 dan Akta 550.

Similar presentations


Presentation on theme: "1.3.2 Akta 308 dan Akta 550."— Presentation transcript:

1 1.3.2 Akta 308 dan Akta 550

2 HAK ASASI KANAK-KANAK AKTA 308 DAN AKTA 550

3 DALAM NEGARA Garis panduan yg mesti dipatuhi
Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (Akta 308) Garis panduan yg mesti dipatuhi Utk pendaftaran, pengawalan & pemantauan Termaktub dlm undang-undang Malaysia Kepentingan & tujuan pembentukan Utk menjamin kualiti perkhidmatan kanak2 Semua taman asuhan kanak2 tertakluk kpd Akta Boleh didakwa di mahkamah sekiranya tidak mematuhi Akta

4 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui:
Seksyen 2: sekurang-kurangnya terdapat 4 org kanak-kanak di bawah umur 4 thn dan org yg menjaga kanak-kanak dibayar upah. Seksyen 3: dikecualikan utk hospital, tadika & rumah kanak-kanak yang dikendalikan oleh kerajaan.

5 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui:
Seksyen 4: didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seksyen 5: terdapat 2 kategori; a) taman asuhan kanak-kanak di rumah : jumlah kanak-kanak kurang daripada 10 org b) taman asuhan kanak-kanak di institusi : bil kanak-kanak 10 orang atau lebih. Seksyen 6 (2) : denda kali pertama tidak melebihi RM Kesalahan kali kedua dan seterusnya denda tidak melebihi RM

6 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui:
Seksyen 11 (3): tiap-tiap perakuan pendaftaran sah selama dua belas bulan kalendar. Seksyen 12: pendaftaran boleh dibatalkan jika tidak mematuhi peraturan, tidak memaklumkan perubahan terkini dan pemilik yg tidak berakhlak. Seksyen 14: pegawai berhak memeriksa taska dari segi kesihatan, pengurusan, peralatan, persekitaran & kecemasan.

7 Beberapa seksyen Taman Asuhan kanak-kanak yang perlu diketahui:
Seksyen 15 & 16: pihak berkuasa boleh memberi arahan secara bertulis untuk menutup sementara taman asuhan jika didapati membahayakan kanak-kanak. Seksyen 24: permohonan boleh dibuat untuk menerima kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas dgn syarat mendapat kebenaran pihak berkuasa.

8 Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di Institusi
Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di Institusi (1985) merupakan lanjutan daripada Akta Taman Asuhan Kanak-kanak Penerangan peraturan sec umum adalah seperti berikut: Peraturan 1: mula berkuatkuasa mengikut tarikh Akta.

9 Peraturan 5 (1): nisbah kanak-kanak & pengasuh :
Kumpulan umur Bil. kanak-kanak Bil penjaga kanak-kanak Bawah 3 tahun Tiap-tiap 5 orang kanak-kanak atau kurang Seorang Antara 3 dgn 4 tahun Tiap-tiap 10 orang kanak-kanak atau kurang Di bawah 4 tahun Tiap-tiap 4 orang kanak-kanak bekeperluan atau kurang

10 Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di Institusi
Peraturan 6(1): umur & kelayakan p’jaga kanak-kanak ialah 18 thn ke atas, mengikuti kursus asas asuhan kanak-kanak. Peraturan 7(1): rekod peribadi kanak-kanak dikemaskini. Peraturan 8: menegaskan perlu ada program aktiviti harian di taska. Peraturan 12: mempamerkan nama taska dgn Bahasa Kebangsaan. Peraturan 13: perakuan pendaftaran ditunjukkan di tempat yg jelas. Peraturan 14: dilarang mendera kanak-kanak.

11 Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di Institusi
Peraturan 19: bangunan taska mematuhi syarat rekabentuk, pembinaan, ketahanan api. Peraturan 23: menjalankan latihan kebakaran & memastikan pintu keluar masuk bangunan bebas daripada halangan. Peraturan 24: keluasan ruang lantai ialah 3.5 meter persegi. Peraturan 25: kemudahan tandas disediakan (nisbah 1 tandas utk 10 org kanak-kanak). Peraturan 26: bekalan air yg mencukupi & bersih. Peraturan 28: menyediakan makanan berkhasiat & seimbang. Peraturan 29(3): pemerhatian ke atas rupa, kebersihan, kesihatan diri, suhu, masalah kulit & sebagainya dikesan di waktu pagi.

12 Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di Institusi
Peraturan 30(1): menyediakan peralatan permainan mencukupi & sesuai. Peraturan 31: dilarang merokok & meludah. Peraturan 33(2): laporkan segera jika terdapat kes penyakit berjangkit Peraturan 35(1): menyediakan kotak pertolongan cemas. Peraturan 36: mendapatkan persefahaman & kerjasama ibubapa berhubung pengurusan, kesihatan, pemakanan dsb.

13 Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak di Institusi
Peraturan 39: denda RM atau penjara enam bulan atau kedua-dua sekali jika melanggar peraturan & bersabit kesalahan. Peraturan 40(1): RM50.00 utk bayaran perakuan. Peraturan 40(2): RM3.00 utk bayaran pemeriksaan daftar.

14 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Tadika yg hendak ditubuhkan
mesti mematuhi Akta ini Bertujuan utk melindungi hak murid, penjaga, pengusaha & menjamin kualiti perkhidmatan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Akan didakwa di mahkamah sekiranya melanggar Akta & peraturan

15 AKTA PENDIDIKAN 1996 Seksyen 2: ‘Pendidikan Prasekolah’ bermaksud program pendidikan bagi murid yg berumur dari empat hingga enam tahun. Tadika – pendidikan prasekolah disediakan untuk 10 org murid atau lebih. Seksyen 15(bab 1): Pendidikan Prasekolah dimasukkan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Seksyen 20(bab 2): setiap tadika didaftarkan di Jabatan Pelajaran.

16 AKTA PENDIDIKAN 1996 Seksyen 22: semua tadika wajib menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Seksyen 23: bahasa kebangsaan digunakan sbg bahasa pengantar di tadika. Bahasa kebangsaan diajar sbg mata pelajaran wajib jika guna bahasa lain sbg bahasa pengantar. Seksyen 24: Menteri boleh membuat peraturan-peraturan utk melaksanakan Pendidikan Prasekolah (rujuk PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN)

17 Peraturan Pendidikan (merupakan lanjutan daripada Akta Pendidikan)
Mula berkuatkuasa pd 1 Januari 1998. Tafsiran murid bererti kanak-kanak yg berumur empat hingga enam thn yg mendapat pendidikan di sesuatu tadika. Bhn pengajaran digunakan dlm proses pengajaran (di luar kelas). Tempoh p&p secara formal di tadika tidak kurang tiga jam sehari (5 hari seminggu).

18 Peraturan Pendidikan (merupakan lanjutan daripada Akta Pendidikan)
Membuat penilaian berterusan ttg perkembangan murid dr segi domain kognitif, afektif & psikomotor. tadika di bawah Kementerian Pelajaran & sek bantuan kerajaan dikecualikan pendaftaran.

19 RUMUSAN


Download ppt "1.3.2 Akta 308 dan Akta 550."

Similar presentations


Ads by Google