Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

досвіду роботи вчителя біології і хімії

Similar presentations


Presentation on theme: "досвіду роботи вчителя біології і хімії"— Presentation transcript:

1 досвіду роботи вчителя біології і хімії
ПРЕЗЕНТАЦІЯ досвіду роботи вчителя біології і хімії Першотравенської ЗШ І-ІІІ ступенів Ярової Валентини Михайлівни

2 Ярова Валентина Михайлівна
Стаж педагогічної роботи- 29 років Освіта вища, КриворізькийДПІ р. Посада – вчитель хімії і біології Кваліфікаційна категорія- “Спеціаліст вищої категорії”, “Відмінник освіти України” Педагогічне кредо – ніхто з нас не знає більше, чим всі разом

3 ТЕМА ДОСВІДУ: "Розвиток пізнавальної активності
школярів шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках хімії і біології"

4 АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
У зв'язку з упровадженням у навчально-виховний процес школи інноваційних технологій змінилися й освітні цілі, що в значній мірі тепер спрямовані на формування й розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збору, аналізу та представлення інформації; виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві.

5 Джерела формування проблеми
Перший поштовх – грунтовне вивчення методичної літератури по інноваціям У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти: шляхи розвитку компетентностей учнів Один із шляхів реалізації цього завдання- урок-пошук Вивчення досвіду учителів-новаторів України та Кіровоградської області «Розвиток пізнавальної активності шляхом впровадження інноваційних технологій»

6 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ Формування вмінь учнів установлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого, як унікальної частини біосфери. Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних біологічних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати й пояснювати явища природи. Використання теоретичних знань з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка). Розвиток розумових здібностей та якостей особистості (теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам’яті), прагнення до самоосвіти. Формування емоційно-цілісного ставлення до природи, до себе, до людей.

7 Кооперативні методи : Робота в парах Робота в групах Груповий діалог
Групові змагання

8 ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ
ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ

9

10 Реалізація елементів критичного мислення
“Навчаючи – вчусь” “Мозкова атака” “Кубування” “Гронування” “Уяви себе” “Асоціативний кущ” “Рефлексія”

11 Літературознавча база

12 ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ЗАВДАННЯ
9 клас. Тема «Опора і рух» Розгляньте витриману в кислоті кістку. Поясніть, що з нею відбувається? Розгляньте прожарену кістку. Спробуйте її зігнути. Поясніть, що відбувається при прожарюванні. Зробіть загальний висновок про дані, отримані в результаті дослідів. Чому в дітей переломи кісток зустрічаються рідко, незважаючи на те, що вони часто падають?

13 ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ 9 клас. Тема “Дихання” (групова форма роботи) Дослід 1. У дві склянки налийте вапнякової води. Одну склянку поставте в кімнаті, де сплять люди, а другу – у приміщенні, де немає людей. Вранці порівняйте ступінь закаламучення води в обох склянках і зробіть висновок. Дослід 2. Порахуйте кількість своїх дихальних рухів протягом 1 хв. Після цього понюхайте ватку, змочену нашатирним спиртом, і знову порахуйте кількість дихальних рухів за 1 хв. Що спостерігаєте і чому? Дослід 3. Порахуйте кількість дихальних рухів до занурення рук у холодну воду й після. Що можна помітити? Як це пояснити?

14 8 клас. Тема “Загальна характеристика найпростіших”
Використання ІКТ 8 клас. Тема “Загальна характеристика найпростіших”

15

16 Кабінет біології та хімії

17

18 Рівні навчальних досягнень учнів з хімії та біології

19 ПЕРЕМОЖЦІ районних і обласних олімпіад з хімії і біології
ПЕРЕМОЖЦІ районних і обласних олімпіад з хімії і біології 1 2 3 Навчальний рік Учасники районної олімпіади Переможці обласної н.р. 3 2 1 н.р. 5 - н.р. н.р. 4 (ІІІм.)

20 Висновок Специфіка предметів природничого циклу усвідомлюється учнями завдяки розгляду матеріалу у тісному поєднанні з природою, розуміння людиною свого місця в органічному світі. Таким чином, оволодіння основами хімії та біології розвиває в учнів науковий світогляд, виховує шанобливе ставлення до природи,формує компетентного випускника, творчої особистості

21 Доторкнись до кожного з них - не схожий один на одного".
"Діти як квіти. Доторкнись до кожного з них - і вона задзвенить, і розсиплеться аромат, не схожий один на одного". В.О.Сухомлинський


Download ppt "досвіду роботи вчителя біології і хімії"

Similar presentations


Ads by Google